Näyttelyt Yhteystiedot Museo Tiedotusvälineet Peda Arkisto Poriginal Galleria Mesenaatit Museokauppa Kahvila Logo: Patrik Söderlund, Porin taidemuseon ikkuna-aukko In English Etusivulle Sivukartta Linkit

Museo
Kokoelmat
------------PORIN TAIDEMUSEO - NYKYTAITEEN MUSEO
----------------------------------
Rakennus
----------------------------------
Maire
----------------------------------
Kokoelmat
----------------------------------
Fluxus-kokoelma ja -arkisto
----------------------------------
Kirjasto
----------------------------------
Arkistot
----------------------------------
Tutkimus
----------------------------------
Visuaalisen kulttuurin
tallennus

----------------------------------

Kokoelmapoliittinen ohjelma
-----------------------------
 
 
 
 
 
 
 

Porin taidemuseon kokoelmat


Maire Gullichsenin taidesäätiö

Porin kaupungin taidekokoelmat

Noormarkun kunnan kokoelma

Satakuntalainen taide

Tallennekokelmat

Porin taidemuseossa on kaksi pysyvää kokoelmaa sekä lisäksi joukko tallennekokoelmia. Tämän hetkinen yhteenlaskettu teosmäärä on lähes 3655. Peruskokoelmat ovat Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelma, jossa on 545 teosta sekä Porin kaupungin taidekokoelma, jossa on 2011 teosta. Tallennekokoelmat tukevat ja täydentävät museon peruskokoelmia sekä kotimaisen että merkittävällä tavalla myös kansainvälisen nykytaiteen alueella.

Porin kaupungin keräämien taidekokoelmien päälinjana oli 1950-luvulta lähtien kotimainen, oman vuosisatamme taide. Taidemuseon toiminnan käynnistyminen 1980-luvun alussa merkitsi kokoelmien osalta sisällöllistä uudelleenmäärittelyä, tutkimus- ja näyttelytoimintaan tukeutuvien painopistealueiden valitsemista sekä pitkäjänteistä, päämäärätietoista työskentelyä, minkä myötä mm. ulkomaisen taiteen suhteellinen osuus on hankinnoissa kasvanut. Kansainvälisen näyttelytoiminnan yhteydessä kokoelmiin on hankittu tai saatu lahjotuksena merkittäviä ulkomaisen taiteen teoksia. Kaupungin kokoelman uusin osa niveltyykin monin tavoin taidemuseon lähes kahden vuosikymmenen aikana esittelemien nykytaiteen ilmiöiden ja taiteilijoiden ketjuun.

Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelma

Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelma sisältää pääosin suomalaista taidetta vuosisadan vaihteesta 1980-luvulle. Magnus Enckellin, Tyko Sallisen, Helena Schjerfbeckin ja Ellen Thesleffin teokset kuuluvat kokoelman vanhimpaan osaan. Ne olivat myös Maire Gullichsenin varhaisimpia hankintoja. Pääpaino on kuitenkin uudemmassa suomalaisessa, etenkin muodon ja värin ilmaisuvoimaa tutkivassa abstraktissa, konkretismista ammentavassa taiteessa.

Vapaan taidekoulun opettajien ja oppilaiden teokset muodostavat kokoelman ytimen ja antavat sille selkeän linjan. Vaikka kokoelmaan sisältyy myös teoksia useilta huomattavilta kansainvälisiltä taiteilijoilta Augustin Gardenasista Victor Vasarelyyn ja Alberto Vianiin, sen varsinainen merkitys on siinä persoonallisessa näkökulmassa, joka painottuu suomalaiseen, lähellä kansainvälisiä taidevirtauksia syntyneeseen 1900-luvun taiteeseen. Ernst Mether-Borgström, Lars-Gunnar Nordström, Harry Kivijärvi, Unto Pusa, Kain Tapper ja Sam Vanni kuuluvat kokoelman keskeisiin taiteilijoihin yhdessä Tor Arnen ja Carolus Enckellin kanssa. Taidesäätiön kokoelma yhdessä Maire Gullichsenin elämäntyön kanssa on se perusta, jonka viitoittamana Porin taidemuseon nykytaiteeseen painottuva näyttely- ja tutkimustoiminta on muodostunut.

