Kuvailutulkkaus
Outi Ikkala, Tumma valo, teos vuodelta 1976

Kuvailutulkkaus ja lukija Anu Aaltonen
Kuvailutulkkauskonsultti Jarkko Lauri

Ikkalan maalaus on tehty kankaalle akryyliväreillä. Teos on suorakulmainen neliö, jonka jokaisen sivun pituus on 65 cm. Siinä on hyvin kapeat harmaat puukehykset.

Maalaus kuvaa kahta päällekkäistä ruudukkoa, joista toinen on sininen ja toinen kelta-musta. Ruudukot on aseteltu viistosti suhteessa toisiinsa. Sinisen ruudukon pystysuora viivasto on vinossa vasemmalle, kun taas keltamustan ruudukon viivasto on vinossa oikealle. Myöskin keltamustan ruudukon vaakasuora viivasto on loivasti vino, se suuntaa alavasemmalta yläoikealle.

Teosta katsottaessa huomio kiinnittyy erityisesti ruudukoista toiseen, kirkkaansiniseen ruudukkoon, joka muistuttaa verkkoa. Verkko peittää koko kuvapinnan. Sen alta taustalta hahmottuu taasen toinen, kelta-musta ruudukko, joka on maalauksen keskustassa kirkkaan ja valoisan keltainen. Keltaiset ruudut muodostavat tasavartisen ristikuvion. Ruudukon keltasävy tummuu asteittain teoksen reunaa kohti mentäessä, jolloin syntyy vaikutelma, että keskellä oleva ristikuvio on kuin valonlähde, jonka vaikutus himmenee laitoja kohden.

Sinisen verkon yksittäinen ruutu on maalauksen keskellä noin tulitikkuaskin kokoinen ja sen koko kaksinkertaistuu teoksen reunoja kohden. Taemman, keltamustan ruudukon ruudut ovat tasakokoisia, noin kahden tulitikkuaskin suuruisia.

Vaakasuora viiva jakaa sinisen verkon kahteen yhtä suureen osaan maalauksen keskeltä katkaisten verkon pystyviivojen janat. Sinisen verkon vaakaviivat jäsentyvät suhteessa edellä kuvattuun keskiviivaan. Siinä missä keskiviiva on vaakasuorassa, kaartuvat sen yläpuoliset viivat loivasti ylös ja sen alapuoliset viivat taas loivasti alas.

Sininen verkkokuvio on maalattu oikeasta ja vasemmasta reunastaan hieman vaaleamman siniseksi, ja keskeltä tummemman siniseksi. Teoksen taustan keltamustassa ruudukossa värisävyt kehittyvät päinvastaisesti kuin sinisessä verkossa.

Ruudukon keskimmäinen ruutu on kirkkaan keltainen. Tästä keskiruudusta kohti laitoja edettäessä ruudukon keltasävy tummuu aste asteelta tummemmaksi niin, että teoksen kulmissa ruudun väri lähestyy jo mustaa. Ruudukon keskikohdan kirkkaamman keltaiset ruudut muodostavat vinon tasavartisen ristikuvion.

Värisävyjen erot luovat vaikutelman kolmiulotteisuudesta, ja sininen verkkoruudukko vaikuttaa ikään kuin kaartuvan maalauksesta ulos katsojaa kohti.

Ikkalan teoksen pinta on mattamainen ja ruudukot ovat tarkkarajaisia ja symmetrisiä. Maalipinta on peittävä mutta ohut, kankaan kudoksen tekstuuri erottuu teoksen maalipinnan alta.