PORIN TAIDEMUSEO

Eteläranta, FI-28100 PORI, FINLAND
Avoinna ti-su 11-18, ke 11-20. Pääsymaksut 4 / 2 EUR. Vapaa sisäänpääsy keskiviikkoisin klo 18-20.
Kahden päivän yhteislippu Porin taidemuseoon ja Satakunnan Museon toimipisteisiin 17 / 5 / 8,50 EUR.
Porin taidemuseossa käyvät Edenred, Epassi, Eazybreak, Smartum, Tyky+ ja Museokortti.

Taidemuseon isot näyttelytilat ovat poissa käytöstä tulevan remontin vuoksi. Vajiko Chachkhianin näyttely on esillä aulan yhteydessä olevissa näyttelytiloissa.

 JOKI
07.06.2019 – 11.08.2019
Luentosali

 

Taiteilijat: Jan Eerala, Mollu Heino, Henry Merimaa, Veijo Setälä ja Titta Valla

 

Kokemäenjoki virtaa 121 km sisämaasta päätyen Porin suistoalueelle ennen kuin laskee Itämereen. Jokilaakson maisema, siihen kiinnittyvät identiteetit ja yhteisöllisyys ovat olleet keskeistä sisältöä Turun yliopiston kaksivuotisessa Kokkeli-hankkeessa. Kulttuurikartoitusten myötä on syntynyt uutta tietoa joen merkityksistä ja jokikansalaisuuden kokemuksista. Näyttely avaa viisi näkökulmaa joen maisema-arvoihin ja maisemansuojeluun sekä tuo esille tutkimustietoa.

 

Näyttelyn taiteilijat Jan Eerala, Mollu Heino, Henry Merimaa, Veijo Setälä ja Titta Valla ovat käsitelleet veteen, jokeen ja Kokemäenjoen maisemiin liittyviä teemoja jo pitkään. Näyttely on yksi uusi säie joen historiassa ja se päivittää taiteen keinoin ekologisia ja kulttuurisia kerrostumia porilaisessa ja satakuntalaisessa ympäristössä.

Yhteistyössä Turun yliopisto Maisematutkimuksen oppiaine

 

 

KOKKELI on Koneen Säätiön rahoittama kaksivuotinen taidetutkimus-hanke, jonka tarkoituksena on kehittää keinoja, joilla asukkaat saadaan mielekkäällä tavalla paremmin osallisiksi kulttuuriympäris-töjen suojeluun, osana asukkaiden toimintaympäristöiden yhteiskehittämistä ja –suunnittelua Sata-kunnan Kokemäenjokilaaksossa

 

Kulttuurikartoitukset on toteutettu kuudella erilaisella maisema-alueella, jotka edustivat pääosin satakuntalaista maanviljelys-, kylä-, sekä kaupunkien lähimaaseutua. Huomionarvoista on että yhteisön sekä maiseman kulttuurisia piirteitä hallitsee jonkinlainen muutos, joka näkyy mm. asukkaiden ja sitä myöden elämäntapojen vaihtuvuudessa, perinteiden henkiin herättämisen tarpeessa sekä vuoropuhelusta uusien ja väistymässä olevien kulttuuristen piirteiden osalta.

 

Jan Eerala on porilainen kuvataiteilija jonka tuotannolle on ominaista luonnon ja ihmistoiminnan väliset suhteet, usein lievällä ironialla tai huumorilla maustettuina. Hänen työskentelynsä alkupuolella valokuva oli pääasiallinen ilmaisun väline, laajentuen ajan myötä elävään kuvaan ja ääneen. Eerala on pitänyt yksityisnäyttelyjä Suomessa ja osallistunut ääni- ja digitaalisella tuotannolla kansainvälisissä yhteyksissä. Porin taidemuseossa hänellä on ollut kaksi näyttelyä; valokuvia 1960-luvun Satakunnasta ja (kuuden tunnin) video luonnonäänineen Porin rannikolta.

 

Paikallisuus on ollut usein teemana, kuten tässäkin näyttelyssä, jossa hän kuvaa äänen ja videon keinoin hyvin tuntemaansa jokialueen sisintä olemusta. Kokemäenjoen suisto on ollut hänelle nuoresta lähtien rakas paikka, jonka tenhoa aika ei ole kuluttanut. Eeralan voi bongata Tukkijuovalta soutamassa narisevalla ruuhella tai kaupungin jokisillan kupeesta äänittämässä joen ja liikenteen yhteiseloa. Eerala on Valokuvataiteilijoiden liiton jäsen.

 

Kuvataiteilija Mollu Heino on työskennellyt Turun yliopiston Kokkeli-hankkeessa taiteilija-tutkijana 2018-2019. Heino on valmistunut Kuvataideakatemiasta ja Taideteollisesta korkeakoulusta. Maalaamisen lisäksi ja yhä enenevässä määrin Heinon teokset syntyvät yhteisön ja idean ympärille ja materiaalit valikoituvat sen mukaan. Tässä näyttelyssä Heino nostaa esiin joen, josta voi havaita hankkeen kohdealueet ja tutkija Vuokko Kemppi-Vienolan kanssa kartoitetut alueet ja yhteisöt.

