Taiteen sijoitustoiminnan periaatteet

Kokoelmateoksia sijoitetaan Porin kaupungin toimipisteisiin ja kaupungin hallinnoimiin tai omistamiin kiinteistöihin. Taideteosten sijoitustoiminnasta taidemuseossa vastaa kokoelma-amanuenssi. Teosvalinnat tehdään teosturvallisuus huomioiden yhteistyössä teosten vastaanottajan kanssa. Taideteosten sijoituksista ei peritä maksua. Porin kaupungin organisaatiot voivat tiedustella taiteen sijoittamismahdollisuuksista ottamalla yhteyttä taidemuseon kokoelma-amanuenssiin.

Taidemuseon henkilökunta vastaa teosten asianmukaisesta sijoituksesta, käsittelystä ja ripustusteknisistä töistä. Sijoituspaikka on vastuussa taideteosten turvallisuudesta ja on velvollinen seuraamaan niiden kuntoa sekä ilmoittamaan kaikista teosturvallisuuteen vaikuttavista muutoksista. Taidemuseon henkilökunta inventoi taideteokset sijoituspaikoissaan säännöllisin väliajoin.

Sijoitustaidetta vastaanottavan toimipisteen tulee nimetä vastuuhenkilö, joka toimii yhteyshenkilönä toimipisteen ja taidemuseon välillä. Taidemuseo ylläpitää taideteosten sijaintipaikka- ja yhteyshenkilörekisteriä.

Tiedustelut:

kokoelma-amanuenssi Jasmin Lehtiniemi

jasmin.lehtiniemi@pori.fi

puh. 044 701 1089