Porin taidemuseossa
KUVATAITEET PORISSA
Porin kaupungin kulttuuripoliittinen selonteko 1996.


KUVATAITEIDEN OPETUS


Päiväkodit
Päiväkoti Viikari. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma vuodesta 1994 alkaen. Henkilökunnan erikoistumiskoulutus (4) Kankaanpään taidekoulussa. Tukea antavat Porin taidekoulu, Porin taidemuseo ja Cygnaeuksen koulun kuvataideluokat.

Koulutoimi
Kuvataideluokat toimivat Cygnaeuksen ala-asteella ja Porin Suomalaisen yhteislyseon yläasteella. Vuosittain otetaan 32 kolmasluokkalaista. Tukea antaa mm. Kuvaamataitoluokkien kannatusyhdistys. Länsi-Porin yläasteen kuvaamataitoluokalle on vuodesta 1990 otettu 20 oppilasta. Länsi-Porin lukio on toteuttanut painotettua opetusta vuodesta 1983.

Työväenopisto
Taide- ja taitoaineet muodostavat yhden suosituimmista opiskelualueista. Piirustusta, maalausta ja grafiikkaa opiskellaan kaikkiaan seitsemässä opetusryhmässä, minkä lisäksi valokuvaukseen voi perehtyä kolmessa ryhmässä. Eri taideteollisuuden aloja edustaa 9 opetusryhmää, samoin tekstiilitaidetta opiskelevia ryhmiä on yhdeksän. Opetus tapahtuu omissa tiloissa. Oppilaitoksella on päätoiminen taideaineiden opettaja sekä päätoiminen tekstiiliopettaja.

Otsolan kansalaisopisto
Oppilaitoksessa opiskellaan öljyväri- ja akvarellimaalausta, grafiikkaa ja piirustusta kolmen tuntiopettajan johdolla. Lisäksi opetussuunnitelma kattaa keramiikka- ja lyijylasityöt sekä posliinimaalauksen.

Porin taidekoulu
Porin taidekoulu on kolmivuotinen kuvataiteen peruskoulutusta antava oppilaitos. Koulu on perustettu vuonna 1965. Porin taidekoulun opetusalueisiin kuuluvat taidemaalaus ja kuvanveisto sekä taidegrafiikan kaikki osa-alueet litografia mukaan lukien. Kasvavaa huomiota on kiinnitetty myös taiteen teoreettisiin kysymyksiin sekä nykytaiteen eri osa-alueisiin, mm videotaiteeseen. Vuodesta 1988 toiminut Porin videopaja on liitetty taidekoulun alaisuuteen. Videopaja vastaa yhdessä lasten ja nuorten taidekoulun kanssa video- ja elokuvataiteen osalta taiteen perusopetuksen järjestämisestä.

Porin lasten ja nuorten kuvataidekoulu
Porin lasten ja nuorten kuvataidekoulu toimii Porin taidekoulun yhteydessä. Se aloitti toimintansa vuonna 1991. Taiteen perusopetuksen opetusohjelmaa on toteutettu vuodesta 1994 alkaen. Koulun hallinnosta vastaa taidekoulun rehtori, opetuksesta yksi tuntiopettaja. Lähivuosina oppilasmäärä tullee nousemaan nykyisestä noin sadasta lähes kaksinkertaiseksi. Kehityksen myötä koulun nykyiset noin 130 m2 tilat jäävät riittämättömiksi.


KUVATAITEEN INSTITUUTIOT

Taiteilijaseurat ja galleriatoiminta
Porin taiteilijaseura ry., per. 1947. Ylläpitää galleriaa, vuodesta 1996 myös artoteekkitoimintaa. Taiteilijaseura NYTE ry., per 1987. Valtakunnallisesti merkittävä, suuntautunut kuvataiteen uusiin ilmiöihin. Ylläpitää 3h+k -galleriaa.
Porin taidegraafikot, työskentely- ja näyttelytila vuodesta 1995. Satakunnan Kuvataiteilijat, 1964-, Ars Sata, 1984-. Kunnallisina näyttelyiden tuottajina toimivat Poriginal Galleria, 1984- ja Kulttuurigalleria.

Taideyhdistykset
Porin Taide- ja Taideteollisuusyhdistys, 1907-, Porin Työväen Kuvataiteen Ystävät, 1951-, Porin Saskiat, 1959-.

Elokuva, video
Satakunnan Elävän Kuvan Keskus ry, per. 1993. Filmifriikit, per. 1992 ja Night Gallery -festival. Minun elokuvani -videofestivaali. Kinokellari.


[Sivun alkuun]