 

Luvialainen Heino on toiminut läänintaiteilijana vuosina 2002-2006 ja 2014-2017, erityisenä painotuksena julkinen taide ja prosenttiperiaate. 2002 Heino sai Vuoden nuori satakuntalainen kuvataiteilija -stipendin, lisäksi hän on sijoittunut palkinnoille useissa taidekilpailuissa. Tällä hetkellä työn alla ovat myös opinnot Aalto yliopistossa.

 

Henry Merimaa on valmistunut kuvataiteilijaksi Porin taidekoulusta ja taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta (Aalto-yliopisto). Hän on vuosien varrella tehnyt useita ympäristöön, jokiin ja veteen liittyviä taideteoksia. Eurajoen veden laadun pitkäaikainen huonontuminen ja Kokemäenjoen nikkelipäästö olivat vaikutteina näille teoksille. Teoksia on ollut esillä Vuojoen kartanon kesänäyttelyissä sekä Porissa.

 

Merimaa on kiinnostunut luonnon ja urbaanin vuorovaikutuksesta. Hän havainnoi valokuvaten kaupunkiympäristöä ja kaupunkiluontoa. Viime keväänä Merimaa keräsi vesinäytteet kahdeksan Kokemäenjokea ylittävän ison sillan paikkeilta, joissa hän myös videokuvasi jokea alajuoksun suuntaan.

 

Veijo Setälä on porilainen kuvanveistäjä, joka käyttää materiaaleinaan mm. terästä, puuta, muoveja ja erilaisia kierrätysmateriaaleja. Näyttelyn teos on leikkimielinen veneretki Kokemäenjoen suistossa. Kuvasarjassa on yksityiskohtia joenrantojen kirjaimellisesti pienistä nähtävyyksistä, elämän ja eläinten jättämistä jäljistä. Jokaisella kuvausretkellä on löytynyt jotain hämmentävää, joka ei varsinaisesti jokiluontoon kuuluisi. Luonnossaliikkujalle paras nähtävyys onkin se ettei ole mitään ylimääräistä nähtävää.

 

Setälä on Suomen kuvanveistäjäliiton jäsen. Hän työskentelee Porin lastenkulttuurikeskuksessa taiteilija-teknikkona. Setälän teoksissa sattumanvaraisuus ja yllätyksellisyys ovat tärkeitä näkökulmia. Joki-näyttelyssä leikillisyys tulee ilmi kaarnalaivan matkassa Kokemäenjoella. Hänellä on ollut lukuisia yksityis- ja ryhmänäyttelyitä vuodesta 1986. Setälän julkisia teoksia on mm. Porin Veturitallin päiväkodissa, Rauman kirjastossa ja Kankaanpää-Pori Taidetiellä. Setälän teos Rautakeuhko oli kuukauden teos Galleria Sculptorissa Helsingissä 2017 ja vuonna 2018 hän teki kuudennen veistoksen Porin kaupungin taidekokoelmaan kuuluvaan Viiden veistoksen maisema -teossarjaan (1992). Kuudes veistos oli osa Porin taidemuseon Museon kokoelma-amanuenssin kanssa toimintaa.

 

Valokuvataiteilija Titta Valla työskentelee hidastempoisesti neulanreikäkameroilla ja valottaa edelleen filmiä. Kuvausprosessi ei pohjaudu älylliseen suunnitteluun, kuvaaja antaa vain maailman tapahtua kuvissaan. Hän hengittää kameran kanssa, ja kuvat ovat usein pehmeän unenomaisia. Tärkeäksi hän kokee ihmisten ja luonnon myötätuntoisen kohtaamisen ilman kiirettä. Vallan työskentelyssä korostuu mahdollisuus kauneuteen, mielikuviin ja unelmiin. Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus viipyillä omassa sisäisen maailmansa eheydessä, vaikka ulkoinen maailma tai yhteiskunta ilmenisi ympärillä sirpaleisena.

 

Titta Valla on pitänyt yksityisnäyttelyitä ja osallistunut yhteisnäyttelyihin ulkomailla ja kotimaassa vuodesta 1993. Hän on valmistunut visuaalisen kulttuurin taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta. Hänellä on myös Post Graduate Diploma in Art Therapy -tutkinto Hertfordshiren yliopistosta ja Higher National Diploma in Photography Bournemouthin yliopistosta Englannista. Hän toteuttaa elämäntehtäväänsä kuvataideterapeuttina Satasairaalan psykiatriassa Porissa ja Harjavallassa, ja on harjoittanut astangajoogaa yli 20 vuoden ajan.

