PORIN TAIDEMUSEO

Eteläranta, FI-28100 PORI, FINLAND
Avoinna ti-su 11-18, ke 11-20. Pääsymaksut 4 / 2 EUR. Vapaa sisäänpääsy keskiviikkoisin klo 18-20.
Kahden päivän yhteislippu Porin taidemuseoon ja Satakunnan Museon toimipisteisiin 17 / 5 / 8,50 EUR.
Porin taidemuseossa käyvät Edenred, Epassi, Eazybreak, Smartum, Tyky+ ja Museokortti.

NÄYTTELY ON ESILLÄ AULAN YHTEYDESSÄ OLEVISSA NÄYTTELYTILOISSA. TAIDEMUSEON ISOT NÄYTTELYTILAT OVAT SULJETUT TULEVAN REMONTIN VUOKSI.


Kokoelmat & Arkisto


 

Kokoelmat ja arkisto

 

Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelma

Porin taidemuseon peruskokoelmana on professori Maire Gullichsenin 31.08.1971 perustama Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelma, joka vuonna 1971 käsitti yli 300 teosta. Säädekirjan mukaisesti kokoelma siirrettiin taidemuseon hallintaan, kun museotilat valmistuivat syyskuussa 1981. Porin kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin ja taidesäätiön välisen sopimuksen kokoelman säilyttämisestä, hoidosta ja yleisölle esittelemisestä 25.08.1980. Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelma käsittää nykyään 535 teosta pääasiassa kotimaista taidetta vuosisadan vaihteesta 1980-luvulle. Pääpaino on uudemmassa sotien jälkeisessä kuvataiteessa. Kokoelmassa on edustettuina useita modernin suomalaisen kuvataiteen piiriin lukeutuvia taiteilijoita, joilla on ollut kiinteät suhteet kansainväliseen, erityisesti ranskalaiseen taiteeseen.

 

Porin Kaupungin taidekokoelma

Porin kaupungin taidekokoelmaa on kartutettu säännöllisesti vuodesta 1959 lähtien. Vuodesta 1981 alkaen toiminnan koordinoinnista on vastannut kulttuurilautakunta ja sen alaisuudessa Porin taidemuseo. Kokoelmaan kuuluu yli 2200 teosta. Kartuttamisen suuntaviivat ja kehittäminen muotoutuvat osana museon näyttely- ja tutkimustoimintaa – museon profiilia. Kansainvälisen ja kotimaisen uudemman taiteen kehityksen rinnalla kokoelmapoliittista toimintaa on ohjannut museon rooli Satakunnan aluetaidemuseona. Hankitut taideteokset sijoitetaan huomattavalta osin kaupungin virastoihin ja laitoksiin, joissa ne ovat julkisesti esillä. Tutkimus- ja dokumentointityön kannalta merkittävät teokset - ns. Porin taidemuseon kokoelma - talletetaan pääsääntöisesti museon tarkoitusta varten varustettuihin, asianmukaiset säilytysolosuhteet tarjoaviin varastotiloihin.

 

Tallennekokoelmat

Porin taidemuseossa on 8 tallennekokoelmaa, joihin kuuluu yhteensä noin 700 taideteosta kansainvälistä ja kotimaista nykytaidetta. Tallennekokoelmien merkitys taidemuseon varsinaisten kokoelmien täydentäjinä on merkittävä sekä taloudellisessa että taiteellisessa mielessä. Keskeisimmät tallennekokoelmat ovat Katariina ja Juhani Lipsasen tallennekokoelma ja Tallennekokoelma/AJ. Valtion taidemuseon deponoimassa Suomen Säästöpankin kokoelmassa on 60 teosta. Mairea-säätiön kokoelman taidemuseolla säilytettävä osuus on 32 teosta. Neljässä pienimmässä tallennekokoelmassa on kussakin yhdeksän teosta tai vähemmän.

 

Arkistot

Porin taidemuseon tietopalveluiden perustan muodostavat arkistojen ja käsikirjaston aineistot, jossa omana kokonaisuutenaan on Satakuntaan liittyvä kirjasto- ja arkistoaineisto. Arkisto jakautuu viiteen osaan: virka-arkisto sisältää lakisääteisesti säilytettävät viralliset, organisaation toiminnasta kertovat asiakirjat. Tutkimusarkistoon on koottu pääasiassa satakuntalaisen taiteen kentän toimijoiden lahjoittamia tai tallettamia arkistokokonaisuuksia sekä museon omien näyttely- ja tutkimusprojektien myötä syntyneitä aineistoja. Kuva-arkisto, media-arkisto ja lehtileikearkisto ovat aineistotyypin perusteella muodostettuja arkistoja, jotka sisältävät sekä museon oman toiminnan dokumentaatiota että tutkimusarkiston arkistokokonaisuuksiin liittyviä valokuva-, video- ja äänitallenteita.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokoelmat & Arkisto

Taidekokoelmat

Arkistot

Mitä meistä jää. Satakunnan museoiden kokoelmaohjelma julkistettu 20.5.2021

Tutkimus - Artikkelit - TUTKA-sarja

Performanssiarkisto D-arkVuosikertomukset

VerkkojulkaisutNäyttelyarkisto

Kausiohjelmat (Haitarit)

Luentosarjat

YouTube-videokanava

 


Performanssitaiteen videoarkisto D-ark
Sivusto on syntynyt T.E.H.D.A.S. ry:n ja Porin taidemuseon yhteistyönä. Se sisältää tietokannan, johon tallenteiden metatiedot kirjataan. Tavoitteina on lisätä performanssitaiteen tunnettuutta, luoda edellytyksiä tutkimus- ja opetuskäytölle sekä mahdollistaa aineistojen pitkäaikaissäilytys. www.tehdasry.fi/dark/

 

Porin taidemuseo | archive.poriartmuseum.fi
Uusi archive.poriartmuseum.fi -sivusto on avattu.
Sivustolla on katseltavissa ja kuunneltavissa satakuntalaisten taiteilijoiden haastatteluja, luentoja, teosesittelyjä ja NYTE ry:n varhaisia performansseja. Ne avaavat näkymiä Porin ja Satakunnan taide-elämään viime vuosisadalla, 1950-luvulta alkaen.

 

Näyttelyarkiston hakupalvelu.

 

 

 
   Google Maps    Saavutettavuus-sivulle    Facebook    Instagram    Youtube

 

 

Yhteystiedot


PORIN TAIDEMUSEO
Eteläranta, 28100 PORI, FINLAND
p. +358 44 701 1080 (taidemuseon aukioloaikojen mukaisesti tai ti–su klo 11–18, ke klo 11–20)
taidemuseo@pori.fi

Porin taidemuseo toimii Sivistystoimialan Kulttuuriyksikön alaisuudessa osana Porin kaupunkia. Porin kaupungin rekisteriselosteet-sivustolla on lomake, jolla voi tehdä tietopyynnön rekisteriin tallennetuista tiedoista.

Turvallisuussuunnitelma (AVI)

Saavutettavuusseloste
Tietoa evästeistä

 

 


©  Pori Art Museum | Porin taidemuseo