PORIN TAIDEMUSEO

Eteläranta, FI-28100 PORI, FINLAND
Avoinna ti-su 11-18, ke 11-20. Pääsymaksut 4 / 2 EUR. Vapaa sisäänpääsy keskiviikkoisin klo 18-20.
Kahden päivän yhteislippu Porin taidemuseoon ja Satakunnan Museon toimipisteisiin 17 / 5 / 8,50 EUR.
Porin taidemuseossa käyvät Edenred, Epassi, Eazybreak, Smartum, Tyky+ ja Museokortti.

Taidemuseon isot näyttelytilat ovat poissa käytöstä tulevan remontin vuoksi. Vajiko Chachkhianin näyttely on esillä aulan yhteydessä olevissa näyttelytiloissa.

Näyttelyarkisto


 

Näyttelyt vuonna 2006

 


URBAN CREATURES
27.01.2006 - 28.05.2006
ULF AMINDE, SERGIO BELINCHON, SHAHRAM ENTEKHABI, MATHILDE TER HEIJNE, REMY MARKOWITSCH, BJØRN MELHUS, MAYA ROOS, KAI SCHIEMENZ, MICHAELA SCHWEIGER.

Näyttely pohtii sosiaalisia ja kulttuurisia ilmiöitä, jotka nousevat esiin urbaanista ympäristöstä. Eristäytyminen, narsismi, epävarmuus ja hajanainen kommunikaatio ovat urbaanin massayhteiskunnan ja kulttuurin vastakohtaisuuksia, jossa yksilöllä on mahdollisuus löytää itsensä. Todellisuuden tarkastelu ja tulkitseminen sekä yksilön minä -kuva saavat vaikutteita mediaympäristöstä ja sen merkkimaailmasta. Urban Creatures esittää Berliinissä asuvien taiteilijoiden veistoksia, installaatioita, videoita ja valokuvia, joissa tutkitaan urbaania matriisia jokapäiväisen elämän tilana ja kulttuurisena tuotantona.

Näyttelyjulkaisu:
ISBN 951-9355-93-6
URBAN CREATURES
ISSN 1795-3316
Toimittaja: Dorothee Bienert.
Graafinen suunnittelu: Patrik Söderlund
Artikkelit: Iris Hanika Harri Veivo, Marc Schweska, Antje Weitzel, Doris Berger, Kathrin Becker, Sandra Frimmel, Ulrike Kremeier, Thomas Wulffen, Claudia Beelitz, Peter Herbstreuth.
Taiteilijat: Ulf Aminde, Rémy Markowitsch, Shahram Entekhabi, Mathilde ter Heijne, Sergio Belinchón, Michaela Schweiger, Bjørn Melhus, Maya Roos ja Kai Schiemenz
Porin taidemuseon julkaisuja 79 / Pori Art Museum Publications 79
Käännökset: Nina Domisch (suomi-saksa); Tomi Snellman (suomi-englanti);Rebeccah Blum (saksa-englanti)
Paino: Salpausselän kirjapaino 2006
Porin taidemuseon julkaisuja 79 / Pori Art Museum Publications 79
Laajuus: 160 s.

LUE LISÄÄ ..


ME, MYSELF, NYKARLEBY [THE WORLD] AND I
27.01.2006 - 19.03.2006
ALBERT BRAUN

Saksalaissyntyisen Albert Braunin näyttely Me, Myself, Nykarleby [the World] and I Porin taidemuseon Siivessä tarkkailee identiteetin luonnetta käyttäen esimerkkinään suomenruotsalaista kotikaupunkiaan Uusikaarlepyytä.
LUE LISÄÄ ..


INA COLLIANDER. PRINTS
27.01.2006 - 28.05.2006
MAIRE GULLICHSEN JA MODERNISMI

Porin taidemuseon MEDIApisteen pienoisnäyttely INA COLLIANDER Grafiikkaa ja maalauksia esittelee monivärisistä puupiirroksistaan tunnetun taiteilijan, jonka tuotannolle oli ominaista mm. ortodoksisesta traditiosta ammentava kuvallinen ajattelu. Näyttely jatkaa Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelman taiteellisia teemoja tarkastelevien kokonaisuuksien sarjaa.
LUE LISÄÄ ..


CAROLUS ENCKELL
24.03.2006 - 28.05.2006


Ei ole olemassa sanaa, joka voisi kuvata ympyrän muodon suhteessa pintaan tai minun katseeni vaeltelun Pierre Bonnardin maalauksen värimeressä. Carolus Enckell

Puhtaimmillaan maalaus on silloin kun se sanoutuu irti symbolisista ja allegorisista merkityksistä asettaen näiden tilalle subjektiivisen tulkinnan, kirjoitti Carolus Enckell vuonna 1992. Taitavana kirjoittajana tunnetusta Enckellistä itsestään on sanottu, että hänelle taide on todellisen ja alkuperäisen elämän ilmenemistä esteettisessä, universaalisessa hahmossa.

