PORIN TAIDEMUSEO
Eteläranta, FI-28100 PORI, FINLAND
Avoinna ti-su 11-18, ke 11-20. Vapaa sisäänpääsy keskiviikkoisin klo 18-20.
Liput: 7 / 2,5 / 3,5 EUR, Perhelippu 14 EUR.
Kahden päivän yhteislippu Porin taidemuseoon ja Satakunnan Museon toimipisteisiin 15 / 5 / 7,50 EUR.
Porin taidemuseo


 

TILAUSLOMAKE

Valitse tuotteet ja täytä sivun lopussa yhteystietosi!
Vahvistamme tilauksesi sähköpostilla.

 

 

 

 

TULESTA JA VEISTOSTA -julkaisu

ISBN 978-952-5648-64-5
Porin lastenkulttuurikeskus 2017
Porin taidemuseon julkaisuja 145 |
Pori Art Museum Publications 145, 2017


10.00 EUR / kpl
hinnat sis. alv:n 10%, (+ postimaksu).

 

   kpl

Yhteystietolomakkeeseen

 

 

Teksti | Veijo Setälä
Kuvat | Porin lastenkulttuurikeskuksen arkistot
(Kirsi Jaakkola, Antti-Jussi Marjamäki, Laura Myllykangas, Ilmo Setälä, Päivi Setälä)
Graafinen suunnittelu | Kirsi Jaakkola
Paino | Grano Oy, Helsinki | materiaali on säänkestävää
Kohderyhmä | aikuiset, taiteilijat, ohjaajat (taidekasvattajat), joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tuliveistosten tekemisestä
Sivumäärä | 30

 

Tulesta ja veistosta on taiteilijan näkemys tuliveistoon. Teoksen tarkoituksena on auttaa varsinkin ensimmäistä tuliveistostaan suunnittelevan ja rakentavan yli pahimpien hankaluuksien sekä kannustaa kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tapoja rakentaa. Kirjassa esitellään viisi tuliveistosta, jotka ovat syntyneet porilaiseen Taavin tulet -tulitaidetapahtumaan vuosina 2009-2014. Tuliveistosten toteutuksessa ovat olleet mukana Porin lastenkulttuurikeskuksen henkilökunta, Länsi-Porin lukio ja Porin taidemuseon pedagoginen yksikkö.

 

 

 

DYSTOTAL -julkaisu
ISSN 0359-4327
ISBN 978-952-5648-57-7
Pori Art Museum Publications 138, Europrint, Berlin 2016


38.00 EUR / kpl
hinnat sis. alv:n 10%, (+ postimaksu).

 

   kpl

Yhteystietolomakkeeseen

 

 

This catalog was published on the occasion of the exhibitions DYSTOTAL at Pori Art Museum (February 7 – May 25, 2014) and Ludwig Forum fűr Internationale Kunst, Aachen (March 13 – June 5, 2016).

 

With essays by Daniel Cohnitz, Stephan Günzel, Pia Hovi-Assad, Konsortium, Tara MacDonald, Jari Ortwig, Ursula Ströbele und Stephan Trüby. Editing by Andreas Beitin, Esther Boehle (Ludwig Forum Aachen), Esko Nummelin (Pori Art Museum), 344 Pages, Deutsch/Englisch.
Concept: Konsortium

 

 

 

Taiteen ja tieteen järjestykset sekä luovat prosessit -julkaisu
ISBN 978-952-5648-61-4
ISSN 1795-3316 (TUTKA)
Porin taidemuseon julkaisuja 142, 2015
TUTKA, Porin taidemuseon tutkimuksia 8, 2015


25.00 EUR / kpl
hinnat sis. alv:n 10%, (+ postimaksu).

 

   kpl

Yhteystietolomakkeeseen

 

 

Miten taiteen ja tieteen vuoropuhelu voi avata uusia ulottuvuuksia taideteoriassa ja taiteen kokemisessa, kuva­taiteissa, musiikissa? Erilaisten järjestysmuotojen ja ulottuvuuksien ymmärtäminen ja oppiminen auttaa paitsi taiteilijaa, säveltäjää ja tieteilijää, myös katsojaa tai kokijaa ymmärtämään ja kokemaan taiteellista ilmaisua ja kulttuuria. Taide ammentaa teemansa ja ideansa mitä erilaisimmista lähteistä, mm. uskonnosta, historiasta, ­arjesta ja mielikuvituksesta. Taide toimii yleistämällä, rajaamalla, käsitteellistämällä; ymmärryksestä ja ymmärtämättömyydestä. Taiteellisella luovuudella ja kulttuurilla ei ole näkyviä rajoja, saati muuttumattomia määritelmiä. Kaikessa taiteessa on havaittavissa järjestystä, rakennetta, muutosta ja liikettä.

 

Kirjoittajat:
Dos. Irmeli Hautamäki, Helsingin yliopisto;
Filosofian prof. emeritus Veikko Rantala, Tampereen yliopisto;
Yhteiskuntafilosofian lehtori, emeritus Lauri Mehtonen, Tampereen yliopisto;
Dos. Tere Vadén, Tampereen yliopisto;
Dos. Timo Kaitaro, Helsingin yliopisto;
Dos. Paavo Pylkkänen, Helsingin yliopisto, Skövden korkeakoulu;
FT Timo Laiho, Helsingin yliopisto;
FM Petteri Limnell, Tampereen yliopisto;
FT, yliopiston lehtori Seppo Luoma-Keturi, Luleå tekniska universitet;
Kuvataiteilija Terike Haapoja, Kuvataideakatemia;
Dos. taiteilija Merja Markkula, Kuusiston taidekartano.

Toimitus / Petteri Limnell, Kati Kunnas-Holmström
Taitto ja kuvitus / Kati Kunnas-Holmström

 

Paino: Tammerprint Oy, 2015
Julkaisu on toteutettu Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella osana Datasta palveluiksi ja tiedosta elämyksiksi → työllisyyttä ja hyvinvointia -projektia.

 

 

 

Taidekokoelma | Konstsamling | Art Collection –
LARS GÖRAN JOHNSSON
-julkaisu

Julkaisija | Utgivare | Published by
Porin taidemuseo | Björneborgs konstmuseum | Pori Art Museum
Porin taidemuseon julkaisuja 133 | Björneborgs konstmuseums publikationer 133 | Pori Art Museum Publications 133
ISBN 978-952-5648-52-2
ISSN 0359-4327


38.00 EUR / kpl
hinnat sis. alv:n 10%, (+ postimaksu).

 

   kpl

Yhteystietolomakkeeseen

 

 

Toimitus | Redaktion | Editing
Pia Hovi-Assad, Kati Kunnas-Holmström, Hikka Kuusijärvi, Esko Nummelin, Anni Saisto, Simo Rissanen
Porin taidemuseo | Björneborgs konstmuseum | Pori Art Museum

 

Kirjoittajat | Författare | Authors
Ilona Anhava, Camilla Granbacka, Lars Göran Johnsson, Ismo Kajander, Esko Nummelin, Jaša & Jyrki Riekki, Anni Saisto

Käännökset | Översättningar | Translation
Camilla Ahlström-Taavitsainen, Liisa Kasvio, Anna Niilekselä, Anni Saisto, Tomi Snellman, Tapani Ritamäki

Graafinen suunnittelu  | Grafisk formgivning | Graphic Design
Kati Kunnas-Holmström, Porin taidemuseo | Björneborgs konstmuseum | Pori Art Museum
Kansi | Pärm | Cover
Esko Nummelin, Porin taidemuseo | Björneborgs konstmuseum | Pori Art Museum

Valokuvat | Fotografier | Photographs
Erkki Valli-Jaakola, Pia Hovi-Assad, Jaša, Ari Karttunen, Mirja Ramstedt-Salonen, Anni Saisto

Digitaalinen kuvankäsittely | Digital bildbehandling | Digital image processing
Jan Eerala, Jan Eerala Värilaboratorio Oy

 

Paino | Tryck | Print
Finepress Oy, Turku 2015

© 2015
Porin taidemuseo | Björneborgs konstmuseum | Pori Art Museum, Taiteilijat | Konstnärer | Artists, Kirjoittajat | Författare | Authors
www.poriartmuseum.fi

 

Julkaisua tukenut | Publikation understöds av | Sponsor
Oskar Öflunds Stiftelse

 

 

 

Antti Turkko
Ajattelua villissä tilassa. Tilakokemus ääriviivana ja ajattelun muotona
-julkaisu
Julkaisijat: Porin taidemuseo ja Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Porin taidemuseon julkaisuja 135, 2015
ISBN 978-952-5648-54-6
ISSN 0359-4327


20.00 EUR / kpl
hinnat sis. alv:n 10%, (+ postimaksu).

 

   kpl

Yhteystietolomakkeeseen

 

Kirjassa pohditaan tilaa ja tilakokemusta taiteellisen työn kohteena ja materiaalina. Lähtökohtana on kokemus tilasta ja halu tulkita sitä taiteen tekemiseen liittyvien prosessien kautta.

 

 

 

Porin lastenkulttuurikeskus - Satakunnan lastenkulttuuriverkosto
Vauvojen värikylpy
-julkaisusarja 1

NYT MYÖS RUOTSIKSI JA ENGLANNIKSI


Vauvojen värikylpy
25.50 EUR / kpl

hinnat sis. alv:n 10%, (+ postimaksu).
   kpl

 

Babyfärgbad
25.50 EUR / st
Priser inkl. 10% moms, (+ porto).
   st

 

The Experiential Colour Workshop for Babies
25.50 EUR / pc
prices incl. 10% VAT, (+ postage).
   pc


Yhteystietolomakkeeseen

 

Porin taidemuseon julkaisuja nro 109
ISBN 978-952-5648-28-7

Toimitus: Päivi Setälä
Kirjoittajat: Päivi Setälä, Eija Mettovaara, Lea Hyvärinen ja Saara Jaskari
Vauvojen värikylpy -työpajan kulku, työpajatila, esimerkkityöpajojen rakenne: Annina Kuusirati, Eija Mettovaara ja Päivi Setälä
Kuvat: Kirsi Jaakkola, Annina Kuusirati, Eija Mettovaara, Meri Mäkinen, Päivi Setälä, Joni Syvänen ja Jan Virtanen

Kannen kuvat: Annina Kuusirati, Meri Mäkinen ja Päivi Setälä
Graafinen suunnittelu: Kirsi Jaakkola
Painopaikka: Brand ID Oy / Kehityksen kirjapaino Oy
Julkaisuvuosi: 2011

***

Babyfärgbad
Ursprunglig publikation | Vauvojen värikylpy [2011]
Redaktör | Päivi Setälä
Författare | Päivi Setälä, Eija Mettovaara, Lea Hyvärinen och Saara Jaskari
Babyfärgbad-verkstadens förlopp, verkstadsutrymmet, exempelverkstädernas struktur | Annina Cerón [Kuusirati], Eija Mettovaara, Päivi Setälä
Bilder | Kirsi Jaakkola, Cerón [Kuusirati], Meri Mäkinen, Terhi Sammalmaa, Päivi Setälä, Joni Syvänen, Jan Virtanen
Pärmbilder | Annina Cerón [Kuusirati], Meri Mäkinen, Terhi Sammalmaa, Päivi Setälä
Grafisk formgivning | Kirsi Jaakkola
Översättning till svenska I Emilia Siltavuori och Robin Valtiala
Översättning [artikel 9] | Lea Hyvärinen

Björneborgs centrum för barnkultur - Satakunda barnkulturnätverk
Babyfärgbad-publikationsserie nr 2
Björneborgs konstmuseums publikationer nr 139
ISBN 978-952-5648-58-4
ISSN 0359-4327


Tryckningen av publikationen har stötts av Svenska kulturfonden i Björneborg.

Publikationen Babyfärgbad är ett användarvänligt verktyg för alla som är intresserade av Babyfärgbad-verkstäderna och deras verksamhet. Verket behandlar verkstädernas centrala verksamhetsprinciper och hur man stöda dessa med hjälp av olika material och färger. Det visuella uttrycket i verkstäderna påverkas av spädbarnens interaktiva möjligheter och av det enskilda spädbarnets synutverklings, som kort beskrivs i verket. Inspirerande verkstadsexempel ingår.

***

The Experiential Colour Workshop for Babies
Original publication | Vauvojen värikylpy [2011]

Edited by | Päivi Setälä

Authors | Päivi Setälä, Eija Mettovaara, Lea Hyvärinen, Saara Jaskari
Outlines of the Experiential Colour Workshop for Babies, The Workshop Space, The Structure of Sample Workshops | Annina Cerón [Kuusirati], Eija Mettovaara, Päivi Setälä
Photographs | Kirsi Jaakkola, Annina Cerón [Kuusirati], Meri Mäkinen, Terhi Sammalmaa, Päivi Setälä, Joni Syvänen, Jan Virtanen
Cover photographs | Annina Cerón [Kuusirati], Meri Mäkinen, Terhi Sammalmaa, Päivi Setälä
Graphic design | Kirsi Jaakkola
Translation | Emilia Siltavuori, Robin Valtiala
Translation [Article 9] | Lea Hyvärinen

Pori Centre for Children’s Culture - The Network of Children’s Culture in Satakunta
The Experiential Colour Workshop for Babies – Publication No. 3
Publication of Pori Art Museum No. 140
ISSN 0359-4327
ISBN 978-952-5648-59-1

The publication is a practical work for everyone interested in the Experiential Colour Workshop for Babies and its activity. The work presents the central working principles of the Experiential Colour Workshop for Babies, and shows how, through a variety of materials and colours, it is possible to support these principles.
In the publication is also briefly presented the interactive possibilities of babies and the development of a baby´s sight, subjects that both influence the expression born in the workshop. Inspiring workshop examples are included.

 

 

 

CHI MODU | UNCATEGORIZED -julkaisu
Porin taidemuseon julkaisuja 130
ISBN 978-952-5648-49-2
Pehmeäkantinen 165 sivua
Kirja esittelee New Yorkissa ja Porin taidemuseossa v. 2013/2014 esillä olleita Uncategorized-näyttelyiden valokuvia.


24 EUR / kpl

hinnat sis. alv:n 10%, (+ postimaksu).
   kpl

Yhteystietolomakkeeseen

 

Julkistamistilaisuus järjestetään Porin taidemuseon Projektihuoneessa keskiviikkona 15.7. klo 12. Valokuvaaja Chi Modulta on mahdollista saada julkistamistilaisuudessa signeeraus kirjaan. Chi Modun lisäksi tilaisuudessa on paikalla suomalaisen hip hopin ja rapin lähettiläs Paleface. Julkistamistilaisuuden ajan kirjan hinnasta 10% alennus.

JULKAISUTIEDOTE | MEDIA RELEASE...

 

 

 

KÄSITEKESÄ-julkaisu
ISBN 978-952-5648-51-5
ISSN 0359-4327
Porin taidemuseon julkaisuja 132


20 EUR / kpl

hinnat sis. alv:n 10%, (+ postimaksu).
   kpl

Yhteystietolomakkeeseen

 

Toimitus: Aapo Korkeaoja ja Maire Karuvuori
Taitto: Hanna Välitalo / Pippuriina
Valokuvat: Aapo Korkeaoja, Jussi Matilainen, Mikael Korkee, Niilo Rinne, Päivi Setälä, Pilvari Pirtola, Antti Ahtonen, Maire Karuvuori, Karja Paju ja Kari Sivonen
Tämän kirjan julkaisua on tukenut Satakunnan Ammattikorkeakoulu
Käsitekesä-näyttelyn (29.06. - 30.08.2015) tuotti Kukoko – Kulttuurikollektiivi Korkeaoja
www. kasitekesa.org, www.ypoutube.com/kasitekesa

 

 

 

NIETZSCHE OLI MIES – VIDEOTAIDETTA IRANILAISILTA NAISILTA
NIETZSCHE WAS A MAN – VIDEO ART BY IRANIAN WOMEN

Julkaisija | Published by: Porin taidemuseo | Pori Art Museum
Porin taidemuseon julkaisuja 131 | Pori Art Museum Publications 131
ISSN 0359-4327
ISBN 978-952-5648-50-8


20 EUR / kpl

hinnat sis. alv:n 10%, (+ postimaksu).
   kpl

Yhteystietolomakkeeseen

 

