Tulostettavat teoskortit

Tulostettavat teoskortit helpottavat virtuaalinäyttelyn tehtävien tekemistä, mahdollistavat teoksiin tutustumisen ilman oppilaiden omia älylaitteita ja monipuolistavat näyttelyn teoksiin tutustumisen. Kortit on jaoteltu virtuaalinäyttelyn teemojen mukaisesti ja korttien kääntöpuolella on teostiedot. Katso vinkit korttien käyttöön alapuolelta.

Tulosta materiaali kaksipuoleisina (A4-vaaka, lyhyen sivun kääntö), leikkaa kortit A5-kokoon ja laminoi ne halutessasi. Laminointi pidentää korttien käyttöikää.

Keskustelutehtävät

Aseta kortit oppilaiden eteen lattialle tai pöydälle. Oppilaat poimivat vuorollaan kortin ohjeen mukaisesti. Keskustelkaa valinnoista.  

 • Valitse kortti, joka puhuttelee sinua juuri nyt 
 • Valitse miellyttävä / epämiellyttävä / surumielinen / kummallinen / kaunis jne. kortti 
 • Valitse kortti, joka sopii tunnetilaasi 
 • Valitse kortti, joka kuvaa sinua itseäsi 
 • Valitse kortti, jossa on jotakin tuttua 
 • Valitse kortti, jossa näet paikan johon haluaisit matkustaa tai päästä juuri nyt
 • Valitse kortti, joka kuvaa mielestäsi pariasi. Esitelkää kortit toisillenne. 
 • Valitse kaksi korttia, joissa on jotakin samaa
 • Valitse kaksi hyvin erilaista korttia 
 • Valitse kortti annetun aihepiirin mukaisesti:
  1. värit (kuvassa on punaista, kuvassa on maanläheiset sävyt, kortissa on useita sinisen eri sävyjä)
  2. hahmot (eläimet, ihmiset)
  3. tunnetila (ilo, suru, hämmennys)
  4. paikka (kortissa on kuvattu sisätila, ulkotila, rakennettu ympäristö, kuviteltu ympäristö)

Toiminnalliset tehtävät

 • Kuvalahja (paritehtävä): valitse kortti, jonka haluaisit antaa parillesi. Vaihtakaa kortteja ja kertokaa, miksi valitsitte toisillenne juuri nämä kortit.
 • Kuvan kuvailu (paritehtävä):
  1. Valitse kortti ja kuvaile se parillesi niin että hän ei näe korttia.
  2. Valitse kortti ja kuvaile sen parillesi. Pari kokeilee piirtää samanlaisen kuvan kuvailun perusteella. Vaihtakaa vuoroja.
 • Kolmen kuvan tarina (paritehtävä): Valitse kolme korttia ja muodosta niistä tarina. Kerro tarina parillesi. Tämän jälkeen pari vaihtaa yhden korteista toiseen ja kertoo tarinasta uuden version. 
 • Jatkokertomus (ryhmässä): yksi oppilaista aloittaa tarinan valitsemalla aloituskuvan ja kertoo ääneen tarinan alun, seuraava oppilas jatkaa tarinaa uuden kortin ja sanallisen jatkon avulla ja näin tarina etenee kunnes jokainen oppilas on jatkanut tarinaa kuvakortin ja sanallisen kuvauksen muodossa. Oppilaat asettavat kortit peräkkäin, jolloin kuvista muodostuu tarinapolku taululle, pöydälle tai lattialle. Pienessä ryhmässä kierroksia voi olla useampia. 
 • Näyttelykierros:
  1. Oppilaat valitsevat itseään kiinnostavat kortit ja etsivät teokset virtuaalinäyttelystä omilla älylaitteillaan. Muuttuiko kokemus teoksesta näyttelyssä?
  tai
  2. Opettaja avaa virtuaalinäyttelyn älytaululle ja kulkee näyttelyssä sattumanvaraisesti. Oppilaat seuraavat näyttelykierrosta ja yrittävät löytää oman korttinsa teoksen. He nostavat kortin pystyyn, kun teos löytyy. Opettaja pysähtyy teoksen äärelle ja klikkaa teoksen auki. Tutkikaa teosta tarkemmin ja kuunnelkaa teoksen taiteilijateksti. Kortit voidaan valita myös pienryhmissä.
 • Teemoittelu: tutkikaa teoskortteja. Kortit on jaettu viiteen eri teemaan virtuaalinäyttelyn teemojen mukaisesti, mutta mihin muihin teemoihin tai aihealueisiin kortit voisi jakaa? Jakakaa kortit uusiin teemoihin. 

Taidetehtävät 

 • Valitse kortti ja tee sen teoksesta oma versiosi. 
 • Valitse kortti ja tee uusi teos muuttamalla alkuperäisen teoksen värejä.  
 • Poimi kuvasta yksityiskohta ja luo uusi teos sen ympärille.
 • Muuta kuvan hahmo
 • Valitse kortti ja tee siitä uusi teos muuttamalla kuvakulmaa.
 • Muuta kuvan tunnelmaa.
 • Tee mustavalkoisesta kuvasta värikäs ja päinvastoin.
 • Yhdistä kaksi kuvaa uudeksi teokseksi.
 • Aseta kortit esille tekstipuolet ylöspäin. Ohjaa oppilaita valitsemaan kortti, jossa on kiinnostava teoksen nimi. Kääntöpuolelle ei saa vielä kurkistaa! Oppilaat painavat teoksen nimen mieleensä ja kirjoittavat sen itselleen ylös paperille. Oma teos tehdään teoksen nimen perusteella. Vertailkaa lopuksi valmiita teoksia alkuperäisiin.