AJANKOHTAISET NÄYTTELYT TULEVAT NÄYTTELYT EDELLISET NÄYTTELYT

 
 
 

 

 

 

CRISIS OF PRESENCE – LÄSNÄOLON KRIISI
[16.09.2016 - 29.01.2017]

Halli, Siipi ja Mediapiste

Iñaki Bonillas, Alina Chaiderov, Nanna Debois Buhl, LaToya Ruby Frazier, François-Xavier Gbré, Leslie Hewitt, Paolo Icaro, Concha Jerez, Adrian Melis, Marzena Nowak, Gianluca ja Massimiliano De Serio, Mona Vatamanu & Florin Tudor, Camilo Yáñez, Katarina Zdjelar

Kuraattori Luigi Fassi

Italialaisen antropologin Ernesto de Martinon käsite “läsnäolon kriisi” kuvaa yksilön ­kokemusta identiteetin kiintopisteitä horjuttavien tapahtumien äärellä. Crisis of Presence – ­Läsnäolon kriisi -näyttelyssä teemaa tarkastellaan neljäntoista kansainvälisen nykytaiteilijan teosten kautta.

Ernesto de Martinon teos Il mondo magico kuuluu eurooppalaisen kulttuuriantropologian perusteoksiin. Alun perin vuonna 1948 ilmestynyt teos julkaistiin englanninkielisenä käännöksenä The World of Magic vuonna 1971. Teoksessa de Martino hahmotteli uusia näkökulmia antropologiseen tutkimukseen. De Martino kutsuu ”maagiseksi maailmaksi” inhimillistä olemassaolon tilaa, jossa ­minän ja ulkomaailman välinen ero on vielä häilyvä. Tämä ei ole mikään tietty historiallisesti määrittynyt ajanjakso, vaan pikemminkin se on eräänlainen esi-isiltä periytyvä olemassaolon kokemus, jossa yksilöllinen ”minä olen” on vasta hahmottumassa ja siksi alituiseen vaarassa joutua kadoksiin.

Kotoisan viitekehyksen ja vakiintuneiden merkitysten katoaminen voivat viedä pohjan oman minuuden olemassaololta ja aiheuttaa kasvavaa eksyneisyyden tunnetta. De Martino kutsuu tätä uhkaa ”läsnäolon kriisiksi”. De Martino viittaa yhteiskunnallisiin ja eksistentiaalisiin kokemuksiin alistamisesta, maastamuutosta ja vieraantumisesta. Tällaiset kokemukset pakottavat ihmisen kohtaamaan läsnäolon kriisinsä yksin, autonomisena ja erillisenä olentona maailmassa.

Läsnäolon kriisi -käsite sopii hyvin nykymaailman analysointiin ja sen avulla voi kuvata etenkin ­yhteiskunnallisessa ja poliittisessa elämässä piileviä kriisejä. Läsnäolon kriisi -näyttely kokoaa yhteen Euroopan, Afrikan ja Amerikan mantereilla toimivien taiteilijoiden teoksia. Näyttelyn keskeisiä teemoja ovat mm. Euroopan siirtomaahistoriaan liittyvät tapahtumat ja niiden vaikutus niin menneisiin kuin nykyisiin muuttoliikkeisiin, reaalisosialismin perintö sekä aasialaisen kapitalismin vaikutusvalta kolmannen maailman maissa, maailmanlaajuinen äärioikeistolaisen politiikan nousu ja näiden suhde Euroopan poliittiseen ja taloudelliseen kriisiin.

Teokset kertovat juurilta reväistyksi tulemisen ja kulttuurisen irtirepimisen piinaavista muistoista ja identiteeteistä, jotka ovat peruuttamattomasti muuttuneet historian säälimättömässä kurimuksessa. Kysymykset yksilöstä, muistin hajoamisesta ja minuuden järkkymisestä suhteessa menneeseen toimivat merkkeinä nykyhetken polttavista ongelmista. Teosvalintojen lähtökohtana on ollut koota teemaa analysoiva kokonaisuus, jossa jokainen kerronnallinen elementti ulottuu oman kontekstinsa tuolle puolen kohti yleismaailmallisia teemoja.

 

TIEDOTE... | Media release...

 
 
  NÄYTTELYT NYT


AGONY - KAMPPAILU
NASAN TUR
28.09.2018 24.02.2019
HALLI, Siipi, MEDIApiste

CAROLUS ENCKELL - HILJAISUUS, JOTA ETSIMME, Maire Gullichsen ja modernismi -sarja
28.09.2018 24.02.2019
Projektihuone

VÄRIKYLVÖ
Pori Centre for Children’s Culture
11.09.2018 - 27.02.2019
PEDAseinä / Café Muusa

MVET (Jussi Matilainen, Asko Nivala, Janne Rahkila ja Simo Saarikoski)
TIME AFTER TIME (2018)
18.12.2018 - 17.02.2019
RAPPUFacebook

Youtube
Instagram