Toimitus | Editing: Pia Hovi-Assad, Kati Kunnas-Holmström, Porin taidemuseo | Pori Art Museum
Kirjoittajat | Authors: Pia Hovi-Assad, Pamela Karimi, Petteri Limnell, Alysse Stepanian
Kääntäjät | Translations: Tomi Snellman, suomi-englanti-suomi | Finnish-English-Finnish
Taiteilijoiden elämäkerrat | BIO: Pia Hovi-Assad, englanti-suomi | English-FinnishGraafinen Suunnittelu | Graphic Design: Rasool Kamali, Kati Kunnas-Holmström
Paino | Printed by: Tammerprint Oy, 2015

 

 

 

EERO MARKUKSELA
VERTAUSKUVAKELLOT | METAPHORICAL BELLS

ISBN 978-952-5648-47-8
ISSN 0359-4327
Porin taidemuseon julkaisuja 128 | Pori Art Museum publications 128


25 EUR / kpl

hinnat sis. alv:n 10%, (+ postimaksu).
   kpl

Yhteystietolomakkeeseen

 

Toimitus | Editing Pia Hovi-Assad, Kati Kunnas-Holmström, Esko Nummelin
Artikkelit | Articles Kari Alatalo, Altti Kuusamo
Valokuvat ja riimit | Photographs and rhymes Eero Markuksela
Graafinen suunnittelu | Graphic design Kati Kunnas-Holmström
Käännökset englanniksi | English translation Jüri Kokkonen, Simo Rissanen
Käännökset kiinaksi | Chinese translation Xinsheng Li
© Taiteilija | Artist, Kirjoittajat | Authors, Valokuvaajat | Photographers

 

 

 

CHERIE SAMPSON: PUUT PUNALLE, MAAT SINELLE RED THE TREES & GREEN THE LAND
Porin taidemuseon julkaisuja 126
Pehmeäkantinen, liimattu, 44 sivua
ISBN: 978-952-5648-45-4
ISSN: 0359-4327


18 EUR / kpl

hinnat sis. alv:n 10%, (+ postimaksu).
   kpl

Yhteystietolomakkeeseen

 

Kustantaja: Porin taidemuseo
Julkaisuvuosi: 2014
Kieli: suomi, englanti
Toimitus: Cherie Sampson
Graafinen suunnittelu: Jordan Smith
Valokuvat: Porin taidemuseo, Cherie Sampson, Papu Pirtola, Timo Villanen, Stephan Herbers, Pekka Pankakoski
Julkaisun artikkelikokoelman kirjoittajat: Peter MacKeith, Pia Hovi-Assad

 

 

 

CHI MODU: UNCATEGORIZED. -tuotesarja
Tuoteperheeseen kuuluu tekstiilien, postikorttien ja muistivihkojen lisäksi taiteilijan signeeraamia julisteita.


Lippis, musta
20.00 EUR / kpl, hinnat sis. alv:n 24%, (+ postimaksu)
   kpl

 

Pipo, musta
18.00 EUR / kpl, hinnat sis. alv:n 24%, (+ postimaksu)
   kpl

 

Rannehikinauha, musta
7.00 EUR / kpl, hinnat sis. alv:n 24%, (+ postimaksu)
   kpl

Yhteystietolomakkeeseen

 

 

 

Miesten musta
CHI MODU: UNCATEGORIZED. T-paidat

Hinta: 20.00 EUR, hinnat sis. alv:n 24%, (+ postimaksu)


Koko: S      kpl
  M      kpl
  L      kpl
  XL      kpl
  XXL      kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 

 

 

Naisten musta
CHI MODU: UNCATEGORIZED. T-paidat
Hinta: 20.00 EUR, hinnat sis. alv:n 24%, (+ postimaksu)


Koko: S      kpl
  M      kpl
  L      kpl
  XL      kpl

Yhteystietolomakkeeseen

 

 

 

Miesten valkoinen
CHI MODU: UNCATEGORIZED. Tupac T-paidat
Hinta: 20.00 EUR, hinnat sis. alv:n 24%, (+ postimaksu)


Koko: S      kpl
  M      kpl
  L      kpl
  XL      kpl
  XXL      kpl
  XXXL      kpl

Yhteystietolomakkeeseen

 

 

 

Naisten valkoinen
CHI MODU: UNCATEGORIZED. Tupac T-paidat

Hinta: 20.00 EUR, hinnat sis. alv:n 24%, (+ postimaksu)


Koko: S      kpl
  M      kpl
  L      kpl
  XL      kpl

Yhteystietolomakkeeseen

 

 

 

CHI MODU: UNCATEGORIZED. juliste
Hinta: 25.00 EUR, hinnat sis. alv:n 24%, (+ postimaksu)
   kpl


CHI MODU: UNCATEGORIZED. juliste
taiteilijan signeerauksella

Hinta: 40.00 EUR, hinnat sis. alv:n 24%, (+ postimaksu)
     kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 

 

 

CHI MODU: UNCATEGORIZED. juliste
Hinta: 25.00 EUR, hinnat sis. alv:n 24%, (+ postimaksu)
   kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 

 

 

Johnny Amore: Performers
Published by Porin taidemuseo / Pori Art Museum
Pori Art Museum Publications 121
Porin taidemuseon julkaisuja 121
ISBN 978-952-5648-40-09
ISSN 0359-4327


Hinta: 18 EUR , hinnat sis. alv:n 10%, (+ postimaksu)

     kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 

Editing: Johnny Amore, Irene Pascual, Chris Straetling
Photographs: Johnny Amore
Graphic design: Thomas Gilke
Digital Lab: Monika  Nesslauer


Exhibition: Jonny Amore: Performers
Portraits of Performance Artists 27.09.-24.11.2013
Curator: Pia Hovi-Assad
Technical team: Jarkko Montonen, Henri Smura, Erkki Valli-Jaakola
Printed by Grafishes Centrum Cumo GmbH & Co. KG


"Dear all, 
I filmed the catalogue that people get a better idea: https://vimeo.com/78155428
Best
Johnny
"

 

 

 

BODIES, BORDERS, CROSSINGS
RAJANYLITYKSIÄ


Hinta: 15 EUR , hinnat sis. alv:n 10%, (+ postimaksu)

     kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 

Curators / Kuraattorit: Leena-Maija Rossi & Kari Soinio
Catalog texts / Luettelotekstit: Karina Horsti, Reetta Haarajoki (The Artists / Taiteilijat), Leena-Maija Rossi & Kari Soinio
Editors / Toimitustyö: Leena-Maija Rossi & Inari Pesonen (The Artists / Taitelijat)
Proofreader / Kielentarkastus: Inari Pesonen
Photographs / Valokuvat: artists / taiteilijat, Heikki Kärnä, Kari Soinio
Logo and visual materials for Governors Island / Näyttelyn logo ja Governors Islandin materiaalit: Jesse Auersalo
Catalog design and layout / Luettelon graafinen suunnittelu: Heikki Kärnä
Image processing / Kuvankäsittely: Heikki Kärnä
Publisher / Julkaisija: Finnish Cultural Institute in New York / Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti
Printed in / Painopaikka: Vammalan kirjapaino, Sastamala
ISBN: 978-952-93-1745-5
Finnish Cultural Institute in New York, writers, artists and photographers, 2013 /
Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti, kirjoittajat, taiteilijat ja valokuvaajat, 2013
Exhibition and publication have beeb supported by / Näyttelyä ja julkaisua ovat tukeneet:
FRAME Visual Arts Finland / Visuaalisen taiteen keskus FRAME
Ministry of Education and Culture, Finland / Opetus- ja kulttuuriministeriö, Alfred Kordelin Foundation / Alfred Kordelinin säätiö, Finnish Cultural Foundation / Suomen Kulttuurirahasto, Finnis-Norwegian Cultural Institute / Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti, Kone Foundation / Koneen säätiö, David and Nancy Speer Professorship in Finnish Studies, University of Minesota


Venues / Näyttelypaikat:
Governors Island, New York, USA 24.06. – 31.07.2011
Preus Museum, Horten, Norway 27.01. – 26.05.2013
Pori Art Museum, Finland / Porin taidemuseo, Suomi 27.09.2013 – 19.01.2014

 

 

 

Keskustelu | Samtal | Conversation

ISBN 978-952-5648-43-0
ISSN 0359-4327
Porin taidemuseon julkaisuja 124 |
Björneborgs konstmuseums publikationer 124 |
Pori Art Museum publications 124

