PORIGINAL GALLERIA
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
puh. (tiistai - sunnuntai 11:00 - 18:00) 044 701 4737 (lanka)
Galleria avoinna tiistaista sunnuntaihin 11:00 - 18:00.
Vapaa sisäänpääsy.


Poriginal galleriaMinna Kangasmaa
05.09.2020 - 22.09.2020
Yläkerta

Minna Kangasmaa
Passage
05.09.2020 - 22.09.2020

Minna Kangasmaan yksityisnäyttely Passage on kuin ote, kappale tai osa laajempaa teosta. Se kuvaa kulkua, siirtymää ja muutosta. Näyttely pohjautuu Kangasmaan vuodesta 2008 työstämään teossarjaan Systema naturae, joka käsittää yli kaksikymmentä teosta – veistoksia, installaatioita ja videoteoksia. Teossarja käsittelee ihmisen, yhteiskunnan ja luonnon vuorovaikutussuhteita sekä niiden potentiaalia synnyttää sekä tuhoa että edistystä.

Keskeistä Kangasmaan viimeaikaisessa työskentelyssä on metodi, jossa teos materiaalisena entiteettinä ei ole muuttumaton ja pysähtynyt, vaan jatkuvassa muotoutumisprosessissa – liikkeessä, joka vääjäämättä syntyy pienessä mittakaavassa jo pelkästään materiaalissa tapahtuvista muutoksista pitkällä aikajänteellä. Tässä prosessissa teokset eivät ole eristettyjä tai suljettuja ympäristöstään rajattuja kokonaisuuksia, vaan avoimia systeemejä, joilla on läpäisevä ominaisuus. Useat Kangasmaan teokset ovat niin sanottuja prosessiteoksia, joita hän täydentää, kasvattaa ja laajentaa tai muuten muokkaa tai kehittää.

Taiteessaan Kangasmaa tutkii aikamme ekologiaa ja suhdettamme materiaaliseen maailmaan. Systema naturae sarjan teokset kiinnittyvät aikaan, jona ihmisen toiminta on saanut aikaan orgaanisen ja synteettisen sekoittumisen kiinteäksi ja erottomaksi osaksi luonnon systeemejä. Tämä on havahduttanut huomaamaan luonto-käsitteen ongelmallisuuden. Sanana luonto on arkipäiväinen, mutta käsitteenä sen määrittely käy päivä päivältä haasteellisemmaksi – uudet käsitykset luonnosta paljastavat uusia puolia myös itsestämme, yhteiskunnasta, kulttuurista ja historiasta. 1700-luvulla ruotsalainen luonnontutkija Carl von Linné sijoitti taksonomiseen järjestelmäänsä ihmisen yhdeksi lajiksi kädellisten lahkoon. Lajinimen perään hän lisäsi kehotuksen ”Nosce te ipsum”, ’’Tunne itsesi’’. Tähän kehotukseen pohjaten Minna Kangasmaa on tehnyt teoksia, joissa hän on etsinyt vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää maapallo inhimillisen ja ei-inhimillisen kohtauspaikkana. Keskiössä on ihmiselle ominainen empatian kyky ja sen ulottaminen koko maapalloa koskevaksi. Suhteellamme muuhun olevaiseen ja siihen miten käytämme ja jaamme niukentuvia resursseja, ja millä tavalla kohtelemme toisia ihmisiä, eläimiä, kasveja ja ylipäänsä kaikkea tällä planeetalla, on vaikutuksia nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Tässä empatialla on ratkaiseva asema, sillä se saattaa olla tie uudenlaiseen ymmärtämiseen.

Minna Kangasmaa on syntynyt Oulussa, jossa hän myös tällä hetkellä asuu ja työskentelee. Hänen teoksiaan on ollut esillä yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla, viimeisimpänä mm. Mäntän Kuvataideviikoilla (2019) sekä yksityisnäyttelyissä MUU Kaapelilla Helsingissä (2019) ja Galleria Vanhalla Raatihuoneella Turussa (2017). Kangasmaan teoksia on esillä syyskuussa myös nordiSKulptur-näyttelyssä Galleria Sculptorissa Helsingissä.

www.minnakangasmaa.fi
CV

 

 

 


   Näyttelyohjelmaa
   Facebook
   Google Maps

 

 

                 

Huomioi


Turvallisuusohjeet Poriginal galleriassa koronaviruksen aikana (AVI)
Päivitetty 3.3.2022

 


Yhteystiedot


PORIGINAL GALLERIA
Eteläranta 6, PORI
puh. (tiistai - sunnuntai 11:00 - 18:00)
044 701 4737 (lanka)
Galleria avoinna tiistaista sunnuntaihin 11:00 - 18:00.
Vapaa sisäänpääsy.
Postiosoite:
Porin taidemuseo
Poriginal galleria
Eteläranta, FI-28100 PORI, FINLAND

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria