Näyttelyt Yhteystiedot Museo Tiedotusvälineet Peda Arkisto Poriginal Galleria Mesenaatit Museokauppa Kahvila Logo: Patrik Söderlund, Porin taidemuseon ikkuna-aukko In English Etusivulle Sivukartta Linkit

Museo
Tutkimus
---------------PORIN TAIDEMUSEO - NYKYTAITEEN MUSEO
----------------------------------
Rakennus
----------------------------------
Maire
----------------------------------
Kokoelmat
----------------------------------
Fluxus-kokoelma ja -arkisto
----------------------------------
Kirjasto
----------------------------------
Arkistot
----------------------------------
Tutkimus
----------------------------------
Visuaalisen kulttuurin
tallennus

----------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutkimus


Museolaitos on yhteiskunnan muisti - kirjasto- ja arkistolaitoksen rinnalla

Museo ylläpitää ja kartuttaa kokoelmia sekä niihin liittyviä tietovarantoja. Museo seuraa kulttuurin ilmiöitä, tekee dokumentointi- ja tutkimustyötä sekä esittelee toimintansa tuloksia mm. näyttelyin ja julkaisuin. Museolaitos tarjoaa yhtä lailla elämyksiä, esteettisiä virikkeitä ja virkistystä kuin tietoakin - tarvittaessa haastetta riittää katsojalle aina aivovoimisteluksi asti. Yhtä lailla kuin vanhojen, jo vakiintuneiden käsitysten vahvistajana, museo toimii uusien ilmiöiden tarkkailijana, kysymysten asettajana, ajatteluun, pohdintaan ja omaehtoiseen kannanottoon kannustavana.
Porin taidemuseon toiminta nykytaiteeseen suuntautuneena museona jakautuu kolmelle pääalueelle:

1. Kommunikaatio

Kokoelmien esittely ja vaihtuvat näyttelyt, taidekasvatuksen eri muodot, tietopalvelut sekä kotimaiset ja kansainväliset vuorovaikutusverkostot.


2. Dokumentaatio

Kotimainen ja kansainvälinen nykytaide sekä satakuntalainen taide ja alueelliset kokoelmat.


3. Perustutkimus

Museoon sijoitetut kokoelmat ja niiden edustama taiteen osa-alue. Näyttely- ja julkaisutoiminta sekä erilliset tutkimus- ja yhteistyöprojektit.


Porin taidemuseo painottaa oman toimintansa Maire Gullichsenin elämäntyön perintöä kunnioittaen suomalaiseen ja kansainväliseen moderniin taiteeseen ja nykytaiteeseen. Nykytaiteeseen keskittyminen, selkeä profiloitumien on luonut taidemuseolle valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin tunnustetun aseman omalla erikoisalueellaan.
Vuodesta 1982 Porin taidemuseo on toiminut Satakunnan aluetaidemuseona vastaten omalta osaltaan maakunnallisen taiteen dokumentointityöstä.

KS. Arkisto / Tutkimus - Artikkelit