Alueellinen vastuumuseo

Porin taidemuseo on nimetty 1.1.2020 alkaen hoitamaan alueellista taidemuseotehtävää Satakunnassa.

Ohita upote

Kuvataide

Porin taidemuseo toimii Satakunnassa alueellisena vastuumuseona. Sen tehtäväkenttänä on museolain (314/2019 7 §) mukaisesti toimia taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön asiantuntijana sekä kehittää ja edistää toimialansa yhteistyötä sekä taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista saatavuutta. Näitä tehtäviä Porin taidemuseo toteuttaa kohtauttamalla alueen kuvataiteilijoita yleisöjen kanssa, dokumentoimalla taiteilijoiden työtä ja lisäämällä heitä koskevaa tietoa Internetissä. Porin taidemuseo antaa neuvontaa yleisölle ja yhteisöille sekä alueen taidekokoelmia hoitaville museoille. Lisäksi alueellinen vastuumuseo pyrkii kehittämään kuvataiteeseen liittyviä verkostoja maakunnassa.

Julkinen taide

Porin taidemuseo antaa neuvontaa julkiseen taiteeseen liittyvissä kysymyksissä, kuten uusien teosten toteuttamisessa, olemassa olevien huoltamisessa ja elinkaarensa päähän tulleiden teosten poistamisessa. Maakunnallisena tavoitteena on Satakunnan julkisen taiteen ohjelman laatiminen, joka on kirjattu myös Satakunnan kulttuuristrategiaan 2030.

Satakunnan kulttuuristrategia http://www.satakuntaliitto.fi/kulttuuristrategia

Artikkeli julkisesta taiteesta Satakunnan kulttuuriympäristöohjelmassa https://ymparistonyt.fi/julkinen-taide-kulttuuriympariston-rikastuttaja/

Alueen kuvataide

Satakunnan alueen taidetta esitellään taidemuseon ja Poriginal Gallerian näyttelyissä sekä kiertonäyttelyissä. Lisäksi taiteilijat ohjaavat mm. työpajoja yleisöille. Alueen kuvataiteen ilmiöitä tallennetaan taidemuseon kokoelmiin ja arkistoihin. Internetissä olevaa tietoa alueen taidehistoriasta lisätään mm. Wikipedia-artikkeleiden kirjoittamiseen kannustavan Satakunnan taide ja taiteilijat -projektin kautta.

Wikiprojekti https://fi.wikipedia.org/wiki/Wikiprojekti:Satakunnan_taide_ja_taiteilijat

Mistä löydän tietoa taideteoksestani?

Taidemuseo ei anna arvioita teoksen hinnasta tai aitoudesta. Taideteoksen hinta-arviota voi tiedustella esimerkiksi toiminnaltaan vakiintuneelta huutokauppakamarilta. Mikäli olet kiinnostunut saamaan lisätietoa vaikkapa teoksesi tehneestä taiteilijasta, eikä sitä löydy kirjallisuudesta tai Internetistä, voit olla yhteydessä taidemuseoon. Yhteydenottoon kannattaa liittää mahdollisimman laadukas valokuva teoksesta.

Kokoelmayksikön intendentin yhteystiedot