 

Lisätietoja:

Marjo Heino
Taiteilija/Tutkija
Turun yliopisto - Porin yliopistokeskus Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
Siltapuisto 2, PL 124, 28101 Pori
+358 (0)44 5581240
mahefi@utu.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOKI-seminaari torstaina 18.7.2019

 

Turun yliopiston maisemantutkimus
Porin yliopistokeskus, Vanha Puuvilla, Siltapuistokatu 2, 2 krs
Sali 267

 

Seminaarin järjestäneessä Kokkeli-tutkimushankkeessa on haluttu tutkia, miten Kokemäenjokilaakson asukkaat näkevät sen maiseman merkitykset ja arvottavat niitä. Hankkeen myötä joen keskeisyys asukkaille on tullut selväksi. Joki piirtyy sekä historiallisena yhteytenv, jota myöten lohikalat ja vallanpitäjät ovat nousseet ja tukit laskeneet, että lapsuusmaisemana ja arjen näyttämönä. Toisaalta joki on uhka - milloin hukkumisen, milloin tulvien tai saasteiden. Jokimaisemaan ja luontoon ovat vaikuttaneet säännöstely, ojitukset, rakentaminen ja tulvasuojelu. Kokemäenjoki on silti säilyttänyt vanhan alueellisen symbolimerkityksensä. Nyt sen maisema on päätynyt osaksi kansallisia maisemaluokituksia ja suojeluintressien kohteeksi.

 

Ympäristöhallinnon yritys nimetä Kokemäenjokilaakso valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi ja sen herättämä vastustus olivat kimmokkeina Kokkeli-hankkeelle, jossa haluttiin selvittää, miten paikallisten asukkaiden ja yhteisöjen antamat merkitykset saataisiin paremmin mukaan maiseman suojeluprosessiin. Keinoiksi valittiin kaupunkikehittämisessä käytetty laaja kulttuurikartoitus sekä osallistuva taide. Kohdealueiksi on valittu joukko paikkoja ja yhteisöjä koko jokilaakson kattavana "maisema-akupunktiona". Seminaari jakautuu kolmeen osaan: ensimmäisenä keskusteluun jokien ja Kokemäenjoen merkityksistä, toiseksi kulttuurikartoituksen tarkasteluun näkökulmana ja kolmanneksi taiteen ja osallistumisen suhteen pohdintaan.

 

Vapaa pääsy. Kahvitarjoilua varten pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan pe 12.7. mennessä Vuokko Kemppi-Vienolalle, vikemp@utu.fi, ja kertomaan mahdollisista ruokavalioista.

 

OHJELMA

 

9.00 Prof Maunu Häyrynen: Avaussanat

9.15 Prof emer Yrjö Haila, Tampereen yliopisto: Jokisuistojen kaupungit: ekohistoriallisia kiinnekohtia

10.00 Ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski, Nakkilan kaupunki: Luonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta Kokemäenjoella Lammaisissa.

11.00 Paneeli: Asuttu, ajateltu, suojeltu ja saastutettu Kokemäenjoki
Tutkimusprofessori Juha Hiedanää, Luonnonvarakeskus
Maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf, Satakuntaliitto
Ylitarkastaja Juha Manninen, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Rakennustutkija Liisa Nummelin, Satakunnan Museo

 

Maunu Häyrynen juontaa.

 

12-13 Lounas (omakustanteinen)

 

13 Tohtorikoulutettava Pilvi Nummi, Aalto-yliopisto: Muistojen Nikkilä & paikkamuistot kulttuurikartoituksessa: Mitä asukkaiden muistot paljastivat Nikkilän kulttuuriperinnöstä?

13.30 Cultural Planning Finland ry:n puheenjohtaja Jaana Simula: Voiko samaan virtaan astua kahdesti?

14.00 Tutkija Vuokko Kemppi Vienola ja kuvataiteilija Marjo Heino: Paikallisia merkityksiä, taidetta ja osallistumista Kokemäenjokilaakson kulttuurikartoituksessa

 

Kahvi

 

15.00 Riikka Haapalainen, taidehistorioitsija, FT, KK, Aalto-yliopisto: Minä osallistun, sinä osallistut, me osallistumme -- mutta mihin? Osallistavan taiteen sisällöistä ja prosesseista

15.45 Päivi Raivio, taiteilija-muotoilija, TaM: Tilasta paikaksi - osallisuus ja paikan tuntu

16.30 Yhteenveto/Maunu Häyrynen

17.30-18 Kokkeli-hankkeen JOKI-näyttelyn esittely, Porin Taidemuseo, Eteläranta

 

 

 

 

 

TIEDOTE

JOKI-seminaari torstaina 18.7.2019
Turun yliopiston maisemantutkimus
Porin yliopistokeskus, Vanha Puuvilla, Siltapuistokatu 2, 2 krs
Sali 267

 


Yhteystiedot


PORIN TAIDEMUSEO
Eteläranta, 28100 PORI, FINLAND
p. +358 44 701 1080 (taidemuseon aukioloaikojen mukaisesti tai ti–su klo 11–18, ke klo 11–20)
taidemuseo@pori.fi

Porin taidemuseo toimii Sivistystoimialan Kulttuuriyksikön alaisuudessa osana Porin kaupunkia. Porin kaupungin rekisteriselosteet-sivustolla on lomake, jolla voi tehdä tietopyynnön rekisteriin tallennetuista tiedoista.

Turvallisuussuunnitelma (AVI)

Saavutettavuusseloste
Tietoa evästeistä

 


©  Pori Art Museum | Porin taidemuseo