MUSEO
Kuva-arkistoPORIN TAIDEMUSEO - NYKYTAITEEN MUSEO
----------------------------------
Rakennus
----------------------------------
Maire
----------------------------------
Kokoelmat
----------------------------------
Fluxus-kokoelma ja -arkisto
----------------------------------
Kirjasto
----------------------------------
Arkistot
----------------------------------
Tutkimus
----------------------------------
Visuaalisen kulttuurin
tallennus

----------------------------------

 

Museotiloja esittelevät
web-galleriat:
----------------------------------

Siipi

PEDApiste ja kattopalkit
----------------------------------
Porin taidemuseo
Eteläranta,
28100 PORI

 

 

 

Arkistot

Porin taidemuseo seuraa, dokumentoi, tallentaa ja tutkii satakuntalaista taiteen kenttää sekä valikoidusti kansallisia ja kansainvälisiä taiteen kentän ilmiöitä ja toimijoita. Museon tietopalveluiden perustan muodostavat kirjaston rinnalla arkistot, joista keskeisimpiä ovat tutkimusarkisto, kuva-arkisto ja media-arkisto. Virka-arkisto sisältää lakisääteisesti säilytettävät dokumentit ja lehtileikearkistoa on kerätty vuosina 1979–2008.

Arkistoaineistoja julkaistaan sivustolla archive.poriartmuseum.fi, painotuksena on aluetaidemuseotyönä kootut Satakuntalaisen taiteen kenttää koskevat videot, äänitteet ym. Aineistoja julkaistaan siltä osin kuin niissä esiintyvät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ja tekijänoikeudet sallivat.

Tutkimusarkisto

Tutkimusarkisto sisältää museon omasta toiminnasta syntyneitä dokumentteja sekä arkistoon lahjoitettuja ja talletettuja aineistoja. Keskeisimmät kokonaisuudet ovat näyttelyarkisto, pääasiassa satakuntalaisten taiteilijoiden tuotantojen inventoinnit sekä yksityishenkilöiden ja yhdistysten lahjoittamat arkistokokonaisuudet, joita on kaikkiaan 12 kappaletta.

Porin taidemuseon sähköinen arkisto www.poriartmuseum.fi/fin/arkisto/index.php sisältää museon pdf-muotoiset vuosikertomukset ja taidemuseon näyttelytiedotteet vuodesta 1979 alkaen sekä Poriginal-gallerian näyttelyt toiminnan alkamisesta vuodesta 1984 lähtien. Lisäksi arkisto-osiossa on mm. vuodesta 2009 alkava näyttely- ja tapahtumajulistearkisto ja taidemuseon kokoelmapoliittinen ohjelma.

Kuva-arkisto

Kuva-arkisto koostuu valtaosin museon näyttelyiden ja tapahtumien sekä kokoelmateosten dokumentaatiosta. Resurssien mukaan pyritään vastaamaan myös muihin visuaalisen kulttuurin ja kuvataiteen kentän dokumentoinnin haasteisiin. Kuva-arkistoon on luetteloitu analogista kuva-aineistoa yli 83 000 kappaletta.

Aineisto koostuu pääasiassa suurikokoisista dioista (yleisimmin 6 x 7 cm, 9 x 12 cm, 4 x 5 cm), lisäksi siihen kuuluu negatiiveja ja paperikuvia. Aineistosta on skannattu valikoiden korkearesoluutioiseen TIFF-muotoon 60 näyttelyn dokumentaatio ja noin 10% digitoitavan näyttelydokumentaation kokonaismäärästä. Yhteensä digitoituja kuvia on n. 4000 yksikköä. Digioriginaaliaineistoa on karttunut vuodesta 2009 lähtien.

Media-arkisto

Porin taidemuseon media-arkisto koostuu pääasiassa näyttelyihin ja tapahtumiin liittyvästä dokumentaatiosta ja taiteilijahaastatteluista. Videoarkiston analoginen aineisto koostuu vuodesta 1984 lähtien tallennetuista VHS- ja MiniDV -nauhoista, joita on kaikkiaan noin 300 kappaletta. Kuvataiteen keskusarkistossa on digitoitu 56 näyttely- ja tapahtumatallennetta Maire Gullichsen ja Porin taidemuseon kansainväliset näyttelyt -projektin yhteydessä. Videoarkiston tallenteista on kaikkiaan digitoitu noin 20%.

Äänitearkisto sisältää 95 yksikköä. C-kaseteista ja mikrokaseteista koostuvasta aineistosta on digitoitu 7 % painottuen taiteilijahaastatteluihin. Aineisto on karttunut vuosina 1980–2008, jonka jälkeen on siirrytty digitaalisiin tallennusmenetelmiin. Digioriginaalimuotoisia äänitallenteita on karttunut 37 kappaletta, ja niihin on taltioitu pääasiassa taidemuseon luentosarjaa.

Vuodesta 2012 lähtien Porin taidemuseo on julkaissut tekijänoikeuksien salliessa tapahtumadokumentaatiota Internetin Vimeo- ja YouTube -palveluissa: linkki Arkisto-videot