Julkaisu:
ISBN 951-9355-98-7
Carolus Enckell, TAITEEN KIELET / THE LANGUAGES OF ART
ISSN 1795-3316
Toimittajat: Jorma Hautala, Jaakko Lintinen, Esko Nummelin.
Graafinen suunnittelu: Patrik Söderlund
Käännökset: Jűri Kokkonen (suomi-englanti), Sara Torvalds (suomi-ruotsi)
Paino: Finepress 2006
TUTKA – Porin taidemuseon tutkimuksia 5 / Pori Art Museum Studies 5
Porin taidemuseon julkaisuja 80 / Pori Art Museum Publications 80.
Laajuus: 240 s.

LUE LISÄÄ ..


VALOS
24.03.2006 - 28.05.2006
VESA-PEKKA RANNIKKO

Vesa-Pekka Rannikon näyttely Valos Porin taidemuseon Projektihuoneessa hahmottaa veistoksilla näyttelytilan kaksiulotteiseksi pinnaksi.

Näyttelyjulkaisu:
ISBN 952-5648-00-1
VESA-PEKKA RANNIKKO. VALOS / CASTING
ISSN 0359-4327
Artikkelit: Laura Selin, Tarja Pitkänen-Walter
Valokuvat: Tomi Glad, Porin taidemuseo
Graafinen suunnittelu: Liisa Seppo
Käännökset: Sara Torvalds
Paino: TRIO-OFFSET 2006
Porin taidemuseon julkaisuja 81 / Pori Art Museum Publications 81
Laajuus: 232 s.

LUE LISÄÄ ..


INTERSECTION - BETWEEN PAST AND FUTURE
09.06.2006 - 27.08.2006


Suomalainen nykytaide menestyy tänä päivänä erittäin hyvin. Se tunnetaan kansainvälisesti poikkeuksellisen korkeatasoisena ja kiinnostavana. Porin taidemuseo juhlii 25-vuotta täyttävää toimintaansa toteuttamalla Maire Gullichsenin taidekokoelman hengessä katsauksen maamme ajankohtaiseen taiteeseen. Intersection - between past and future / Leikkauspiste - menneen ja tulevan välissä - näyttely muodostuu kolmesta kokonaisuudesta.
Mukana on kaikkiaan kymmenen taiteilijaa: Elina Brotherus, Kyllikki Haavisto, Pertti Kekarainen, Ola Kolehmainen, Lotta Määttänen, Anna Tuori ja Marko Vuokola. Projektihuoneessa Markus Kåhre. Veistospihalla Tommi Grönlund & Petteri Nisunen.
LUE LISÄÄ ..


LUOLA 1 / LUOLA 2
09.06.2006 - 27.08.2006
JUHANA BLOMSTEDT

Tunnetussa luolavertauksessa kreikkalainen filosofi Platon (427-347 e.Kr) kehotti kuvittelemaan vankilana käytetyn luolan, jossa vangit on kahlehdittu selkä oviaukkoon päin. He eivät voi nähdä ulos. He näkevät vain varjot, jotka heijastuvat luolan seinille. Koko ikänsä luolassa viettäneet vangit kuvittelevat varjoja todellisiksi.

Juhana Blomstedtin Luola-sarjan maalaukset tarkastelevat niitä tapoja, joilla tietoisuutemme hahmottaa ympäröivää maailmaa. Kysymyksiä ovat mm. Miten näen ja Miksi näen, niinkuin näen. Teoksillaan Blomstedt tutkii sitä välineistöä, jolla ihminen pyrkii ymmärtämään, ottamaan maailman haltuunsa.
LUE LISÄÄ ..


