Kuva työhuoneesta, jossa erilaisia objekteja. Valkoinen KORSI-komissio-ohjelma logo.

KORSI-komissio-ohjelma ja yhteistyö KORSI säätiön kanssa alkaa

KORSI-komissio-ohjelmassa tilataan teoksia Satakunnassa työskenteleviltä taiteilijoilta. KORSI säätiön tuki mahdollistaa ohjelman toteutuksen. Ohjelman tarkoituksena on vahvistaa kuvataiteen palveluita ja verkostoja yhteistyössä alueen kulttuuritoimijoiden kanssa sekä tuottaa väylän taiteilijoille toteuttaa työskentelyään keskusteluyhteistyössä taidemuseon ja muiden taiteen kentän ammattilaisten kanssa hyödyntäen museon resursseja ja verkostoitumismahdollisuuksia. Teosprosessit laajentuvat museon seinien ulkopuolelle eri puolille maakuntaa ja avaavat mahdollisuuksia taiteen kohtaamiselle ja uusien yleisöjen tavoittamiselle. KORSI säätiön tarkoituksena on erityisesti Satakunnan nykyisellä alueella säästäväisyyden sekä taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen, kestävän kehityksen ja vastuullisuuden, kulttuurin, liikunnan, tieteen, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen, säästöpankkitoiminnan edellytysten vahvistaminen ja sen perinteen vaaliminen sekä muu Satakunnan alueen elinvoimaisuuden vaaliminen ja edistäminen.

Kuva työhuoneesta, jossa erilaisia objekteja. Valkoinen KORSI-komissio-ohjelma logo.

KORSI komissio-ohjelma. Taiteilija Hanna Marnon työhuone Siikainen, Satakunta. Kuvaaja: Henri Smura.

Komissio-ohjelmaan on ensimmäiseksi kutsuttu kuvataiteilija Hanna Marno.  Siikaisissa työskentelevä kuvataiteilija Hanna Marno valmistaa Porin uudistuneeseen Etelärantaan valmistuvalle Taideaukiolle veistoksen, jossa hyödynnetään löydettyjä sekä Siikaisten ja lähi-alueiden asukkaiden lahjoittamia puumateriaaleja sekä myös sienistä saatavia luonnon väri-aineita. Édouard Samettijalka -niminen teos on esillä Taideaukiolla 7.6.2024 alkaen syyskuun loppuun. 

Tapahtuman tiedot

07.06.2024