PORIN TAIDEMUSEO

Eteläranta, FI-28100 PORI, FINLAND
Avoinna ti-su 11-18, ke 11-20. Pääsymaksut 4 / 2 EUR. Vapaa sisäänpääsy keskiviikkoisin klo 18-20.
Kahden päivän yhteislippu Porin taidemuseoon ja Satakunnan Museon toimipisteisiin 17 / 5 / 8,50 EUR.
Porin taidemuseossa käyvät Edenred, Epassi, Eazybreak, Smartum, Tyky+ ja Museokortti.

Taidemuseon isot näyttelytilat ovat poissa käytöstä tulevan remontin vuoksi. Vajiko Chachkhianin näyttely on esillä aulan yhteydessä olevissa näyttelytiloissa.

Näyttelyarkisto


 

Näyttelyt vuonna 2007

 


MIRROR MAKER
26.01.2007 - 20.05.2007
FIONA TAN

Kuka sinä olet? Fiona Tan sovittaa kysymystä teoksiinsa, jotka liikkuvat dokumentoinnin ja fiktion, biografian ja fantasian rajamailla. Kamera ei ole hänen mielestään luonnollinen tallennustapa. Paremminkin se on agent provocateur, provosoija, jonka läsnäolo rohkaisee ja tuottaa reaktioita kuvauskohteissa. Taitelijan teokset ovat aina yksilöiden ja ryhmien muotokuvia, ihmisistä erilaisissa kulttuurisissa ympäristöissä ja erilaisissa sosiaalisissa kerrostumissa. Hänen kiinnostuksensa ihmisten kuvaamiseen on seurausta perustavaa laatua olevasta epäilyksestä objektiivisen dokumentoinnin mahdollisuudesta. Fiona Tan on syntynyt vuonna1966 Indonesiassa, elää ja työskentelee Amsterdamissa

Näyttely toteutettu yhteistyössä: Brandts Klædefabrik, Landesgalerie Linz, Austria, Kunstmuseum Bergen

Näyttelyjulkaisu:
FIONA TAN Mirror Maker
Thorsten Sadowsky, Martin Hochleitner, Collen Higgins, Fiona Tan (toim.)
Englanti-saksa-tanska-suomi, 384 s.
ISBN 3-936636-89-3
Yhteistyössä Kunsthallen Brandts, Landesgalerie Linz, Bergen Kunstmuseum ja Porin
taidemuseo, 2006

LUE LISÄÄ ..


WITH THE SPEED OF SOUND
26.01.2007 - 25.03.2007
JUSSI HEIKKILÄ


Jussi Heikkilän taide ei ole sidottu materiaaliin, yksiselitteiseen formaattiin tai mediaan, vaikka hänen teoksensa syntyvät esineiden ja niiden materiaalin ehdoilla. Katsojalle hänen taiteensa tarjoaa välähdyksenomaisia oivalluksia luonnon ja ihmisen tuottamien objektien maailmasta. Ihmisen tapa katsoa vain askeleen verran edelle omaa kulkuaan, saa Heikkilän taidetta tutkiessa napakasti sormilleen. Omasta mielestään niin kaikkivaltias ihminen ei tule toimeen ilman luontoa, mutta luonto ei millään lailla tarvitse ihmistä - Heikkilän taide osoittaa tämän monin tavoin puhuttelevalla otteellaan. Hänen teoksensa viittaavat vain ohimennen kuvanveistoon eivätkä ne rajoitu käsitetaiteen teorioihin; ne vapauttavat ajattelemaan maailmaa.
Jussi Heikkilä luo Porin taidemuseon Siipeen ensimmäisen ääni-installaationsa. Virossa nauhoitetun teoksen äänimaisema nostaa ajatuksen lintujen vapaudesta värisyttävään kakofoniaan, jossa luonnonvoimat näyttävät taas kerran mahtavuutensa.
Yhteistyökumppanit ja tukijat: Genelec Oy.
LUE LISÄÄ ..


