Porin taidemuseossa

Museopedagogiikka,
SEITSEMÄN SISÄKKÄISTÄ
YMPYRÄÄTYÖSKENTELY JA TAVOITTEET

Päivähoidon työpajan tehtävät perehdyttävät taiteen ja havaintojen teon peruskysymyksiin.

Tarkoitus ei ole tehdä pienistä lapsista taiteilijoita. Tarkoitus ei ole myöskään nopeuttaa kehitystä; eli leikkimielisesti sanoen tarkoitus ei ole opettaa viisivuotiaille jotain sellaista, joka on ominaista tai tyypillistä osaamista tavallisimmin vasta esimerkiksi kahdeksan vuoden iässä.

Kyse on samoista elämän ja ihmisenä olemisen peruskysymyksistä, jotka tekevät myös taiteesta mielekästä toimintaa: Kuka minä olen? Miten olen olemassa: Ajattelen, ymmärrän ja tulkitsen ympäristöäni sekä osallistun yhdessä muiden ihmisten kanssa merkitysten luomiseen. Olen osa yhteisöä ja yhteisö on osa minua jo tuhansien vuosien ajalta vaikkakin henkilökohtainen ikäni ja elämänkokemukseni on vasta lyhyt. Olen olemassa havainnoiden, yhteisön jäsenenä.

Havaintojen tekeminen, niiden tietoinen jäsentely ja tulkinta edellyttävät ihmiseltä harjaantumista, kokemusta sekä pitkäjänteistä harjoittelua. Syntyneitä kykyjä tarvitaan yhtälailla kaikissa elämän ammateissa ja vaiheissa; ne eivät ole ominaisia vain taiteilijoille. Taiteen piiristä löydämme kuitenkin harjoitteluun sopivia välineitä ja riittävän selkeäksi pelkistyneitä ajattelumalleja/tehtäviä yhtälailla kuin elämän syviin kysymyksiin nojaavia arvoituksia.

Työpajan toiminnan lähtökohtana ja ensisijaisena sisältönä ovat aina näyttelyt.

Tarkoitus on tarjota lapsille mahdollisuus kurkistaa kuvallisen kulttuurin ja nykytaiteen monimuotoisuuteen riittävän varhain - ennen kuin kulttuuriset ennakkoluulot estävät lapselle ominaisen avoimuuden ja tukahduttavat kyvyn ihmetellä, kyvyn leikkiä. Tärkeämpää kuin yksittäisen näyttelyn anti on kuitenkin jatkuvuus, mahdollisuus muodostaa kuva useiden näytelykäyntien pohjalta. Yksittäisen esineen, yksittäisen näyttelyn Taiteeksi korottamisen sijaan avautuu useiden näyttelykäyntien myötä näkymä, joka moninaisuudessaan vastaa itse elämää.

Käytännössä näyttelyyn tutustumisen suuntaviivat ratkaisee kukin lapsiryhmä itse kullakin kerralla ja omalla tavallaan. Työpajan vetäjän tulee olla riittävän avoin ja joustava kyetäkseen rakentamaan tutustumiskäynnin lasten kulloistenkin kiinnostusten varaan. Samanaikaisesti hänen on kuitenkin oltava tietoinen omista päämääristään ja pidettävä kiinni ennalta määrittelemistään pedagogisista tavoitteista.
A) Väriin ja värilliseen valoon liittyvät tehtävät    
SATEENKAARI
Väriliidut
Värien nimet, lämpimät ja kylmät värit. Käden motoriikka ja väriliitujen käsittelyn kehittäminen. Väri valona, väritila.    
VÄRITIMANTTI (Ittenin väriympyrä)
Vesivärit
Värien nimet, perusvärit ja välivärit. Värien sekoittaminen. Sivellintekniikan kehittäminen.    
VALÖÖRI - KULÖÖRI
Vesivärit
Päävärit, valööri. Sivellintekniikan kehittäminen (Voidaan täydentää tutkimalla värillisten valojen ominaisuuksia ja sekoittumista.)

B) Muotoon ja muotorakenteisiin liittyvät tehtävät    
MUOTOKUVA, PÄÄ
Väriliidut
Elfgren, Naisen muotokuva, pronssiveistos. Peruspinta, pinnan jako, tila ja mittasuhteet. Pään ja kasvojen anatomia. Kuvakulma.    
KOKOVARTALOMUOTOKUVA
Hiilipiirros
Ihmisruumiin anatomia ja mittasuhteet. Peruspinta, pinnan jako ja tila. Kuvakulma. Suuri kuvakoko, hiilipiirrostekniikka.    
   
C) Tila ja sen havainnointiin liittyvät tehtävät    
RAJATTU ARKKITEHTOONINEN MAISEMA
Huopakynä ja väriliidut
Maisema, horisontaali- ja vertikaaliviivat. Lähellä - kaukana. Maa - taivas - vesi. Arkkitehtooninen tila, katutila ja rakennukset.    
KAPPALE TILASSA
Huopakynä, väriliidut, vesivärit
Peruspinta, pinnan jako, tila ja mittasuhteet. Edessä - takana. Kuvakulma.
   
   
D) Värit, muodot ja rakenteet - kertomus    
Tietokonepohjainen väritystehtävä
Tietokone
Tietokoneen ja hiiren käsittelyn alkeet. Tutustuminen ohjelman mahdollisuuksiin.    
Tietokonepohjainen sommittelutehtävä
Tietokone
Hiiren ja piirrosohjelmien käsittelyn alkeet. Valmiin kuvan avaaminen. Valmiiden kuva-aiheiden tuonti. Sommitteluharjoitukset. Tila. Tehtävän suorittaminen pohtien eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutusta katsojan näkökulmasta.    
   
E) Uudet mediat    
2D ja 3D-muodot ja tila
Tietokone
Tutustuminen 2D ja 3D-ohjelmiin ja niiden mahdollisuuksiin. Rautalankamalli, mallin liikuttaminen, käsittely ja kääntäminen. Täytteet ja taustat.    
Kuvankäsittely
Tietokone
Kuvaaminen digitaalikameralla. Kuvan tuominen tietokoneeseen. Vaihtoehtoisesti kuvan skannaus. Kuvan käsittely. Taustan poisto/vaihto. Oma kuva.    
Animaatiot
Tietokone
Tutustuminen 2D ja 3D-animaatio-ohjelmiin ruudusta ruutuun. Liikkeenkuvaaminen ja ohjelman toimintatavan ymmärtäminen. Paperilehtiöanimaatio. Tausta ja figuuri, liike ja ääni yhdistetään kokonaisuudeksi.    
   
F) Näyttelyn pohjalta syntyvät tehtävät    

Oman ryhmänsä muodostavat tehtävät, jotka pohjautuvat suoraan esillä olevan näyttelyn erikoispiirteisiin ja joita ei voida myöhemmin enää samassa muodossa toistaa.
Tehtävien puitteissa käsitellään osin samoja peruskysymyksiä kuin yllä.
Kuvataiten toimintatapojen rinnalla voivat kuitenkin painottua edellistä enemmän sisällölliset kysymykset:

  • ihminen ja ympäristö
  • ihminen ja hänen historiansa, kansat
  • ihminen ja luonto
  • ihminen, uskomukset, elämä ja kuolema
  • havaintojen maailma, äänet ja tuoksut
  • materiaalit ja niiden ominaisuudet
  • mittakaavat, iso - pieni
  • horisontaali - vertikaali
  • kertomus, tarina, ihmisen roolit
   

[Sivun alkuun]