TULOSSA: Teemu Lehmusruusu – Pelto-observatorio

Kirjurinluoto
kesäkuu–elokuu 2023

Porin taidemuseo tuottaa kesällä 2023 kuvataiteilija Teemu Lehmusruusun paikkasidonnaisen installaation, joka sijoitetaan julkiseen tilaan Porin Kirjurinluotoon Hanhipuiston lammen rannalle. Teos on osa Lehmusruusun pitkäaikaista työskentelyä, jossa hän tarkastelee muun muassa hiilen kierron prosesseja sekä maaperän ilmiöitä suomalaisen pellon ekosysteemissä. Tietokonegeneroidun ja ympäristödatan ohjaaman kuvan ja äänen varaan rakentuva kokonaisuus tulee esille latojen arkkitehtuuria lainaavaan paviljonkiin, joka on avoinna yleisön vierailuille.

”Pelto-observatorio” on kohtaamisen tila, jossa voi koetella sitä, miten ihmisen aistivarainen havainnointi ympärillämme tapahtuvasta biologisesta todellisuudesta voi muuttua taiteellisen kokemuksen kautta. Teoksessa keskeisessä asemassa on yhteistyö maaperätutkijoiden ja maanviljelijöiden kanssa.

Teemu Lehmusruusu (s.1981) on Helsingissä ja Kemiönsaarella asuva ja työskentelevä kuvataiteilija, jonka praktiikka risteilee digitaalisten teknologioiden, biotaiteen ja installaation rajapinnoilla. Hän on kiinnostunut aistihavainnoin tavoittamattomien biologisten ilmiöiden kehollistamisesta ja kokemuksellistamisesta taiteen keinoin. Taiteellinen työskentely on hänelle yhteyksien luomista näkymättömiin ja tuntemattomiin elämää kannatteleviin tapahtumiin, joiden merkitys jää arjessamme usein taka-alalle. Monet teoksista lähestyvät myös maiseman käsitettä toisesta näkökulmasta: pinnan alta ja sisältä, maaperän toimijuuksien kautta.

Viime vuosina Lehmusruusu on työskennellyt maaperän ekosysteemipalveluihin liittyvän taiteellisen tutkimuksen ja teosten parissa ”Trophic Verses – Säkeitä ravintoketjulta” -hankkeen ympärille rakennetussa verkostossa. Teokset ovat syntyneet vuorovaikutuksessa kenttätyössä toimivien uudistavan maatalouden toimijoiden, maanviljelijöiden, soiden ennallistajien ja metsämaaperän tutkijoiden, kanssa. Näihin lukeutuvat mm. ulkoilmainstallaatio ”House of Polypores”, joka nähtiin kesällä 2021 Helsinki Biennaalissa Vallisaaressa, sekä LUX Helsinki 2022 -festivaalin tuottama ”Sen lauluja laulamme”. Tällä hetkellä Lehmusruusu valmistelee taiteen tohtorin väitöskirjaa Aalto-yliopiston taiteen ja median laitoksella.

Tapahtuman tiedot

17.06.2023
Kirjurinluoto, Kesäkuu - elokuu 2023