Kokoelmaohjelma

Porin taidemuseon kokoelmapoliittinen ohjelma

Kokoelmapoliittinen ohjelma määrittelee museon kokoelmatehtävän ja sen hoitamiseen liittyvät käytännöt ja prosessit. Ohjelmassa kuvaillaan museoiden kokoelmatyötä ohjaava lainsäädäntö, Porin taidemuseon hallinnoimien kokoelmien kartuntahistoria ja kartutuksen periaatteet, kokoelmien ylläpidon käytännöt sekä niiden tutkimuksen, esittelyn ja lainaustoiminnan periaatteet. Kokoelmapolitiikka on valmistunut vuonna 2010.

Linkki Porin taidemuseon kokoelmapoliittiseen ohjemaan

Satakunnan museoiden kokoelmaohjelma

Porin taidemuseon kokoelmaohjelman laatimisessa on hyödynnetty Satakunnan ammatillisesti hoidettujen museoiden yhteistyössä laatimaa maakunnallista kokoelmaohjelmaa Mitä meistä jää?, jonka ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 2021. Maakunnallisen kokoelmaohjelman tarkoituksena on parantaa alueen museoiden kykyä tunnistaa yhteistä maakunnallista kulttuuriperintöä. Lisäksi ohjelman tavoitteena on lisätä tutkimusta alueen kulttuuriperintöön ja historiaan liittyvistä ilmiöistä.

Linkki Mitä meistä jää? SATAKUNNAN MUSEOIDEN KOKOELMAOHJELMAAN