PORIN TAIDEMUSEO

Eteläranta, FI-28100 PORI, FINLAND
Avoinna ti-su 11-18, ke 11-20. Pääsymaksut 4 / 2 EUR. Vapaa sisäänpääsy keskiviikkoisin klo 18-20.
Kahden päivän yhteislippu Porin taidemuseoon ja Satakunnan Museon toimipisteisiin 17 / 5 / 8,50 EUR.
Porin taidemuseossa käyvät Edenred, Epassi, Eazybreak, Smartum, Tyky+ ja Museokortti.

Taidemuseon isot näyttelytilat ovat poissa käytöstä tulevan remontin vuoksi. Vajiko Chachkhianin näyttely on esillä aulan yhteydessä olevissa näyttelytiloissa.


Luentosarjat


 

Luentosarjat

 

Porin taidemuseossa järjestetään luentosarjoja, joissa vierailevat asiantuntijat avaavat näyttelyiden teemoja. Kevät- ja syyskausina pidettävien luentosarjojen tallenteita julkaistaan tällä sivustolla mikäli luennoitsija on antanut siihen suostumuksensa.

 

 

 

Syksy 2019

 

ELLEN THESLEFF (1869-1954) LUENNOT

16.10. ja 20.11. | kello 18.30 | luentosali, 2krs | vapaa pääsy Luennoitsija Hanna-Reetta Schreck

 

Syksyn näyttelyt nostavat esiin pohdintoja taiteilijan vapaudesta, urheudesta ja hauraudesta oman elämänsä, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen ilmapiirin sekä vallitsevien taidekäsitysten ristiaallokossa. Mitä taideteokset kertovat tekijästään, millä tavoin teoksia voi lukea ja mitä rivien välistä voi paljastua? Mitä voimme kertoa toisen ihmisen elämästä? Luennot kuvataiteilija Ellen Thesleffin (1869-1954) elämäntarinasta.

 

16.10. Nuori Ellen Thesleff - naistaiteilijana Suomessa
Ellen Thesleff päätyi jo varhain valitsemaan elämänurakseen taiteilijan ammatin. Kuka oli tämä taiteella itsensä 1890-luvulta 1950-luvulle elättänyt ruotsinkielinen aatelisnainen? Thesleffin eläessä nainen ammattitaiteilijana oli auttamatta marginaalinen ilmiö. Miten Ellen Thesleff selviytyi ja onnistui etenemään aikansa taiteen edelläkävijöiden joukkoon?

Katso tallenne...

 

20.11. Ellen Thesleffin maalarin ruumis – kuinka kirjoittaa taiteilijan elämästä?
Mitä kaikkea on mahdollista ja myös oikein kertoa toisen ihmisen elämästä? Tutkija Hanna-Reetta Schreck on tarkastellut Ellen Thesleffin elämäkerrassa, ”Minä maalaan kuin jumala” (2017), tutkimaansa ihmistä osana eri yhteisöjä; tyttärenä, sisarena, taideopiskelijana, taiteilijana, naisena, suomalaisena, aatelisena ja kosmopoliittina.

 

Hanna-Reetta Schreck on taide- ja kulttuurihistorioitsija, tutkija, tietokirjailija, opettaja sekä kulttuurihallinnon ja -politiikan asiantuntija. Hän on perehtynyt laajasti kuvataiteilija Ellen Thesleffin elämään ja taiteeseen. Hanna-Reetta Schreckin kuratoima Ellen Thesleff -näyttely on esillä HAMissa 26.4.2019-26.1.2020.

 

 

 

 

Kevät 2019

 

OPI TAITEILIJALTA.

Mielen silmin -näyttelyn kuraattorit Liisa Pesonen ja Jukka Valkoinen sekä Arto Jurttila keskustelevat näyttelyn taiteiljoiden kanssa.

15.08. Kuvataiteilija Stig Baumgartner kuraattori, taidemaalari Liisa Pesosen keskustelukumppanina. Katso tallenne...

14.08. Valokuvataiteilija Anni Leppälä taiteenkeräilijä Arto Jurttilan keskustelukumppanina. Katso tallenne ...

12.06. Taidemaalari Anna Retulainen taiteenkeräilijä Arto Jurttilan keskustelukumppanina. Katso tallenne...

15.05. Taidemaalari Pekka Vesterinen taiteenkeräilijä Arto Jurttilan keskustelukumppanina. Katso tallenne ...

 

 

 

2018

LUENTOSARJA TAIDE KOKOELMISSA JA KENTÄLLÄ


Luentosarjassa tarkastellaan erilaisia taiteen tekemisen tapoja sekä ympäristöjä, joissa taidetta tehdään ja jossa se tulee näkyväksi. Miten taiteessa on tuotu esiin yhteiskunnassa vallalla olevia arvoja ja korostettu sen hyötynäkökulmia tai toisaalta nostettu esiin tarinoita, jotka yleensä jäävät näkymättömiksi julkisessa tiedonvälityksessä. Millä tavalla uusi teknologia on vaikuttanut taiteen tekemiseen ja työskentelyvälineisiin ja demokratisoinut taiteilijoiden mahdollisuuksia työskennellä mm. liikkuvan kuvan parissa.

 

Luennot keskiviikkoiltaisin klo 18.30 alkaen taidemuseon luentosalissa, 2.krs, vapaa pääsy. Ennen luentoa maksuton yleisöopastus näyttelyihin kello 18.


28.03. JULKINEN MAALAUS KANSALLISEN JA PAIKALLISEN TAIDEPOLITIIKAN VÄLINEENÄ: Juhani Tarnan ”Savuja”(1966) sotienjälkeisen julkisen maalauksen perinteessä
Johanna Ruohonen, FT, museonjohtaja

Luennossa tarkastellaan suomalaisen julkisen maalauksen pitkiä perinteitä, erityisesti sotienjälkeisellä kaudella, jolloin taidemuodolle annettiin keskeinen rooli taidepolitiikassa. Tarkastellaan monumentaalimaalausten tilaamisen tapoja, sille annettuja tehtäviä sekä esittävän ja abstraktin muotokielen välistä suhdetta 1940–1960-luvuilla.


04.04. Analogisen videon muisti. Vasulkat ja old school -videon uusi tuleminen  
Kari Yli-Annala, kuvataiteilija, tutkija, KuM

Luento käsittelee analogisen kauden videon erityispiirteitä ja liikkuvan kuvan tutkijoiden ja tekijöiden uudelleen herännyttä kiinnostusta niihin.

 

25.04. Kolumbia rauhansopimuksen jälkeen
Elisa Tarnaala (Phd), Neuvonantaja CMI, Martti Ahtisaari Centre, tutkija Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta

Mikä muuttuu Kolumbiassa kun rauha sissiliike FARCin kanssa on solmittu? Miten Kolumbian historiasta ja kulttuurista käsin voidaan ymmärtää maan nykypäivää; keitä ovat ihmiset ja yhteisöt jotka rakentavat kaupungeissa ja maaseudulla rauhanomaisempaa tulevaisuutta vuosikymmenten konfliktin jälkeen?

 

 

 

Syksy 2017


LUENTOSARJA TAIDE, TARINAT JA TOISEUS

Luentosarjassa käsitellään syksyn näyttelyissä risteäviä teemoja tarinoiden kerronnasta ja niiden tulkinnoista. Tarinoiden avulla luodaan historiaa, rakenteita, joiden avulla pyritään ymmärtämään ja selittämään mennyttä ja nykyhetkeä sekä ennakoimaan tulevaa. Tarinoilla on tärkeä rooli siinä, miten muistamme asioita tai luomme identiteettejä. Kuka tarinan kertoo, kenen tarina tulee kuulluksi. Minkälaisia narraatioita luomme toiseudesta. Tulkitsemisen mallit ovat jatkuvassa muutoksessa. Kenellä on oikeus uudelleen tulkintoihin, ja mikä on museon rooli tässä prosessissa? Miten osana tarinaa luotuja tulkintoja voidaan haastaa ja rikkoa. Mitä mahdollisuuksia taiteella on tallentaa katoavia, aineettomia kokemuksia ja prosesseja. Minkälaisia stereotypioita, arvoja ja valtarakenteita vahvistamme tai puramme taiteessa?


Luennot keskiviikkoiltaisin klo 18.30 alkaen taidemuseon luentosalissa, 2krs, vapaa pääsy.


06.09.

SITKEÄÄ TAISTELUA JA TOIMIKUNTIA – Miten taidemuseo saatiin Poriin?

Anni Saisto, intendentti, Porin taidemuseo
Ensimmäinen lahjoitus taidemuseon perustamiseksi Poriin tehtiin jo vuonna 1929. Viisi vuosikymmentä myöhemmin Porin taidemuseo aloitti toimintansa. Luennolla seikkaillaan noilla vuosikymmenillä ja tutustutaan taidemuseon monivaiheiseen syntyhistoriaan arkistolähteiden kertomana.

 

11.10.

KERTOMUKSEN VAARAT – OLETUSTEN VAARAT

Tytti Rantanen, FM, tutkija / Tampereen yliopisto, ohjelmakoordinaattori / AV-arkki
Luento tarkastelee kriittisesti kertomusten käyttöä toisen kokemusten olettamiseen ja niputtamiseen, yleistämiseen ja eksemplaarisuuteen. Mitä mahdollisuuksia taiteella ja kertomusmuodolla on lisätä toisen kohtaamisen avoimuutta ja tasa-arvoisuutta? Pystyvätkö tarinat taistelemaan omia vahingollisia kehikoitaan vastaan?

Katso tallenne...


08.11.

ISKELMÄ, NOSTALGIA JA TOISEUS

Kim Ramstedt, tutkija, dj, radiotoimittaja

Iskelmää on usein sanottu kansakuntamme salaiseksi historiaksi ja sen kätketyksi muistiksi. Mitä tuo kätkö pitää sisällään? Pysyykö se samanlaisena sukupolvesta toiselle vai nouseeko sieltä esille aina uusia tarinoita? Luennossa tarkastellaan, miten iskelmän nostalgisointi maalaisidyllisenä tanssilavakulttuurina ilmenee tämän päivän kaupunkiyhteiskunnassa ja miten iskelmämusiikkiin ja -kulttuuriin liittyviä arvoja ja merkityksiä herätellään henkiin tuosta kätketystä muistista.


29.11.

STREET VIEW REASSEMBLED –TEOKSEN SYNTYPROSESSISTA

Anssi Pulkkinen, kuvataiteilija
Street View (Reassembled) on kuvataiteilija Anssi Pulkkisen kodittomuutta käsittelevä teos, joka koostuu pommituksissa tuhoutuneen syyrialaiskodin raunioista. Teos herättää kysymyksiä muun muassa sodasta ja kodin menettämisestä, julkisesta ja yksityisestä, todellisuudesta ja sen representaatiosta. Tilaustyönä syntynyt installaatio on osa Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien yhteistä Mobile Home 2017 -hanketta.


13.12. LUENTO SIIRTYY

TOISEUS JA REPRESENTAATIO – YHDEN TARINAN VAARA

Sonya Lindfors, koreografi / UrbanApa-taideyhteisön taiteellinen johtaja Onko tieto objektiivista tai neutraalia? Miten todellisuus rakentuu ja manifestoituu yhteiskunnassamme? Millaisia narraatioita toiseudesta luomme? Millaisia valtarakenteita vahvistamme tai puramme taiteessa? Millaisten silmälasien läpi tarkastelemme ympäröivää maailmaa? Mitä ongelmia stereotyyppiset narratiivit aiheuttavat?


Porin taidemuseon luentosarjoissa asiantuntijat puhuvat itselleen läheisistä, näyttelyihin kytkeytyvistä teemoista. Osa luennoista on katsottavissa jälkikäteen museon YouTube-kanavalla / https://www.youtube.com/channel/UCAlY9DNGoAM4GasrkjeO4ug/videos


Keskiviikkoiltaisin kello 18 maksuton näyttelyesittely Taidemuseo on avoinna keskiviikkoisin kello 11-20, jolloin vapaa sisäänpääsy kello 18-20. Huomioithan, ettei opastuksia pidetä näyttelynvaihtojen aikana.


BONUS-opastus


27.09. Muistin ajankohtaisuus – Rinnakkaiset todellisuudet /
museonjohtaja Esko Nummelin

 

 

 

KOKEILEVA KEVÄT, Yleisöohjelma 2017

 

ARTIST IN THE HOUSE – Taiteilija talossa Taidemuseon yleisöohjelman teemana kevätkaudella 2017 on Kokeileva kevät. Taidemuseo on kutsunut joukon taiteilijoita ja näyttelyiden tekijöitä keskustelemaan ja työskentelemään eri ikäisten yleisöjen kanssa. Kyseessä on uudenlainen taiteilija-yleisö -yhteistyömuoto Artist in the House – Taiteilija talossa. Ohjelmassa tavataan keväällä mm. Paavo Paunu, Anna Estarriola ja Niko Palokangas.

 

PIIRRÄ, IHMINEN! 04. – 05.02.

Niko Palokankaan elävän mallin kokeellinen piirustuskurssi

 

MAAILMA ELÄINTEN, RAKKAUDEN JA SEIKKAILUN NÄKÖKULMASTA 07.02. – 10.02.

Paavon Paunun piirustuskurssi

 

AALTO-yliopiston Curating, Managing and Mediating Art -maisteriohjelman opiskelijat 31.01.–03.02.,

ANNA ESTARRIOLA vierailee tapaamassa yleisöjä huhtikuussa

 

 

Kevät 2016


Porin taidemuseon luentosarjassa Eggert Pétursson: FLOORA-näyttelyä tarkastellaan taiteen tutkimuksen ja teorian valossa, taiteilijan itsensä kertomana sekä Islannin luontokokemusten kautta. Itä-Aasian Videoikkuna: Kaupungistumisen heijastumia -näyttelyä ja sen taustoja lähestytään kokemuksina Itä-Aasian taidemaailmasta ja kaupunkimiljöistä.

 

TAIDE, LUONTO JA KAUPUNKI

10.02. Taiteilijan puheenvuoro / Artist’s Talk
Eggert Pétursson
, Englanninkielinen luento / Lecture in English

Katso tallenne...

 

17.02. Kun tuuli kaatoi pyöräilijän
Kaisa & Christoffer Leka
, pyöräilevät sarjakuvantekijät

Katso tallenne...

 

09.03. Taiteilijoiden kaupungit: julkinen tila, estetiikka ja yhteisöllisyys
Minna Valjakka
, FT, Itä-Aasian nykytaiteen tutkija

Katso tallenne...

 

23.03. KUINKA KUKKA MAALATAAN? Luonto ja järjestys Eggert Péturssonin taiteessa
Jyrki Siukonen
, Kuvataiteen tohtori, taiteilija

Katso tallenne...