Hinta: 30 EUR , hinnat sis. alv:n 10%, (+ postimaksu)

      kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 

Toimittaja | Redaktör | Editor Kirsi Gullichsen
Keskustelun editointi | Editering av diskussionen | Discussion edited by Hannele Jäämeri-Pallasmaa
Kielikonsultointi | Sprakvard | Language Consultation Maija Kasvio
Kielenhuollon konsultointi, ruotsi | Sprakvard, svenska | Language Consultation, Swedish Kristian Gullichsen & Per Tamsen
Graafinen suunnittelu | Grafisk planering | Graphic design Kirsi Gullichsen & Teppo Järvinen
Valokuvat | Foto | Photographs Jussi Tiainen, Rauno Träskelin, Miika Ullakko
Käännökset englanniksi | Översättning till engelska | English translation Jüri Kokkonen
Käännökset ruotsiksi | Översättning till svenska | Swedish translation Emilia Siltavuori & Robin Valtiala
Paperi, kansi | Papper, pärm | Paper, cover Carta integra 285g
Paperi, sisus | Papper, innanmäte | Paper, content Edixion offset 170g
Fontti | Font Minion pro & Berthold Akzidenz Grotesk
Painopaikka | Tryck | Printed by Lönnberg, Helsinki, 2013


Näyttelyarkkitehti | Utställningens arkitekt | Exhibition architect Kirsi Gullichsen
Näyttelytyöryhmä | Utställningens arbetsgrupp | Exhibition team
Senay Getachew, Kristian Gullichsen, Hannele Jäämeri-Pallasmaa, Jere Keskinen, Kati Kunnas-Holmström, Hilkka Kuusijärvi, Cristobal Middleton, Esko Nummelin, Juhani Pallasmaa, Meri Pallasmaa, Anni Saisto, Heikki Smura, Mayu Takasugi, Philip Tidwell, Erkki Valli-Jaakkola, Beatriz Zurdo Perlado

Taideteokset | Konstverk | Artworks
Kokoelma | Samling | Collection Kristian & Kirsi Gullichsen (G)
Kokoelma | Samling | Collection Juhani & Hannele Pallasmaa (P)


Kiitos | Tack | Thank you
Taiteilijat | Konstnärer | Artists
Beate Holmebakk, Maima Norri, Sointu Slavov, Per Tamsen, Timo Vormala
Ilona Anhava, Hanna Huitu, Viivi Poutiainen / Galerie Anhava
Johanna Vuorio / Nikari , Helena Orava / Designprojects


Keräilijän katse
Taidetta Kristian ja Kirsi Gullichsenin sekä Juhani ja Hannele Pallasmaan kokoelmista
Näyttely Porin Taidemuseossa 7.6.–8.9.2013
Samlarens synvinkel
Konst ur Kristian och Kirsi Gullichsens & Juhani och Hannele Pallasmaas samlingar
Utställning pa Björneborgs Konstmuseum 7.6.–8.9.2013
The Collector’s Gaze
The Art Collections of Kristian and Kirsi Gullichsen & Juhani and Hannele Pallasmaa
Exhibition at the Pori Art Museum 7.6.–8.9.2013

 

 

 

Marko Lampisuo:
The End of Landscape – Ender der Landschaft – Maiseman loppu

ISBN: 978-952-5648-41-6
ISSN: 0359-4327
Porin taidemuseon julkaisuja 122
Kovakantinen, sidottu, 48 sivua
Kustantaja: Porin taidemuseo
Julkaisuvuosi: 2013


Hinta: 26 EUR , hinnat sis. alv:n 10%, (+ postimaksu)

      kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 

Kielet: englanti, saksa, suomi
Toimitus: Tuuli Penttinen-Lampisuo
Graafinen suunnittelu: Teppo Jäntti
Valokuvat: Marko Lampisuo, Tuuli Penttinen-Lampisuo, Erkki Valli-Jaakola/Porin taidemuseo
Tuottaja: Tuuli Penttinen-Lampisuo

Tiedote >>

 

 

 

T.E.H.D.A.S.ry 10-vuotis juhlajulkaisu
ISBN 978-952-5648-39-3
Porin taidemuseon julkaisuja 120

Hinta: 25 EUR,
hinta sis. alv:n 10%, (+ postimaksu)

      kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 

Tiedote >>

 

 

 

IT´S THE POLITICAL ECONOMY, STUPID. The Global Financial Crisis in Art and Theory -julkaisu
ISBN: 978-952-5648-36-2
ISSN: 0359-4327
Porin taidemuseon julkaisuja 117
Toimitus: Gregory Sholette, Oliver Ressler


Hinta: 30 EUR,
hinta sis. alv:n 10%, (+ postimaksu)

      kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 

Laajuus: 192 sivua
Julkaisuvuosi: 2013
Koko: 240mm x 170mm
Formaatti: Kovakantinen, liimattu
Kuvitus: 45 valokuvaa
Kustantaja: Pluto Pressille ja Porin taidemuseolle tuottanut Chase Publishing Services Ltd
Kieli: Englanti
Graafinen suunnittelu: Noel Douglas
Valokuvat: David Plakke, Oliver Ressler


It’s the Political Economy, Stupid tuo yhteen joukon eturivin taiteilijoita ja ajattelijoita, mm. Slavoj Žižek, David Graeber, Judith Butler ja Brian Holmes, jotka käsittelevät kriittisesti nykyistä poliittista ja taloudellista kriisiä.

He eivät luovu toivosta käsillä olevan katastrofin edessä, vaan kysyvät, eikö nyt olisi aika ryhtyä vastustamaan kapitalistisen logiikan kurinpitovaatimuksia taiteen ja teorian kautta, ja lähettää retkikunta pelastamaan yhteiskunnallisuuden käsitettä.

 

 

 

STREET ART - THE NEW GENERATION -julkaisu
ISBN: 978-952-5648-38-6
ISSN: 0359-4327
Porin taidemuseon julkaisuja 119
Kustantaja: Porin taidemuseo ja Kunsthallen Brandts
Julkaisuvuosi: 2012


Hinta: 25 EUR,
hinta sis. alv:n 10%, (+ postimaksu)

      kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 

Pehmeäkantinen, liimattu, 120 sivua
Kieli: Englanti, Suomi, Tanska
Toimitus: Lene Burkhard & Pia Hovi-Assad
Graafinen suunnittelu: Kreativ Grafisk, Harriet Jensen
Valokuvat: Erkki Valli-Jaakola, Torben Eskerod, Henry Lämsä, Hannele Pajunen, Pia Hovi-Assad, Mirja Ramstedt-Salonen, Meri Mäkinen, Alina Demojdzin, Birgitte Kjøller, Harriet Jensen

Katutaide on ollut osa taiteen historiaa jo vuosisatojen ajan. Alusta alkaen se on ollut epävirallista, anonyymiä, riippumatonta ja julkista. Street Art – The New Generation -näyttely ja kaupunkitaideprojekti esitteli katutaiteilijoita, joiden toiminta on levinnyt ympäri maailmaa. Mukana oli katutaiteen kärkinimiä, jotka vaikuttavat Euroopassa, Pohjoismaissa, Yhdysvalloissa ja Lähi-Idässä. Taiteilijat toteuttivat teoksia Porin taidemuseon ja Kunsthallen Brandtsin näyttelytiloihin sekä Porin ja Odensen kaupungin julkisiin ulkotiloihin.

Street Art – The New Generation -näyttelykatalogi on julkaistu Street Art – The New Generation -näyttelyn ja kaupunkitaideprojektin yhteydessä vuonna 2012.

Julkaisu dokumentoi laajalti näyttelyn ja kaupunkitaideprojektin eri vaiheet teksti- ja kuvamuodossa.

