Näyttelyt Yhteystiedot Museo Tiedotusvälineet Peda Arkisto Poriginal Galleria Mesenaatit Museokauppa Kahvila Logo: Patrik Söderlund, Porin taidemuseon ikkuna-aukko In English Etusivulle Sivukartta Linkit

Peda
Koulut
-------------------Yleisö
-----------------------------
Koulut
-----------------------------
Päivähoidon työpaja
-----------------------------
PEDApiste
-----------------------------
PEDAseinä
-----------------------------
 
Opettajalle
------------------------------
Työpajat
------------------------------
Kirjasto ja arkistot
------------------------------
Tutkimuksia ja
kirjavinkkejä

------------------------------
Museolehtorin
yhteystiedot

------------------------------
Bumerangi
------------------------------
Taidetta ympäri ämpäri
------------------------------
 PEDA-TEHTÄVÄVIHKO

       

 

 

TAIDETTA YMPÄRI JA ÄMPÄRI
Ympäristötaideprojekti

Taidetta Ympäri ja Ämpäri on ympäristökysymyksille ja -taiteelle rakentuva ohjelma, joka on suunnattu porilaisille kouluille. Ohjelmaan sisältyy työpajoja, luentoja, ekskursioita ja toiminnallisia ympäristötaidepäiviä, joissa koululaiset tutkivat ja kommentoivat erilaisia ympäristöjä sekä omaa ympäristösuhdettaan. Taidetta Ympäri ja Ämpäri -projektissa vierailee kutsuttuna ammattitaiteilijoita työskentelemässä yhdessä koululaisten kanssa. Projektin toiminnan sisällöt linkittyvät Porin taidemuseon näyttelyihin.

Porin taidemuseon näyttelyhistoriaan sisältyy kattava sarja eri tavoin ympäristökysymyksiin keskittyneitä näyttelyitä. Näyttelyohjelma on tarjonnut hedelmällisen pohjan ja johdatuksen työskentelyyn ja pohdintaan taiteen suhteesta luontoon, taiteen mahdollisuuksista heijastaa ympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä taiteen kyvystä avata dialogia paikallisen ja globaalin maailman välille.

Porin taidemuseossa on nähty taiteilijoita, jotka lukeutuvat maa- ja ympäristötaiteen pioneereihin (e. Richard Long (1986-87), Dennis Oppenheim (1993), Alan Sonfist (1995)). Näyttelyissä on esitelty taiteilijoita, jotka hyödyntävät teoksissaan luonnonmateriaaleja (e. Bob Verschueren (2009)) tai edustavat tutkimuksellisempaa ja käsitteellisempää lähestymistapaa ympäristökysymyksiin (e. Lauri Anttila (1992), Jussi Kivi (1994), Patrick Huse (2011-11)). Performanssitaiteen ympäristön ja paikan tutkimiseen yhdistävä amerikkalainen taiteilija Cherie Sampson on vieraillut Porin taidemuseossa kaksi kertaa (1998, 2011).

Porin taidemuseon 30-vuotisjuhlavuoden Eco-Art -näyttely (2011) oli informatiivinen läpileikkaus amerikkalaisista maa- ja ympäristötaiteen pioneereeista (Robert Smitshson, Christo, Agnes Denes, Dennis Oppenheim, Alan Sonfist) nykytaiteilijoihin Yhdysvalloista, Kanadasta, Japanista ja Europaasta. Eco-Art -näyttelyä seurasi ympäristötaiteen kärkinimiin kuuluvan Andy Goldsworthyn näyttely kesällä 2011, jolloin taiteilija rakensi osmankäämistä läpi koko taidemuseon ison näyttelyhallin kulkevan seinämäteoksen.

Taidetta Ympäri ja Ämpäri -projektin toimintaa tukevat mm. Porin kaupungin koulutoimi sekä Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto.

Sateenkaari muuttui mosaiikiksi. Länsi-Porin koulun julkisivu uusiksi!
Kevät 2012

Taiteilija, muotoilija Päivi Raivio vieraili Taidetta Ympäri ja Ämpäri -ohjelmassa toukokuussa ja työskenteli Länsi-Porin lukion taiteilijavieraana. Raivio toteutti teoksen koulun sadekatokseen yhdessä lukion oppilaiden kanssa, oppilaiden tekemien luonnosten pohjalta. Taiteilijavierailu oli myös taidemuseon valtakunnallisen museoviikon ohjelmaa. Museoviikon teema tänä vuonna oli Uutta-Nytt!

Koulun sadekatosta on jo useamman vuoden koristanut sateenkaarta muistuttava teos Blå, yellow und rot ja nyt se sai peittyä sinisen ja harmaan sävyisistä ruuduista koostuvan mosaiikin alle. Maalauksen ruutuidea oli oppilaiden oivallus, josta myös taiteilija Päivi Raivio innostui. Maalauksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistui kahden päivän aikana 16 lukion oppilasta. Valtaosa heistä oli lukion ykkösluokkalaisia.

Päivi Raivio (s. 1979) on taiteilija, muotoilija ja suunnittelija, joka toimii julkisen tilan ja yhteisöjen parissa. Taiteilijana hän on keskittynyt pääasiassa keramiikkaan sekä installaatioihin. Päivi Raivio opiskeli kandidaatin tutkinnon Chelsea College of Art´issa Lontoossa. Raivio keskittyi opinnoissaan erityisesti keramiikkataiteeseen julkisessa tilassa. Hänen lopputyönsä oli osallistava taideprojekti, johon osallistui nuoria kodittomia Lontoon alueelta. Raivio työskentelee freelance-suunnittelijana. Hänen suosituimpia tuotteitaan on Kippi-tarjoiluastia. Päivi Raivio on suunnitellut myös lukuisia käsintehtyjä keramiikkaesineitä sekä koruja.