 

 

OPASTUKSET

 

27.01. Sasha Huber: My Racism is a Humanism. Lecture.
Porin taidemuseon ts. intendentti Anni Venäläinen

 

30.03. Eggert Pétursson: FLOORA
Kasvihuonepuutarhuri Mari Sainio

 

13.04. Itä-Aasian videoikkuna – Kaupungistumisen heijastumia
Antti Kauppinen
, kulttuurintutkija, pääopas, HAM Helsingin taidemuseo

 

27.04. ARTTU MERIMAA: Autochthonic Fantasy
Kuvataiteilija Arttu Merimaa ja intendentti Tuulikki Kiilo, Rakennuskulttuuritalo Toivo, Satakunnan Museon korjausrakentamiskeskus.

 

24.08. Fluxus ny
Taiteilija Henry Merimaa

 

 

Syksy 2015


Syksyn luennot avaavat näkökulmia taidemuseon syyskauden näyttelyihin, joita yhdistää valokuva. Valokuvissa kohtaamme välähdyksiä fantasian, leikin ja todellisuuden maailmoista. Daniel & Geo Fuchsin valokuvat johdattavat katsojat lelujen ja keräilyn maailmaan Toygiants-näyttelyssä. Stasi Secret Rooms -näyttelyssä taiteilijaparin valokuvat avaavat näkymiä Itä-Saksan turvallisuuspalvelun Stasin toimitiloihin ja rakennuksiin, jotka Berliinin muurin murtumisen jälkeen ovat jääneet entiselleen muistomerkiksi omasta ajastaan. Roger Ballenin valokuvat Etelä-Afrikan kaupungin laitamilta liikkuvat dokumentaarisen valokuvan ja unenomaisten asetelmien välisessä maailmassa.


TAIDE, LEIKKI JA TODELLISUUS

26.08. DDR - läpivalvottu yhteiskunta?
Dosentti Kimmo Elo

Saksan demokraattinen tasavalta (DDR) on eurooppalainen tarina yrityksestä rakentaa ensimmäinen sosialistinen valtio Saksan maaperälle. Samalla DDR on kertomus diktatuurista, joka kylmän sodan puristuksessa pysyi ulkoisesti kasassa Neuvostoliiton tuen, sisäisesti massiivisen valvonnan ja repression avulla. Mutta samalla DDR on kertomus ihmisen vapaudenkaipuusta, kertomus yksilöistä, jotka omalla toiminnallaan halusivat murentaa diktatuuria ja raivata tilaa vapaudelle.
Luennossa pohditaan yksilön ja järjestelmän välistä monimutkaista suhdetta DDR:ssa puolueen "miekkana ja kilpenä" toimineen Stasin valvontakoneiston kautta ja sen kysymyksen valossa, miksi yksilö on diktatuureissa se suurin uhka. Esitelmän laajempana kontekstina toimii kysymys DDR:n paikasta osana eurooppalaista muisti- ja menneisyyspolitiikkaa.
Dosentti Kimmo Elo toimii Turun yliopiston poliittisen historian ja Åbo Akademin saksan kielen yhteisenä yliopistonlehtorina tutkimus- ja opetusalueinaan Saksan historia ja politiikka, Euroopan integraatio, kylmä sota, tiedustelututkimus sekä digitaalinen humanismi. Elo väitteli vuonna 2005 aiheenaan DDR:n vuoden 1953 kansannousu systeemikriisinä ja on tämän jälkeen tutkinut laajasti mm. DDR:n ulkomaantiedustelua Itämeren alueella ja yhdistynyttä Saksaa.


09.09. Lelut taiteessa, taide leluissa: Leikkivälineen asema leikillisen käänteen aikakaudella
TaT, FM Katriina Heljakka

Leikkivälineiden läsnäolo ja näkyvyys kulttuurissamme on kiistaton. Länsimaissa lelut tulevatkin jo varhaisessa vaiheessa vaikuttaneeksi visuaalisiin, materiaalisiin ja kertomuksellisiin kokemuksiimme ympäröivästä maailmasta. Myös leikin merkitys nykyajassa on korostunut. Leikin teoriassa puhutaankin leikillisen käänteen aikakaudesta (ludic turn). Aikuisiässä tapahtuva, leikkivälineisiin kytkeytyvä toiminta on uusi tutkimusala. Leikki, leikillisyys ja lelut toimivat sekä inspiraationa että materiaalisena resurssina taiteelle. Luento käsittelee leikkivälineen asemaa leikillisen käänteen aikakaudella esitellen aikuisten lelusuhteita nykytaiteen näkökulmasta.
Lelututkija Katriina Heljakka on Turun Yliopiston postdoc-tutkija Suomen Akatemian hankkeessa Leikillistyminen ja pelillisten kulttuurien synty (275421). Hän väitteli Aalto Yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, visuaalisen kulttuurin oppiaineesta vuonna 2013 aiheenaan aikuisten lelusuhteet. Pelisuunnittelijana ja taidekriitikkona työskennelleen Heljakan erityisiä kiinnostuksen kohteita tutkimuksessa ovat lelujen, taiteen ja median yhtymäkohdat ja lelufaniuden ilmentymät visuaalisen ja materiaalisen kulttuurin sekä lelumuotoilun kentillä.

Katso tallenne...


28.10. Hulluus, joka räjähtää katsojan silmille
FT Anna-Kaisa Rastenberger

Luennossa käsitellään valokuvaaja Roger Ballenin teosten kautta nykyvalokuvataiteeseen liittyviä kysymyksiä. Nykyään valokuva on suositumpi taiteen tekemisen muoto kuin koskaan aiemmin. Mitä ihmettä taide ja valokuva ovat tehneet – ja tekevät – toisilleen? Mitä valokuva on tehnyt taiteelle ja taide valokuvalle? Sen sijaan, että ”taide olisi kesyttänyt valokuvan ja laimentanut sen hulluuden, joka uhkaa räjähtää katsojan silmille” kuten ranskalainen filosofi Roland Barthes pelkäsi vuonna 1980, valokuva on auliisti jakanut taiteelle hulluuttaan ja todellisuussuhdettaan. Taide puolestaan on antanut valokuvalle instituutionsa, puhetapansa ja tilaa gallerioiden seinillä.
FT Anna-Kaisa Rastenberger työskentelee Suomen valokuvataiteen museon intendenttinä. Hän on nykyvalokuvaan erikoistunut taidehistorioitsija, joka on työskennellyt tutkijana, luennoitsijana, vapaana kirjoittajana, taiteen yleisötyön parissa sekä päätoimittajana visuaaliseen kulttuuriin erikoituneessa KUVA-lehdessä. Rasteberger väitteli keväällä suomalaisen valokuvataiteen kansainvälistymisestä.


 

Kevät 2015

Luentosarja rakentuu taidemuseon Projektihuoneen Teos, teksti, konteksti -näyttelyn ympärille. Näyttely ja luentosarja käsittelevät taiteen puhetapoja ja merkitysten tuottamista taidepuheessa. Kuka puhuu, mistä positiosta puhutaan, mihin taidetta koskeviin keskusteluihin puhe ottaa osaa? Sama teos saa erilaisia merkityksiä vuosikymmenestä, puhetavoista ja puhujista riippuen.

 

TAIDE JA PUHE


25.02. Taidekokemuksen politiikka
TaT Mia Muurimäki

Luento pohjautuu Mia Muurimäen väitöskirjaan Nykytaiteen politiikka museokontekstissa (2013), jossa hän esittää, että poliittisuus ei ole taideteoksen pysyvä ominaisuus, vaan niiden kokemiseen liittyvä ulottuvuus.

