PORIN TAIDEMUSEO
Eteläranta, FI-28100 PORI, FINLAND
Avoinna ti-su 11-18, ke 11-20. Vapaa sisäänpääsy keskiviikkoisin klo 18-20.
Liput: 7 / 2,5 / 3,5 EUR, Perhelippu 14 EUR.
Kahden päivän yhteislippu Porin taidemuseoon ja Satakunnan Museon toimipisteisiin 15 / 5 / 7,50 EUR.


 JOKI
07.06.2019 – 11.08.2019
Luentosali

 

Taiteilijat: Jan Eerala, Mollu Heino, Henry Merimaa, Veijo Setälä ja Titta Valla

 

Kokemäenjoki virtaa 121 km sisämaasta päätyen Porin suistoalueelle ennen kuin laskee Itämereen. Jokilaakson maisema, siihen kiinnittyvät identiteetit ja yhteisöllisyys ovat olleet keskeistä sisältöä Turun yliopiston kaksivuotisessa Kokkeli-hankkeessa. Kulttuurikartoitusten myötä on syntynyt uutta tietoa joen merkityksistä ja jokikansalaisuuden kokemuksista. Näyttely avaa viisi näkökulmaa joen maisema-arvoihin ja maisemansuojeluun sekä tuo esille tutkimustietoa.

 

Näyttelyn taiteilijat Jan Eerala, Mollu Heino, Henry Merimaa, Veijo Setälä ja Titta Valla ovat käsitelleet veteen, jokeen ja Kokemäenjoen maisemiin liittyviä teemoja jo pitkään. Näyttely on yksi uusi säie joen historiassa ja se päivittää taiteen keinoin ekologisia ja kulttuurisia kerrostumia porilaisessa ja satakuntalaisessa ympäristössä.

Yhteistyössä Turun yliopisto Maisematutkimuksen oppiaine

 

 

KOKKELI on Koneen Säätiön rahoittama kaksivuotinen taidetutkimus-hanke, jonka tarkoituksena on kehittää keinoja, joilla asukkaat saadaan mielekkäällä tavalla paremmin osallisiksi kulttuuriympäris-töjen suojeluun, osana asukkaiden toimintaympäristöiden yhteiskehittämistä ja –suunnittelua Sata-kunnan Kokemäenjokilaaksossa

 

Kulttuurikartoitukset on toteutettu kuudella erilaisella maisema-alueella, jotka edustivat pääosin satakuntalaista maanviljelys-, kylä-, sekä kaupunkien lähimaaseutua. Huomionarvoista on että yhteisön sekä maiseman kulttuurisia piirteitä hallitsee jonkinlainen muutos, joka näkyy mm. asukkaiden ja sitä myöden elämäntapojen vaihtuvuudessa, perinteiden henkiin herättämisen tarpeessa sekä vuoropuhelusta uusien ja väistymässä olevien kulttuuristen piirteiden osalta.

 

Jan Eerala on porilainen kuvataiteilija jonka tuotannolle on ominaista luonnon ja ihmistoiminnan väliset suhteet, usein lievällä ironialla tai huumorilla maustettuina. Hänen työskentelynsä alkupuolella valokuva oli pääasiallinen ilmaisun väline, laajentuen ajan myötä elävään kuvaan ja ääneen. Eerala on pitänyt yksityisnäyttelyjä Suomessa ja osallistunut ääni- ja digitaalisella tuotannolla kansainvälisissä yhteyksissä. Porin taidemuseossa hänellä on ollut kaksi näyttelyä; valokuvia 1960-luvun Satakunnasta ja (kuuden tunnin) video luonnonäänineen Porin rannikolta.

 

Paikallisuus on ollut usein teemana, kuten tässäkin näyttelyssä, jossa hän kuvaa äänen ja videon keinoin hyvin tuntemaansa jokialueen sisintä olemusta. Kokemäenjoen suisto on ollut hänelle nuoresta lähtien rakas paikka, jonka tenhoa aika ei ole kuluttanut. Eeralan voi bongata Tukkijuovalta soutamassa narisevalla ruuhella tai kaupungin jokisillan kupeesta äänittämässä joen ja liikenteen yhteiseloa. Eerala on Valokuvataiteilijoiden liiton jäsen.

 

Kuvataiteilija Mollu Heino on työskennellyt Turun yliopiston Kokkeli-hankkeessa taiteilija-tutkijana 2018-2019. Heino on valmistunut Kuvataideakatemiasta ja Taideteollisesta korkeakoulusta. Maalaamisen lisäksi ja yhä enenevässä määrin Heinon teokset syntyvät yhteisön ja idean ympärille ja materiaalit valikoituvat sen mukaan. Tässä näyttelyssä Heino nostaa esiin joen, josta voi havaita hankkeen kohdealueet ja tutkija Vuokko Kemppi-Vienolan kanssa kartoitetut alueet ja yhteisöt.

 

Luvialainen Heino on toiminut läänintaiteilijana vuosina 2002-2006 ja 2014-2017, erityisenä painotuksena julkinen taide ja prosenttiperiaate. 2002 Heino sai Vuoden nuori satakuntalainen kuvataiteilija -stipendin, lisäksi hän on sijoittunut palkinnoille useissa taidekilpailuissa. Tällä hetkellä työn alla ovat myös opinnot Aalto yliopistossa.

