PORIN TAIDEMUSEO

Eteläranta, FI-28100 PORI, FINLAND
Avoinna ti-su 11-18, ke 11-20. Pääsymaksut 4 / 2 EUR. Vapaa sisäänpääsy keskiviikkoisin klo 18-20.
Kahden päivän yhteislippu Porin taidemuseoon ja Satakunnan Museon toimipisteisiin 17 / 5 / 8,50 EUR.
Porin taidemuseossa käyvät Edenred, Epassi, Eazybreak, Smartum, Tyky+ ja Museokortti.

Taidemuseon isot näyttelytilat ovat poissa käytöstä tulevan remontin vuoksi. Vajiko Chachkhianin näyttely on esillä aulan yhteydessä olevissa näyttelytiloissa.

Näyttelyarkisto


 

Näyttelyt vuonna 1985

 


KALEVALAN MAAILMA
06.01.1985 - 03.03.1985
AKSELI GALLEN-KALLELA

Tiedote:
Kalevalan juhlavuoteen liittyen Porin taidemuseo, Gallen-Kallelan museo ja Gösta Serlachiuksen taidemuseo ovat valmistaneet näyttelyn, jossa keskitytään Akseli Gallen-Kallelan (1865-1931) Kalevala-aiheiseen tuotantoon. Gallen-Kallela on kuvannut Kalevalan teemoja laajemmin kuin kukaan suomalainen taiteilija, ja hänen hahmottamanaan kalevalainen maailma on painunut mieliimme.

Kolmen taidemuseon yhteishanke lähti siitä, että kullakin on läheinen yhteys Gallen-Kallelaan. Pori on ollut taiteilijan syntymäkaupunki, ja Porissa on myös vuorineuvos F. A. Juséliuksen vuosina 1899-1902 rakennuttama mausoleumi 11-vuotiaana kuolleen Sigrid-tyttärensä muistoksi. Akseli Gallen-Kallela toteutti mausoleumin pääasiallisen koristelun, kuulut freskonsa parhaimpana luomiskautenaan temaattisesti lähellä Kalevala-aiheistoaan. Tämän vuoksi freskojen alkuperäisluonnoksia on haluttu esitellä näyttelyn yhteydessä. Gösta Serlachiuksen taidemuseoon Mänttään ovat päätyneet lukuisat keskeiset Gallen-Kallelan teokset. Tarvaspäässä, Gallen-Kallelan museossa, on nähtävänä taiteilijan ateljee hänen elämänvaiheitaan ja tuotantoaan valaisevine aineistoineen.

”AKSELI GALLEN-KALLELAN – Kalevalan maailma” näyttely ei pyri olemaan taiteilijan Kalevala-töiden läpileikkaus. Näyttelyn perustana ovat olleet Gösta Serlachiuksen taidemuseon ja Gallen-Kallelan museon teokset sekä Juseliuksen mausoleumin freskoluonnosten osalta Sigrid Juselius Säätiön teokset. Näyttelyn pääasiallinen aineisto käsittää keskeisten Kalevala-aiheisten teosten luonnoksia ja harjoitelmia – teoksia, jotka yleensä jäävät yleisölle tuntemattomaksi. Tämän aineiston välityksellä halutaan valottaa Gallen-Kallelan tunnettujen Kalevala-teosten syntyä, kertoa niiden taustasta monimuotoisine kokeiluneineen ja muutoksineen. Varsinaiset Kalevalaan liittyvät pääteokset sekä taiteilijan keskeisin tuotanto laajemminkin esitellään näyttelyn yhteyteen tuotetussa multivisio-ohjelmassa, jonka ovat suunnitelleet Douglas Sivén ja Heikki Tuuli.

Näyttelyesitteessä professori Sixten Ringbom artikkelissaan ”Luonto ja ihminen Gallen-Kallelan maalauksissa” luo mielenkiintoisen näkökulman Akseli Gallen-Kallelan kehityksestä kansallisten myyttien, erityisesti Kalevala-tematiikan, visualisoijaksi.

Näyttelyjulkaisu:
ISBN 951-9355-08-1 Akseli Gallen-Kallela: Kalevalan maailma/ Kalevalas värld
Porin taidemuseo 6.1.-3.2.1985

Käännös: Ensio Kukkasniemi (artikkeli)
Taitto ja juliste: Porin taidemuseo
Valokuvat: C. Grünberg, Kari Hakli, Kari Lehtinen, Erkki Soininen, Douglas Sivén, Matti Ruotsalainen
Satakunnan Kirjateollisuus Oy, Pori 1984
Porin taidemuseon julkaisuja 4


ESPANJAN TAIDE TÄNÄÄN
LA PRESENCIA DE LA REALIDAD
EN EL ARTE ESPANOL CONTEMPORANEO

10.02.1985 - 12.05.1985


Tiedote:
Vaikka useat Espanjan sotien jälkeiset taiteen kärkinimet ovat kansainvälisten näyttelyiden välityksellä tunnettuja Suomessakin, kokonaiskuva maan viimeaikaisimman taiteen kehityksestä on meillä varsin puutteellinen. Useista yhteyksistä on kuitenkin voitu havaita, että varsinkin viimeisen kymmenen vuoden aikana Espanjan taiteessa on tapahtunut erityisen paljon. Vanhemman sukupolven mestarit työskentelevät edelleen voimallisesti ja tämän päivän nuoret tekijät ovat näkyvästi valtaamassa paikkaansa kansainvälisessä taidemaailmassa.

