Tehtäviä yläkouluun

Katseiden välissä -virtuaalinäyttely on jaettu viiteen eri teemaan: Jotakin minussa, Salattu maailma, Muisto eletystä, Kokemus tilasta ja Pintaa syvemmältä. Jokaista teemaa tutkitaan omalla tehtäväsivullaan, jossa tehtävät on jaettu kolmeen tehtävätyyppiin: keskustelu-, tutkimus- ja taidetehtävä. Tehtävät voidaan tehdä kokonaisuutena tai yksittäin. Jokainen teema alkaa taustoittavalla johdantotekstillä, joka on myös kuunneltavissa. Joidenkin tehtävien tekemiseen oppilaat tarvitsevat omat älylaitteet.

Keskustelutehtävät: Taidekuvien tarkastelu, teoksista keskusteleminen sekä omien huomioiden tekeminen teoksista.

Tutkimustehtävät: Syvennytään teemojen aiheisiin ja tutustutaan näyttelyn taiteilijoihin.

Taidetehtävät: Luovuuteen ja omaan ideointiin kannustavat tehtävät: piirretään, maalataan ja tehdään kolmiulotteisia teoksia. Käytettävät tekniikat ja materiaalit ovat ehdotuksia; opettaja voi valita tai päättää luokalle sopivimmat.

Virtuaalinäyttely on esillä Digimuseo.fi, mutta teemojen teoskuvat avautuvat myös tehtäväsivuilta.