Tehtäviä alakouluun

Katseiden välissä -virtuaalinäyttely on jaettu viiteen eri teemaan: Jotakin minussa, Salattu maailma, Muisto eletystä, Kokemus tilasta ja Pintaa syvemmältä. Jokaista teemaa tutkitaan omalla tehtäväsivullaan, jossa tehtävät on jaettu kolmeen tehtävätyyppiin: keskustelu-, tutkimus- ja taidetehtävät. Tehtävät muodostavat kokonaisuuden, mutta ne voidaan tehdä myös yksittäin. Jokainen teema alkaa taustoittavalla johdantotekstillä, joka on myös kuunneltavissa. 

Keskustelutehtävät: Taidekuvien tarkastelu, teoksista keskusteleminen sekä omien huomioiden tekeminen teoksista.

Tutkimustehtävät: Syventyminen teeman aiheisiin kirjoittamalla, keskustelemalla tai toiminnallisesti luokkatilan ulkopuolella.

Taidetehtävät: Luovuuteen ja omaan ideointiin kannustavat tehtävät: piirretään, maalataan ja rakennellaan! Käytettävät tekniikat ja materiaalit ovat ehdotuksia; opettaja voi valita tai päättää luokalle sopivimmat.

Alakoulun tehtävät tehdään pääsääntöisesti opettajajohtoisesti, mutta joitakin tehtäviä varten oppilaat tarvitsevat omat älylaitteet. Tehtäviä voidaan soveltaa alakoulun eri luokka-asteille, ja alakoulun alaluokat löytävät sopivia tehtäviä myös varhaiskasvatukselle suunnatuista tehtävistä.

Virtuaalinäyttely on esillä Digimuseossa, mutta teemojen teoskuvat avautuvat jokaiselta tehtäväsivuilta ja tulostettavina teoskortteina. Tulosta materiaali kaksipuoleisina (A4-vaaka, lyhyen sivun kääntö), leikkaa kortit A5-kokoon ja laminoi kortit. Laminointi pidentää korttien käyttöikää.