VEISTOSKÄINEN
26.01.2007 - 25.03.2007
KARI CAVÉN


Puulaatikko, jätelauta, ruostunut metalli, kaikenlaiset esine- ja kierrätysmateriaalit ovat Kari Cavénin veistosten raaka-ainetta. Taiteilija leikkii ja kokeilee erilaisia materiaaleja ja työvälineitä. Hän irrottaa ne käytännöllisistä yhteyksistään ja antaa niille uuden elämän. Ajan kolhimat materiaalit ja taiteilijan tarkkaan harkittu minimalistinen muotokieli käyvät veistoksissa riemullista vuoropuhelua. Teosten jo kertaalleen käytetyt ainekset ja osat antavat hienovaraisia vihjeitä arkielämästämme.
LUE LISÄÄ ..


ON METAPHORS / METAFORISTA
30.03.2007 - 27.05.2007
ALEXANDER GUTKE, MAGNUS THIERFELDER, ROBERO AGO AND ALESSANDRO DAL PONT


Italialaiskuraattori Luigi Fassin kokoama näyttely pyrkii esittämään neljän taiteilijan keskeisiä työmetodeja, jotka ovat valittu esimerkillisellä ja analyyttisellä tavalla, korostaen jokaisessa teoksessa käytettyä metaforista instrumenttia ja niiden välittämää merkitystä.

Italialainen kuraattori Luigi Fassi luonnehti ON METAPHORS / METAFORISTA-näyttelyä seuraavasti: On Metaphors
esittelee neljän taiteilijan – kahden ruotsalaisen ja kahden italialaisen - taiteellista tutkimustyötä. Kaikkien neljän taiteelle ja työmetodeille on ominaista metaforan käyttö. Metafora on nykytaiteen keskeinen lingvistinen elementti, jonka avulla on luotavissa semanttisia kenttiä temaattisen vuorovaikutuksen puitteissa.

On Metaphors -projekti keskittyy esimerkinomaisesti ja analyyttisella tavalla näyttelyyn valittujen neljän taiteilijan
työskentelymetodeihin. Huomio kohdentuu kussakin teoksessa käytettyyn metaforiseen instrumenttiin ja tämän välittämiin merkityksiin. Tarkastelun tavoitteena on tuottaa kaksoisnäkökulma - metodi ja merkitys, väline ja lopputulos-, jonka myötä nuorten kansainvälisten taiteilijoiden työskentelytapojen ymmärtäminen käy mahdolliseksi.
Kun kriittinen reflektio ja katsojan silmä näyttävät usein pysähtyvän vain taiteilijan tuottaman taideteoksen visuaaliseen
ja ekspressiiviseen ilmeeseen, On Metaphors / Metaforista -näyttely paneutuu niiden sijaan taideteoksen metaforisiin mekanismeihin ja näiden myötä muodostuviin tuloksiin.
Näyttely rakentuu kahden keskenään erilaisen lähestymistavan muodostamalle kontrapunktille. Ruotsalaistaiteilijoiden
ote on lähinnä eksakti ja analyyttinen; italialaiset taiteilijat edustavat enemmänkin leikkisyyttä ja mielikuvituksellisuutta.
Yhteistyökumppanit ja tukijat: Istituto Italiano di Cultura / Italian kulttuuri-instituutti, Helsinki.
LUE LISÄÄ ..


IC-98, TEESEJÄ YHTEISKUNTARUUMIISTA (NOITAYMPYRÄT 1-3)
30.03.2007 - 20.05.2007
VISA SUONPÄÄ JA PATRIK SÖDERLUND

IC-98 syntyi vastareaktiona akateemisen maailman rajoituksille. Visa Suonpään ja Patrik Söderlundin muodostaman ryhmän työskentelyssä erilaiset näkökulmat ja lähestymistavat yhdistyvät. IC-98 kartoittaa historiallisia murtumakohtia, vaihtoehtoisia polkuja sekä kyseenalaistaa luutuneita käsityksiä ja ajattelumalleja. Porin taidemuseon MEDIApisteessä on esillä IC-98 uudet animaatiot Noitaympyrät 1-3.

Näyttelyjulkaisu:
ISBN 978-952-5648-05-8
Teesejä yhteiskuntaruumiista IC-98
Porin taidemuseon julkaisuja 86
LUE LISÄÄ ..