 

 

 

next planet
Pavel Mrkus
-näyttelykatalogi ja suomennosliite

Pavel Mrkus: Next Planet – näyttely Porin taidemuseossa 21.09.2012–13.01.2013
Kuraattori: Michal Koleček

Hinta: 30,50 EUR,
hinta sis. alv:n 10%, (+ postimaksu)

      kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 

Univerzita Jana Evangelisty Purkynĕ v Ústí nad Labem
Jan Evangelista Purkynĕ University in Ústí nad Labem

Fakulta umĕni a designu Univerzity Jana
Evangelisty Purkynĕ v Ústí nad Labem
Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkynĕ University in Ústí nad Labem

Edice / Edition
Acta Universitatis Purkynianae
AUP 174
Edice FUD UJEP
Řada Projekty / Projects Series

Odpovĕdny redaktor / Editor: Michaela Thelenova
Recenzenti / Reviewers: Rostislav Koryčanek, Zbynĕk Sedlaček
Texty / Texts by: Riccardo Caldura, Michal Koleček, Pavel Mrkus
Překlad / Translation: Vladimira Šefranka
Jazykove korektury / Copy Editor: Marta Nożkova
Graficky design / Graphic Design: Tomaš Trnobransky
Foto / Photos by: Pavel Mrkus, Michaela Dvořakova

Vydani prvni
Počet stran: 100
Naklad: 500 ks ISBN 978-80-7414-424-0

@ Univerzita Jana Evangelisty Purkynĕ v Ústí nad Labem, 2011

Univerzita Jana Evangelisty Purkynĕ v Ústí nad Labem
Hořeni 13, 400 96 Ústí nad Labem

Fakulta umĕni a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkynĕ v Ústí nad Labem
Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 285 111
E-mail: miroslav.matousek@ujep.cz
www.fud.ujep.cz

Publikace vydana k vystavĕ Next Planet v Domĕ panů z Kunštatu
Domu umĕni mĕsta Brna, 14. 12. 2011–5. 2. 2012.
Published on the occasion of the exhibition Next Planet in the House of Lords of Kunštat,

Julkaisun käännösliite
Tekstit Riccardo Caldura ja Michal Koleček
Käännökset englannista suomeksi Tomi Snellman
Tekstien toimitus Niilo Rinne, Porin taidemuseo
Taitto Kati Kunnas-Holmström, Porin taidemuseo

ISSN 0359-4327
ISBN 978-952-5648-37-9
Porin taidemuseon julkaisuja 118
2012

Pavel Mrkus: Next Planet
Porin taidemuseo
21.09.2012–13.01.2013
Kuraattori: Michal Koleček

 

 

 

PÄIVI SETÄLÄ | Lapsi kuvan takana. Erityisiä piirteitä lasten valokuvailmaisussa. -väitöskirja

ISBN 978-952-5648-34-8
Kuvista sanoin 11: Suomen valokuvataiteen museon julkaisuja 43, ISSN 1239-6141
Aalto-yliopiston julkaisusarja: DOCTORAL DISSERTATION 86/2012, ISSN 1799-4934
Porin taidemuseo: Porin taidemuseon julkaisuja 116, ISSN 0359-4327, ISBN 978-952-5648-35-5
Julkaisija: Musta taide, Vanha Veturitalli, FI-00520 Helsinki, ISBN 978-952-5818-24-6

Hinta: 34,50 EUR,
hinta sis. alv:n 10%, (+ postimaksu)

      kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 

Tutkimusta ja teoksen julkaisemista ovat tukeneet: Viestintätieteiden tohtoriohjelma Core, Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto, Taiteen keskustoimikunta, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto.

Graafinen suunnittelu: Petteri Rautio, Grapina Graphics Oy
Digitaalinen kuvankäsittely: Jan Eerala
Värierottelu: Timo Lagerström
Paperi: Arctic Volume 115 g/m²
Painatus ja sidonta: Kariston Kirjapaino Oy, Hämeenlinna 2012

 

 

 

JARMO MÄKILÄN -julkaisu
ISBN 978-952-5648-34-8
JARMO MÄKILÄ | BOY'S GAMES | POIKIEN LEIKIT | JUNGENSPIELE 15.06.-02.09.2012
Pori Art Museum Publications 115 / Porin taidemuseon julkaisuja 115 / Schriften des Kunstmuseums Pori 115, 2012


Hinta: 38 EUR,
hinta sis. alv:n 10%, (+ postimaksu)

      kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 

Text / Teksti / Text: Altti Kuusamo
English translation / Englannin käännös / Englische Übersetzung: Michael Wynne-Ellis
German translation / Sakasan käännös / Deutsche Übersetzung: Alexandra Stang
Graphic design / Graafinen suunnittelu / Grafische Gestaltung: Hella Pakkaslahti
Photographs / Valokuvat / Fotos: Jouko Vatanen
Photographs of the exhibition (p. 68-84) / Näyttelykuvat (s. 68-84) / Fotos (p. 68-84): Erkki Valli-Jaakola, Pori Art Museum / Porin taidemuseo / Kunstmuseum Pori
Digital image processing (p. 68-84) / digitallinen kuvankäsittely (s. 68-84): Jan Eerala, Jan Eerala Värilaboratorio Oy
Publisher / Julkaisija / Veröffentlict von: Pori Art Museum / Porin taidemuseo / Kunstmuseum Pori
Teos on saanut tukea Alfred Kordelinin säätiöltä.
Vammalan kirjapaino Oy, 2012

 

 

 

ECO-ART -julkaisu
ISBN 978-952-5648-27-0
ECO-ART
Porin taidemuseon julkaisuja 108, 2011


Hinta: 38,50 EUR,
hinta sis. alv:n 10%, (+ postimaksu)

      kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 

Editing | Toimitus: Pia Hovi-Assad & Kati Kunnas-Holmström, Pori Art Museum | Porin taidemuseo
Authors | Kirjoittajat: John K. Grande, Peter Selz, Hiroko Shimizu, Yrjö Haila, Esko Nummelin
Translations | Kääntäjät: Yrjö Haila, Jyri Kokkonen, Tomi Snellman
Graphic Design | Graafinen suunnittelu: Kati Kunnas-Holmström, Pori Art Museum | Porin taidemuseo
Photographs of the exhibition | Näyttelyvalokuvat: Erkki Valli-Jaakola, Pori Art Museum | Porin taidemuseo
Other photographs | Muut valokuvat: Vesa Aaltonen (108, 109), Brandon Ballengée (112–117), Agnes Denes (130–132), Jan Eerala (134), Michael Flomen (142, 143), Yrjö Haila (212, 213), Terhi Högbacka (15), Matti A. Kallio (107), Tatsuro Kodoma (73, 81, 82, 85, 86, 88, 91, 93), Yuji Kusuno (78), Richard Misrach (162, 163), Esko Nummelin (32)
Page | sivu 198 Science Museum Pictorial/SSPL, London, Greater London, England, United Kingdom
Page | sivu 197 T00772 © Tate, London 2011
Digital image processing | digitaalinen kuvankäsittely: Jan Eerala, Jan Eerala Värilaboratorio Oy
Printed by| Paino: Tammerprint Oy, Tampere, 2012

Maapallon maisema ja ympäristö muuttuvat monestakin syystä. Taiteilijoiden tapa käsitellä muutoksen myötä muotoutuvia ongelmia siirtyy yhä selvemmin teoreettisesta ja käsitteellisestä lähestymistavasta kohti suoraa toimintaa ja prosessia. ECO-ART vahvistaa taiteen uutta näkemystä, tehotalouden vaihtoehtoa, joka taiteen tavoin on kokoluokaltaan lähempänä luontoa ja ekologisia järjestelmiä. Kyse on aidosti maailman laajuisesta ja kulttuurien välisestä osallistumista.

As the landscape and environment change on our planet for a number of reasons, artists´ engagement with these issues increasingly moves from a theoretical and conceptual bias to direct action and process oriented art. The discourse on art and ecology has become important. Eco-Art reinforces a new vision of art through the variation artists´ presentations, an alternative to economies of scale more like art in scale with nature, and ecological systems. As we can see from the beginnings of Earth and Land Art, this art form is evolving. Increasingly ephemeral earth art attracts a truly global and inter-cultural participation.

 

 

PAAVO PAUNU -julkaisu
Parvs Publishing, ISBN 978-952-5654-40-0 ja
Porin taidemuseo Pori Art Museum
ISBN 978-952-5648-32-4
ISSN 0359-4327
Porin taidemuseon julkaisuja 113 Pori Art Museum Publications 113
Taiteen keskustoimikunta on tukenut tätä julkaisua.
This publication has been supported by the Arts Counsil of Finland.


