Porin taidemuseon sivuille
Nykytaiteen lyhyt oppimäärä
1. TAPAAMINEN, Taiteen määritelmä ja taiteen synty
2. TAPAAMINEN, Intertekstuaalisuus ja dekonstruktio
3. TAPAAMINEN, Museoesine, nimilappu ja kokoelma
4. TAPAAMINEN, Phenomena-näyttely ja oman nykytaideteoksen tekeminen


    Kuva /92. tapaaminen
KÄSITE
intertekstuaalisuus ja dekonstruktio

Mikä on käsite?
Käsite on asia, johon jollakin sanalla tai kuvalla viitataan. Kun näemme kuvan koirasta tai sanan koira, tiedämme heti minkälaisesta oliosta on kyse. Vaikka kaikki koirat ovat hyvinkin erilaisia, kaikissa koirissa on jotain ”koiramaista”, joka tekee ne koiriksi. Tämä ”koiramaisuus” on koiran käsite. Käsitteillä ja ideoilla on keskeinen rooli nykytaiteessa. Joskus ne ovat jopa tärkeämpiä kuin perinteiset taiteen tekniikat ja materiaalit ja käsite voi itsessään muodostaa teoksen.

Mitä on intertekstuaalisuus?
Intertekstuaalisuus tarkoittaa tekstissä esiintyviä viitteitä muihin teksteihin. Kuvataiteessa intertekstuaalisuudeksi kustutaan sitä, että teoksessa on suoria tai epäsuoria viitteitä muihin kuviin tai teksteihin.

Ota esille tuomasi teksti ja kuva. Miten nämä sattumanvaraisesti valitut kuva ja teksti voidaan yhdistää? Tee kuvan ja tekstin pohjalta teos, jossa molemmat yhdistyvät. Miten alkuperäinen kuva ja teksti muuttuivat uudessa teoksessa?

Viereisessä kuvaesityksessä vasemmalla voit tutustua Cygnaeuksen ja Väinölän koulun oppilaiden tekemin teoksiin. Deko-pelin kymmenessä kortissa näet esimerkkejä kuvan ja tekstin yhdistämisestä.

Entä dekonstruktio?
Dekonstruktio on katsomis- tai lukutapa, jonka avulla tuodaan esiin käsityksissä ja käsitteissä piileviä ristiriitaisuuksia. Samalla se tekee näkyväksi merkityksen häilyvyyden: kaikki kulttuuri on ihmisen rakentamaa ja siten myös ihmisen purettavissa ja uudelleen tulkittavissa.

Mitä erilaisia käsitteitä (esim: aika, värit, muodot, liike, esineet, ihmiset, eläimet, hahmot, tekstit) tuomastasi kuvasta löytyi? Piirrä jokaisesta käsitteestä pieni kortti. Lopuksi laita alkuperäiset kuvat ja pienet korttisarjat seinälle. Pystyykö pienten korttien vihjeiden avulla löytämään alkuperäisen kuvan?

Esimerkkitaiteilijoita
Joseph Kosuth, Sophie Calle, Bill Woodrow

Kotitehtävä seuraavalle kerralle
Tuo mukanasi seuraavalle kerralle jokin esine.


DEKO-PELIIN >>

Deko-peli on tehty Väinölän ja Cygnaeuksen koulun oppilaiden tekemistä dekonstruktio-korteista, joissa he ovat purkaneet valitsemansa lähtökuvan viideksi eri käsitekortiksi, esimerkíksi värit, esineet, pinnat, muodot jne. Yläriville ilmestyy oppilaan tekemät viisi vihjekorttia. Pystytkö päättelemään minkä alarivissä olevan alkuperäisen kuvan käsitteitä ne ovat? Mikä on alkuperäisen kuvan numero?

Takaisin ylös