 

Henry Merimaa on valmistunut kuvataiteilijaksi Porin taidekoulusta ja taiteen maisteriksi Taideteollisesta korkeakoulusta (Aalto-yliopisto). Hän on vuosien varrella tehnyt useita ympäristöön, jokiin ja veteen liittyviä taideteoksia. Eurajoen veden laadun pitkäaikainen huonontuminen ja Kokemäenjoen nikkelipäästö olivat vaikutteina näille teoksille. Teoksia on ollut esillä Vuojoen kartanon kesänäyttelyissä sekä Porissa.

 

Merimaa on kiinnostunut luonnon ja urbaanin vuorovaikutuksesta. Hän havainnoi valokuvaten kaupunkiympäristöä ja kaupunkiluontoa. Viime keväänä Merimaa keräsi vesinäytteet kahdeksan Kokemäenjokea ylittävän ison sillan paikkeilta, joissa hän myös videokuvasi jokea alajuoksun suuntaan.

 

Veijo Setälä on porilainen kuvanveistäjä, joka käyttää materiaaleinaan mm. terästä, puuta, muoveja ja erilaisia kierrätysmateriaaleja. Näyttelyn teos on leikkimielinen veneretki Kokemäenjoen suistossa. Kuvasarjassa on yksityiskohtia joenrantojen kirjaimellisesti pienistä nähtävyyksistä, elämän ja eläinten jättämistä jäljistä. Jokaisella kuvausretkellä on löytynyt jotain hämmentävää, joka ei varsinaisesti jokiluontoon kuuluisi. Luonnossaliikkujalle paras nähtävyys onkin se ettei ole mitään ylimääräistä nähtävää.

 

Setälä on Suomen kuvanveistäjäliiton jäsen. Hän työskentelee Porin lastenkulttuurikeskuksessa taiteilija-teknikkona. Setälän teoksissa sattumanvaraisuus ja yllätyksellisyys ovat tärkeitä näkökulmia. Joki-näyttelyssä leikillisyys tulee ilmi kaarnalaivan matkassa Kokemäenjoella. Hänellä on ollut lukuisia yksityis- ja ryhmänäyttelyitä vuodesta 1986. Setälän julkisia teoksia on mm. Porin Veturitallin päiväkodissa, Rauman kirjastossa ja Kankaanpää-Pori Taidetiellä. Setälän teos Rautakeuhko oli kuukauden teos Galleria Sculptorissa Helsingissä 2017 ja vuonna 2018 hän teki kuudennen veistoksen Porin kaupungin taidekokoelmaan kuuluvaan Viiden veistoksen maisema -teossarjaan (1992). Kuudes veistos oli osa Porin taidemuseon Museon kokoelma-amanuenssin kanssa toimintaa.

 

Valokuvataiteilija Titta Valla työskentelee hidastempoisesti neulanreikäkameroilla ja valottaa edelleen filmiä. Kuvausprosessi ei pohjaudu älylliseen suunnitteluun, kuvaaja antaa vain maailman tapahtua kuvissaan. Hän hengittää kameran kanssa, ja kuvat ovat usein pehmeän unenomaisia. Tärkeäksi hän kokee ihmisten ja luonnon myötätuntoisen kohtaamisen ilman kiirettä. Vallan työskentelyssä korostuu mahdollisuus kauneuteen, mielikuviin ja unelmiin. Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus viipyillä omassa sisäisen maailmansa eheydessä, vaikka ulkoinen maailma tai yhteiskunta ilmenisi ympärillä sirpaleisena.

 

Titta Valla on pitänyt yksityisnäyttelyitä ja osallistunut yhteisnäyttelyihin ulkomailla ja kotimaassa vuodesta 1993. Hän on valmistunut visuaalisen kulttuurin taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta. Hänellä on myös Post Graduate Diploma in Art Therapy -tutkinto Hertfordshiren yliopistosta ja Higher National Diploma in Photography Bournemouthin yliopistosta Englannista. Hän toteuttaa elämäntehtäväänsä kuvataideterapeuttina Satasairaalan psykiatriassa Porissa ja Harjavallassa, ja on harjoittanut astangajoogaa yli 20 vuoden ajan.

 

Lisätietoja:

Marjo Heino
Taiteilija/Tutkija
Turun yliopisto - Porin yliopistokeskus Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
Siltapuisto 2, PL 124, 28101 Pori
+358 (0)44 5581240
mahefi@utu.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEDOTE

 

                

Yhteystiedot


PORIN TAIDEMUSEO
Eteläranta, 28100 PORI, FINLAND
p. +358 44 701 1080
taidemuseo@pori.fi

Tietosuoja.
Porin taidemuseo toimii Sivistystoimialan Kulttuuriyksikön alaisuudessa osana Porin kaupunkia. Porin kaupungin rekisteriselosteet ovat osoitteessa:
https://www.pori.fi/pori-tieto/tietosuoja/

Sivustolla on lomake, jolla rekisteröidyt voivat tehdä tietopyynnön heitä koskevista, rekisteriin tallennetuista tiedoista.

 


©  Pori Art Museum | Porin taidemuseo