Porin taidemuseo peruskorjataan vuosien 2023–2024 aikana.

Peruskorjauksen aikana taidemuseorakennus on suljettu yleisöltä, mutta näyttelyt ja yleisötyö jalkautuvat eri puolille kaupunkia.

AIKATAULU:

Porin taidemuseo sulkeutuu yleisöltä 9.1.2023.
Rakennus peruskorjataan vuosien 2023–2024 aikana.
Taidemuseo avataan yleisölle kesällä 2024.

Jo 40-vuotiaalla Porin taidemuseolla on erityinen asema suomalaisessa taidemuseokentässä ja sen toiminta on myös kansainvälisesti arvostettua. Porin taidemuseossa vaalitaan ajatusta taidemuseosta kohtauspaikkana, jossa taiteen moniulotteinen maailma, erilaiset ihmiset, yhteiskunnalliset ilmiöt ja keskustelut kohtaavat toisensa.

Nyt tehtävä peruskorjaus vahvistaa Porin taidemuseon kilpailukykyä merkittävien taiteilijoiden tuomisessa suomalaisen taideyleisön nähtäville ja mahdollistaa myös näyttelyiden nykyistä laajemman taidehistoriallisen perspektiivin.

Peruskorjaukseen sisältyy heinäkuussa 2021 tapahtuneen tulipalon aiheuttamien vaurioiden korjaaminen. Tämän lisäksi taidemuseon rakennusfysikaalisen toiminnan osalta kriittiset rakenneosat sekä rakennuksen länsipäädyn talotekniikan varusteet ja laitteet uusitaan. Lisäksi parannetaan taidemuseorakennuksen yleisötilojen ja taustatilojen toiminnallisuutta ja esteettömyyttä.

Peruskorjauksen myötä toteutuva näkyvin muutos on Poriginal gallerian toiminnan siirtäminen taidemuseorakennukseen. Museokauppa, kahvila ja gallerian vaihtuvat näyttelyt muodostavat kokonaisuuden, joka houkuttelee piipahtamaan taidemuseolla matalalla kynnyksellä.

Suuren näyttelytilan Hallin tiloissa jatketaan kansainvälisen ja kotimaisen nykytaiteen monimuotoista esittelyä. Näyttelytila Siivessä taidemuseon kokoelmanäyttelyt ja alueen taiteilijoiden kutsunäyttelyt saavat tilaa. Kokoelmien merkitys kasvaa ja kokoelmateoksia saadaan entistä paremmin yleisön nähtäville.

Porin taidemuseo sijaitsee Kivi-Porin ja Porin kansallisen kaupunkipuiston kehittämisen näkökulmasta keskeisellä paikalla. Taidemuseon parantuvat palvelut tukevat myös Porin kaupungin toteuttamaa Etelärannan uudistustyötä (Jokikeskus-hanke), jonka tavoitteena on lisätä alueen käyttöä kotimaisten ja ulkomaisten kulttuurimatkailijoiden kohteena ja kaupunkilaisten olohuoneena.

Tapahtuman tiedot

09.01.2023
Porin taidemuseo