Hinta: 35,50 EUR,
hinta sis. alv:n 10%, (+ postimaksu)

      kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 

Toimittaja | Editor: Timo Valjakka
Tekstit | Texts: Martta Heikkilä, Timo Valjakka
Graafinen suunnittelu | Graphic design: Minna Luoma, Candy Graphics
Valokuvat | Photographs: Jussi Tiainen, Jukka Uotila, Jari Sorjonen, Paavo Paunu, Mikko Kaaresmaa
Käännökset | Translations: Mike Garner
Paino | Print: Kariston Kirjapaino Oy, Hämeenlinna 2012
Sisäsivut | Pages: Galerie Art Silk 150g/m²
Julkaisijat | Publishers:

 

 

 

Street Art -huppari (perus)
Musta, valkoinen painatus
Hinta: 35 EUR, hinnat sis. alv:n 24%, (+ postimaksu)


Koko: M      kpl
  L      kpl
  XL      kpl
  XXL      kpl

Yhteystietolomakkeeseen

 

 

 

SÁNDOR VÁLY
ERÄÄN MAALARIN MERKINTÖJÄ, 2006–2010
-julkaisu
Julkaisija: Porin taidemuseo
Porin taidemuseon julkaisuja 112
ISBN 978-952-5648-31-7
ISSN 0359-4327

Hinta: 18 EUR,
hinta sis. alv:n 10%, (+ postimaksu)

      kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 

Toimitus: Kati Kunnas-Holmström ja Pia Hovi-Assad, Porin taidemuseo
Lay-out: Kati Kunnas-Holmström, Porin taidemuseo
Kansi: Sándor Vály

Käsikirjoituksesta suomentanut Tähti Pullinen
Sivun 7 runon suomennos Juha Valkeapää
Sivun 65 runon suomennos Jaakko HÄmeen-Anttila

Tähti Pullinen on saanut tukea käännöstyöhönsä Unkarin kääntäjätalosäätiöltä

Kirjapaino: Ai-Ri Offset ky, 2012
Copyright 2012 Sándor Vály

 

 

 

TORGER ENCKELL -julkaisu
ISBN 978-952-5648-30-0
Porin taidemuseon julkaisuja 111

Hinta: 39 EUR,
hinta sis. alv:n 10%, (+ postimaksu)

      kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 

240 s. värikuvitus
Toimittajat Carolus Enckell, Teija Lammi, Esko Nummelin
Kirjoittajat Erkki Anttonen, Carolus Enckell, Maija Koskinen, Altti Kuusamo, Erik Kruskopf, Teija Lammi, Esko Nummelin, Stella Parland, Lars-Ivar Ringbom
Graafinen suunnittelu Teija Lammi
Paino Lönnberg Painot Oy

 

 

 

Hetken häive -julkaisu
Porin lastenkulttuurikeskus -Satakunnan lastenkulttuuriverkosto
Porin taidemuseon julkaisuja 93
ISBN: 978-952-5648-12-6

Hinta: 10 EUR,
hinta sis. alv:n 10%, (+ postimaksu)

      kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 

Tekstit: Päivi Setälä
Kuvat: Päivi Setälä
Unikirrin päiväkoti, Pori: Neea Viljanen
Viikarin päiväkodin esikouluryhmä, Pori: Lauri Kurittu, Jimi Lähteenmäki, Vertti Rautava, Eetu Rosenqvist, Riina-Julia Salonen, Eero Sädemäki, Riina Wallin
Etukannen kuva: Vertti Rautava
Takakannen kuva: Eetu Rosenqvist
Graafinen suunnittelu: Kirsi Jaakkola
Painopaikka: Kehityksen kirjapaino Oy
Julkaisuvuosi: 2008

 

 

 

BARE HOUSE. PORI-ROTTERDAM-ULAANBAATAR -julkaisu
ISSN 1799-4853
Porin taidemuseon julkaisuja 105
ISBN 978-952-5648-24-9
ISSN 0359-4327
Julkaisija: Porin taidemuseo, 2011

Hinta: 26,50 EUR,
hinta sis. alv:n 10%, (+ postimaksu)

      kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 

Kovakantinen, 200 sivua + DVD
Aalto University publication series
ART+DESIGN+ARCHITECTURE 4/2011
Kielet: englanti, mongolia
Toimitus: Annu Wilenius
Graafinen suunnittelu: Petri Nuutinen

Tiedote >>
Media release >>

 

 

 

ANDY GOLDSWORTHY -julkaisu
Porin taidemuseon julkaisuja 110
Pehmeäkantinen, liimattu, 75 sivua
ISBN:978-952-5648-29-4 ISSN:0359-4327
Kustantaja: Porin taidemuseo
Julkaisuvuosi: 2011
Kieli: Englanti, Suomi

Hinta: 14 EUR,
hinta sis. alv:n 10%, (+ postimaksu)

      kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 


Toimitus: Kati Kunnas-Holmström, Pia Hovi-Assad
Graafinen suunnittelu : Kati Kunnas-Holmström
Valokuvat: Erkki Valli-Jaakola


Maineikas brittiläinen maataiteilija Andy Goldsworthy tunnetaan häikäisevän kauniista veistoksellisista ja performatiivisista teoksista, joita hän toteuttaa yhteistyössä luonnon kanssa. Ensimmäisessä Suomessa pidetyssä näyttelyssään Goldsworthy tuo yleisön eteen suurikokoisen seinämän, joka on tehty Porin lähistöltä kerätyistä osmankäämeistä.


Andy Goldsworthyn teokset ovat usein ennalta suunnittelemattomia, ne syntyvät intuitiivisesta reaktiosta tiettyyn paikkaan ja hän käyttää niissä paikasta löytyviä materiaaleja. Tätä näyttelyä varten Goldsworthy rakentaa Porin taidemuseon Halliin teoksen, joka niveltyy osaksi taiteilijan eri paikkoihin tekemien seinämäteosten sarjaa. Teoksen viitekehyksenä on erilaisten abstraktiotapojen pohdinta.


Monien Goldsworthyn teosten tapaan myös Porissa olevan seinämäteoksen lähtökohta on performatiivinen. Andy Goldsworthyn teokset voivat olla yhtä katoavia kuin jääpuikko tai yhtä kestäviä kuin kivimuuri. Monet hänen katoavista teoksistaan ovat "heittoja": niissä taiteilija sinkoaa ilmaan hiekkaa, saniaisia, vettä, lunta tai jotain muuta materiaalia ja kuvaa tapahtuman sen huippuhetkellä, jolloin teos on ikään kuin kuvanveistämisen performatiivinen vastine. Muissa katoavissa taideteoksissaan Goldsworthyn fyysinen l&Aauml;snäolo on etäisempää, kuten okailla toisiinsa liitetyistä puunlehdistä tehdyssä laahuksessa, jonka hän antaa joen vietäväksi ja hajotettavaksi.


Kun Goldsworthylta kysyttiin äskettäin, onko pysyvämpien teosten kuten seinämäteosten keskinäinen yhteys hänelle edelleenkin tärkeä, taiteilija vastasi: "Etenkin osmankäämien kohdalla on mielenkiintoista, miten ne heitettäessä näyttävät ikään kuin rakenteellisilta. Jollain tapaa tämä rakenne syntyy kaaoksen keskeltä. Luultavasti yksi syy, miksi minun on yleensä tehtävä suurin osa teoksen edellyttämästä työstä itse on se, että minä osaan "lopettaa". En halua kenenkään luovan teokselle itsetietoista rakennetta. Teoksen on murtauduttava kehyksen ulkopuolelle. Sen pitää näyttää siltä, kuin se olisi tipahtanut paikalleen... Teosten pitää tuntua jollain tapaa mahdottomilta." "Liike, muutos, valo, kasvu ja hajoaminen ovat luonnon sydänverta, sitä energiaa, jota yritän työssäni hyödyntää. Tarvitsen kosketuksen tuomaa järkytystä, paikan, materiaalien ja sään vastustusta, maata lähteekseni. Haluan päästä pinnan alle. Kun työskentelen lehden, kiven tai puukepin kanssa, se ei ole vain materiaalia vaan väylä elämänkulkuun sen sisällä ja ympärillä. Kun jätän sen käsistäni, prosessi jatkuu."
–Andy Goldsworthy


Yhteistyössä: Galerie Lelong (USA), British Council (Helsinki)

 

 

 

LIFE ON A LEAF -julkaisu
Porin taidemuseon julkaisuja 106
ISBN: 978-952-5648-25-6  ISSN: 0359-4327
2011
Pehmeäkantinen, liimattu, 64 sivua
Kieli: Englanti, Ruotsi, Suomi
Graafinen suunnittelu : Marjo Malin
Valokuvat: Vesa Aaltonen, Jan-Erik Andersson, Matti A. Kallio, Mikael Lindén, Robert Seger, Jussi Tiainen

Hinta: 10 EUR,
hinta sis. alv:n 10%, (+ postimaksu)

      kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 

"Taiteilija Jan-Erik Anderssonin rajoja ylittävä kokonaistaideteos, lehdenmuotoinen omakotitalo Life on a Leaf, valmistui Turkuun elokuussa 2009 kymmenen vuoden prosessin jälkeen. Uniikki talo, joka toimii Anderssonin perheen asuntona, on suunniteltu yhdessÄ arkkitehti Erkki Pitkärannan kanssa."


