Tehtäviä erityisryhmille

Katseiden välissä -virtuaalinäyttely on jaettu viiteen eri teemaan: Jotakin minussa, Salattu maailma, Muisto eletystä, Kokemus tilasta ja Pintaa syvemmältä. Jokaista teemaa tutkitaan omalla tehtäväsivullaan, jossa tehtävät on jaettu kolmeen tehtävätyyppiin: keskustelu-, tutkimus- ja taidetehtävät. Tehtävät muodostavat kokonaisuuden, mutta ne voidaan tehdä myös yksittäin. Jokainen teema alkaa johdantotekstillä, josta on tehtäväsivuilla sekä pidempi että helpotettu versio. Opettaja voi valita teksteistä ryhmälleen sopivamman. Pidempi johdantoteksti on myös kuunneltavana versiona ja helpotetun johdantotekstin opettaja lukee ryhmälle ääneen.

Keskustelutehtävät: Katsellaan, keskustellaan ja tehdään huomioita taidekuvista.

Tutkimustehtävät: Syvennytään teemaan aiheisiin toiminnallisesti ja lähiympäristöä tutkimalla.

Taidetehtävät: Luovuuteen kannustavat tehtävät: piirretään, maalataan ja rakennellaan!

Virtuaalinäyttely on esillä Digimuseo.fi, mutta teemojen teoskuvat avautuvat myös tehtäväsivuilta.