Porin taidemuseossa
LAPSET JA TAIDEKASVATUS

Nykytaidetta ja tietotekniikkaa

Tietotekniikan kehitys muuttaa kulttuuria, elinympäristöämme ja arvojamme. Viestinnässä sana ei ole enää yksin. Sen tukena ja rinnalla on kuva. Kuva valtaa alaa sanalta. Mutta, myös kuva on muutoksen kourissa. Yksittäisen kuvan sijalla on yhä useammin kuvien joukko, jonka myötä syntyy uusi ulottuvuus: aika. Ajan ja liikkeen rinnalla kokonaisuuteen liittyvät tila ja ääni - musiikki. Paluuta perinteiseen kuvakäsitykseen ei ole - ei taiteessakaan.

Tietostruktuurit on nostettu kansallisten tavoitteiden eturiviin. Tietotekniikan toivotaan paitsi nostavan tutkimuksen ja teknologian tasoa, myös raivaavan tietä perusteellisiin muutoksiin mm. tiedonvälityksen, opetuksen ja sivistystoimen sektoreilla. Ulkoisten, luonteeltaan teknisten ratkaisujen rinnalla tulee kuitenkin korostaa sisällöllisen kehitystyön merkitystä.

Arkisessa elämässämme olemme voimakkaasti sidoksissa näköaistin välityksellä saatuun informaatioon, tietoon ja vaikutelmiin. Ympäristömme on yhtä viestinnän viidakkoa. Harvoin kuitenkaan pysähdymme miettimään mainosten ja symbolien tai vaikkapa katutilan sanomaa - puhumattakaan, että tietoisesti arvioisimme käytettyjä ilmaisukeinoja.

Tekniikan tavoin myös kulttuurimme elää muutosten ja voimakkaan kehityksen aikaa. Nykytaiteen laajentunut kenttä, uudet ilmaisuvälineet ja sanastot edellyttävät perinteisten taidekasvatuksellisten toimintamuotojen ja tavoitteenasettelujen uudelleenarviointia.


Päivähoidon työpaja

Muutokset ovat kaikkialla näkyvissä, mutta mitä tulisi tehdä? Porin taidemuseon tarjoamia palveluita analysoitaessa osoittautui, että säännöllisen luentotoiminnan, näyttelyiden ja esittelyjen rinnalle tarvitaan erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuja toimintamuotoja, jotka rakentuvat taiteen tämän hetkiselle kehitykselle. Vastaukseksi syntyi Porin päivähoitotoimen kanssa ideoitu PÄIVÄHOIDON TYÖPAJA.

Päivähoidon työpaja kokoontuu aamupäivisin taidemuseolle. Lapset tutustuvat keskustellen, pohdiskellen ja elämyksiä hakien museon näyttelyihin. Syntyneiden virikkeiden ja vaikutelmien pohjalta siirrytään työskentelemään työpajan ateljeetiloihin. Pajalla on käytössään Porin taidekoulua varten alun perin rakennettu kattoikkunalla varustettu suurikokoinen ateljee varastohuoneineen. Tilanteen mukaan käsitellään taiteen keskeisiä kysymyksiä: muotoa, rakennetta ja värejä sekä hyödynnetään taidemuseon kirjaston ja kuva-arkiston aineistoa.

Työpajan työskentelyyn osallistuvat päiväkotilasten lisäksi perhepäivähoidon piiriin kuuluvat lapset. Säännöllisen päivähoitotoimen ulkopuolelta mukaan on päässyt avoimien leikkikenttien kautta. Työpajavierailut varataan syys- ja kevätkausittain päivähoitotoimistosta, joka yhdessä taidemuseon kanssa vastaa myös kentälle suuntautuvasta tiedottamisesta. Työpajan myötä Porin taidemuseo on aloittanut myös päivähoidon henkilökunnalle suunnatun aikamme taiteen suuntauksia esittelevän koulutustoiminnan.


Summa summarum

Päivähoidon työpajan yhteydessä tehdyt linjaukset ja valinnat ovat periaatteellisella tasolla merkittäviä. Kun taiteen perusopetus tähtää pohjimmiltaan pienen erityislahjakkaiden joukon kasvattamiseen, niin päivähoidon työpajan tavoitteenasettelut ovat luonteeltaan yleissivistykselliset. Suppean erityisryhmän sijasta työpaja tavoittelee mahdollisimman laajasti kunkin ikäluokan lapsia. Lineaarisen kehitysnäkemyksen sijaan työpajan toimintaa hallitsee aikamme asettamien haasteiden mukaisesti pyrkimys avoimuuteen ja joustavuuteen, uuden etsintä ja jatkuva päämäärien tarkistus sekä tarvittaessa uudelleenmäärittely.Päivähoidon työpaja on saanut tukea sekä opetusministeriöltä että Satakuntaliitolta. Työpajan toiminnan kehittämisestä vastaa Porin taidemuseossa tutkija Esko Nummelin.
Tavoitat hänet sähköpostiosoitteesta esko.nummelin@pori.fi.

[Sivun alkuun]