Jan-Erik Andersson uskoo vahvasti, että visuaalisesta- ja muotoilun näkökulmista tarkasteltua kestävän tulevaisuuden tutkimusta on tehtävä usealla tasolla. Life on a Leaf -projektissa Andersson ja PitkÄranta kartoittaa unen, mielikuvituksen, ikonisen tilan ja "hitaan elämisen" ekologisia ulottuvuuksia - ideoita, joiden juuret ovat  Arts and Crafts -liikkeessä. Andersson on inspiroitunut lähteiden kuten Kurt Schwittersin, Le Corbusierin, Antoni Gaudin, Bruce Goffin, Konstantin Melnikovin, Hundertwasserin, Archigramin ja Rem Koolhaasin lisäksi myÖs ruotsalaisesta lastenkirjailija Elsa Beskowista, jonka tarinat sisältävät hattujen ja sateenvarjojen muotoisia taloja. Yksi Anderssonin 30-vuotisen taiteilijan uran toistuvia teemoja on tutkia ja kyseenalaistaa rajoja aikuisten lapsille rakentaman värikkään ja ikonisen estetiikan sekä aikuisten visuaaliseen kulttuuriin usein liitetyn synkän vakavuuden välillä.


Life on a Leaf -talo on inspiroinut tusinaa Jan-Erik Anderssonin taiteilijakollegaa tekemään taideteoksia ja runoja, jotka on sisällytetty rakennukseen - seinien ja lattian yksityiskohtia, keittiön laminoitu pöytätaso, tapetteja, valaisimia, lattian sisäinen videotyö, pihan pöytiä ja penkkejä, ympäristösuunnittelu ja kaiteen ääni- installaatio, joka reagoi tuulen ja valon muutoksiin ulkona.   Talo ei ole suljettu yksityiskoti - se on paikka missä eriävät ajatukset ja esteettiset näkemykset voivat kohdata ja tehdä yhteistyötä.


Taloprojekti on Jan-Erik Anderssonin Kuvataideakatemiassa suoritetun Kuvataiteen tohtorityön produktio-osa. Julkaisu on tuotettu yhteistyössä Kuvataideakatemian, Näyttelyvaihtokeskus FRAME:n, Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 -hankkeen ja Porin taidemuseon kanssa.

 

 

 

MVET (MRCVE) & Johnny Amore (toim.)
MESSIAANINEN VISUAALINEN ETIIKAN TUTKIMUSKESKUS (MVET) / MESSIANIC RESEARCH CENTRE FOR VISUAL ETHICS (MRCVE) & JOHNNY AMORE: 7 FOR THE PRICE OF 1 – ACCUMMULATING VALUE
-julkaisu
ISBN: 978-952-5648-23-2
Porin taidemuseon julkaisuja 104
2010

Hinta: 15 EUR,
hinta sis. alv:n 10%, (+ postimaksu)

      kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 

Pehmeäkantinen, liimattu
Laajuus: 64 sivua
Kieli: suomi, englanti
Kustantaja: MVET (MRCVE) & Johnny Amore, Porin taidemuseo, Satakunnan Ammattikorkeakoulu 2010
Hinta: 15.00 EUR , hinta sis. alv:n 10%, (+ postimaksu)

"Every second of every minute of every hour of every day, we are potentially rich. Aren't we?". - MVET & Johnny Amore

Messiaaninen Visuaalisen Etiikan Tutkimuskeskus (MVET) ja Johnny Amore (Saksa) toteuttivat helmikuussa 2010 7 for the price of 1 – Accummulating Value -esityssarjan Saksassa ja Alankomaissa. Kauppamatkan muodossa edennyt kiertue kulki BerliinistÄ Rotterdamiin saaden seitsemän esityksellistä toteutusta matkan varrella.


MVET:n ja Johnny Amoren aikaisempien projektien tapaan kyseessä ei ollut ainoastaan esityssarja, vaan tilaisuus kerätä tutkimusaineistoa jatkokäsittelyä varten ja päästä käytännössä koettelemaan teoreettisen tutkimuksen esille nostamia oletuksia. Lähtökohtana esityksille oli pyrkimys kasvattaa laskennallista alkupääomaa. Talouden ympärille kiertyvÄ nykytodellisuus oli selvästi jäänyt kaipaamaan helpon markkinakritiikin rinnalle otteeltaan objektiivista tutkimusta, joka antaisi sille mahdollisuuden perustella logiikkaansa.


Kaupankäyntiä ja talouden toimintamekanismeja purkanut esityskokonaisuus huipentui Porin taidemuseossa lokakuussa 2010 järjestettyyn performanssiin, joka kiteytti performatiivisen taloustutkimuksen metodein saavutetut tulokset. Esityksen yhteydessä julkistettiin MVET:n ja Johnny Amoren julkaisu, joka on tuotettu yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun esitystaiteen linjan (Kankaanpää), Näyttelyvaihtokeskus FRAME:n ja Porin taidemuseon kanssa.


Julkaisu sisältää kaksi esseetä; kiertuetta seurannut saksalainen taiteilija ja taidehistorioitsija Irene Pascual kirjoittaa kiertueen esityksistä, analysoiden niiden sisältöjä ja tuloksia. Perfomanssitaiteilija Aapo Korkeaoja käsittelee suomalaisen nykytaiteen tilaa, taiteilijan asemaa suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa ja taiteen innovatiivista roolia. Julkaisu sisältää erittäin laajan kuvadokumentoinnin MVET:n & Johnnyn Amoren esityssarjasta.

Kirjoittajat:

Irene Pascual – taiteilija ja taidehistorioitsija
Aapo Korkeaoja – performanssitaiteilija, opettaja Satakunnan ammattikorkeakoulun esitystaiteen linjalla (Kankaanpää)


Graafinen suunnittelu: Thomas Gilke
Valokuvat: Jan Virtanen

 

 

 

MASTERCOPY:
LARS BREUER, SEBASTIAN FREYTAG, GUIDO MÜNCH
-julkaisu
ISBN: 978-952-5648-17-1/0359-4327
Porin taidemuseon julkaisuja 98
2009

Hinta: 17,80 EUR,
hinta sis. alv:n 10%, (+ postimaksu)

      kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 

Esko Nummelin (toim.) & Spieler, Reinhard (toim.)
MASTERCOPY: LARS BREUER, SEBASTIAN FREYTAG, GUIDO MÜNCH
Laajuus: 85 sivua
Kieli: saksa, englanti
Kustantaja: Kerber Verlag, Bielefeld, Porin taidemuseo


"Study the old, but create the new..”{Opi tuntemaan vanha, mutta luo uutta..}." , kirjoittaa kuraattori Theresia Kiefer Mastercopy -näyttelyn julkaisussa. Lars Breuer, Sebastian Freytag ja Guido Münch tutkivat tuotannossaan taiteen ideologioita ja taideliikkeitä kuten 1900-luvun alun avantgardea ja sen seuraajia: 1960-luvun taidesuuntauksia, minimalismia ja käsitetaidetta. Ryhmän motto on lainattu venäläiseltä avantgardetaiteilijalta Varvara Stepanovalta.


KONSORTIUMIN taiteilijoita yhdistää se, että kukin heistä jäljentää työssään omia historiallisia lähteitään samalla kyseenalaistaen niiden sisällön ja merkityksen ryhmän omassa taiteellisessa toiminnassa. Alkuperäisen ja jäljennöksen, mallin ja sen toteutumisen, henkilökohtaisen "käsialan" ja digitaalisen tulosteen välistä suhdetta kartoittamalla KONSORTIUM tutkii taiteen paikkaa globalisoituvassa kulttuurissa.


Julkaisun nimi Mastercopy viittaa mestariteoksesta tehtyyn jäljennökseen. Käsitteeseen liitetyt myönteiset mielikuvat ovat digitaalisena aikana vaihtuneet mielikuviin rikoksesta: kopioimisesta itsestään on tullut varkauden synonyymi.