01.04. ”Modernismeja ei ole vain yksi, vaan monta”
Kokoelmahallintaosaston johtaja, Suomen Kansallisgalleria,
FT Riitta Ojanperä

Taiteilijat, kriitikot, historioitsijat ja yleisöt ovat tuoneet “modernismin” tulkintaan omat toiveensa, pelkonsa ja utopiansa. Modernismit ovat lähihistoriaa, jonka tarkastelu voi antaa paljon ajankohtaiseen kulttuurikeskusteluun. Ojanperä lähestyy aihetta väitöskirjansa Kriitikko Einari J. Vehmas ja moderni taide (2010) kautta.

15.04. 1980-luvun taiteen naispuhe – miltä se tänään kuulostaa?
Taidekriitikko, FT Marja-Terttu Kivirinta

Merkittävän kuvataidekriitikon uran tehnyt Kivirinta pohtii luennossaan 1980-luvun naismaalareiden esiinmarssia. Mistä ilmiössä oli kysymys ja miltä se näyttää nykyhetkessä tarkasteltuna.

16.05. Taiteilijan puheenvuoro
Kuvataiteilija Jenni Markkanen

Jenni Markkanen kertoo mitä on olla taiteilija. Hän esittelee taiteensa syitä ja sen ehtoja: mikä saa taiteilijan toimimaan ja mitä hänen tulisi ehdottomasti toiminnallaan välttää?

***

04.02. KURAATTORIN PUHEENVUORO / Curator’s Talk
ALYSSE STEPANIAN (USA)

kello 18.30 / taidemuseon luentosali / Lecture Room
Alysse Stepanian on ”NIETZSCHE OLI MIES” Videotaidetta iranilaisilta naisilta -näyttelyn kuraattori. / Luento on englanninkielinen / VAPAA PÄÄSY
Alysse Stepanian is the Curator of the exhibition NIETZSCHE WAS A MAN – VIDEO ART BY IRANIAN WOMEN / Lecture in English / FREE ADMISSION

 

Syksy 2014

Luentosarjassa tarkastellaan Porin taidemuseon syyskauden näyttelyiden teemoja eri näkökulmista. Luennot liittyvät taiteen ja kulttuurin kautta tarkasteltaviin kysymyksiin yhteisöllisyydestä, osallistumisesta ja osallisuudesta. Luennoilla pohditaan mm. miten tiettyyn ympäristöön sidoksissa oleva kulttuuri siirtyy ja sopeutuu uuteen erilaiseen ympäristöön. Miten ’meille’ ajattelultaan vieras kulttuuri on ymmärrettävissä? Sarjassa saadaan myös kosketus puutarhataiteeseen sekä syvennytään kosketuksen eri merkityksiin taideteoksen äärellä.

 

TAIDE, YHTEISÖ JA OSALLISUUS


27.08. PÄÄKKÖSISTÄ PALEFACEEN: RÄP-MUSIIKIN HISTORIA SUOMESSA
FT Mervi Tervo

Luento käsittelee New Yorkin ghetoissa 1970-luvulla syntyneen alakulttuurin leviämistä ja sopeutumista Suomeen. Räp-musiikki rantautui Suomeen 1980-luvun alussa elokuvien kautta. Alussa tehtiin paljon huumoriräppiä, joka parodioi amerikkalaista tyyliä. Räp ei heti istunut Suomen kieleen, mutta 1990-luvulla aloittanut Fintelligens mukautti kieltämme riimittelyyn ja loi pohjaa suomiräpille. Hip hop -puristit olivat sitä mieltä, että huumoriräp, kuten Raptorin tuotanto teki hallaa koko räpkulttuurin kehittymiselle. Ilmiö hiljenikin kymmeneksi vuodeksi, kunnes 2000-luvun alussa päästiin uudelleen vauhtiin lukuisten uusien artistien myötä.

30.08. PUUTARHA TAITEENA
Maunu Häyrynen, maisemantutkimuksen professori, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Turun yliopisto
Luento on osa Satakunnan Puutarhaseuran Taide Puutarhassa -puutarhamessujen ohjelmaa ja se järjestetään yhteistyössä Satakunnan Puutarhaseura ry:n ja Porin Taide- ja Taideteollisuusyhdistys ry:n kanssa. Puutarhamessut Kirjurinluodolla 30.-31.08.2014.

03.09. TAITEEN KOSKETUS
Mika Elo, taiteilija-tutkija, taiteen tohtori

Kosketus vaikuttaa heti kättelyssä tutulta teemalta. Kenelläpä ei olisi omakohtaista tuntumaa kosketukseen? Kosketuksen kouriintuntuvuus kuuluu kokonaisvaltaisesti ruumiilliseen olemiseen, ja se palvelee intuitiota, ymmärrystä, käsittämistä ja sosiaalista kanssakäymistä. Kosketusta myös säännöstellään ja rajoitetaan monin tavoin – syystäkin, onhan kosketus aina riskialtista. Kosketuksessa on aina konkreettisesti kyse myös kosketuksi tulemisesta, vaikka pelissä ei olisikaan fyysinen kontakti. Erityisesti taideteoksen äärellä kosketuksen ajattelu kohtaa konkreettisuuden paradoksaalin haasteen: kouriintuntuvinta on juuri etäisyys kontaktin ytimessä.

24.09. ART FOR INTERACTION - The Collaboration of Community and the Contemporary Arts
Pilar Mata Dupont, artist

Lecture in English / Luento on englanninkielinen.
Argentinian/Australian artist Pilar Mata Dupont will talk about her recent art practice, concentrating on her community based work she has made in South Korea, Finland, and Australia, including her 'Kaiho' video series, showing in the STAIR at Pori Art Museum. She will discuss the place of community and participatory works within the contemporary arts, the relevance of contemporary art in societies, and ideas surrounding the definition of 'community' in the age of globalization.

15.10. KIINAN TAIDE JA KULTTUURI - TUSSIMAALAUKSEN TRADITIO
Eero Markuksela, kuvataiteilija

Eero Markukselan luento käsittelee Kiinan kulttuuria ja maalaustaidetta: tussimaalauksen traditiota sekä kirjoitettua tekstiä, mikä liittyy oleellisesti maalauksiin. Eero Markuksela on kuvataiteilija ja kiinalaisen tussimaalauksen ja kulttuurin asiantuntija. Hänen näyttelynsä KUOLEMATTOMIEN PAVILJONKI on esillä taidemuseon Siivessä 26.09.2014 - 11.01.2015.

12.11. YHTEISÖ JA PERFORMANSSI
Aapo Korkeaoja, performanssitaiteilija ja Tuomas Laitinen, esitystaiteilija
Luento käsittelee performanssitaiteen puitteissa toteutunutta taiteellista yhteisöä, yhteisötaideteoksia ja -teosprosesseja. Aapo Korkeaoja on mukana taiteilijaryhmä T.E.H.D.A.S. ry:n DEAD & LIVE ART -näyttelyprosessissa Porin taidemuseossa 26.09.2014 - 11.01.2015. Tuomas Laitinen on Performanssitaiteen festivaalin AMORPH!14 kuraattori. Festivaalin teemana Helsingissä
16.-19.10. on yhteisö ja yhteisöllisyys.

