Koristekuva
Katso Matti Kujasalon viivasommitelmaa suurennuslasilla!
TARKASTELE
mitä maalauksen viivoille tapahtuu?

Examine what happens on this Matti Kujasalo´s line composition? You can use the magnifying glass!

Matti Kujasalo

Matti Kujasalon (1946) näennäisen yksinkertaisilla elementeillä toteutetut teokset ovatkin matemaattisella tarkkuudella ja logiikalla sommiteltuja tapahtumasarjoja. Eripituisten viivojen tai pisteiden paikka ja asento maalauspohjalla on ennalta määrätty ja ratkaisevaa koko teoksen kannalta. Yhdenkään viivan paikkaa tai suuntaa ei voi muuttaa ilman, että maalauksen rakennelma romahtaa. Kujasalon viivasommitelmat houkuttelevat katsojaa yritykseen ratkoa sen logiikan tai systeemin. Joskus siinä onnistuu. Joskus katsojan silmä sotkeutuu monimutkaiseen labyrinttiin, jonka ratkaisu jää arvoitukseksi.
Lue lisää

Matti Kujasalo, Seitsemän osaa, Seven parts, 1981
akryyli kovalevylle kiinnitetylle kankaalle
acrylic on canvas mounted on hardboard

Koristekuva
Etusivulle / Front page      .:.    Edelliselle sivulle / Previous page    Valid HTML 4.0 Transitional Valid CSS!