PORIN TAIDEMUSEO

Eteläranta, FI-28100 PORI, FINLAND
Avoinna ti-su 11-18, ke 11-20. Pääsymaksut 8 / 3 / 4 EUR. Vapaa sisäänpääsy keskiviikkoisin klo 18-20.
Kahden päivän yhteislippu Porin taidemuseoon ja Satakunnan Museon toimipisteisiin 17 / 5 / 8,50 EUR.
Porin taidemuseossa käyvät Edenred-virikeseteli, Edenred-kortit, MyEdenred-sovellus, Smartum liikunta- ja kulttuuriseteli, Smartum Pay-mobiilimaksu ja Museokortti.
Porin taidemuseo ja Poriginal galleria ovat suljettuina Porin kaupungin koronarajoitusten mukaisesti. Rajoitukset ovat tällä hetkellä voimassa toistaiseksi.

 MUISTIN AJANKOHTAISUUS – Rinnakkaiset todellisuudet /
OPEN STORAGE – Remembering for the Future
03.03.2017 – 25.02.2018
Halli

 

Muisti ja muistamisen prosessit ovat viime vuosina nousseet yhä vahvempaan rooliin tutkittaessa inhimillisen luovuuden ja ongelmanratkaisukyvyn edellytyksiä. Porin taidemuseon SUOMI100 -juhlavuoden päänäyttely MUISTIN AJANKOHTAISUUS – Rinnakkaiset todellisuudet nostaa menneisyyden ja nykyisyyden omalle paikalleen tulevaisuuden mahdollistajana ja muokkaajana. Poikkeuksellinen, taidetta ja taidemuseoinstituutiota uudella tavalla tarkasteleva näyttely tuo Porin taidemuseon kokoelmat suureen näyttelytilaan, Halliin. Perinteisen näyttelyajattelun korvaa kerroksellinen, eri prosesseista muodostuva kokonaisuus, joka tarjoaa yleisölle mahdollisuuden nähdä taidemuseotyön ytimeen, kokoelmien ja arkistojen hoitoon. Samalla avautuu moniulotteinen kuva jatkuvassa muutoksessa olevan taiteen eri ilmiöihin, tulkintojen ja uudelleentulkintojen historiaan eri vuosikymmenillä.

 

Historiantutkimuksen piirissä ihminen kokijana, näkijänä, kuulijana ja tulkitsijana on usein ohitettu ja tutkimus on perinteisesti pyritty rakentamaan arkistomateriaalien varaan. Viime vuosikymmenien aikana tapahtunut muistitietohistoriallisten (Oral History) tutkimusmetodien käytön yleistyminen on kuitenkin nostanut esille myös subjektiivisen tiedon arvon, tulkinnan ja tulkinnallisuuden merkityksen. Tutkimukseen soveltuvien lähdeaineistojen määrä on laajentunut ja käyttö monipuolistunut. Kun museokokoelmaan liitetty taideteos edustaa kuvataiteen ilmiömaailma, on se samanaikaisesti myös dokumentti, asiakirjan kaltainen alkuperäislähde. Taideteoksen tapa toimia lähteenä ei kuitenkaan liity ensi sijassa ”faktoihin”, joita se edustaa, tallentaa, dokumentoi. Teos on erilaisten tulkintojen ja emotionaalisten / älyllisten reaktioiden mahdollistaja, tie ihmisen subjektiivisen olemassaolon jäljille.

 

Taideteoksen ristiriitainen rooli samanaikaisesti sekä alkuperäislähteenä että teoksesta tehtyjen tulkintojen jatkuvasti muutoksessa olevana alustana lomittaa menneisyyden ja nykyisyyden hedelmällisellä, kiinnostavalla tavalla. Katsoja tulee tietoiseksi omasta aktiivisesta roolistaan tiedon ja sisältöjen tuottajana, merkitysten muodostajana ja tulkitsijana. Taideteoksen syntyajankohtaan liittyvät tiedot ja aikasidonnaiset tulkinnat kerrotaan ja käsitellään katsomishetken horisontista, nykyisyydestä käsin, sen hetkisiä tulkinnan välineitä ja käsitteitä käyttäen. Tämä siitäkin huolimatta, että katseen kohteena oleva teos voi olla vuosia, vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja sitten tehty – ja peräisin aivan toisenlaisesta ympäristöstä. Taideteoksen ja katsojan kohtaamisessa menneisyys toteutuu tulkintana, nykyisyydessä tapahtuvana prosessina, joka on ainutkertainen, kustakin hetkestä ja sen osallistujista riippuvainen.

 

Taiteen tavoin arjen ymmärtämisen ja tulkitsemisen mallit muuttuvat huomaamatta. Osa on jo täysin vaihtunut uusiin. Eilen todellakin oli toisin. Nopeiden muutosten keskellä digitaalisukupolven museot kokevat yhä voimakkaammin kaksoisroolinsa tämän hetken toimijoina - vastuunsa menneisyyden tallennuksesta ja samanaikaisen tehtävänsä tulevaisuuden rakentajina, uuden, nopeassa muutoksessa olevan, monin tavoin teknologisoituvan taiteen esittelijöinä.

 

MUISTIN AJANKOHTAISUUS – Rinnakkaiset todellisuudet -näyttely rakentuu asteittain kevään aikana, ja avautuu kokonaisuudessaan 01.06.2017.

 

**

 

Porin taidemuseon näyttelyvuosi 2017 tuo taidemuseon kokoelmat suureen näyttelytilaan Halliin. Poikkeuksellinen, taidemuseoinstituutiota uudella tavalla tarkasteleva näyttely Muistin ajankohtaisuus – Rinnakkaiset todellisuudet tarjoaa yleisölle mahdollisuuden nähdä taidemuseotyön ytimeen, kokoelmien ja arkistojen hoitoon. Esille nostetaan sellaisia näkökulmia ja kysymyksiä, jotka tavanomaisesti avautuvat vain museoammattilaisille. Samalla avautuu moniulotteinen kuva jatkuvassa muutoksessa olevan taiteen eri ilmiöihin, tulkintojen ja uudelleentulkintojen historiaan eri vuosikymmenillä. Näyttely rakentuu asteittain kevään aikana, ja avautuu kokonaisuudessaan 01.06.2017.

 

 

 

 

 


Yhteystiedot


 


©  Pori Art Museum | Porin taidemuseo