Tehtäviä varhaiskasvatukselle

Katseiden välissä -virtuaalinäyttely on jaettu viiteen eri teemaan: Jotakin minussa, Salattu maailma, Muisto eletystä, Kokemus tilasta ja Pintaa syvemmältä. Jokaista teemaa tutkitaan omalla tehtäväsivullaan, jossa tehtävät on jaettu kolmeen tehtävätyyppiin: keskustelu-, tutkimus- ja taidetehtävät. Tehtävät muodostavat kokonaisuuden, mutta ne voidaan tehdä myös yksittäin. Jokainen teema alkaa teematekstillä, joka johdattaa osallistujat teeman aiheisiin.

Keskustelutehtävät: Katsellaan, keskustellaan ja tehdään huomioita taidekuvista.

Tutkimustehtävät: Syvennytään teemaan aiheisiin toiminnallisesti ja lähiympäristöä tutkimalla.

Taidetehtävät: Luovuuteen ja omaan ideointiin kannustavat tehtävät: piirretään, maalataan ja rakennellaan!

Virtuaalinäyttely on esillä Digimuseo.fi, mutta teemojen teoskuvat avautuvat myös tehtäväsivuilta.