PORIN TAIDEMUSEO

Eteläranta, FI-28100 PORI, FINLAND
Avoinna ti-su 11-18, ke 11-20. Pääsymaksut 4 / 2 EUR. Vapaa sisäänpääsy keskiviikkoisin klo 18-20.
Kahden päivän yhteislippu Porin taidemuseoon ja Satakunnan Museon toimipisteisiin 17 / 5 / 8,50 EUR.
Porin taidemuseossa käyvät Edenred, Epassi, Eazybreak, Smartum, Tyky+ ja Museokortti.

Taidemuseon isot näyttelytilat ovat poissa käytöstä tulevan remontin vuoksi. Vajiko Chachkhianin näyttely on esillä aulan yhteydessä olevissa näyttelytiloissa.


ARTIKKELIT JA JULKAISUT


 

TUTKIMUS


Porin taidemuseo ylläpitää ja kartuttaa kokoelmia sekä niihin liittyviä tietovarantoja. Museo seuraa kulttuurin ilmiöitä, tekee dokumentointi- ja tutkimustyötä sekä esittelee toimintansa tuloksia mm. näyttelyin ja julkaisuin. Yhtä lailla kuin vanhojen, jo vakiintuneiden käsitysten vahvistajana, museo toimii uusien ilmiöiden tarkkailijana, kysymysten asettajana, ajatteluun, pohdintaan ja omaehtoiseen kannanottoon kannustavana.

 

Museoissa tehtävä perustutkimus käsittää dokumentointityön sekä erityyppisten suppeampien selvitysten laatimisen. Kaikkea museoissa tapahtuvaa toimintaa leimaavat tieteelliset periaatteet ja menetelmät. Museoiden tekemä asiantuntijatyö perustuu tutkimukseen. Tutkimuksella on vahva ote sekä museoiden kokoelmien hallinnassa että näyttelytoiminnassa.

 

Museolain mukaan museoiden toiminnan keskeisenä tavoitteena on edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta ja ylläpitää tätä kautta väestön ymmärrystä kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoilla on huomattava vastuu siitä, millainen kuva menneisyydestä ja nykyisyydestä sekä sen eri ilmiöistä välittyy tulevaisuudelle taidekokoelmien, tallennettujen arkistoaineistojen, näyttelyiden ja julkaisujen kautta.

 

Porin taidemuseon toiminta painottuu suomalaiseen ja kansainväliseen moderniin taiteeseen ja nykytaiteeseen ja kunnioittaa siten Maire Gullichsenin perintöä. Nykytaiteeseen keskittyminen, selkeä profiloitumien on luonut taidemuseolle valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin tunnustetun aseman omalla erikoisalueellaan. Vuodesta 1982 Porin taidemuseo on toiminut Satakunnan aluetaidemuseona vastaten omalta osaltaan maakunnallisen taiteen dokumentointityöstä.

 

 

 

ARTIKKELIT

 

2019

 

T.E.H.D.A.S. ry:n ja Porin taidemuseon performanssitaiteen arkistointiprojektista kertova artikkeli on ilmestynyt Heritage-verkkojulkaisussa. LUE ARTIKKELI

 

 

2018

 

ISBN 978-952-5648-71-3
ISSN 0359-4327
VEISTOKSEN KONSERVOINTI
Emil Cedercreutz, Äestäjä.
Toimitus, taitto ja kuvankäsittely: Esko Nummelin
Tekstit:Konservointityön toteutus: Markku Tanttinen /
Vauriokartoitus sekä konservointityöselitys:
Sanna Pitkäniemi-Toroska, Emil Cedercreutzin museo
Johdanto, taustoitus: Esko Nummelin, Porin taidemuseo
Valokuvat: Marja-Leena Lagerlund ja Markku Tanttinen sekä
Erkki Valli-Jaakola ja Esko Nummelin, Porin taidemuseo
Porin taidemuseon julkaisuja 152, 2018

[VEISTOKSEN KONSERVOINTI.pdf]

 

 

Luova yhteismaa ja taide -verkkojulkaisu

Julkaisussa pohditaan Creative Commons -lisenssien käyttöä ja merkitystä taiteen kentällä.

ISBN 978-952-5648-70-6
Luova yhteismaa ja taide. Toim. Juha Mehtäläinen.
Porin taidemuseon julkaisuja 151, 2018
ISSN 0359-4327

[Luova yhteismaa ja taide.pdf]

 

 

2014

 

PORIN RAATIHUONE. Sinkkiveistokset,
Jumalatar ja kaksi sotilasta. Otto Meyer & Komp
Stockholm, 1891. Veistosten kunnostus 2013-2014
Toimitus Esko Nummelin
ISBN 978-952-5648-48-5
Porin taidemuseon julkaisuja 129
41 sivua, 113 valokuvaa. Verkkojulkaisu
[Raatihuoneen_sinkkiveistosten_korjaus.pdf]

 

2013

 

Saisto, Anni
Otso Karpakan lasimaalaus sai uuden elämän
Pankko. Suomen pankin henkilöstölehti 1/2013, s.34-35.
[pankko_1_2013.pdf]

Matkasimme edellisessä numerossa 50 vuoden taakse aikaan, jolloin turkulainen taidemaalari Otso Karpakka (1914–2005) sai Suomen Pankilta tilauksen toteuttaa lasimaalaus Porin aluekonttoriin. Kesällä 2012 teos haluttiin siirtää pois koska sen kohdalle oli suunniteltu rakennettavaksi lasinen, viereiseen rakennukseen johtava yhdystunneli. Siten ympäristöviraston ja rakennusvalvonnan toimitilojen välille saataisiin rakennettua sujuva yhteys.

 

2012

 

Saisto, Anni
Aikamatka 50 vuoden taakse
Otso Karpakan lasimaalauksen syntyhistoriaa jäljittämässä
Pankko. Suomen pankin henkilöstölehti 4/2012, s.26-29.
[pankko_4_2012.pdf]

Porin aluekonttori myytiin vuonna 1994, ja samalla Suomen Pankin taidekokoelmasta poistui konttorin aulassa sijaitseva, vuonna 1960 valmistunut Otso Karpakan (1914–2005) nimetön lasimaalaus. Rakennuksen uuden omistajan, Porin kaupungin myötä teoksesta tuli osa kaupungin taidekokoelmaa. Lasimaalauksen historia nousi
ajankohtaiseksi viime kesänä, kun se piti toiminnallisten muutosten takia siirtää uuteen sijoituspaikkaan.

 

 

 

 

TUTKA – Porin taidemuseon tutkimuksia -sarja


”Objektiivisen ulkopuolisen toimijan ja tarkkailijan roolia perinteisesti korostanut museolaitos on vasta viime vuosina herännyt tutkimaan omaa rooliaan ja tehtävänkuvaansa osana kulttuurin monimuotoista ja jatkuvassa muutoksessa olevaa kenttää. TUTKA -sarjan myötä Porin taidemuseo liittyy käynnistyneeseen keskusteluun.”
(Nykytaide ja museo/ Contemporary Art and Museums, 2004)

 

Ensimmäinen TUTKA-sarjan julkaisu ilmestyi vuonna 2004. Julkaisujen sisältöjä ovat tutkimukset (kokoelmaa ja museon historiaa koskevat tutkimukset), museologia, museopedagogiikka (projektit, projektiraportit, oppaat, harjoitus- ja työkirjat) sekä seminaarijulkaisut.

 

 

 

ISBN 978-952-5648-61-4
ISSN 1795-3316
TAITEEN JA TIETEEN JÄRJESTYKSET SEKÄ LUOVAT PROSESSIT
Toimitus: Kati Kunnas-Holmström, Petteri Limnell / Porin taidemuseo
Taitto: Kati Kunnas-Holmström / Porin taidemuseo
Porin taidemuseon julkaisuja 142, TUTKA Porin taidemuseon tutkimuksia 8
Tammerprint Oy, 2015

 

ISBN 978-952-5648-08-9
ISSN 1795-3316
Ars Baltica-konferenssijulkaisu / Ars Baltica conference-publication
Porin taidemuseon julkaisuja 89, TUTKA – Porin taidemuseon tutkimuksia 7, 2007

 

ISBN 978-952-5648-06-5
Hyon-Sob Kim: TUNTEMATON KÄYTTÖVOIMA
Hyon-Sob Kim: THE UNKNOWN WHEEL
Japanilainen tokonoma käsite ja Alvar Aallon Villa Mairea, 1937-39
Japanese tokonoma concept in Alvar Aalto’s Villa Mairea, 1937-39
Toimittaja: Esko Nummelin
Suomi-englanti, 87 s.
Porin taidemuseon julkaisuja 87 /TUTKA Porin taidemuseon tutkimuksia 6, 2007

 

ISBN 951-9355-98-7  
ISSN 1795-3316   
Carolus Enckell, TAITEEN KIELET / THE LANGUAGES OF ART     
Toimittajat: Jorma Hautala, Jaakko Lintinen, Esko Nummelin.
Graafinen suunnittelu: Patrik Söderlund
Käännökset: Jűri Kokkonen (suomi-englanti), Sara Torvalds (suomi-ruotsi)
TUTKA – Porin taidemuseon tutkimuksia 5 / Pori Art Museum Studies 5
Porin taidemuseon julkaisuja 80 / Pori Art Museum Publications 80
Paino: Finepress 2006

 

ISBN 951-9355-92-8
ISSN 1795-3316         
Renja Suominen-Kokkonen: Taiteen kirjasto/ A Library of Art
Toimittajat: Miia Lehtola, Esko Nummelin
Käännökset: Jyri Kokkonen, Seppo Siuro
Taitto: Teija Lammi
TUTKA Porin taidemuseon tutkimuksia 4
Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi 2004

