Porin taidemuseossa


PAJAOPAS

Mikä on Päivähoidon työpaja?

Päivähoidon työpaja on kohtauspaikka lapsille ja aikuisille. Se on kohtauspaikka taiteelle, taiteen ympärille rakentuvalle keskustelulle ja pohdinnoille. Se on on ihmettelyä, etsimistä ja löytämistä, se on tekemistä omilla käsillä, siveltimellä, liidulla, tietokoneella...

Työpaja on Porin taidemuseon ja Porin kaupungin päivähoitotoimen yhteistyöprojekti. Se paneutuu kuvataiteen ilmiöihin uusiakaan ajatuksia unohtamatta. Tarkoituksena on etsiä ja kehitellä päivähoitoikäisille sopivia uusia taiteen ja taidekasvatuksen vuorovaikutteisia muotoja.


Kenelle työpaja on tarkoitettu?

Päivähoidon työpaja on avoinna järjestetyn päivähoitotoimen piirissä oleville porilaisille lapsille. Valtaosa työpajan vieraista tulee päiväkodeista. Syys- ja kevätkauden alussa on koottu myös perhepäivähoidon ryhmä, joka vuoden mittaan ehkä hiukan muuttuen on kokoontunut parin viikon välein museolla. Ryhmään pääset mukaan ilmoittautumalla perhepäivähoidon ohjaajalle. Varsinaisen päivähoitotoimen ulkopuolelta työpajaan on voinut päästä mukaan myös avoimien leikkikenttien kautta, jotka varaavat vierailuaikansa päiväkotien tavoin. Yksittäistapauksissa työpaja on ottanut vastaan myös Porin lähikunnista tulevia lapsiryhmiä.

Työpajan vierailuaika tulee aina varata etukäteen. Taidemuseon näyttelyihin voit lapsiryhminesi luonnollisesti tutustua vapaasti milloin vain haluat.


Missä työpaja toimii?

Päivähoidon työpaja toimii Porin taidemuseon tiloissa.

Pajalla on käytössään taidemuseorakennuksen toisessa kerroksessa suurikokoinen kattoikkunalla varustettu ateljee, joka suunniteltiin alun perin Porin taidekoulua varten. Taidekoulun muutettua nykyisiin tiloihinsa Kallelan koululle voitiin tämä entinen maalausateljee ottaa taidekasvatustoiminnan käyttöön. Aiemmin varastona toimineeseen sivuhuoneeseen sijoitettiin samalla värin ja valon - spektrin - havainnointiin tarkoitettu laitteisto sekä mm. valopöytä ja projektori diakuvien katselua varten. Tila voidaan pimentää. Tarvittaessa käyttöön saadaan myös videolaitteisto.

Työpajan kalustus on lapsen mittakaavan mukainen. Istumapaikkoja ja maalaustelineitä on 15.


Miten varaan vierailuajan

Vierailuajat päivähoidon työpajaan varataan näyttelykausittain päivähoitotoimistosta. Syyskaudelle voit varata ajan syyskuun alusta. Kevätkauden ajat tulevat vastaavasti hakuun tammikuun toisella viikolla. Varauskirja täyttyy nopeasti. Myöhemmin voit aina kysyä mahdollisia peruutuspaikkoja tai poikkeuksellisesti iltapäiväaikoja.

Suositeltava ryhmäkoko on - mieluiten reilusti - alle viisitoista lasta, mutta suurempienkin ryhmien kanssa on tultu tilapäisesti toimeen. Tietokoneilla työskenteltäessä tarkoituksenmukaisen lapsiryhmän koko on lasten ja nuorten taidekoulujen yleisesti käyttämä 6-8.

Päivähoidon työpajan vierailuajat ovat tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Perjantait on varattu Arkkitehtuurin työpajalle. Vakiintuneen tavan mukaan kokoonnumme museolle noin kello 9:30. Työskentelemme aina siihen saakka kunnes tulee aika palata takaisin päiväkotiin päivälliselle - useimmiten noin kello 11:00:een. Joskus olemme valmiit vasta puoli kahdentoista aikoihin.

Poikkeuksellisesti voit sopia taidemuseon kanssa suoraan iltapäiväajasta. Varmista kuitenkin myös tuolloin päivähoitotoimiston varauskirjasta, että haluamasi iltapäiväaika on vapaa. Pääosa iltapäivän ajoista on varattu ryhmille, jotka syystä tai toisesta eivät pääse aamupäivän kuluessa museolle tai ovat jääneet kokonaan vaille työpaja-aikaa varauskirjan täyttyessä jo kauden alussa. Iltapäivisin olemme kokoontuneet 13:30, mutta joskus myös jo 12.30.