Päivi Raivion taiteilijavierailu toteutettiin Porin taidemuseon, Länsi-Porin lukion ja Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkoston yhteistyönä.


Taidetta Ympäri ja Ämpäri on the Farm
2009 Kevät ja Syksy

Kuvataiteilija Satu Bethell ja Taidetta Ympäri ja Ämpäri -projekti toteuttivat ympäristötaidenäyttelyn Koivuniemen Herran MuuMaahan Merikarvialle kesällä 2010. Yhteistyössä Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkosto, Porin koulutoimi ja Koivunimen Herran MuuMaa.

Lue lisää...

LINTUJEN ASUNTOMESSUT
Hanhipuisto, Kirjurinluoto.
2008 Kevät ja kesä

TAIDETTA YMPÄRI JA ÄMPÄRIN PÖNTTÖPAJAT
Tikanpojanpunaista, papukaijanvihreää, sinitiaisensinistä, joutsenenvalkoista…nämä kaikki värit olivat käytössä lintujen asuntomessuja valmistelevien Pönttöpajojen värikartalla, kun neljä porilaista koululaisryhmää osallistuivat linnunpönttömodulin tuunaukseen. Valmiiden KUUTIO-modulien pintaan ja sisälle sisustukseksi loihdittiin maaleilla ja muilla materiaaleilla lintuja asumaan houkuttelevia ratkaisuja. Linnut saivat siis omat asuntomessunsa Porin Hanhipuistoon. Lue lisää…

MUISTIIN!
MUISTIIN! -projektin tavoitteena oli tutkia koululaisen omaa elinympäristöä nykytaiteen ja -tekniikan keinoin. Koululaiset Kuninkaanhaan koulusta pureutuivat omaan sosiaaliseen ympäristöönsä keräämällä ja työstämällä tarinoita isovanhempiensa elämästä. Työskentelymenetelmänä käytettiin ’Digital Storytelling’ -metodia [digitaalinen tarinankerronta], jossa nykypäivän digitaalinen tekniikka yhdistyy suullisen tarinankerronnan perinteeseen. MUISTIIN! -projektin sisällön suunnittelusta ja työpajojen ohjauksesta vastasi pedagogisesti ansioitunut, nykytaiteeseen suuntautunut kuvataiteilija Kalle Hamm.
Lue lisää…

KUULEEKO EURA?
2006
Kuuleeko Eura? on osa Porin taidemuseon koululaisille suuntaamaa Taidetta Ympäri ja Ämpäri -ympäristötaideprojektia. Kuuleeko Eura? toteutettiin Eurassa ja siihen osallistui Euran kirkonkylän koulun, Euran yläasteen sekä Hinnerjoen ja Honkilahden koulun oppilaita. Hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi kuvataiteilija, Kiasman museolehtori, Kalle Hamm. Porin taidemuseon yhteistyökumppaneita hankkeessa olivat Nykytaiteen museo Kiasma, Euran kulttuuritoimi, Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkosto sekä YLE Satakunta.

Lue lisää...

YMPÄRISTÖ - TAIDE – IHMINEN
Taidetta Ympäri ja Ämpäri

Taidetta Ympäri ja Ämpäri on koululaisille suunnattu ympäristötaideprojekti, jossa koululaiset tutustuvat ja tutkivat suhdettaan elinympäristöönsä, sen havainnointiin ja ymmärtämiseen. Toimintaympäristönä on lasten ja nuorten arjen erilaiset ympäristöt; julkinen kaupunkiympäristö ja luonnonympäristö, myös se sosiaalinen ympäristö, jossa nuoret elävät ja omaa ympäristösuhdettaan luovat.

Taidetta Ympäri ja Ämpärin punaisena lankana on ympäristötaide. Ympäristötaiteen - yksin ympäristön tai taiteen - käsite on moniulotteinen. Tässä ympäristötaide on määritelty väljästi luontoa ja/tai erilaisia ympäristöjä kommentoivana taiteena. Koululaiset ovat projektissa tutustuneet mm. valo-, ääni-, kuvanveisto-,
tanssi-, sarjakuva- ja performanssitaiteeseen.

Lue lisää...


Ilmestyneet julkaisut: TAIDETTA YMPÄRI JA ÄMPÄRI.
Porin taidemuseon julkaisuja 58. Pori 2002.

TAIDETTA YMPÄRI JA ÄMPÄRI II. Art Here, There and Everywhere II. Porin taidemuseon julkaisuja 71, 2004. TUTKA Porin taidemuseon tutkimuksia 2. Pori Art Museum Publications 71, 2004. TUTKA Pori Art Museums Studies 2.

TAIDETTA YMPÄRI JA ÄMPÄRI ON THE ROAD

Taidemuseon pedagoginen yksikkö on tuottanut Taidetta Ympäri ja Ämpäri -ympäristötaideprojektin myötä saatujen kokemusten pohjalta maakunnalliseen kiertonäyttelytoimintaan sopivan Taidetta Ympäri ja Ämpäri On The Road –näyttelyn. Ympäristötaiteen ja taidekasvatuksen kysymyksiä sekä näihin liittyviä toimintamalleja tarkasteleva näyttely on toteutettu tavalla, joka mahdollistaa kokonaisuuden esittelyn eri tyyppisissä tiloissa kuten kouluissa, päiväkodeissa ja kirjastoissa. Näyttelyä kierrätetään kysynnän mukaan yhteistyössä Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkoston kanssa. Pyydä paikalle! Museolehtori Mirja Ramstedt-Salonen, mirja.ramstedt-salonen@pori.fi / (02) 621 1119 tai Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkosto (02) 621 9018.