26.11. YHTEISÖ JA PERFORMANSSI
Aapo Korkeaoja, performanssitaiteilija ja Tuomas Laitinen, esitystaiteilija
Luento käsittelee performanssitaiteen puitteissa toteutunutta taiteellista yhteisöä, yhteisötaideteoksia ja -teosprosesseja. Aapo Korkeaoja on mukana taiteilijaryhmä T.E.H.D.A.S. ry:n DEAD & LIVE ART -näyttelyprosessissa Porin taidemuseossa 26.09.2014 - 11.01.2015. Tuomas Laitinen on Performanssitaiteen festivaalin AMORPH!14 kuraattori. Festivaalin teemana Helsingissä
16.-19.10. on yhteisö ja yhteisöllisyys.


 

Kevät 2014

Taidemuseon kevään luentosarjassa tarkastellaan taiteessa ja yhteiskunnassa eri tavoin toteutuvia ja toimivia yhteisöjä sekä taiteen kautta toteutuvaa vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Luennoilla käsitellään mm. identiteettien, yhteisten kertomusten ja utopioiden muodostumista sekä ihmisen tutkimista kuuntelemalla. Kysymysten taustalla ovat taidemuseon kevään näyttelyt, joissa puretaan ja uudelleen tulkitaan abstraktin modernismin muotokieltä tuomalla esiin myös ilmiön kääntöpuolia. Näyttelyissä antaudutaan interaktiivisen ja kokeilevan äänitaiteen vietäväksi ja avataan näkökulmia siihen, mitä pimeys on.

 

TAIDE, YHTEISÖ JA MERKITYKSET


15.01. Mu Pori o kaunis -kuvasto ja paikallinen identiteetti
Maunu Häyrynen, maisemantutkimuksen professori & opiskelijat Anna Laine ja Mari Ahvenjärvi, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Turun yliopisto

Mu Pori o kaunis on sosiaalisessa mediassa syntynyt yhteisö, jossa jokaisella on oikeus jakaa kuviaan Porista.

05.02. AFTERLIFE – The revision of utopian Konsortium
Art & architecture: how and when were utopias developed in post war architecture? How did these utopian developments turned into their dystopian negatives? What is the power of these double-faced structures?
Lecture in English / Luento on englanninkielinen
Katso tallenne...

26.02. Utopioiden synty ja niiden kehitys modernissa yhteiskunnassa
Keijo Lakkala, fi losofi , yhteiskuntatieteiden maisteri

Luento käsittelee utopian käsitteen muutosta tilallisista utopioista tulevaisuuteen suuntautuneiksi ajallisiksi utopioiksi. Luento antaa historiallisen katsauksen utopian käsitteeseen sekä sen moderneihin merkityksiin.
Katso tallenne...

19.03. Historiallinen modernismi ja moderni nykytaiteessa
Matti Velhonoja, Tiimivastaava, Kuvataiteen koulutusohjelma, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Luennon lähtökohtana on suomalainen kuvataide ja arkkitehtuuri.

02.04. Näkymätön luuranko – pimeä aine maailmankaikkeudessa
Syksy Räsänen, kosmologi

Noin 80% maailmankaikkeuden aineesta on pimeää ainetta. Sitä ei voi ihmisaistein havaita, mutta se määrää maailmankaikkeuden muodon. Pimeästä aineesta on gravitaation perusteella paljon todistusaineistoa, mutta sen yksityiskohdista ei tiedetä juuri mitään.
Katso tallenne...

16.04. Suck My Kiss – äänittäminen, kuunteleminen ja hikisen ihon muisti
Taina Riikonen, FT, äänitutkimusmatkailija, Helsinki

Äänitysteknologia, psykoanalyysi ja antropologinen kenttä-äänittäminen saivat kaikki alkunsa samoihin aikoihin, 1800-luvun lopussa. Ihmisen tutkiminen kuuntelemalla ja erityisesti toiseutta kuuntelemalla on kyseisissä käytännöissä keskeistä. Riikonen tarkastelee äänittämisen, kuuntelemisen ja koskettamisen välisiä suhteita erilaisten ääniprojektiensa kautta.

 

Syksy 2013

Luentosarjassa tarkastellaan syyskauden näyttelyiden teemoja eri näkökulmista. Itä-Aasian videoikkuna näyttelysarjaa Porin taidemuseoon kuratoiva Minna Valjakka luennoi Hongkongin nykytaiteesta. Juhani ja Hannele Pallasmaan kokoelmat ovat esillä Keräilijän
katse näyttelyssä. Juhani Pallasmaa tunnetaan arkkitehdin työn ohella näyttely-, esine- ja graafisena suunnittelijana, arkkitehtuurin opettajana ja lukuisista arkkitehtuuria ja taiteiden fi losofi aa käsittelevistä kirjoituksistaan. Luento sarjan jälkimmäinen osa paneutuu syksyn näyttelyn Rajanylityksiä - Bodies, Borders, Crossings teemoihin.

 

TAIDE, RUUMIS JA RAJAT


28.08. Luovuus, taide ja menestys – nykytaiteilijan arki Hongkongissa
Hongkongin monikulttuurinen syke tarjoaa lukemattomia virikkeitä ja tapahtumia nykytaiteilijoille. Samalla taloudellista menestymistä painottava ilmapiiri asettaa
huomattavia vaatimuksia kaikille elämän aloille. Miten nykytaiteilijat pystyvät vastaamaan luovan työn, taiteenkentän ja kaupallisuuden asettamiin haasteisiin? Minna Valjakka käsittelee Hongkongin nykytaiteen tilannetta keväällä 2013.
Minna Valjakka, FT, Kiinan visuaalisen kulttuurin tutkija
Katso tallenne...

04.09. Yksinkertaisuuden monimutkaisuus - taiteellisen mielikuvan sisäinen rakenne
Yksinkertaisuuden käsite taiteessa liitetään yleensä geometriaan tai muunlaiseen aiheen käsittelyn selväpiirteisyyteen. Mutta taiteellinen mielikuva saa aina rikkautensa ulkoiseen yksinkertaisuuteen kätkeytyvästä moninaisuudesta ja monimerkityksellisyydestä. Taideteosta ei voi ”ymmärtää” samassa mielessä kuin arkielämän tai tieteen tosiasiat ymmärretään, sillä taiteen kokemisessa on kyse teoksen ja sen sisäisen maailman
eksistentiaalisesta kohtaamisesta. Teoksen varsinaisena sisältönä on pohjimmiltaan aina oma maailmassaolomme. Juhani Pallasmaa, arkkitehti, professori
Katso tallenne...

25.09. Rajanylityksiä – Bodies, Borders, Crossings
Johdantoluento näyttelyn teemohin ja taustoihin. Näyttelyn kuraattorit LeenaMaija Rossi, johtaja, Suomen New Yorkin kulttuuriinstituutti ja valokuvataiteilija Kari Soinio

02.10. Henkeviä rajanylityksiä
Rajanylityksiä näyttelyssä mukana oleva valokuvataitelija Jaakko Heikkilä kertoo työskentelystään ja taiteensa lähtökohdista.
Jaakko Heikkilä, valokuvataiteilija

16.10. Yhteiskunnallisen todellisuuden käsittely taiteen keinoin - dokumentaarisuus tekemisen strategiana ja merkityksellistämisen peruskivenä
Luennossa pohditaan, miksi dokumentaarinen ilmaisu on edelleen käyttökelpoinen kuvallistamisen strategia, ja miten teoksia, joita ei hetimiten ole mahdollista kutsua dokumentaarisiksi, voi merkityksellistää dokumentaarisen diskurssin avulla. Luento pohjautuu Harri Pälvirannan väitöstutkimukseen, jossa tarkastellaan, miten teosten tekijä ja katsojat merkityksellistävät dokumentaarisia teoksia näyttelykontekstissa.
Harri Pälviranta, valokuvatutkija, valokuvataiteilija TaT
Katso tallenne...

