Näyttelyt Yhteystiedot Museo Tiedotusvälineet Peda Arkisto Poriginal Galleria Mesenaatit Museokauppa Kahvila Logo: Patrik Söderlund, Porin taidemuseon ikkuna-aukko In English Etusivulle Sivukartta Linkit

Peda
Koulut
--------------------Yleisö
-----------------------------
Koulut
-----------------------------
Päivähoidon työpaja
-----------------------------
PEDApiste
-----------------------------
PEDAseinä
-----------------------------
 
Opettajalle
------------------------------
Työpajat
------------------------------
Kirjasto ja arkistot
------------------------------
Tutkimuksia ja
kirjavinkkejä

------------------------------
Museolehtorin
yhteystiedot

------------------------------
Bumerangi
------------------------------
Taidetta ympäri ämpäri
------------------------------
 PEDA-TEHTÄVÄVIHKO

       

 

 

OPETTAJALLE

KOULULAISRYHMÄN KANSSA TAIDEMUSEOON – miksi ja miten?

Porin taidemuseo on Suomen ensimmäinen nykytaiteen museo. Taidemuseossa on esillä vaihtuvia kotimaisia ja kansainvälisiä näyttelyitä. Pääpaino on nykytaiteessa. Taidemuseon oma, Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelma sisältää pääosin sotien jälkeistä suomalaista modernistista kuvataidetta. Museon laajennusosassa [Siipi & MEDIApiste] on arkeologisissa kaivauksissa paljastunut 1640-luvulta peräisin oleva holvikellari.

Miksi lähteä koululaisryhmän kanssa taidemuseoon?

Taiteen avulla voi oppia. Taidemuseossa koululaiset kohtaavat ajatuksia ja aisteja eri tavoin kutkuttavaa taidetta. Taiteen katsominen, tekeminen ja siitä keskusteleminen harjaannuttavat visuaalisia ja verbaalisia valmiuksia nähdä, ajatella ja perustella erilaisia asioita. Taide haastaa ja peilaa omia tuntoja ja asenteita. Taide aktivoi oppimiseen herättämiensä elämysten ja kokemusten kautta. Oppiminen on toisenlaista kuin luokkahuoneessa.

Taiteen kautta voi avata monenlaisia keskusteluja maailman asioista. Taiteeseen sisältyy asioita, joita voi käsitellä monilla eri oppitunneilla, ei ainoastaan kuvataidetunnilla. Taiteilijat käsittelevät työssään kaikkia elämän alueita ja käyttävät työskentelyssään mitä erilaisempia materiaaleja.

Taide virkistää. Nykytaide on hyvin moni-ilmeistä ja näyttelyissä kohtaa usein itselle uusia ja yllätyksellisiä asioita. Työpajatyöskentelyssä syntyy kokemuksia, elämyksiä ja onnistumisen tunteita, jotka ovat virkistäviä ja voimaannuttavia.

Näyttelyvierailut ja opastukset koululaisryhmille

Opasvaraus
Kouluryhmien opastusajat varataan museolehtorilta. Ryhmät pääsevät taidemuseoon tiistaista perjantaihin jo klo 8.00 alkaen sopimuksen mukaan. Maanantait ovat näyttelyiden ja näyttelytekniikan huoltopäiviä. Porilaisille koululuokille sisäänpääsy ja opastus ovat maksuttomia.

Varatulla opastuskierroksella liikutaan yhdessä ryhmässä. Opas ohjaa ryhmää ja rohkaisee keskusteluun näkemästään. Opettaja osallistuu näyttelyesittelyyn oppilaiden mukana ja huolehtii osaltaan työrauhan säilymisestä. Jos opettaja ei itse pääse paikalle, sovitaan asiasta museolehtorin kanssa. Pidetään kiinni sovituista ajoista! Opastus/työpaja alkaa sovittuna kellonaikana. Mahdolliset peruutukset on tehtävä ajoissa.

Opettajan mahdollisuus
Opettajilla on mahdollisuus tutustua taidemuseon näyttelyihin maksutta etukäteen, ennen luokan vierailua museossa. Opettajille järjestetään keväisin ja syksyin Porin museoiden yhteinen Opeinfo-tiedotustilaisuus, jossa saa tietoa museoiden tarjonnasta kouluille. Museolehtori on koulujen ja taidemuseon välinen yhteyshenkilö.

Ennen ja jälkeen museovierailun
Valmistautukaa museokäyntiin jo etukäteen mahdollisuuksien mukaan. Tutustukaa näyttelytiedotteisiin taidemuseon nettisivuilla ja lukekaa lehdistä näyttelyyn liittyviä artikkeleita. Keskustelkaa yhdessä siitä, millainen paikka museo on, minkälaista nähtävää ja tekemistä on tiedossa, ja kuinka taidemuseossa ollaan. Taidemuseokäynti sopii myös muille kuin taideaineiden tunneille. Näyttelyssä esiin nousevien aiheiden käsittelyä voidaan jatkaa eri oppitunneilla. Taiteen ja yleisön kohtaaminen on prosessi, joka jatkuu vielä taidemuseosta poistumisen jälkeenkin. Näyttelyt herättävät usein kysymyksiä ja tuntoja, joihin on hyvä palata vierailun jälkeen koulussa.

Näyttelyihin liittyvät työpajat ja sähköiset infopaketit
Taidemuseon näyttelyihin liittyy usein työpajoja, joissa syvennytään näyttelyn teemaan omakohtaisen tekemisen kautta. Työpajoista tiedotetaan kouluille tapauskohtaisesti. Työpajat ovat yleensä maksuttomia. Porin ulkopuolisille koululaisille sisäänpääsymaksu on 1€/oppilas.
Opastusmaksu on 20€ ja työpajamaksu/luokkaretkipaketti on 50€.

Osaan näyttelyistä liittyy tulostettava infopaketti, joka tukee näyttelyyn tutustumista ja antaa taustatietoa museokäynnin suunnitteluun sekä joskus myös tehtäviä ja kysymyksiä pohdittavaksi näyttelyssä ja/tai koulussa. Opettaja voi valita paketista tehtäviä ja kysymyksiä, jotka soveltuvat omalle luokka-asteelle parhaiten. Infopaketit löytyvät PEDA-sivuston vasemmasta marginaalista.

Esteetön taidemuseo
Porin taidemuseon näyttelytilat ovat kaikki samassa kerroksessa eikä kynnyksiä ole. Näyttelytiloissa voi liikkua pyörätuolilla. Näyttelyiden rakenteet vaihtuvat näyttelyiden myötä, joten tilassa kulkemisesta kannattaa vielä kysyä ennen vierailua, mikäli ryhmässä on liikuntarajoitteisia. Taidemuseon pääsisäänkäynnissä on pyörätuoliliuska. Museon aulassa on esteetön wc. Museon toisen kerroksen työpajatilaan pääsee hissillä.

Missä taidemuseo on?
Porin taidemuseo sijaitsee Etelärannassa Kokemäenjoen rannalla, vanhassa 1858 rakennetussa pakka- ja vaakahuoneessa. Porin taidemuseon pääsisäänkäynti löytyy helposti rakennuksen jokirannan suuntaiselta pitkältä sivulta. Taidemuseon edessä on maksuton pysäköintialue. Tilausliikenteen linja-autot voivat pysähtyä suoraan rakennuksen pääoven eteen.

Yhteyshenkilö:
Museolehtori / mirja.ramstedt-salonen@pori.fi /
puh. 044 701 1119.