PORIGINAL GALLERIA
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
puh. (tiistai - sunnuntai 11:00 - 18:00) 044 701 4737 (lanka)
Galleria avoinna tiistaista sunnuntaihin 11:00 - 18:00.
Vapaa sisäänpääsy.


Poriginal galleriaInkeri Aula, Mark Niskanen ja Jani-Matti Salo
05.09.2020 - 22.09.2020
Yläkerta

Inkeri Aula, Mark Niskanen ja Jani-Matti Salo
SADE ON TOISENLAISTA NYT
05.09.2020 - 22.09.2020

Sade on toisenlaista nyt -ääni-installaatio on eri paikoista kerättyjen aistihavaintojen virta. Alati muutoksessa oleva teos kehottaa pysähtymään ja havainnoimaan, mitä ympäristömme aaveilla on kerrottavana. Teoksessa on kolme yhtäaikaista osaa: ei enää, nyt, ei vielä.

Installaation teksti perustuu SENSOTRA-tutkimushankkeen kävelyhaastatteluihin. Niiden avulla tutkitaan eri ikäisten ihmisten kokemuksia elinympäristön muutoksista viime vuosikymmenten aikana. Teokseen on myös kerätty paikallisia havaintoja ja muistiainesta Kokemäenjoen ympäristöstä aistielämänkerrallisen metodin avulla kesän 2020 aikana.

Aistimuistojen kautta voidaan kurkottaa kohti suuria kysymyksiä, kuten kulttuurihistorian ilmenemistä ihmisten omakohtaisissa kokemuksissa ja suhdettamme ympäristöön ekologisen kriisin keskellä. Havainnoitsija ei voi olla ulkopuolinen tarkkailija: emme saa tietoa maailmasta asettumalla sen ulkopuolelle; tiedämme, koska olemme itse maailmaa.

“Mut niinhän sitä ennen ajateltiin, et kaikki, mikä sit menee meriin, niin se katoaa”.
Tutkimusaineistosta installaatioon valittujen havaintojen inspiraationa toimii ympäristön “aaveiden” käsite. Nämä aaveet ovat läsnä kaikkialla: niin hiekanjyvän elämänkaaressa, Kokemäenjoen pohjasedimentissä kuin ammoin kadonneiden lajien jäljissä, kuten fossiileista tuotettavassa energiassa, joka saa installaation äänisuihkutkin värähtelemään. Aaveet muistuttavat meitä siitä, että menneet ajat ovat edelleen läsnä, eikä niitä saisi unohtaa. Elinympäristömme aaveiden huomaaminen kyseenalaistaa ihmislajin erityisyyden suhteessa muihin organismeihin. Havainnot paljastavat erilaisten olioiden yhteenkietoutuneisuuden aina yhteyttävistä kasveista puhelimiimme käytettyihin kaivannaisiin ja terveyteen vaikuttaviin maaperän bakteereihin. Samalla herkistyminen toisille äänille ja ajallisuuksille muistuttaa havainnoitsijaa siitä, että olemme myös itse tulevaisuuden aaveita.

Inkeri Aula on kulttuuriantropologi Itä-Suomen yliopistosta. Aula tutkii muuttuvia ympäristösuhteita ja ylisukupolvisen aistitun tiedon välittymistä SENSOTRA-hankkeessa. Aulan monipuolisiin tutkimusteemoihin kuuluvat myös mm. translokaali yhteisöllisyys, yhteiskunnallinen mielikuvitus, Brasilian tutkimus sekä moniaistinen etnografia.

Mark Niskanen ja Jani-Matti Salo työskentelevät jokapäiväisiä ilmiöitä ja teknologioita yhdistelevien, monimediallisten installaatioiden parissa. Teoksissaan he hyödyntävät taustojaan musiikin, liikkuvan kuvan, audiovisuaalisen tutkimuksen ja skenografian parissa. Kaksikon viimeaikaiset teokset ovat käsitelleet aisteja, vuorovaikutussuhteita, muistoja, yksin- ja yhdessäolon kokemuksia sekä niiden yhteyksiä globaaleihin teemoihin. Kokonaisuudet kehittyvät usein paikka-alttiiksi tilanteiksi, joiden luonne on omakohtainen, huokoinen ja katoava.

Teosta ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto, TAIKE - Taiteen edistämiskeskus sekä Euroopan tutkimusneuvosto (Horizon 2020-hanke nro 694893 SENSOTRAn kautta).www.niskanensalo.com

 

 

 


   Näyttelyohjelmaa
   Facebook
   Google Maps

 

 

                 

Huomioi


Turvallisuusohjeet Poriginal galleriassa koronaviruksen aikana (AVI)
Päivitetty 3.3.2022

 


Yhteystiedot


PORIGINAL GALLERIA
Eteläranta 6, PORI
puh. (tiistai - sunnuntai 11:00 - 18:00)
044 701 4737 (lanka)
Galleria avoinna tiistaista sunnuntaihin 11:00 - 18:00.
Vapaa sisäänpääsy.
Postiosoite:
Porin taidemuseo
Poriginal galleria
Eteläranta, FI-28100 PORI, FINLAND

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria