Näyttelyt Yhteystiedot Museo Tiedotusvälineet Peda Arkisto Poriginal Galleria Mesenaatit Museokauppa Kahvila Logo: Patrik Söderlund, Porin taidemuseon ikkuna-aukko In English Etusivulle Sivukartta Linkit

Peda
Koulut
--------------------Yleisö
-----------------------------
Koulut
-----------------------------
Päivähoidon työpaja
-----------------------------
PEDApiste
-----------------------------
PEDAseinä
-----------------------------
 
Opettajalle
------------------------------
Työpajat
------------------------------
Kirjasto ja arkistot
------------------------------
Tutkimuksia ja
kirjavinkkejä

------------------------------
Museolehtorin
yhteystiedot

------------------------------
Bumerangi
------------------------------
Taidetta ympäri ämpäri
------------------------------
 PEDA-TEHTÄVÄVIHKO

       

 

 

TUTKIMUKSIA JA KIRJAVINKKEJÄ


Museoiden ja koulujen välillä on aina ollut yhteistyötä. Perinteisimmillään vierailukäynnit museoihin ovat opastettuja kierroksia museoiden näyttelyihin. Uudenlaisia yhteistyömuotoja testataan ja toteutetaan museoissa ja kouluissa kuitenkin koko ajan. Nykytaide on murtanut perinteistä taidekäsitystä, ja samalla avannut runsaasti erilaisia mahdollisuuksia käyttää taidetta koulujen opetustyössä. Taidemuseoon voi suunnistaa oppimaan niin biologian, matematiikan ja kemian kuin kuvataiteen tunnilla. Kuvataide voi olla pysyvä osa koulujen opetussuunnitelmaa.

Vinkiksi ja rohkaisuksi opettajille, miten taidetta voi käyttää kouluopetuksessa:

Taidetta Ympäri ja Ämpäri II. Porin taidemuseon ja Porin kaupungin koulutusviraston ympäristötaideprojekti. Porin taidemuseon julkaisuja 71, 2004. TUTKA Porin taidemuseon tutkimuksia 2.

Julkaisu antaa ideoita ja konkreettisia työskentelymalleja kouluille ja päiväkodeille ympäristötaiteeseen sekä ympäristön tutkimiseen ja havainnointiin liittyen. Lisäksi kirjassa esitellään Taidetta Ympäri ja Ämpäri -työpajoissa vierailleet taiteilijat sekä pohditaan taiteen ja kulttuurin keskeistä roolia museo- ja koululaitoksen tehtäväkuvassa laajemminkin. Kielinä suomi-englanti. Julkaisua on saatavilla taidemuseon kirjakaupasta sekä nettikaupasta, 25€.

KONTINUA. Hur kan skola och konstmuseum samarbeta i vardagen? Seminarium I. Nordiska Akvarellmuseet den 1-2 november 2004.

Raportti Skärhamissa, Ruotsissa järjestetystä seminaarista, jossa käsiteltiin koulujen ja taidemuseoiden välistä yhteistyötä. Seminaarin järjestäjänä oli Nordiska Akvarellmuseet. Julkaisuraportti sisältää esimerkkejä Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa (Porin taidemuseo) käytössä olevista yhteistyömalleista. Raportti on ruotsinkielinen.
Kts. lisää www.akvarellmuseet.org/ www.akvarellmuseet.org/sewden/museum-shop.htm.
Seminaariraportti saatavilla taidemuseon kirjakaupassa, 5e.


PEDAGOGEN & PENSELDRAGET. Astrid Hasselrot. Idébok till lärare, konstnärer och kulturinstitutioner om det skapande samarbetes möjligheter. Nordiska Akvarellmuseet, 2004.

Julkaisu esittelee Nordiska Akvarellmuseetin toteuttaman kolmivuotisen SkolaKonst –projektin, jonka päämääränä on tutkia ja kartoittaa opettajien, taiteilijoiden ja eri kulttuurilaitosten pitkäjänteisiä yhteistyömahdollisuuksia. Julkaisu antaa käytännön ohjeita ja neuvoja yhteistyön solmimiseen. Julkaisu on ruotsinkielinen. Kts. lisää www.akvarellmuseet.org/sewden/museum-shop.htm. Julkaisu saatavilla taidemuseon kirjakaupasta, 15€.

KOPS. Kiasman kiertokoulun opetussuunnitelma. Nykytaiteen museon julkaisuja 91/2004.

Julkaisu antaa hienoja esimerkkejä siitä, miten nykytaiteen avulla voi opiskella tuttuja kouluaineita, kuten vaikkapa matematiikkaa, biologiaa tai uskontoa. Julkaisun esimerkeissä on käytetty pääasiassa Valtion taidemuseon kokoelmien taidetta, mutta yhtä lailla opetuksen apuna voi käyttää taidetta, mitä kunkin lähiympäristöstä löytyy. Julkaisua saatavilla nykytaiteen museo Kiasman kaupasta.