PORIGINAL GALLERIA
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
puh. 044 701 4737 (lanka), 044 701 1093
Avoinna tiistaista sunnuntaihin 11:00 - 18:00.
Vapaa sisäänpääsy.


Poriginal galleriaArttu Merimaa ja Eero Merimaa
29.03.2008 - 15.04.2008
Molemmat kerrokset

Arttu Merimaa ja Eero Merimaa

29.03.2008 - 15.04.2008


Arttu Merimaa
Taiteellisessa työssäni toistuvia teemoja ovat rakkaus, väkivalta, miehinen identiteetti sekä usko. Videoinstallaatioissani käsittelen aihetta usein erilaisten visuaalisen kerronnan konventioiden, genrejen, kautta. Ottaessaan käyttöönsä tietyn konvention, taiteilija muodostaa genren osaksi teoksen merkitystuotantoa, joka aukeaa katsojan samaistumisen kohteiden kautta. Teokseni pohjautuvat mediakulttuuriin ja median lumetodellisuuden vuotamiseen yksilön kokemuspiiriin. Olen kiinnostunut aidon ja kulttuurissa tuotetun kokemuksen rajojen hälventymisestä ja itse aitouden tarkastelemisesta. Aitous perustuu aina subjektin käsitykseen todellisuudesta ja itsestään. Näin ollen aitoudesta muodostuu paradoksi, josta ei voi olla yleismaailmallista ja totena pidettävää esimerkkiä. Vaikutuksille altis yksilö (kuka tahansa yksilö) joutuu siis alituisesti kamppailemaan tunteidensa ja niiden oletetun aitouden kanssa.
Poriginal Galleriaa varten olen kuvannut uuden teoksen, jossa kaksi nuorta, tyttö ja poika, leikkivät roolileikkiä. Leikki kulkee seksuaalisuuden kautta väkivaltaan, jossa tyttö esittää totuttuun tapaan uhria. Roolien olemassaolo paljastetaan katsojalle kun verinen uhri kääntää kylkeään paremman makuuasennon löytämiseksi. Näin teos käsittelee ihmissuhdetta ja sen voimasuhteiden sopimuksenalaisuutta eräänlaisen kaksoisnarraation kautta. Teoksessa kaksi tarinaa, henkilöiden toisilleen esittämä roolileikki sekä katsojille välittyvä dokumentinomainen esityksen purkautuminen, nivoutuvat yhteen. Teoksen väkivaltainen ilmapiiri muuttuu lopulta tietoisuudeksi roolien olemassaolosta, vaihtuvuudesta ja suhteellisesta valinnanvaraisuudesta ihmisten välisissä suhteissa. Ennen kaikkea teos käsittelee kuitenkin nuoruutta ja siihen liittyvää irrallisuuden ja hetkellisyyden tunnetta. Nuoruus on kaoottista aikaa eikä nuorelta ihmiseltä pidä odottaa kohtuullisuutta tai järkevyyttä. Teoksen nuoret voidaan nähdä aikuisten vaatteissa, yksin kotona kokeilemassa erilaisia vuorovaikutus- tai valtasuhteita. Nuoret ovat haltioituneita ja hämillään jatkuvan muutoksen nopeudesta ja kokonaisvaltaisuudesta. Olen antanut teokselle nimen “Sparkles of Chaos and Youth”.
Olen porilaislähtöinen vuonna 1983 syntynyt kuvataiteilija. Valmistuin ammattiin Tampereen ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutusohjelmasta vuonna 2007. Poriginal Gallerian jälkeen teoksiani voi nähdä ensi kesänä Mäntän kuvataideviikoilla ja syys- lokakuussa Galleria Huudossa Helsingissä yhdessä Miina Hujalan kanssa. Tällä hetkellä olen ollut yhdessä Miina Hujalan kanssa organisoimassa Tampereelle väliaikaista Linnake galleriaprojektia, joka esittelee seitsemän eri näyttelyä seitsemän viikon ajan.


Eero Merimaa
Kumi- ja hiilipiirroksia
Näyttelyni koostuu hiilipiirustuksista ja kumiveistoksista, jotka nekin ovat itse asiassa enemmän piirroksia kuin veistoksia. Teoksissa olen halunnut tarkastella niiden syntymiseen vaikuttavia prosesseja, liikettä ja rakennetta. Materiaalin ominaisuudet ja luonne ovat olleet teoksissani aina voimakkaasti läsnä ja niin on nytkin. Kumi ja hiili ovat molemmat materiaaleja joita on vaikea määräillä, joten teokseni ovatkin ehkä enemmän materiaalien kuin minun tekemiäni. Piirroksissa olen fokusoitunut rajapintaan missä materiaalit ja taiteellinen prosessi kohtaavat ilman kuvan tai narraation tuomaa kompleksisuutta. Piirrokseni ovat yksinkertaisia. Prosessikuvauksia, reaktioita, tekoja.

 

 

 


   Näyttelyohjelmaa
   Facebook
   Google Maps

 

 

              

Huomioi


Taiteilijat pitävät näyttelyesittelyjä näyttelyn viimeisenä päivänä kello 17:00 - 18:00.
Tervetuloa!

 


Yhteystiedot


PORIGINAL GALLERIA
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
puh. 044 701 4737 (lanka), 044 701 1093
Avoinna tiistaista sunnuntaihin 11:00 - 18:00.
Vapaa sisäänpääsy.

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria