Tutkimus ja julkaisut

Tutkimus 

Museolain mukaan museoiden tulee edistää ja hyödyntää museon aineistoja ja muita sisältöjä koskevaa tutkimusta. Porin taidemuseo toteuttaa tätä tehtävää tuottamalla tieteellisesti pätevää tietoa kokoelmateoksista perustutkimusta tekemällä sekä toteuttamalla laajempia kokoelmiin perustuvia tutkimushankkeita.

Taidemuseoiden tuottamaa tietoa koskevat samat luotettavuuden kriteerit kuin yliopistollista tutkimusta. Tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta on tärkeää, että kokoelmateoksiin liitettävä tieto on lähteistetty ja käytetyt lähteet ovat läpäisseet lähdekriittisen arvioinnin. Hyvin tehty perustutkimus muodostaa pohjan muulle tutkimukselle, ja palvelee myös tutkijoita ja muita museoita.

Julkaisut

Porin taidemuseolla on kolme julkaisusarjaa, jotka kaikki sisältävät kokoelmateoksia käsittelevää kirjallisuutta.  Porin taidemuseon julkaisuja -sarja on ilmestynyt vuodesta 1981 lähtien. Siihen sisältyy kokoelmanäyttelyiden julkaisuja, kuten Maire Gullichsenin taidekokoelmaa käsittelevät laajat julkaisut sekä Porin kaupungin taidekokoelmasta ja deponointikokoelmista tehdyt näyttelyjulkaisut.

TUTKA Porin taidemuseon tutkimuksia -sarja sisältää tieteellisiä tutkimuksia ja taiteen kenttää eri näkökulmista tarkastelevia julkaisuja. Siinä on ilmestynyt 11 nidettä, joista osa käsittelee Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelmaa. Kolmas julkaisusarja on taidekokoelmille omistettu OMAT-sarja, jossa esitellään yksittäisiä kokoelmateoksia. Siinä on ilmestynyt kolme nidettä.

Listaus kokoelmia käsittelevistä julkaisuista