KERÄILIJÄN KATSE / COLLECTORS EYE
08.09.2006 - 07.01.2007


”Me katsomme taidetta tavalla, jonka museot ovat meille opettaneet ja meidän on vaikea ymmärtää, että museo ei ole aina ja kaikkialla ollut taiteen luonnollinen ympäristö” kirjoitti ranskalainen novellisti, seikkailija ja taidehistorioitsija André Malraux (1901-1976). (Voices of Silence, Princeton1978.) Taidehistorian tuottama ja museolaitoksen vaalima taidekäsitys on vain vaivoin sietänyt viittauksia yksityiseen taidemakuun. Käytännössä kaikki maamme merkittävimmät taidemuseot ovat kuitenkin syntyneet yksityisten ihmisten keräämien kokoelmien perustalle. Voi sanoa, että taidemuseoiden kokoelmat ovat kokoelmien kokoelmia. Useammin kuin ehkä ajatellaankaan taustalla on yksityinen, asialleen vihkiytynyt henkilö, keräilijä.
”Mitä syvemmälle taiteeseen pääsee, sitä vähemmän tärkeää on taideobjektin omistaminen. Taiteen ymmärtämien on tapa elää.” Tämä taidekokoelman kerääjän lause johdattaa KERÄILIJÄN KATSE / COLLECTORS EYE –näyttelyyn, joka esittelee kolme subjektiivista, osittain sisäkkäin lomittuvaa näkökulmaa aikamme kotimaiseen ja kansainväliseen taiteeseen.

LUE LISÄÄ ..


OSCAR MUÑOZ
08.09.2006 - 05.11.2006


Historia on aina rekonstruktio. Koettu ja nähty tallentuu muistinvaraisiksi mielikuviksi. Oscar Muñoz osoittaa teoksissaan kuinka vaikeaa on vangita ja määritellä toisinto maailmasta. Muñoz muistuttaa ihmiselämän katoavaisuudesta, haavoittuvaisuudesta ja jokaisen silmänräpäyksen ainutlaatuisuudesta.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä: Iturralde Gallery, Los Angeles, California.

LUE LISÄÄ ..


ALTTARIKAAPPI
08.09.2006 - 25.01.2007
OSSI SOMMA

Porin taidemuseon kokoelmahankintoja ja lahjoituksia.


SIGNS
10.11.2006 - 07.01.2007


Merkki, sign [sain] voi johdattaa ajattelemaan konkreettista merkkien täyttämää ympäristöä tai merkin, itsensä sisältöä. SIGNS –näyttelyn teoksia voisi luonnehtia ajatuksella: ”ole minulle merkki jostakin”. Näyttelyn teokset liikkuvat symbolisten perusmuotojen, ihmisen ilmeiden, viittomakielisen merkkikielen ja elekielen merkkien kakofoniassa, josta katselija löytää merkkejä ja merkityksiä. Peruselementit väri, muoto ja pinta symboloivat ja rakentavat sillan taiteen, filosofian ja jokapäiväisen elämän rakenteisiin.
LUE LISÄÄ ..


AASIAN SIRPALEITA
10.11.2006 - 07.01.2007


”Sain kirjoituskoneen käyttööni. Tässä lupaamani kiertokirje päiväkirjastani, sellaisena kuin se on, muuttamatta, lisäämättä, hetken tunnereaktiot, jotkut varsin intiimiä laatua, nyt menköön.” Tero Kiiskinen, päiväkirja 1976. Porin taidemuseon syyskauden teemana on ihmisen ja taiteen välinen suhde, taide ja elämä.

Näyttelyjulkaisu:
ISBN 978-952-5648-03-4
AASIAN SIRPALEITA
Tero Kiiskinen. Taiteilija. Tutkimusmatkailija
FRAGMENTS OF ASIA
Tero Kiiskinen. Artist. Explorer
Toimittaja: Kimmo Sarje
Suomi-englanti, 296 s., nelivärikuv.
ISBN 978-952-5648-03-4
Porin taidemuseon julkaisuja 84, 2006

LUE LISÄÄ ..


 

 

 

Kokoelmat & Arkisto

Taidekokoelmat

Arkistot

Mitä meistä jää. Satakunnan museoiden kokoelmaohjelma julkistettu 20.5.2021

Tutkimus - Artikkelit - TUTKA-sarja

Performanssiarkisto D-arkVuosikertomukset

VerkkojulkaisutNäyttelyarkisto

Kausiohjelmat (Haitarit)

Luentosarjat

YouTube-videokanava

 

 

 

 
   Google Maps    Saavutettavuus-sivulle    Facebook    Instagram    Youtube

 

 

 

 

 

Yhteystiedot


PORIN TAIDEMUSEO
Eteläranta, 28100 PORI, FINLAND
p. +358 44 701 1080 (taidemuseon aukioloaikojen mukaisesti tai ti–su klo 11–18, ke klo 11–20)
taidemuseo@pori.fi

Porin taidemuseo toimii Sivistystoimialan Kulttuuriyksikön alaisuudessa osana Porin kaupunkia. Porin kaupungin rekisteriselosteet-sivustolla on lomake, jolla voi tehdä tietopyynnön rekisteriin tallennetuista tiedoista.

Turvallisuussuunnitelma (AVI)

Saavutettavuusseloste
Tietoa evästeistä

 

 

©  Pori Art Museum | Porin taidemuseo