PORIGINAL GALLERIA
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
puh. 044 701 4737 (lanka), 044 701 1093
Avoinna tiistaista sunnuntaihin 11:00 - 18:00.
Vapaa sisäänpääsy.


Poriginal galleriaKrimistit -taitelijaryhmä: Jonna Murtonen, Janette Holmström, Karoliina Mäkelä ja Katja Määttä
21.01.2012 - 07.02.2012
Molemmat kerrokset

Krimistit -taitelijaryhmä: Jonna Murtonen, Janette Holmström, Karoliina Mäkelä ja Katja Määttä
Krimin komissio
21.01.2012 - 07.02.2012

Krimin komissio-näyttely esittelee neljä nuorta taiteilijaa, jotka ovat osa useampihenkistä Krimistit-taiteilijaryhmää. Näyttelyssä on esillä Jonna Murtosen maalauksia, Janette Holmströmin valokuvia, Karkki Mäkelän grafiikkaa sekä Katja Määtän installaatio.
Krimisteihin kuuluu eri alojen taiteen tekijöitä, joita yhdistää kaikkien yhteisenä kotina toiminut asuintalo Krimi. Krimistit-ryhmä on syntynyt ajatuksesta säilyttää Imatralla syntynyt yhteisö ja yhteistyö näyttelyiden ja projektien kautta.
Sana komissio tarkoittaa työryhmää joka tutkii tiettyä erityiskysymystä. Lähtökohtana on ollut vastareaktio nykypäivän kiireiselle elämänrytmille. Näyttelyn teemoja ovat hetken merkityksellisyys sekä tunteiden kerrostumat ja purkaminen.


JONNA MURTONEN
Olen keväällä 2011 valmistunut taidemaalari. Asun ja työskentelen tällä hetkellä Imatralla. Työskentelyni painottuu taidemaalauksen eri tekniikoihin, kokeellisuuden ollessa sen leimaava piirre. Krimin kommissio- näyttelyyn esille laittamani teoskokonaisuus koostuu musteella, akryylillä ja gessolla tehdyistä maalauksista, joita yhdistää tekniikan ohella suuri koko sekä harmoninen sävyskaala.
Minua kiehtoo vähäeleisyyden suurieleisyys. Se, kuinka hyvin pienillä asioilla ja eleillä on mahdollista kertoa niin paljon. Teoksieni merkittävin tapahtuma on kevyt siveltimen veto yhdistettynä varmaan viivaan ja näiden kahden välinen vuoropuhelu. Myös maalauksieni tilallisen tapahtuman koen hyvin merkitykselliseksi.
Maalauksieni teemat liittyvät usein johonkin koettuun hetkeen. Lähestyn aiheitani emootioiden ja intuition kautta, tavalla jossa havainto muuntuu eleeksi ja lopulta jäljeksi kankaan pinnalle. Tällaisessa sisäisen kokemuksen tallentamisessa olen löytänyt tyylisuunnakseni abstraktin ilmaisun.


JANETTE HOLMSTRÖM
Toisen maan kertomuksia
Olen Imatralla työskentelevä ja asuva valokuvataiteilija. Työskentelyssäni inspiraation lähteinä toimivat värit sekä luonnon että musiikin luomat elämykset ja tunteet. Teoksissani käsittelen lyhyitä hetkiä, joissa on jotain itselle suurta. Kuvaan vahvoja tunnetiloja, tunteenpurkauksia sekä niiden jälkeisiä hetkiä jolloin syntyy uusi alku, tyhjä aloitus. Usein tutkin näitä hetkiä ihmisen ja luonnon välisen suhteen kautta. Välineinä käytän sekä filmi- että digikameraa. Valokuvauksen keinoin luon kuvia kerrostumia muodostamalla. Lopputulos on usein maalauksellista, valon tuodessa teoksiin samalla herkkyyttä että voimaa.
Toisen maan kertomuksia on kokonaisuus, joka koostuu neljästä eri valokuvasarjasta. Poriginal galleriassa nähdään teoksia sarjoista Rauha ja Keskustelua aamuhämärän kanssa.
Toisen maan kertomuksia kokonaisuuden teokset ovat kertomuksia unien maasta. Teokset muodostuvat kerroksista, joissa asiat sulautuvat toisiinsa ja muuttavat muotoaan, rakentaen omia maailmojaan, aivan kuten unetkin. Valokuvat ovat syntyneet lisäämällä kerroksia edellisten päälle, kaiken tapahtuessa kuitenkin kuvaushetkellä. Teokset ovat maalauksellisia ja niissä värit sekä valo toimivat eräänlaisina suodattimina, joiden läpi katsoessa aistii unen tunnelman.
Teoksissa olen pohtinut unien tuomia viestejä ja niiden merkityksellisyyttä. Sitä miten unessa ihminen käy läpi kuluneen päivän tai menneiden vuosien tapahtumia. Pienet tärkeät asiat kohtaavat epäolennaisia suuria hetkiä ja toisin päin. Unet ovat myös huomioita itsestä, ihan omia kertomuksia, joista syntyy oma maailmansa.
Muut teoskokonaisuuden sarjat ovat Toisen maan kertomuksia ja Unohtuneita viestejä.


