PORIGINAL GALLERIA
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
puh. 044 701 4737 (lanka), 044 701 1093
Avoinna tiistaista sunnuntaihin 11:00 - 18:00.
Vapaa sisäänpääsy.


Poriginal galleriaJP KALJONEN
29.05.2004 - 15.06.2004
Yläkerta

JP KALJONEN
USKONTO Malleja ja sovelluksia
29.05.2004 - 15.06.2004

Teoksessa käsitellään uskontoa seitsemän eri uskontokunnan kautta, jotka kaikki soveltavat Vanhan testamentin oppeja. Mukana ovat Roomalais-Katolilaiset, Evakelis-Luterilaiset, Ortodoksit, Islam, Juutalaiset, Jehovan todistajat ja Helluntailaiset.

Teos jakaantuu yleiseen ja yksityiseen osaan. Yleinen osa on kunkin uskonnon ontologinen malli,
mikä perustuu uskontojen edustajien pappien, rabbien, imamien ja Jehovan todistajien haastatteluihin. Mallit ovat uskonnon henkilökohtaisesta puolesta vieraannutettuja ja kuvaavat kartografisesti uskontojen yleisiä oppeja ensimmäisestä syystä viimeiseen seuraukseen. Malleilla pyritään läpivalaisemaan ja vertailemaan uskontojen käsitysten eroja ja yhdistäviä tekijöitä rakenteellisesta näkökulmasta.

Uskonnon yksityistä puolta käsittelevä osuus on muodostettu soveltamalla yleisiä malleja uskontojen yksityisiin jäseniin. Jokaisesta käsiteltävästä uskonnosta kymmenen henkilöä on osallistunut teokseen piirtämällä henkilökohtaisia käsityksiään yleisissä malleissa esiintyvistä käsitteistä. Piirrokset sitovat mallit ihmisiin ja pyrkivät valottamaan yksilöllisen kokemuksen sulkeutuneisuutta ja inhimillisyyttä suhteessa yleiseen.

Teos rakentuu edellä mainittujen näkökulmien – yleisen ja yksityisen- rinnastamiseen, sekä dynamiikkaan niiden välillä.

Tarkasteltaessa eri uskontojen oppeja rakenteina on niissä havaittavissa tämän hetkisen maailman tilanteen peittämiä samankaltaisuuksia, esimerkiksi Islamin ja Kristillisten uskontojen välillä. Piirrokset taas puolestaan heijastavat miten yksityiset, poliittiset ja sosiaaliset tekijät värittävät uskonnollisten oppien tulkintaa.

 

 

 


   Näyttelyohjelmaa
   Facebook
   Google Maps

 

 

              

Huomioi


Taiteilijat pitävät näyttelyesittelyjä näyttelyn viimeisenä päivänä kello 17:00 - 18:00.
Tervetuloa!

 


Yhteystiedot


PORIGINAL GALLERIA
Eteläranta 6, FI-28100 PORI, FINLAND
puh. 044 701 4737 (lanka), 044 701 1093
Avoinna tiistaista sunnuntaihin 11:00 - 18:00.
Vapaa sisäänpääsy.

 


©  Poriginal Gallery | Poriginal galleria