 

ISBN 951-9355-90-1  
ISSN 1795-3316         
Kipinä Kengässä/ Sparks in your shoe. Poriginal Galleria 1984-2004.
Porin taidemuseo 11.9.-28.9.2004
Toimitus: Tuula Hölsö, Teija Lammi, Esko Nummelin
Julkaisutyöryhmä: Tuula Hölsö, Teija Lammi, Miia Lehtola, Heini Mansikkamäki, Esko Nummelin, Laura Selin
Käännökset: Seppo Siuro, Tomi Snellman
Kuvat: Soini Ilkka, Kapa, J.Markkanen, Satakunnan Kansan kuva-arkisto, Rune Snellman, Erkki Valli-Jaakola
Taitto: Teija Lammi
© Porin taidemuseo, taiteilijat, kirjoittajat, valokuvaajat
TUTKA  Porin taidemuseon tutkimuksia 3
Paino: F.G.Lönnberg, 2004

 

ISBN 951-9355-89-8 
ISSN 1795-3316         
Taidetta Ympäri ja Ämpäri II / Art Here, There and Everywhere II. 2004
Toimitus: Mirja Ramstedt-Salonen
Käännökset: Seppo Siuro
Taitto: Teija Lammi
Valokuvat: Julien Collieux JC, Kristiina Korpela KK, Mirja Ramstedt-Salonen MR-S, Sylvia Saila-Kuusman SS-K, Päivi Setälä PS, Erkki Valli Jaakola EV-J                                       
© Porin taidemuseo
TUTKA Porin taidemuseon tutkimuksia 2
Julkaisua tukeneet: Porin kaupungin kouluvirasto, Porin lastenkulttuurikeskus – Satakunnan lastenkulttuuriverkosto
Painopaikka: Nykypaino Oy. 2004

 

ISBN 951-9355-87-1 
ISSN 0359-4327         
Nykytaide ja museo/ Contemporary Art and Museums. Seminaarijulkaisu.       
Seminaari Porissa 22.10.2003
Toimittajat: Esko Nummelin, Teija Lammi
Puheenvuorojen litterointi ja editointi: Heini Mansikkakorpi, Laura Selin
Käännökset: Accent Språkservice Sweden AB, Seppo Siuro, Kaisa Sivenius, Laura Selin, Tomi Snellman
Ulkoasu: Teija Lammi
TUTKA – Porin taidemuseon tutkimuksia 1
Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi 2004

 

 

 

 

 

 

Kokoelmat & Arkisto

Taidekokoelmat

Arkistot

Mitä meistä jää. Satakunnan museoiden kokoelmaohjelma julkistettu 20.5.2021

Tutkimus - Artikkelit - TUTKA-sarja

Performanssiarkisto D-arkVuosikertomukset

VerkkojulkaisutNäyttelyarkisto

Kausiohjelmat (Haitarit)

Luentosarjat

YouTube-videokanava

 


Performanssitaiteen videoarkisto D-ark
Sivusto on syntynyt T.E.H.D.A.S. ry:n ja Porin taidemuseon yhteistyönä. Se sisältää tietokannan, johon tallenteiden metatiedot kirjataan. Tavoitteina on lisätä performanssitaiteen tunnettuutta, luoda edellytyksiä tutkimus- ja opetuskäytölle sekä mahdollistaa aineistojen pitkäaikaissäilytys. www.tehdasry.fi/dark/

 

Porin taidemuseo | archive.poriartmuseum.fi
Uusi archive.poriartmuseum.fi -sivusto on avattu.
Sivustolla on katseltavissa ja kuunneltavissa satakuntalaisten taiteilijoiden haastatteluja, luentoja, teosesittelyjä ja NYTE ry:n varhaisia performansseja. Ne avaavat näkymiä Porin ja Satakunnan taide-elämään viime vuosisadalla, 1950-luvulta alkaen.

 

Näyttelyarkiston hakupalvelu.

 

 

 
   Google Maps    Saavutettavuus-sivulle    Facebook    Instagram    Youtube

 

 

Yhteystiedot


PORIN TAIDEMUSEO
Eteläranta, 28100 PORI, FINLAND
p. +358 44 701 1080 (taidemuseon aukioloaikojen mukaisesti tai ti–su klo 11–18, ke klo 11–20)
taidemuseo@pori.fi

Porin taidemuseo toimii Sivistystoimialan Kulttuuriyksikön alaisuudessa osana Porin kaupunkia. Porin kaupungin rekisteriselosteet-sivustolla on lomake, jolla voi tehdä tietopyynnön rekisteriin tallennetuista tiedoista.

Turvallisuussuunnitelma (AVI)

Saavutettavuusseloste
Tietoa evästeistä

 

 


©  Pori Art Museum | Porin taidemuseo