Koristekuva


Ernst Mether-Borgström

KAUPUNGIN YÖ -maalaus ei ole esittävä siinä mielessä kuin sillä yleensä tarkoitetaan. Maalauksessa voi nähdä muistumia kaupunkiympäristöstä tutuista asioista: valoista, väreistä, ikkunoista ja liikennemerkeistä. Maalauksen nimi ohjaa osaltaan katsojan mielikuvia tiettyyn suuntaan. Maalaus rakentuu geometrisista perusmuodoista: neliöistä, kolmioista, ympyröistä ja suorakaiteista. Taustan näille muodostavat asteittain tummuvat suorakaiteet, joista uloimman voi kuvitella öiseksi taivaaksi. Kuvapintaan syntyy vaikutelma moneen suuntaan pyrkivästä liikkeestä. Kuviot ovat näennäisesti toisistaan piittaamattomia, mutta niitä sitoo yhteen kaupunkien asemakaavaa muistuttava ruutumainen sommittelu. Maalauksella on yleispätevyyttä. Kaupungin yö voi olla yhtä totta niin Helsingissä, Porissa kuin Pariisissakin.
Lue lisää

Ernst Mether-Borgström, Kaupungin yö, City Night, 1969
öljy kankaalle, oil on canvas, 130,5 x 170 cm

Koristekuva
Etusivulle / Front page      .:.    Edelliselle sivulle / Previous page    Valid HTML 4.0 Transitional Valid CSS!