Porin kaupungin taidekokoelmat

Porin kaupungin taidekokoelman vanhimmat teokset ovat pian kahden vuosisadan takaa. Nämä seitsemän Aleksander Lauréuksen maalausta 1800-luvun alusta tuovat kokoelmalle taidehistoriallista painoarvoa yhdessä mm. Akseli Gallen-Kallelan, Victor Westerholmin tai Berndt Lindholmin maalausten kanssa. Kokonaisuutena kokoelma painottuu kuitenkin 1900-luvun taiteeseen ja mitä lähemmäs tätä päivää tullaan, sen monipuolisemmin ja määrätietoisemmin se kartoittaa nykytaiteen laajaa ja rajojaan tutkivaa kenttää. Perinteisten lähestymistapojen ja tekniikoiden rinnalle ovat nousseet uudet kysymykset, elämän arkiset materiaalit, ympäristömme noin yleisemmin ja luonto kuten esimerkiksi Porin kaupungin taidekokoelmaan kuuluvassa Ossi Somman teoksessa "Optimistinen luonto" auton runkoineen ja mäntypuineen Penttilän koulun pihalla Nokialla. Toisella laidalla, esimerkiksi Marita Liulian Maire - multimediateoksessa hyödynnetään uusinta tekniikkaa CD-romeineen. Välimaastoon sijoittuu lukuisa joukko mielenkiintoisia taiteilijoita erilaisine ilmaisutapoineen ja tekniikoineen.

Taidemuseon perustamisen jälkeen museon kokoelma on karttunut monien merkittävien ulkomaisten taiteilijoiden teoksilla - joukossa sellaiset tekijät kuin Per Barclay (Norja), José Bedia (Kuuba), Harry Callahan (USA), Sigurdur Gudmundsson (Islanti), Patrick Huse (Norja), Ian McKeever (Englanti), Leonhard Lapin (Viro), Yan Pei Ming (Kiina), Georges Rousse (Ranska), Yoko Ono (USA), Dennis Oppenheim (USA), Marta Maria Pérez (Kuuba) ja Bob Verschueren (Belgia). Näyttelytoiminnan tavoitteita sivuten teokset edustavat kuvataiteen laajaa kenttää perinteisestä maalauksesta valokuvaan, fluxus-taiteeseen ja tilateoksiin. Osa taideteoksista on syntynyt näyttelyiden valmistelutyön yhteydessä Porissa; Per Barclayn valokuvassa on öljyhuone Hotelli Otavassa, Yan Pei Ming ripusti tuoreet maalauksensa Out of the Centre -näyttelyyn maalattuaan ne Porin taidekoulun tiloissa ja Georges Rousse löysi Porin Puuvillatehtaalta juuri oikeanlaiset tilat suurikokoisten valokuviensa tuottamiseen. Yleisö voi tutustua teoksiin paitsi Porin taidemuseon kokoelmia esittelevissä näyttelyissä myös kaupungin eri virastoissa.

Noormarkun kunnan kokoelma

Vuoden 2010 alussa tapahtui kuntaliitos, jossa Noormarkun kunta liittyi Porin kaupunkiin. Noormarkun kunnan virastoihin sijoitetut taideteokset inventoitiin sekä kuvattiin Porin taidemuseon toimesta. Kokonaisuus nimettiin Noormarkun kunnan kokoelmaksi, joka koostuu 47 taideteoksesta. Kokoelman omistaa Porin kaupunki ja sen hoidosta vastaa Porin taidemuseo.

Satakuntalainen taide

Länsisuomalaisella ja satakuntalaisella taiteella on ollut tärkeä osuus Porin kaupungin taidekokoelmassa sen perustamisesta lähtien. Vahvasti ovat edustettuina mm. taidemaalarit ja - graafikot Anja Karkku-Hohti, Ensio Lamberg, Sinikka Räike, Erik Sermala, Juhani Tarna ja Immo Tuominen sekä kuvanveistäjät Pertti Mäkinen, Reijo Paavilainen ja professori Kauko Räike. Jotkut heistä ovat myös toimineet pitkään joko Kankaanpään taidekoulun tai Porin taidekoulun opettajina. Nuoremman polven taiteilijoita kokoelmassa edustavat mm. Vuoden nuoreksi taiteilijaksi 1996 valittu Kaisu Koivisto sekä Henry Merimaa, Esko Railo, Veijo Setälä ja Pasi Tammi ja edelleen monet Porin taidekoulusta valmistuneet tekijät. Oman kokonaisuutensa muodostavat myös porilaisille rakkaat taiteilijat Aarne Elomaasta Olavi Jalkaseen ja Oiva Virtaan.

Tallennekokoelmat

Peruskokoelmien lisäksi taidemuseolla on hallussaan tallennekokoelmia, joissa niissäkin on teoksia yhteensä useita satoja. Mielenkiintoisen kotimaisen taiteen lisäksi niistä löytyy edustavaa kansainvälistä nykytaidetta, johon yleisö voi tutustua säännöllisin väliajoin järjestettävissä näyttelyissä. 

     
 
Unto Pusa, Ympyrä neliössä, 1957, öljy kankaalle, 100 x 100 cm
 
Sam Vanni, Kineettinen sommitelma, 1964, tempera, paperi, 44 x 32 cm
 
Ossi Somma, Optimistinen luonto