PORIGINAL GALLERIA
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
puh. 044 701 4737 (lanka), 044 701 1093
Avoinna tiistaista sunnuntaihin 11:00 - 18:00.
Vapaa sisäänpääsy.


Poriginal galleriaAri Björn
07.03.2009 - 24.03.2009
Alakerta

Ari Björn
Saavutettava maisema
07.03.2009 - 24.03.2009


Teema
Näyttelyn teemallinen lähtökohta on suhteessamme rakennettuun, rakentamattomaan ja immateriaaliseen ympäristöön. Käsittelen aihetta installaation ja valokuvan keinoin.

Maisema
Missä ja millainen maisema on?
Maisema – käsitteellä ei ole alkuperäisyyden vaadetta, eikä sillä sitä voisi etenkään taiteessa esitettynä ollakaan; olipa media mikä tahansa, taiteessa esitettynä maisemaan on aina koskettu.
Maisema on saavutettavissa.

Kaupunkiselviytyminen ja
Käytettävä veistos

Liikkuminen, liikkuvuus ja muunneltavuus ovat tällä hetkellä arvostettuja ominaisuuksia sekä materiaalisessa että immateriaalisessa ympäristössä. Fyysisessä ympäristössä nuo samat ominaisuudet ovat historian aiemmissa vaiheissa vaatineet monissa tapauksissa joko mukana liikkuvaa asumusta, tai väliaikaisen suojan / asumuksen rakentamista kulloisestakin ympäristöstä löytyvistä materiaaleista. Immateriaalisessa ympäristössä liikkuvuus ja muuntuvuus ovat aiemmin olleet huomattavasti hitaampia prosesseja ja vähemmän arvostettuja ominaisuuksia, mikä on helpottanut samaistumista ja kiinnittymistä muuhun yhteiskuntaan; tänä päivänä tuon ympäristön muutosnopeus taas saattaa aiheuttaa huomattavia vaikeuksia yhteiskuntaan kiinnittymisessä.

Työni ovat ajatusprosessien synnyttämiä fyysisiä ilmentymiä, muistiinpanoja. Taideteos – sana luo helposti konventioiden synnyttämän odotushorisontin, jonne piirtyy kuva jostakin lopullisesta ajatuksen tiivistymästä; kutsunkin töitäni mieluummin muistiinpanoiksi. Muistiinpano on merkintä aikajanalla, joka on erisuuri kuin piste. Muistiinpano ei päätä mitään, vaan on pikemminkin merkki siitä, että se mikä on aiheuttanut muistiinpanon, jatkuu edelleen. Muistiinpano on tila, jonka kautta kuljetaan; olemalla poikkeama ajatuskulussa se tunnistaa ajatuksen prosessuaalisuuden, epälineaarisuuden ja risteävän luonteen, todennäköisen muutoksen. Kauttakulkutila ei kuitenkaan tarkoita anonyymia yhdentekevää persoonatonta tilaa, se ei myöskään ole synonyymi ajautumiselle, tai päätöksentekokyvyttömyydelle, ei, henkilökohtainen päätös — mihin tästä jatketaan — täytyy tehdä. Ei siis mitään valmista vastausta, mutta ei myöskään mitään puolihuolimatonta, vaan merkkejä jotka piirtävät karttaa.

Näyttelyä ovat tukeneet:
Paulon Säätiö & Kauno ry

 

 

 

Ari Björn
CV


   Näyttelyohjelmaa
   Facebook
   Google Maps

 

 

              

Huomioi


Taiteilijat pitävät näyttelyesittelyjä näyttelyn viimeisenä päivänä kello 17:00 - 18:00.
Tervetuloa!

 


Yhteystiedot


PORIGINAL GALLERIA
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
puh. 044 701 4737 (lanka), 044 701 1093
Avoinna tiistaista sunnuntaihin 11:00 - 18:00.
Vapaa sisäänpääsy.

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria