Koristekuva

Sam Vanni

Sam Vannin asema yhtenä abstraktin taiteen ja erityisesti konkretismin uranuurtajana Suomessa on kiistaton. Pitkässä taiteellisessa työskentelyssä toteutuu ”kaksi taiteilijauraa”, sillä hän ehti tehdä taiteilijan uran verran esittävää taidetta ennen kuin siirtyi abstraktiin taiteeseen. Victor Vasarelyn kinetiikka, pinnan liikkuvuus ja tilan ulottuvuus, innostivat häntä 1950-1960 –lukujen ajan.

Sam Vannin varhaisempaan tuotantoon kuuluu lukuisia asetelmia, joissa toistuvat usein samat esineet. Taiteilijan itse värein koristelema keramiikkaruukku on esine, jota hän käytti monissa asetelmissa. Vanni kuvaa ruukkua 1940-luvun aikana mitä erilaisemman rekvisiitan osana. Niin myös tässä Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelmaan kuuluvassa maalauksessa Asetelma vuodelta 1945. Sam Vannille oli tyypillistä toistaa ja kehitellä samaa teemaa useiden vuosien aikana abstrahoiden aihettaan kunnes se lopulta katosi maalauksesta kokonaan.

Vannin nonfiguratiivisen seinämaalauksen Contrapunctus (1959-1960) toteutumisen Helsingin kaupungin työväenopiston ala-aulaan on sanottu merkitsevän abstraktin taiteen lopullista ja virallista hyväksyntää Suomessa. Porin taidemuseon kokoelmaan kuuluu yksi seinämaalaukseen liittyvä luonnos Contrapunctus (luonnos), hiili ja lyijykynä paperille 51x152cm.

Sam Vannin merkitys uuden nuoren taiteilijapolven kouluttajana ja opettajana on tärkeä. Hän opetti Vapaassa taidekoulussa 1943-46, 1949, 1954-57 sekä Suomen Taideakatemian koulussa 1949-65 ja Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 1956.

 

Kirjoja

KYSE ON AIKAMME TAITEESTA / IT’S ABOUT THE ART OF OUR TIME / DET ÄR FRÅGA OM NUTIDA KONST. Maire Gullichsen 100 vuotta 2007. Toimitus Esko Nummelin. Porin taidemuseon julkaisuja 85. Salpausselän kirjapaino, Lahti 2007

SAM VANNI. Vuodet 1925-1959. Helsingin kaupungin taidemuseon julkaisuja, n:o 53.
Frenckellin Kirjapaino Oy, 1997.

UUDEN KUVAN RAKENTAJAT. Konkretismin läpimurto Suomessa. Tuula Karjalainen. Porvoo 1990.

 

Linkkejä
http://www.yle.fi/teema/sininenlaulu/artikkeli.php?id=245

Koristekuva
Etusivulle / Front page      .:.    Edelliselle sivulle / Previous page    Valid HTML 4.0 Transitional Valid CSS!