Kausittain järjestettävät teemaviikot täydentävät vakiintunutta toimintaa. Syksyisin järjestettyjen sähköisen taiteen viikkojen aikana tutustumme tietokoneeseen ja uuden kuvan mahdollisuuksiin. Periodin ajan pajalla oli käytettävissään kaksi ulkopuolista, alaan perehtynyttä opettajaa vakituisen henkilökunnan lisäksi.


Lapsiryhmällä päivähoidon työpajassa

Työpajan toiminta on aina ohjattua. Taidemuseon puolesta työpajalla on yksi henkilö, joka opastaa näyttelyyn ja ohjaa päivän teemaan työskentelyssä.


Valmistautuminen

Työpajavierailun sisällöt muuttuvat kulloisenkin näyttelyn mukaan. Mikäli haluat sovittaa museokäynnin päiväkotiryhmäsi muuhun opetusohjelmaan tai haluat muuten vain valmistaa lapsiryhmäsi vierailuun, voit tarvittaessa tutustua taidemuseon näyttelyyn etukäteen. Pääset museoon ilmaiseksi. Voit myös soittaa museolle ja sopia etukäteen vierailun sisällöstä ja mahdollisista tavoitteista. Työpajavierailun tehtävistä ja ohjelmasta sekä erilaisista mahdollisuuksista saat tietoa eri esitteissä.

Näyttelystä riippumatta voimme myös käsitellä taiteen perustekijöitä ja elementtejä: väri, muoto ja tila tai paneutua esimerkiksi multimedian ja animaatioiden salaisuuksiin.

Vierailulla

Työpajavierailun lähtökohtana on taide kokonaisvaltaisena, elämyksellisenä ja ihmisen arkipäivään kuuluvana ilmiönä. Hyvän lähtökohdan tarjoavat taidemuseon näyttelyt. Ne mahdollistavat teoksen kohtaamisen omassa ympäristössään. Painetun kuvan ja televisioruudulle heijastuvan litteän maailman sijaan on joskus hyvä joutua tekemisiin myös aidon esineen, itse taideteoksen kanssa.

Taideteoksella on koko ja väri, sillä on vaihteleva pintarakenne, joskus jopa tuoksu - itse asiassa taideteoksella on aina lukemattomia ominaisuuksia, jotka eivät voi välittyä valokuvan kautta. Vaikka lähtökohtana ovatkin olemassaolevat taideteokset ja näyttelykokonaisuus, käytetään myös kuva- ja videoarkiston aineistoa sekä viime aikoina kasvavassa määrin myös eri kuva- ja äänipankkien tarjoamia mahdollisuuksia.

Vierailu alkaa kokoontumisella taidemuseon aulan tiloihin. Kahvion pöydän ääressä tai viihtyisässä näyttelynurkkauksessa unohdamme matkan aikana mieleen nousseet ajatukset ja puramme vahvimpia virikkeitä. Lasten ehdoilla muotoutuva keskustelu johtaa kulloisenkin päivän teemaan. Tarvittaessa pohdintaa jatketaan pitkällekin.

Keskustelun tarkoituksena on luoda näyttelykokemukselle sovelias ilmapiiri, johdatella ajatuksia ja synnyttää odotuksia. Yhtälailla tärkeää on oppia käsittelemään virikkeitä ja vaikutteita myös kielellisesti: harjoittelemme puhumaan asioista - tunteista, mielikuvista ja assosiaatioista - tavalla, joka laajentaa arkipäiväisen kokemusmaailman rajoja ja tuo osan elämyksistä tiedostamattoman puolelta näkyväksi, yhteisen henkisen pääoman piiriin.

TAIKATALOON

NOITA NYTENENÄN
TAIKATALOON

Näyttelytilaan ja taideteoksiin tutustuminen tapahtuu aina lapsiryhmän valmiuksien ja suuntautuneisuuden ehdoilla. Vaikka tunteet usein nousevatkin pintaan ja ohjaavat prosessia, niin pedagogisesti näyttelykäynnin tavoitteet löytyvät yhtälailla havaintopsykologisista kysymyksistä: tutkimme varjon väriä, pohdimme valaistuksen roolia ja merkitystä, eläydymme koon ja mittakaavan muutoksiin.

[Sivun alkuun]