PORIN TAIDEMUSEO – MG-peda

Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelman teoksia esittelevän pedagogisen verkkosivuston kevytversio

ETUSIVU | MUOTO | VIIVA | VÄRI | TAITEILIJAT


Abstraktin eli ei-esittävän taiteen läpimurto Suomessa tapahtui 1950-luvulla konkreettisen taiteen, konkretismin, vahvana esiinmarssina. Konkretismin tavoitteisiin sisältyi ajatus taideteoksen rakentumisesta värin, viivan ja pinnan universaaleille mahdollisuuksille; jännitteille ja rytmille.
Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelman sisältö kertoo paitsi keräilijänsä mielenkiinnosta, myös suomalaisen abstraktin taiteen kehityksestä. Kokoelmassa ovat edustettuina suomalaisen konkretismin keskeiset pioneerit ja heiltä vaikutteita saanut seuraava taiteilijapolvi. Ranskalaishenkisen ja -vaikutteisen konkretismin rinnalla kokoelmassa erottuvat 1900-luvun alun suomalaiset värimaalarit sekä Vapaan taidekoulun traditiosta lähtöisin oleva, värin tutkimiseen ja sen itsenäiseen ilmaisuvoimaan keskittynyt taide.

Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelmasta on valittu taiteilijoita ja teoksia, joihin voi tutustua näillä sivuilla. Löydät teokset ja taiteilijat teemojen väri-viiva-muoto alta.

KYSE ON AIKAMME TAITEESTA.
Sata vuotta Maire Gullichsenin syntymästä 2007 -juhlanäyttely Porin taidemuseossa 27.05.-30.09.2007.© Porin taidemuseo 2007, Karotti Oy / Kati Kunnas-Holmström

Porin taidemuseon sivuille
Sivun alkuun | Sivukartta | Sivuston laajempaan versioon

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!