KARKKI MÄKELÄ
Antaa hetken olla ja mennä
Olen tehnyt kaksi useampiosaista grafiikan teossarjaa, sekä muutaman yksittäisen maalauksen. Kaikissa töissä toistuu kasvot, mutta ne eivät ole koskaan pääroolissa, vaan pikemminkin kulissi itse aiheelle.
Pääteemanani on läsnäolon ja hetkellisyyden merkitys. Läsnäoleminen onnistuu puhtaimmillaan tiedostamalla ympäröivän hetken kuitenkaan siihen takertumatta. Sarjassa Kuun tuntu olen käsitellyt vuoden kierron vaikutusta minuun tekemällä kuvan joka kuukaudesta sekä niihin liittyvistä henkilökohtaisista tuntemuksista. Valon vaihtelu ja flooran kehitys vaikuttavat olemiseeni vahvasti. Koen toisinaan eläväni samassa rytmissä luonnon kanssa. Läsnäolemisen merkityksen ymmärtäminen on auttanut käsittämään kulloinkin vallitsevan tunnetilan ohimenevyyden.
Toinen käsittelemäni teema on näkökulma. Lähestyn aihetta minäkuvan dilemman kautta. Onko oma käsitys itsestä merkittävämpi kuin jonkun toisen käsitys? Toimiiko demokratia tässäkin asiassa, onko useamman ihmisen käsitys oikeampi kuin yhden? Vai määrääkö sittenkin kokonaisuus?
Grafiikan sarjoissa on käytetty tekniikkana monoprinttiä, eli kuivaneulan yhdistämistä monotypiaan. Yhdessä teossarjassa sama pohjakuva toistuu monotypian varioimana, mikä tukee molempia aiheita. Maalaukset ovat tehty akryylillä ja öljyllä.


KATJA MÄÄTTÄ
Vakava leikki
I know a girl from a lonely street, cold as ice cream but still as sweet (Blondie)
Työskentelen tehden kollaasia ja valokuvaa. Työt saattavat olla itsenäisiä teoksia tai yhdistyä kuten installaatiossa Vakava Leikki.
Työskentelytapani on intuitiivinen ja kuvat löytävät paikkansa lopulta nopeasti; prosessoin työtä alitajuisesti ja ottaessani valokuvaa tai tehdessäni kollaasia tunne tiivistyy kuvaksi.
Korumaisten kollaasien kuvakieli on muodostunut muotilehdistä, saduista ja kuvituksista. Vakavassa leikissä kollaasit toimivat valokuvien tunnelman virittäjinä, tarkennuksina.
Meillä on elämämme varrella eri rooleja; olemme samoja henkilöitä mutta tunne ja tila virittyy aina kulloisenkin hetken ja henkilöiden värittämänä, jotka ovat läsnä. Vakava leikki kertoo tytöstä joka hakee omia rajojaan tarkastellen rooleja jotka ovat häneen vuosien saatossa kasvaneet tai jättäneet jälkensä.
Installaatio koostuu kahdesta osiosta, pelikorteista ja valokuvista. Teos käsittelee tytön kasvua naiseksi ja hänen valintojaan ja vaihtoehtojaan.
Pelikorttien kuvaston yhtenä teemana yhdistyvät hyvä tyttö ja paha tyttö. Niiden variaatiot ja toistensa vastakohdat.
Vakavan leikin kantavia teemoja ovat luopuminen ja kasvu.

 

 

 

Jonna Murtonen
CV
Janette Holmström
CV
Karkki Mäkelä
CV
Katja Määttä
CV


   Näyttelyohjelmaa
   Facebook
   Google Maps

 

 

              

Huomioi


Taiteilijat pitävät näyttelyesittelyjä näyttelyn viimeisenä päivänä kello 17:00 - 18:00.
Tervetuloa!

 


Yhteystiedot


PORIGINAL GALLERIA
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
puh. 044 701 4737 (lanka), 044 701 1093
Avoinna tiistaista sunnuntaihin 11:00 - 18:00.
Vapaa sisäänpääsy.

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria