MUSEO
Visuaalisen kulttuurin tallennusPORIN TAIDEMUSEO - NYKYTAITEEN MUSEO
----------------------------------
Rakennus
----------------------------------
Maire
----------------------------------
Kokoelmat
----------------------------------
Kirjasto
----------------------------------
Arkistot
----------------------------------
Tutkimus
----------------------------------
Visuaalisen kulttuurin
tallennus

----------------------------------

 

 

VISUAALISEN KULTTUURIN TALLENNUS

 

Museolain 1 §:n mukaan museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Museoasetuksen 1192/2005 3 § velvoittaa aluetaidemuseot edistämään mm. visuaalista kulttuuria toiminta-alueellaan sekä huolehtimaan kulttuuriperintöön ja taiteeseen liittyvän tiedon saatavuudesta.

Satakunnan aluetaidemuseona toimivan Porin taidemuseon tavoitteena on kehittää yhteistyössä alueen vapaan kentän toimijoiden kanssa uusia menetelmiä, joilla visuaalisen kulttuuriperinnön tallennusta ja arkistointia pystyttäisiin hoitamaan käytännöllisesti ja joustavasti, tekijänoikeuskysymykset ja digitaalisiin aineistoihin kohdistuvat luettelointi- ja arkistointistandardit huomioiden.

Tälle sivulle kootaan tietoa tavoitteen etenemisestä sekä aiheeseen liittyviä dokumentteja ja linkkejä.

********************************

Vuoden 2014 hankkeet

Visuaalinen kulttuuri virtaa verkkoon – uusia kumppanuuksia kulttuuriperinnön dokumentaatioon

Museoviraston tukeman innovatiivisen hankkeen tavoitteena oli kehittää uudenlainen, verkostoitumiseen perustuva toimintamalli visuaalisen kulttuurin dokumentaation toteuttamiseksi Satakunnassa. Hankkeen aikana muodostettiin konsepti, jonka puitteissa visuaalisen kulttuurin tuottajat vapaalla kentällä voivat arkistoida tekemänsä dokumentaation avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmään ja metatietokantaan.

Verkkojulkaisukanavaksi valittiin avoimen lähdekoodin Wordpress-ohjelmisto, jota täydentämään tilattiin av-aineistoja varten räätälöity metatietojen keruujärjestelmän pilottiversio. Sekin on toteutettu avoimella lähdekoodilla. Dokumentaation tuottajat voivat hallinnoida järjestelmän avulla taiteilijoiden tekijänoikeuksia. Porin taidemuseo vastasi kerättävien metatietojen standardienmukaisuudesta siten, että ne täyttävät KDK-PAS-hankkeen vaatimukset. Hankkeen yhteistyökumppanina toimi T.E.H.D.A.S. ry.

Kokonaisuus sai nimen D-ark, ja se on julkaistu Creative Commons BY-NC-SA -lisenssillä osoitteessa: www.tehdasry.fi/dark/

PDF-linkki: Hankkeen loppuraportti

PDF-linkki: D-ark -opas

PDF-linkki: AV-aineistojen arkistoinnista, PTM Anni Saisto, 20141203

PDF-linkki: D-ark Performanssiarkisto, TEHDAS Juha Mehtäläinen, 20141203

PDF-linkki: Esittävä taiteilija tekijänoikeussopimusmalli CC-lisenssi

PDF-linkki: Esittävä taiteilija tekijänoikeussopimusmalli julkaisuoikeuksin

Maire Gullichsenin kuvataiteellinen perintö Satakunnassa – Porin taidemuseon av-tallenteiden digitointi- ja verkkosaatavuushanke

Opetus- ja kulttuurimisteriön tukeman hankkeen tavoitteena on digitoida sekä saattaa tutkijoiden ja yleisön ulottuville yhteensä noin sata tuntia Porin taidemuseon media-arkiston taiteilijahaastatteluja ja -dokumentaatiota, jotka kertovat satakuntalaisen taidekentän historiasta. Digitoitava aineisto koostuu 1980–90-luvuilla kerätystä aineistosta, joka on suurelta osin tallennettu magneettinauhoille. Aineistojen metatiedot tuotetaan KDK-standardit huomioiden ja digitoinnissa huomioidaan KDK-PAS –suositukset tiedostomuodoista. Aineistot julkaistaan Internetissä tekijänoikeuksien sallimin osin.

PDF-linkki: Digitointiprojektin käytäntö ja ongelmat, PTM Sakari Hanhimäki 2014

PDF-linkki: Työskentelyohjeistus digitointiin_PTM_Sakari Hanhimäki_2014

PDF-linkki: Julkaisusuostumus haastattelu tai taltiointi_PTM_2014

Vuoden 2013 hanke

Keväällä 2013 käynnistyi Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana vuoden pituinen Performanssi, esitystaide ja digitaalisten aineistojen mahdollisuudet taiteilijoiden työllisyyden ja uusien palvelumuotojen avaimena -hanke. Sen keskeisenä tavoitteena on kehittää uusia visuaalisen kulttuurin dokumentaatiomenetelmiä. Hanke käynnistettiin yhteistyöllä T.E.H.D.A.S. ry:n kanssa tavoitteena kehittää yhdistyksen performanssidokumentaatioarkiston metatietojen, tiedostomuotojen ja tekijänoikeuksien hallintaa sekä tiivistää alueen ja alan toimijoiden verkostoa.

Hankkeen puitteissa T.E.H.D.A.S. ry ja Porin taidemuseo järjestivät yhteistyössä performanssitaiteen dokumentaatiota ja arkistointia käsittelevän seminaarin perjantaina 14.2.2014 klo 10–16 Porin taidemuseossa. Seminaarissa esiteltiin projekteja performanssitaiteen arkistoinnin saralta, vaihdettiin kokemuksia ja ajatuksia, kartoitettiin arkistoinnin nykytilannetta sekä keskusteltiin tulevaisuuden tarpeista ja mahdollisuuksista. Seminaari järjestettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

PDF-linkki: Hankeraportti, Juha Mehtäläinen 20140404

PDF-linkki: Kysely performanssitaiteilijoille, tulokset 2014Seminaari performanssitaiteen dokumentaatiosta ja arkistoinnista

Tapahtumanjärjestäjien ja taiteilijoiden omissa kätköissä on osa suomalaisen nykytaiteen kulttuuriperintöä – kuinka tämä aineisto voidaan säilyttää tulevaisuuteen ja mitä sillä voidaan tehdä?
 
Ohjelma 14.02.2014:

10.00 Seminaarin avaus

10.15 Performanssitaiteen kokoelma Kuvataiteen keskusarkistossa
Perttu Rastas, Valtion taidemuseo
Esitys pdf-muodossa

11.00 Tehtaan arkistointiprojekti
Juha Mehtäläinen, T.E.H.D.A.S. ry
Esitys pdf-muodossa

11.30 Performanssipankin toiminta ja tulevaisuus
Leena Kela, Performanssitaiteen läänintaiteilija, Varsinais-Suomi
Linkki Performanssipankkiin: http://performanssi.com/

12.00 Lounastauko

12.45 Näkökulmia taltiointiin Là-bas -tapahtumista
Lauri Luhta ja Antti Ahonen, Là-bas

13.15 Dokumentaation tekijänoikeudet
Lakimies Pekka Heikkinen, Kansalliskirjasto
Esitys pdf-muodossa
 
14.15 Kahvitauko

14.30 Keskustelu: Performanssitaiteen dokumentaation arkistointi Suomessa – tulevaisuudennäkymät?

15.45 Seminaari päättyy

 

Keskustelu: Performanssitaiteen dokumentaation arkistointi Suomessa -- tulevaisuudennäkymät?

 

Perttu Rastas - Performanssitaiteen kokoelma Kuvataiteen keskusarkistossa

 

Juha Mehtäläinen - Tehtaan arkistointiprojekti

 

Leena Kela - Performanssipankin toiminta ja tulevaisuus

 

Lauri Luhta ja Antti Ahonen - Näkökulmia taltiointiin Là-bas -tapahtumista

 

Lakimies Pekka Heikkinen - Dokumentaation tekijänoikeudet

 

Katso myös muita Porin taidemuseon videotaltiointeja ...