30.10. Hyväksymmekö naiskaupan?
Asettaako maahanmuutto naiset erityisen alttiiksi ihmisoikeusloukkauksille ja naiskaupalle?
Eva Biaudet, vähemmistövaltuutettu

Katso tallenne...

13.11. Kansallisia ja etnisiä rajaamisia: Missä menee raja meidän ja muiden välillä.
Karina Horsti, dosentti. Helsingin yliopisto

Katso tallenne...


20.11. Lasten oikeuksien päivä / Rajanylityksiä: miten rakentaa siltaa lapsen maailman ja aikuisen maailman välille?
Miten lapsen ja aikuisen kokemusmaailmat eroavat toisistaan?
Luento avaa näkökulmia lasten kohtaamiseen.
Auli LaaksoSantavirta, ylilääkäri, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, perhepsykoterapeutti

Yhteistyössä Porin lastenkulttuurikeskus Satakunnan
lastenkulttuuriverkoston kanssa.

 

Kevät 2013

 

Taidemuseon kevään luentosarja pureutuu taiteen, vallan ja vaikuttamisen välisiin suhteisiin. Kysymysten taustalla on taidemuseon kevään näyttely It’s the Political Economy, Stupid, jossa taiteilijat käsittelevät nykyistä poliittista ja taloudellista kriisiä. Näyttelyn nimi on lainaus filosofi Slavoj Zizekiltä (s. 1949).

 

TAIDE, VALTA JA VAIKUTTAMINEN


30.01. Spatial Occupations
Artist / Curator Oliver Ressler

Lecture in English / Luento on englanninkielinen.
Näyttelyn toinen kuraattori, taiteilija Oliver Ressler avaa puheenvuorossaan näyttelyn tematiikkaa sekä kertoo omista globaaleja kriisitilanteita käsittelevistä teoksistaan.


13.02. Jacques-Louis Davidin taistelu vallasta
Anni Saisto, Porin taidemuseo

Intendentti Anni Saisto kertoo taiteilija Jacques-Louis Davidista (1748-1825), joka tuki maalauksillaan sekä keisarin, vallankumouksellisten että Napoleonin valtaa mutta haastoi taidemaailman valtarakenteita.


13.03. Vallankumouksellinen teko Heideggerin ja Zizekin mukaan
Tere Vadén, Aalto-yliopisto
, Helsinki Professori Tere Vadénin luento murtaa käsityksiä filosofian epäpoliittisuudesta tuoden esiin Zizekin ja Heideggerin ajatuksia vallankumouksellisen muutoksen välttämättömyydestä.

20.03. Taide vallassa - edelleen: taiteen ja taidemaailman politiikoista
Leena-Maija Rossi, New Yorkin kulttuuri-instituutin johtaja, vieraileva tutkija, New York
University FT Leena-Maija Rossi tarkastelee suomalaista taidekenttää ja sen eri toimijoita Taide vallassa -väitöskirjansa teemojen pohjalta.

17.04. Checkpoint Helsinki – Hulluja noi taiteilijat
Tellervo Kalleinen ja Markus Kåhre

Kuvataiteilijat Tellervo Kalleinen ja Markus Kåhre tuovat luentosarjaan näkökulman taiteilijalähtöisestä vaikuttamisesta ja tavoitteista. Checkpoint Helsinki edustaa uudenlaista kollektiivista nykytaiteen yhteistyömallia.
Katso tallenne...

24.04. Satellite Platform
Artists talks in English / Taiteilijapuheenvuorot englanninkielisiä. Satellite Platform on tilaisuus residenssi- ja kulttuurikeskus Artelesin kautta Suomessa vieraileville taiteilijoille
esitellä omaa taiteellista toimintaansa. Esitykset lähetetään myös livenä internetin välityksellä. Yhteistyössä Arteles ja Porin taidemuseo.

 

 

Syksy 2012

 

Syksyn luentosarja nivoutuu tsekkiläisen Pavel Mrkusin näyttelyyn Next Planet. Näyttelyn kuraattori Michal Koleček aloittaa luentosarjan esittelemällä Mrkusin näyttelyn teemoja laajemmassa mediataiteen kontekstissa. Kari-Yli Annalan luento käsittelee numeerisuutta
ja kokemuksellisuutta mediataiteessa. Luento etenee mediataiteen historiallisia suuntaviivoja seuraten, alkaen 1920-luvun avantgardesta kybernetiikan kritiikin kautta, kohti uusia mediataiteen muotoja. Luento sivuaa myös vuorovaikutteisuuden ja ohjelmoinnin kysymyksiä. Jaakko Suominen käsittelee luennossaan tunnettuja digitaalisen kulttuurin hahmoja kuten Pac-Mania ja Super Mariota, joista on tullut alansa ikoneita. Suominen tarkastelee myös digitaalisuuden idean kääntämistä erilaisiksi taidemuodoiksi, joista monet toimivat ei-digitaalisessa viitekehyksessä kuten mm. Sami Lukkarisen pikselimaalaukset, Invaderin katutaide, Guillaume Reymondin peliperfomanssit, Rémi Gaillardin tilalliset interventiot sekä peliäänien ja musiikin pelikontekstista irrotetut versioinnit. Pilvari Pirtola esittelee Demoskeneä, digitaalista alakulttuuria jossa luodaan erilaisia visuaalisia efektejä tuottavia ohjelmia, demoja.

 

TAIDE JA PIKSELI


19.09. NEXT PLANET – artistic work by Pavel Mrkus and Artistic broader context of new media art
Michal Koleček, Curator of contemporary art, Art historian, the Dean of the Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Czech Republic.

Lecture in English / Luento on englanninkielinen.

26.09. Numeerisuus, kokemus, kokeellisuus
Kari Yli-Annala, kuvataiteilija, tutkija


14.11. Demoskene – digitaalista alakulttuuria
Pilvari Pirtola, kuvataiteilija


28.11. Pikselin analogisointi
Jaakko Suominen, FT, digitaalisen kulttuurin professori, Turun yliopisto


10.10. Muu puheohjelma
Satellite Platform
Uudenlainen taiteen kehitysalusta, joka pyrkii edistämään yleisön, taiteilijoiden ja taidealojen hallinnon välistä vuorovaikutusta ja kansainvälistymistä.
Yhteistyössä: Arteles www.arteles.org.

 

Kevät 2012

 

Kevään luentosarjassa tarkastellaan katutaiteen paikkaa marginaalin ja institutionaalisen taiteen rajapinnassa. Inkamaija Iitiän luento op-, pop-, ja postmodernista taiteesta johdattaa aiheeseen valottamalla kuvataiteen ja populaarikulttuurin yhteistä historiaa. Taina Rajantin luento Tilan valtaajat pohtii miten pitkälle kokemuksemme kaupunkitilasta on meidän omissa käsissämme, kuka tilan kokemisen ehdot määrittelee? Pirkanmaan visuaalisten alojen läänintaiteilija ja graffitiwraitteri Tero Karvisen puheenvuoro pureutuu graffitin voimakkaaseen yhteisöllisyyteen ja indie-luonteeseen. Graffitia ei opiskella missään, vaan se opitaan graffiteja tekevän yhteisön kautta. Miten tämä ”vapaana syntynyt” taidemuoto saadaan sovitettua taidemaailmaan – vai saadaanko? Entä mitä ammatti- ja läänintaiteilijuus tekee graffitiwraitterille? Veli-Matti Saarinen käsittelee omassa luennossaan taidekäsityksessä tapahtuneita muutoksia Walter Benjaminin kaupunkitilaa koskevien ajatusten kautta. Kevään luentosarjan päättää taidemaalari Jarmo Mäkilä, joka on käyttänyt maalauksissaan poptaiteen ilmaisua erityisesti uransa alkupuolella. Mäkilän taiteilijapuheenvuoro on kurkistus tulevan kesän näyttelyyn ja työskentelyn lähtökohtiin kesäkuussa Porin taidemuseossa avautuvassa näyttelyssä Poikien leikit.

 

TAIDE JA KATU


29.02. Graffiti: Syntynyt vapaana.
Tero Karvinen, Pirkanmaan visuaalisten alojen läänintaiteilija, graffitiwraitteri


07.03. Tilan valtaajat
Taina Rajanti, kaupunkitutkija, tutkimuspäällikkö, Aalto yliopisto.


11.04. Silmä uppoaa lihaan – maalaus ja jälkimoderni jäsennys
Inkamaija Iitiä, FT, nykytaiteen tutkija


25.04. Walter Benjamin, kadut ja taidekäsityksen muutokset.
FT Veli-Matti Saarinen


16.05. Taiteilijapuheenvuoro
Jarmo Mäkilä, taidemaalari
Jarmo Mäkilä - Poikien leikit Porin taidemuseossa


04.04. Muu puheohjelma
Satellite Platform
Uudenlainen taiteen kehitysalusta, joka pyrkii edistämään yleisön, taiteilijoiden ja taidealojen hallinnon välistä vuorovaikutusta ja kansainvälistymistä.
Yhteistyössä: Arteles, www.arteles.org

 

 

Syksy 2011

 

Porin taidemuseon 30-vuotisjuhlavuoden syyskauden luontosarjan kantavana teemana on Maire Gullichsen ja hänen edustamansa kulttuurinen perintö. Lahjoittajan nimeä kantavan taidesäätiön kokoelmasta on valittu kaksi, työskentelytavaltaan ja tavoitteiltaan monin tavoin erilaista taiteilijaa.

Ihminen käyttää puhetta tietoisten ajatusten välittämiseen. Taiteen avulla voidaan tavoitella toisenlaista kommunikaatiota. Se painottuu sanattoman todellisuuden, so. elämysten ja kokemusten maailmaan. Erilaisten lähestymistapojen ääripäiksi voidaan ymmärtää toisaalta loogisuus, systemaattinen ja rationaalinen ajattelu - sekä toisaalta ”välittömän kokemuksen” edustama hauras oivallus, vailla kielen välineitä muodostuva hetkellisyys ja sen katoavaisuus.

Puhtaan mustavalkoinen, modernismin ankarammista opeista matemaattisella täsmällisyydellä rakentuva maalaus voi äärimmilleen vietynä saada kaikessa monimutkaisuudessaan lähes barokkimaista rikkautta. Samaan aikaan spontaanin siveltimen tuottaman, lähes impressionistisen värimaailman taustalta on mahdollista löytää selkeitä rakenteita, jotka kannustavat tutkimaan kuvan älyllistä hahmottamista. Loppujen lopuksi kyse on vain taiteellisen työskentelyn ja ymmärryksen eri menetelmistä, instrumenteista.

Luennot alkoivat kello 18.30. ja ne järjestettiin joko Porin taidemuseon luentosalissa, rakennuksen itäpäädyn toisessa kerroksessa tai taidemuseon näyttelytiloissa. Luennoille oli vapaa pääsy.

 

AJATUS JA ILMAISU


19.10. Maire ja museo
Maire Gullichsenin taidesäätiö ja Porin taidemuseon perustaminen
Valtiotieteen tohtori Heikki Koski


16.11. Älkää ymmärtäkö minua liian nopeasti – Torger Enckell
Taidemaalari Carolus Enckell


23.11. Vapaus ja valinta
Taidemaalari Matti Kujasalon kanssa keskustelijana taidemaalari ja kriitikko Petr Rehor


 

Kevät 2011

 

Porin taidemuseon kevään 2011 luentosarjan teemana on Taide ja totuus. Sarjan luennoilla käsitellään autenttisuuden, taiteen ja todellisuuden sekä rakennetun todellisuuden ja taiteen dokumentaation kysymyksiä. Onko olemassa jotakin sellaista, jota voitaisiin kutsua taiteen totuudeksi, totuuden ilmenemiseksi taiteessa?

Luentosarja alkaa pohdinnalla luonnon esteettisestä kokemisesta. Onko luonnosta nauttiminen välillisesti taiteen kautta vieraantunutta ja vähemmän aitoa kuin elävän luonnon kokeminen? Valokuvan teoksellisuuden ja dokumentaarisuuden tematiikka sekä valokuvan teoria muodostavat osan keskeisistä kysymyksistä. Valokuvalla on edelleen usein asema dokumenttina, todisteena. Valokuvan avulla voi myös kertoa siitä mikä on ei-totta. Valokuva voi tuoda esiin myös jotain sellaista, jossa totuus tai todellisuus eivät ole ensisijaisia kysymyksiä.

Maa- ja ympäristötaiteen historia on talletettu dokumentaarisiin valokuviin. Katoavaksi tarkoitetut teokset ovat muuttuneet pysähtyneiksi hetkiksi valokuvien todellisuudessa ja niitä esitellään museoissa. Milloin dokumentti muuttuu taideteokseksi? Milloin taideteoksesta tulee dokumentti? Millaisena näyttäytyy maalaustaiteen suhde todellisuuteen ja totuuteen? Pakona todellisuudesta, matkana kohti todellisuutta, keinona puhua todellisuudesta...

Luennot alkoivat kello 18.30. ja ne järjestettiin Porin taidemuseon luentosalissa, rakennuksen itäpäädyn toisessa kerroksessa. Luennoille oli vapaa pääsy.

 

TAIDE JA TOTUUS


12.01. Luonnon ja taiteen esteettinen kohtaaminen
Tarja Rannisto. FM, tutkija, Helsingin yliopisto.


02.02. Nature is the Art of which We are a Part
John K. Grande. Taidekriitikko, kirjailija, maataiteen emerituskuraattori,
Kanadan kuninkaallinen kasvitieteellinen puutarha.

Lecture in English / Luento on englanninkielinen.
Kuuntele tallenne...


09.02. Valokuvan elävä kuolema
Juha Suonpää, TaT, valokuvataiteilija, visuaalisen kulttuurin yliopettaja, TAMK.

Kuuntele tallenne...


30.03. Eskapismia vai aktivismia? – Mikä on taiteen suhde todellisuuteen ja totuuteen.
Teemu Mäki, TaT, taiteilija, professori, Aalto-yliopisto.

Kuuntele tallenne...


27.04. Taiteen epätodellinen totuus
Miika Luoto, FL, estetiikan tutkija, Helsingin yliopisto.

Kuuntele tallenne...


 

Syksy 2010

 

Taidemuseon syksyn luentosarjassa TAIDE JA VASTUU pohdittiin ihmisen ja ympäristön välisiin suhteisiin vaikuttavia tekijöitä. Toisena kysymyksenä oli taiteen ja taiteilijan vastuut. Ajankohtaisten kysymysten polttopisteessä ovat erityisesti Pohjoinen, arktinen ympäristö ja alkuperäiskansat. Millaisia ovat ilmastonmuutoksen ja globalisaation aiheuttamat muutokset arktisella alueella asuvien alkuperäiskansojen kulttuureissa ja ympäristösuhteissa? Mitä muutokset merkitsevät laajemmin maailmassamme? Miten taide voi heijastella näitä muutoksia ja osallistua keskusteluun ympäristöstä ja tulevaisuuden kehityssuunnista?

