MUSEO
KirjastoPORIN TAIDEMUSEO - NYKYTAITEEN MUSEO
----------------------------------
Rakennus
----------------------------------
Maire
----------------------------------
Kokoelmat
----------------------------------
Fluxus-kokoelma ja -arkisto
----------------------------------
Kirjasto
----------------------------------
Arkistot
----------------------------------
Tutkimus
----------------------------------
Visuaalisen kulttuurin
tallennus

----------------------------------

 

Museotiloja esittelevät
web-galleriat:
----------------------------------

Siipi

PEDApiste ja kattopalkit
----------------------------------
Porin taidemuseo
Eteläranta,
28100 PORI

 

 

 

Kirjasto

Kirjaston julkaisut käsittelevät museotoimintaa, kuvataidetta, arkkitehtuuria, taideteollisuutta, valokuvausta ja kulttuurihistoriaa. Erityisinä painopistealueina ovat kotimainen ja kansainvälinen nykytaide sekä osittain moderni taide. Porin taidemuseo kuuluu Suomen Museoliiton ylläpitämään julkaisuvaihtorenkaaseen, jonka kautta kirjastoon karttuu vuosittain kattavasti kotimaisten taidemuseoiden julkaisemaa alan kirjallisuutta. Lisäksi kirjastoon hankitaan vuosittain museon toimintoja tukevaa kirjallisuutta sekä koti- ja ulkomaisia taidelehtiä.

Käsikirjasto on luonteeltaan erikoiskirjasto. Osa näyttelyjulkaisuista on luettavissa taidemuseon kahvilatilassa. Lisäksi kahvilassa on selattavissa kaikki museoon tilatut taidealan lehdet. Pääosin toimistotiloihin sijoitettu kirjasto kärsii tilanpuutteesta: osa vanhemmasta aineistosta on jouduttu siirtämään varastoon. Kirjasto on järjestetty UDK-luokituksen mukaan ja se sisältää noin 10 000 julkaisua. Tavoitteena on lähivuosina siirtyä laajalti Suomessa käytössä olevaan yleiseen kirjastojen luokitusjärjestelmään ja siirtää luettelointijärjestelmä sähköiseen kirjastoalan tietokantaan. Samalla pyritään parantamaan kirjaston saavutettavuutta suurelle yleisölle..

Museoon on tilattu seuraavat kulttuuri-, kuvataide- ja museoalan aikakauslehdet:

- Aperture, USA
- Arkkitehti, Suomi
- Artforum, USA
- Art in America, USA
- Art Monthly, Englanti
- Frieze, Englanti
- Grafia, Suomi
- Kritiikin Uutiset, Suomi
- Kulttuuritutkimus/Jyväskylän yliopisto, Suomi
- Kunst, Eesti
- Kunstforum International, Saksa
- KUnstzeitung, Saksa
- Musta Taide, Suomi
- Niin & Näin, Suomi
- Nordisk Museologi, Ruotsi
- October, USA
- Paletten, Ruotsi
- Parkett, Sveitsi
- Passagen, Sveitsi
- Synteesi, Suomi
- Taide, Suomi
- Taide & Design, Suomi
- Tiede ja edistys, Suomi
- Visio, Suomi

Museoon on saatu vapaakappaleina seuraavat lehdet:

- Aaltoja, Jyväskylä
- Emma, Espoo
- Julius, Helsinki
- Kaltio, Oulu
- Keva, Helsinki
- Kulttuurihaitari, Turku
- Musees d’Art et d’Histoire, Geneve, Sveitsi
- Museo
- Museoon!, Tampere
- ½ -lehti, Tampere
- Voima, Helsinki