KYSE ON AIKAMME TAITEESTA / IT’S ABOUT THE ART OF OUR TIME / DET ÄR FRÅGA OM NUTIDA KONST - MAIRE GULLICHSEN
27.05.2007 - 30.09.2007


Maire Gullichsenin syntymästä tulee vuonna 2007 kuluneeksi 100 vuotta. Porin taidemuseon ja Maire Gullichsenin taidesäätiön järjestämä juhlanäyttely rakentaa kokonaiskuvaa maamme modernin taiteen kehityksestä ja sen kansainvälisistä vaikutteista. Vuosisadan alkupuolen mestareista Helene Schjerfbeckistä, Ellen Thesleffistä ja Tyko Sallisesta edetään uuden kuvan rakentajien Birger Carlstedtin, Unto Pusan, Sam Vannin ja Lars-Gunnar Nordströmin kautta ajanjaksolle, jota edustavat mm. Tor Arne, Carolus Enckell, Jorma Hautala, Matti Kujasalo ja Paul Osipow. Kansainvälisistä taiteilijoista voidaan mainita mm. Victor Vasarely ja Alberto Viani.

Näyttelyyn liittyy samanniminen juhlajulkaisu, joka on toteutettu yhteistyössä Maire Gullichsenin taidesäätiön ja Kuvataiteen keskusarkiston kanssa.

Tiedote >>

MAIRE GULLICHSEN >>

JUHLAJULKAISU:
ISBN 978-952-5648-04-1
KYSE ON AIKAMME TAITEESTA - MAIRE GULLICHSEN
IT’S ABOUT THE ART OF OUR TIME - MAIRE GULLICHSEN
DET ÄR FRÅGA OM NUTIDA KONST - MAIRE GULLICHSEN
Toimittaja: Esko Nummelin
Suomi-ruotsi-englanti, 269 s., nelivärikuv.
Porin taidemuseon julkaisuja 85

LUE LISÄÄ ..


DON´T WORRY - BE CURIOUS! 4TH ARS BALTICA TRIENNIAL OF PHOTOGRAPHIC ART
12.10.2007 - 20.01.2008


www.arsbalticatriennial.org

Neljäs valokuvataiteen Ars Baltica Triennaali Don’t Worry – Be Curious! esittelee kahdenkymmenen Itämeren alueen taiteilijan valokuvia, videoteoksia ja installaatioita. Teokset pohtivat aikamme yhteiskunnallisten muutosten aiheuttamia ongelmia ja pelkoja.

Tiedote >>

Näyttelyn teema DON´T WORRY – BE CURIOUS! johdatti kymmenen Itämeren ympäristön maan taiteilijat, kuraattorit, taidekriitikot ja taiteentutkijat pohtimaan aikamme yhteiskunnallisten muutosten luomia ongelmia ja pelkoja. Läntisen ja pohjoisen Euroopan alueella kyse on hyvinvointivaltion tulevaisuudesta, entisen Itä-Euroopan
maissa sosialismin jälkeisen markkinatalousyhteiskunnan muodostumisesta. Historiallisista eroista ja erilaisista taustoista huolimatta koetut uhkat tuottavat samankaltaisia reaktioita. Sosiaalisen voimattomuuden pelko, identiteetin hämärtyminen ja epävarma tulevaisuus ovat maapalloistumisen seurauksia. Paradoksaalisesti tämä näyttää johtavan varjelun ja rajoitusten todellisuuteen, johon kuuluvat vierauden pelko ja toiseuden sulkeminen ulkopuolelle. Taiteen tulee olla vuorovaikutusmuoto, joka saa voimansa uteliaisuudesta – ja kiinnostus on pelkojen paras hoitokeino.

Näyttelyn kuratoi Dorothee Bienert. Näyttelyn taiteilijat olivat: Petra Bauer (SE), Anna Baumgart (PL), Bodil Furu (NO), Olga Chernysheva (RU), Colonel & Khaled Ramadan (DK), Kaspars Goba (LV), Oliver Kochta-Kalleinen&Tellervo Kalleinen (FI), Kristina Inciuraite (LT), Sven Johne (DE), Talleiv Taro Manum (NO), Tanja Nellemann Poulsen (DK), Anu Pennanen (FI), Janne Schäfer & Kristine Agergaard (DE/DK), Katrin Tees (EE), Arturas Valiauga (LT), Julita Wójcik (PL).