Luentosarjaan kutsuttujen asiantuntijoiden näkökulmat niveltyivät taidemuseon syyskauden näyttelyohjelmaan, so. norjalaisen taiteilija Patrick Husen (s.1948) näyttelyyn, joka oli esillä 17.09.2010 - 16.01.2011. Huse käsittää ympäristökysymykset moniulotteisesti. Hänen mukaansa ne heijastuvat kulttuurisiin, taloudellisiin ja poliittisiin rakenteisiin monin tavoin. Luentosarjaan sisältyi kolme englanninkielistä ja kaksi suomenkielistä luentoa.

Luennot alkoivat kello 18.30. ja ne järjestettiin Porin taidemuseon luentosalissa, rakennuksen itäpäädyn toisessa kerroksessa. Luennoille oli vapaa pääsy.

 

TAIDE JA VASTUU


15.09. IDEALISM WITHOUT ILLUSION
An artist’s approach to society
Patrick Huse, kuvataiteilija, Norja
.
Lecture in English / Luento oli englanninkielinen.
Kuuntele tallenne...


06.10. ARKTISTEN ALKUPERÄISKANSOJEN OIKEUS OLLA OSA LUONTOA
Keskustelua alkuperäiskansojen ihmisoikeuksista
Leena Heinämäki, oikeustieteen tohtori, Lapin yliopisto.

Kuuntele tallenne...


27.10. WHAT IS DEMOCRACY?
Oliver Ressler, kuvataiteilija, Itävalta.

Lecture in English / Luento on englanninkielinen.
Kuuntele tallenne...


17.11. TALENT AND RESPONSIBILITY
Artists and institutions roles in public space
Gavin Jantjes, kuvataiteilija, kuraattori, National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo, Norja & Patrick Huse, kuvataiteilija, Norja.

Lecture in English / Luento oli englanninkielinen.


01.12. YKSIN JA YHDESSÄ MAISEMASSA
Pohdintoja pohjoisen ihmisen paikasta ja paikallisuudesta
Helena Ruotsala, professori, Turun yliopisto, kansatiede.

Kuuntele tallenne...

 

 

Kevät 2010

 

Taidemuseon kevään luentosarjan otsikkona oli TAIDE JA KERÄILIJÄ. Sarja luotasi taiteen keräilyn ja kokoelmien sekä museonäyttelyiden tematiikkaa eri asiantuntijoiden näkökulmista.

Taidekokoelma perustuu valinnoille. Kokoelman kautta syntyy kuva siitä, mitä pidämme merkittävinä, mihin samaistumme ja mikä vetoaa. Kyse ei ole vain taiteen tyylisuunnista ja taiteilijoista, mieltymyksistä ja tulkinnoista. Kyse on määrätietoisuutta ja pitkäjännitteisyyttä vaativasta toiminnasta, joka edellyttää paitsi laajaa perehtyneisyyttä, myös harjoitusta vaativaa herkkyyttä asioille, joiden parissa taiteen kenttä työskentelee - olipa sitten kysymys värin ja tilan problematiikasta tai visuaalisen kulttuurin pohjimmiltaan abstraktista, käsitteellisestä ja käsitteitä pakenevasta luonteesta.

Luennot alkoivat kello 18.30. ja ne järjestettiin Porin taidemuseon luentosalissa, rakennuksen itäpäädyn toisessa kerroksessa. Luennoille oli vapaa pääsy.

 

TAIDE JA KERÄILIJÄ


13.01. TAITEESTA KEÄILYKOHDE
Renessanssin wunderkammereista Suomen maaperälle
FT Susanna Pettersson, kehitysjohtaja, Valtion taidemuseo.


10.02. ENTREVEURE / KATSOJA
Kuvataiteilija Margarite Andreu
pohdiskeli taiteellisen työskentelynsä tematiikkaa
lähtökohtanaan Andreun näyttely taidemuseon siivessä.


17.03. TAITEEN KANSSA - eräitä ajatuksia taideteoksen esittämisestä
FT, taiteen tutkija Maria Hirvi-Ijäs.

Kuuntele tallenne...


14.04. MASTERCOPY
Saksalaisen KONSORTIUM -taiteilijaryhmän perustajat, kuvataiteilijat Lars Breuer,
Sebastian Freytag ja Guido Münch
kertoivat Mastencopy -näyttelyprojektista ja siihen
liittyvästä julkaisusta.
Kuuntele tallenne...


28.04. ASIANTUNTIJUUS JA INTUITIO TAIDEKERÄILYSSÄ
FL taidehistorioitsija, galleria Kalhama & Piipon johtaja Pilvi Kalhama.

Kuuntele tallenne...


05.05. TAIDEHALLI SUOMALAISEN TAITEEN KENTÄLLÄ
Johtaja Maija Koskinen, Taidehalli.

Kuuntele tallenne...


19.05. Vexi Salmi – Intohimona taide
Lauluntekijä, vapaa kirjoittaja ja taiteen keräilijä Vexi Salmi

kertoi omasta taiteen keräilystään ja taidekokoelmastaan.
Kuuntele tallenne...

 


 

 

 

 

 

Kokoelmat & Arkisto

Taidekokoelmat

Arkistot

Mitä meistä jää. Satakunnan museoiden kokoelmaohjelma julkistettu 20.5.2021

Tutkimus - Artikkelit - TUTKA-sarja

Performanssiarkisto D-arkVuosikertomukset

VerkkojulkaisutNäyttelyarkisto

Kausiohjelmat (Haitarit)

Luentosarjat

YouTube-videokanava

 


Performanssitaiteen videoarkisto D-ark
Sivusto on syntynyt T.E.H.D.A.S. ry:n ja Porin taidemuseon yhteistyönä. Se sisältää tietokannan, johon tallenteiden metatiedot kirjataan. Tavoitteina on lisätä performanssitaiteen tunnettuutta, luoda edellytyksiä tutkimus- ja opetuskäytölle sekä mahdollistaa aineistojen pitkäaikaissäilytys. www.tehdasry.fi/dark/

 

Porin taidemuseo | archive.poriartmuseum.fi
Uusi archive.poriartmuseum.fi -sivusto on avattu.
Sivustolla on katseltavissa ja kuunneltavissa satakuntalaisten taiteilijoiden haastatteluja, luentoja, teosesittelyjä ja NYTE ry:n varhaisia performansseja. Ne avaavat näkymiä Porin ja Satakunnan taide-elämään viime vuosisadalla, 1950-luvulta alkaen.

 

Näyttelyarkiston hakupalvelu.

 

 

 
   Google Maps    Saavutettavuus-sivulle    Facebook    Instagram    Youtube

 

 

Yhteystiedot


PORIN TAIDEMUSEO
Eteläranta, 28100 PORI, FINLAND
p. +358 44 701 1080 (taidemuseon aukioloaikojen mukaisesti tai ti–su klo 11–18, ke klo 11–20)
taidemuseo@pori.fi

Porin taidemuseo toimii Sivistystoimialan Kulttuuriyksikön alaisuudessa osana Porin kaupunkia. Porin kaupungin rekisteriselosteet-sivustolla on lomake, jolla voi tehdä tietopyynnön rekisteriin tallennetuista tiedoista.

Turvallisuussuunnitelma (AVI)

Saavutettavuusseloste
Tietoa evästeistä

 

 


©  Pori Art Museum | Porin taidemuseo