Julkaisu sisältää mm. taiteilijahaastattelun sekä laajan kuvadokumentoinnin KONSORTIUM taiteilijoiden näyttelyistä seuraavissa museoissa/gallerioissa Euroopassa ja Yhdysvalloissa: Wilhelm-Hack-Museum ja Rudolf-Scharf-Gallery (Ludwigshafen am Rhein, Saksa),  Mayerei, (Karlsruhe), Kunstverein (St.Pauli, Hampuri) The Suburban (Chicago), De Fabriek (Eindhoven), Kunstruimte 09 (Groningen), Circuit (Lausanne), Glue (Berliini), Tiefgarden Kunsthalle, Halle 29 ja Binterimstrasse (Düsseldorf). 


Näyttelyjulkaisu on julkaistu Lars Breuerin, Sebastian Freytagin ja Guido Münchin MASTERCOPY
-kiertonäyttelyn yhteydessä.


Kirjoittajat: Reinhard Spieler, Theresia Kiefer. 
Design: Guido Münch / Sebastian Freytag.


Tohtori Reinhard Spieler toimii Wilhelm-Hack-museon johtajana Ludwigshafen am Rheinissa, Saksassa. FM Theresia Kiefer on museon tiedotus- ja asiakaspalveluvastaava.

 

 

 

LIFELINES – BOB VERSCHUEREN
LIFELINES: BOB VERSCHUEREN näyttelyä ja näyttelyn rakentamista dokumentoiva julkaisu
ISBN: 978-952-5648-19-5/0359-4327
Porin taidemuseon julkaisuja 100
2010


Hinta: 25,50 EUR,
hinta sis. alv:n 10%, (+ postimaksu)

      kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 

Kunnas-Holmström, Kati (toim.)
Pajunen, Sanna (toim.)
Laajuus: 84 sivua
Kieli: suomi, englanti, ranska
Kustantaja: Porin taidemuseo

 

Forme et sens sont deux notions indivisibles…”, ”Muoto ja merkitys ovat toisistaan erottamat­tomissa”, kirjoittaa Bob Verschueren LIFELINES -näyttelyyn liittyvÄssä tekstissään. ”Kaikenlaisen havainnoinnin tulisi auttaa meitä kasvamaan, antaa hieman lisää viisautta”.


Bob Verschuerenin taide paikoittuu museon, arkkitehtuurin ja luonnonympäristön rajapin­nalle. Hän työstää maalauksen, minimalismin ja maataiteen välistä tilaa. Hän on kasvikuvan­veiston mestari.


Verschueren on siirtynyt 1980-luvun maankamaraan tehdyistä, luonnonvoimia ja kasvipigmenttejä hyödyntävistä tuuli- ja tulimaalauk­sista näyttelytilojen, vanhojen teollisuushallien ja kirjastosalien sisälle toteutettuihin kasvi-installaatioihin. Versot, oksat, lehdet, kuoret ja naatit kootaan esityspaikastaan puhkeaviksi latomuksiksi ja rakennelmiksi, jotka ilmentävät luonnon kiertokulkua itämisestä kasvuun ja nahistumiseen. Verschuerenin eetoksena on antaa luonnon hoitaa prosessi, antaa materiaalien olla mitä ne ovat, katoavaa, lähes huomaamatonta mutta sittenkin kaikkialla ja meissä kaikissa olevaa elämän kudelmaa.


Julkaisu dokumentoi LIFELINES – BOB VERSCHUEREN (2009) -näyttelyn Porin taidemuseossa.


Kirjoittajat: John K. Grande, Bob Verschueren, Inkamaija Iitiä  ja Kati Kunnas-Holmström / Sanna Pajunen


John K. Grande on Kanadan kuninkaallisen kasvi­tieteellisen puutarhan maataiteen emeritusku­raattori. Hän on kirjoittanut mm. kirjat Balance: Art and Nature (Black Rose Books, 1994) Art Nature Dialogues: Interviews with Environmental Artists (State University of New York Press, 2007) ja Dialogues in Diversity: Art from Marginal to Mainstream (Pari Publishing, Italia, 2008). Hänen viimeisin julkaisunsa on The

 

 

 

UNDER THE SKY AND OVER THE SEA:
ZINEB SEDIRA
-julkaisu
ISBN: 978-952-5648-19-5/0359-4327
Porin taidemuseon julkaisuja 99
2010

Hinta: 29,50 EUR,
hinta sis. alv:n 10%, (+ postimaksu)

      kpl


Yhteystietolomakkeeseen

 

Pia Hovi-Assad, Porin taidemuseo (toim.)
Kati Kunnas-HolmstrÖm, Porin taidemuseo (toim.)
ZINEB SEDIRA: UNDER THE SKY AND OVER THE SEA

Laajuus: 95 sivua

Kieli: englanti, ranska, suomi
Kustantaja: Porin taidemuseo
Kirjoittajat: Nadira Laggoune-Aklouche, Lisa Le Feuvre, Erik Verhagen


Yhteistyössä:
Bildmuseet, Uumaja, Ruotsi
Kunsthallen Nikolaj, Kööpenhamina, Tanska
New Art Exchange, Nottingham, Iso-Britannia

 

 

 

Miesten malli
Musta, harmaa painatus
Pitkähihainen T-PAITA Porin taidemuseon logolla
Hinta: 25.00 EUR, hinnat sis. alv:n 24%, (+ postimaksu)


Koko: S      kpl
  M      kpl
  L      kpl
  XL      kpl
  XXL      kpl

Yhteystietolomakkeeseen

 

 

 

Miesten malli
Punainen, harmaa painatus
Pitkähihainen T-PAITA Porin taidemuseon logolla
Hinta: 25.00 EUR, hinnat sis. alv:n 24%, (+ postimaksu)


Koko: S      kpl
  M      kpl
  L      kpl
  XL      kpl
  XXL      kpl

Yhteystietolomakkeeseen

 

 

 

Naisten malli
Musta, harmaa painatus
Pitkähihainen T-PAITA Porin taidemuseon logolla
Hinta: 25.00 EUR, hinnat sis. alv:n 24%, (+ postimaksu)


Koko: S      kpl
  M      kpl
  L      kpl
  XL      kpl

Yhteystietolomakkeeseen

 

 

 

Naisten malli
Punainen, harmaa painatus
Pitkähihainen T-PAITA Porin taidemuseon logolla
Hinta: 25.00 EUR, hinnat sis. alv:n 24%, (+ postimaksu)


Koko: S      kpl
  M      kpl
  L      kpl
  XL      kpl

Yhteystietolomakkeeseen

 

 

 

TILAAJAN YHTEYSTIEDOT

 

Nimi:


Osoite:


Puhelin:


Sähköpostiosoite:


  

 

 

 

 

 

 

Porin taidemuseon eKAUPAN TOIMITUSEHDOT:

 

Tuotteet toimitetaan POSTIENNAKKONA
KS. Postin hinnasto...

Postiennakkolaskuun lisätään postimaksu voimassaolevan palveluhinnaston mukaan.
Reklamaatiot 14 vuorokauden kuluessa.

 

 

PORIN TAIDEMUSEO

Eteläranta, 28100 PORI, Finland

puh 044 701 1080
taidemuseo(at)pori.fi

 


                

 

Ajankohtaista


Suosittu Senioripäivä tulee taas!
Senioripäivää vietetään taidemuseossa keskiviikkona 27.03. Senioreilla on vapaa pääsy taidemuseoon koko päivän kello 11-20.
Lue lisää

Kevään 2019 Croquis-piirustusillat nuorille ja aikuisille
Torstaina 31.01., 07.03., 28.03., 25.04. ja 16.05. kello 17.30-19.30. Työpajamaksu 5 EUR.
Lue lisää


Yhteystiedot


PORIN TAIDEMUSEO
Eteläranta, 28100 PORI, FINLAND
p. +358 44 701 1080
taidemuseo@pori.fi

Tietosuoja.
Porin taidemuseo toimii Sivistystoimialan Kulttuuriyksikön alaisuudessa osana Porin kaupunkia. Porin kaupungin rekisteriselosteet ovat osoitteessa:
https://www.pori.fi/pori-tieto/tietosuoja/

Sivustolla on lomake, jolla rekisteröidyt voivat tehdä tietopyynnön heitä koskevista, rekisteriin tallennetuista tiedoista.

 

 

 

©  Pori Art Museum | Porin taidemuseo