Näyttely toteutettiin Euroopan unionin KULTTUURI2000 yksivuotisten hankkeiden tuella.

Yhteistyökumppanit olivat Stadtgalerie Kiel ja KUMU – Estonian Art Museum, Tallinna.
Ars Baltica valokuvataiteen Triennaaliin liittyen järjestettiin 25.-26.10.2007 Porin taidemuseossa kansainvälinen konferenssi, jossa luennoivat mm. kulttuurikriitikko Boris Buden, Berliini, sosiologi Tuomas Ylä-Anttila, Helsinki, taiteilija Anu Pennanen, Helsinki, filosofi Annika Ruth Persson, Berliini, taiteilija Kaspars Goba, Riika, taiteilija Khaled D. Ramadan, Kööpenhamina, kuraattori Ekaterina Degot, Moskova, gallerianjohtaja Sebastian Ciochocki,
Bytom ja johtaja Chus Marinez, Frankfurt.

Konferenssiin liittyvä julkaisu ilmestyy Porin taidemuseon julkaisusarjassa vuonna 2008.

ISBN 978-3-86588-387-2
DON’T WORRY Be Curious!
4th Ars Baltica Triennial of Photographic Art
Toimittaja: Dorothee Bienert
Englanti, 136 s., nelivärikuv.

LUE LISÄÄ ..


ELLEN THESLEFF JA AIKALAISET
12.10.2007 - 20.01.2008


Ellen Thesleffille (1869-1954) taide merkitsi olemassaolon henkisen ytimen ja sen näkymättömän hartauden muuttamista kuvan kielelle. Symbolismi ja askeettiset väriskaalat vaihtuivat Thesleffin taiteessa 1900-luvulle tultaessa rohkeaan otteeseen ja koloristiseen ajatteluun. Thesleff oli maamme ensimmäisiä ekspressionisteja ja sellaisena vuosisadanvaihteen Suomen taiteen kentällä ulkopuolinen. Hän kulki rohkeasti omaa tietään. Italia oli taiteilijan toinen kotimaa, mutta hän asui ja työskenteli myös Suomessa pidempiä jaksoja, mm. vuosina 1909-12. Puupiirrostekniikkaan Thesleffin johdatti englantilainen Gordon Graig, johon hän oli tutustunut Firenzessä vuonna 1907.
ELLEN THESLEFF JA AIKALAISET -näyttely aloittaa säännölliset Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelman esittelyt projektihuoneen tiloissa.

Yhteistyökumppanit:
Mikkelin taidemuseo, Kuopion taidemuseo, Aineen taidemuseo (Tornio) sekä SLS - Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Tiedote >>
LUE LISÄÄ ..


 

 

 

Kokoelmat & Arkisto

Taidekokoelmat

Arkistot

Mitä meistä jää. Satakunnan museoiden kokoelmaohjelma julkistettu 20.5.2021

Tutkimus - Artikkelit - TUTKA-sarja

Performanssiarkisto D-arkVuosikertomukset

VerkkojulkaisutNäyttelyarkisto

Kausiohjelmat (Haitarit)

Luentosarjat

YouTube-videokanava

 

 

 

 
   Google Maps    Saavutettavuus-sivulle    Facebook    Instagram    Youtube

 

 

 

 

 

Yhteystiedot


PORIN TAIDEMUSEO
Eteläranta, 28100 PORI, FINLAND
p. +358 44 701 1080 (taidemuseon aukioloaikojen mukaisesti tai ti–su klo 11–18, ke klo 11–20)
taidemuseo@pori.fi

Porin taidemuseo toimii Sivistystoimialan Kulttuuriyksikön alaisuudessa osana Porin kaupunkia. Porin kaupungin rekisteriselosteet-sivustolla on lomake, jolla voi tehdä tietopyynnön rekisteriin tallennetuista tiedoista.

Turvallisuussuunnitelma (AVI)

Saavutettavuusseloste
Tietoa evästeistä

 

 

©  Pori Art Museum | Porin taidemuseo