PORIGINAL GALLERIA
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
puh. 044 701 4737 (lanka), 044 701 1093
Avoinna tiistaista sunnuntaihin 11:00 - 18:00.
Vapaa sisäänpääsy.


Poriginal galleriaKatri Hakola, Terhi Moberg, Kalle Nieminen ja Janne Nytorp
08.05.2004 - 25.05.2004
Molemmat kerrokset

Katri Hakola, Terhi Moberg, Kalle Nieminen ja Janne Nytorp
PORIN TAIDEKOULUN LOPPUTYÖNÄYTTELY
08.05.2004 - 25.05.2004

Katri Hakola
Muutoksia

Lopputyökokonaisuuteeni kuuluvien maalaussarjan ja videoteoksen punaisena lankana voi nähdä muutoksen läsnäolon teoksissa. Muutos on näkyvillä esimerkiksi kulttuurisista merkeistä irrottautumisessa ja rituaalin kääntymisenä päinvastaiseksi videoteoksissani makedown Maalauksissani taas tutkin muutosta sekä materiaalisena, että käsitteellisenä tapahtumana. Maalauksiin yhdistettynä materiaalina sukkahousu muuttuu ulkoiselta olemukseltaan toiseksi ja samalla sitoo teokset käsitteellisyyteen. Sukkahousun myötä maalauksen luonne muuttuu myös tilallisemmaksi.

Terhi Moberg
Koti

Teokseni käsittelee ihmisen suhdetta lemmikkieläimeen sekä eläimen olemusta ja suhdetta ympäristöönsä. Koti kertoo nimenä juuri näistä suhteista ja ristiriidoista ihmisen, eläimen ja yhteisen tilan välillä. Siksi teos on rakennettu tilalliseksi kokonaisuudeksi, joka koostuu sarjasta pieniä öljyvärimaalauksia sekä grafiikan vedoksia, jotka kaikki kuvaavat lemmikki-kaneja. Olen tuonut osaksi teoskokonaisuutta myös kodin esineitä, jotka korostavat kokonaisuuden intiimiyttä ja näin kutsuvat katsojan vuorovaikutukseen teosten kanssa.

Kalle Nieminen
Kaikkein kallein

Lopputyönä esittämälläni teoskokonaisuudella käsittelen minuuden kysymyksiä. Minäkuva muodostuu teoksessani sekä henkilöhistoriallisesti että ajallisena jatkumona tulevaisuuteen. Tämän tuon esille teoksen erilaisilla maalautavoilla, öljymaalauksista kankaalle ja spraymaalauksella gallerian seinään. Teoskokonaisuus on muuttuva. Spraymaalaukset, jotka maalaan näyttelyn pystytyksen yhteydessä peittävät aiempien kankaalle tehtyjä omakuvallisia maalauksia. Näyttelyn loppuessa osa teoksistani häviää. Seinäpinnalle maalattu osa jää galleriaan, muut osat jatkavat seuraavaan näytteillepanoon uudelleenrakennettavaksi.

Janne Nytorp
Aineeton

Lopputyönä esittämässäni maalauskokonaisuudessa kiinnostukseni kohteena on ihminen, jota tarkastelen ”transsendenttina”, hauraana mentaaliolentona. Tätä pyrin kuvaamaan ohuiden lasuurikerrosten luoman läpikuultavuuden, sekä elementtien päällekkäisyyden avulla.
Maalauspintana oleva vaneri toimii myös kuvallisena elementtinä sen näkyessä osittain pintana maalausrakenteiden rinnalla. Tällä pyrin tuomaan maalauksiini vaikutelman liikkeestä ja ilmentämään katsomistavan kehittymistä.

 

 

 


   Näyttelyohjelmaa
   Facebook
   Google Maps

 

 

              

Huomioi


Taiteilijat pitävät näyttelyesittelyjä näyttelyn viimeisenä päivänä kello 17:00 - 18:00.
Tervetuloa!

 


Yhteystiedot


PORIGINAL GALLERIA
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
puh. 044 701 4737 (lanka), 044 701 1093
Avoinna tiistaista sunnuntaihin 11:00 - 18:00.
Vapaa sisäänpääsy.

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria