PHENOMENA
[15.02.2008 - 25.05.2008]

 

Taiteilijat: David Blandy (UK), Hanna Haaslahti (FI), Eva Koch (DK), Tuula Närhinen (FI), Jaana Partanen (FI), Fredrik Raddum (NO), Tuomo Rosenlund (FI), Marika Seidler (DK), Jari Silomäki (FI), David Svensson (SE)

Phenomena -näyttelyn johtoajatuksena on ilmiöiden havainnointi ja se, miten se tapahtuu taiteen välityksellä. Miten on mahdollista nähdä kaukaa ilmiöt, jotka ovat lähellä, miten hahmottaa niiden merkitys ja mahdolliset seuraukset. Näyttelyn teokset käsittelevät ilmiötä kukin omalla tavallaan. Ilmiö voi olla yksinkertainen valo, josta syntyy monitulkintainen illuusio. Se voi olla visuaalinen harha tai kerronnallinen tarina, josta kehittyy selkeä ajatus suurelle kokonaisuudelle. Näyttelyn yhteydessä julkaistaan näyttelyn taiteilijoiden teoksia esittelevä ja niiden eri yhteyksiä tutkiva ja tulkitseva kirja. Joukko kirjoittajia pohtii julkaisussa sitä, miten taide ja taideteokset sijoittuvat sosiaaliseen, yhteiskunnalliseen sekä taiteen kontekstiin – lähtökohtanaan kirjoittajien subjektiivinen teoksien näkeminen ja tulkitseminen.
--------------------------------------------
// Tiedote // Linkkejä // Näyttelykuvia //
--------------------------------------------

>>Näyttelyn maksuttomat yleisöopastukset keskiviikkoisin klo 18.00.
>> Ryhmäopastusten varaukset: museolehtori,
puh. 02-621 1119, email mirja.ramstedt-salonen@pori.fi
>> Lisätietoja näyttelystä: puh. 02-621 1081, taidemuseo@pori.fi

 

Marika Seidler, videostill, Ani Human, Photo, 2007
Sulje ikkuna