Espanjan historiallinen tilanne ja pitkä eristyksen kausi ovat olleet vaikuttamassa tietyn ”espanjalaisen hengen” ja taidetradition säilymiseen. Sen luonteenomaiset piirteet – voimakkaasti latautunut, intensiivinen tunnelma, kyky pelkistää olennainen, materiaalin hallinta – ilmenevät välittömästi sotien jälkeisessä taiteessa ja edelleen kyseisen taiteilijasukupolven tämän päivän tuotannossa. Näyttely esittelee useiden 1940-luvun lopulta lähtien keskeisesti vaikuttaneiden taiteilijoiden tuotantoa Antoni Tápiesista ”El Grupo”- ryhmän Antonio Sauraan, Martin Chiricoon, Manuel Millaresiin ja Rafael Canogariin.

Tápiesin ja muiden vanhempien mestareiden merkitys on luonnollisesti ollut suuri nuoremmille polville, joskin 1970-luvulla uudemman taiteen on todettu olleen voimakkaassa kriisissä. Muuttuneessa yhteiskunnallisessa tilanteessa on myös kuvataiteessa tapahtunut arvojen tarkistusta niin tradition merkityksen arvioinnissa kuin uuden identiteetin etsimisessäkin. Yleiskuva Espanjan tämän päivän taiteesta on monimuotoinen: sitä leimaavat toisaalta omaperäisyys, toisaalta laajentuneiden yhteyksien vaikutuksesta selvät kytkennät kansainvälisiin nykyvirtauksiin.

Paikallisesti näyttely keskittyy Espanjan kahteen tärkeimpään taidealueeseen. Madridin alueella lähinnä Kastilian ja Sevillan koulukuntien vaikutuksesta realistinen traditio on voimakas. Luis Gordillon välittäjän ja uudistajan rooli korostuu kokonaisen uuden figuratiivisen taiteilijapolven esiinnousuna 1970-luvulta lähtien. Toinen tärkeä keskus, Barcelona ja sitä ympäröivä Katalonian alue, on vanhastaan luonut omat traditionsa osana Välimeren kulttuuripiiriä. Tänä päivänä sillä on myös kiinteät yhteydet Keski-Euroopan taidevirtauksiin, ja useat nuoren polven taiteilijat – esim. Sevilla, Broto, Barcelo – kuuluvat nykyisen kansainvälisen ekspressionismin eturiviin. Francisco Calvo Serraler toteaa näyttelyluettelon esipuheessaan: ” Espanja on muuttamassa muotoaan. Onpa sen suunta tällä etapilla mikä tahansa, ei ole epäilystäkään siitä, että nämä nuoret taiteilijat ovat sen airuita. He kuuluttavat avointa Espanjaa.

Porin taidemuseo 10.2.-24.3.1985
Alvar Aalto- museo 5.4.- 12.5.1985
Sinebrychoffin taidemuseo 24.5.-4.8.1985

Näyttelyjulkaisu:
ISBN 951-9355-09-X Espanjan taide tänään
Porin taidemuseo 10.2.-24.3.1985
Luettelon toimitus ja taitto: Porin taidemuseo/Hilkka Kuusijärvi
Asiakirjat: Maria Angeles Gutiérrez Diaz – Ulkoasiainministeriö, Madrid,Irene Moratilla – Kulttuuriministeriö, Madrid
Valokuvat: Rafael Lobato, Catalá Roca, Jesse Férnandez, Alberola
Käännökset: Maikki Anttila, Kimmo Pasanen
Kansi: Manolo Valdes: Musta Nauha, 1984
Painopaikka: Satakunnan Kirjateollisuus Oy, Pori 1985
Porin taidemuseon julkaisuja 5


PERUSKOKOELMA
28.03.1985 - 19.05.1985


järjestänyt Porin taidemuseo


VARRELLA VIRRAN 3KANSAINVÄLINEN TAIDEVALOKUVA TÄNÄÄN
23.05.1985 - 14.07.1985


VARRELLA VIRRAN- näyttelysarjassaan Porin taidemuseo esittelee ajankohtaista kansainvälistä taidevalokuvausta kutsumalla yhdeksän maailman eturivin kuvaajaa esittelemään oman valintansa mukaisesti tuotantoaan. Näyttelyssä ovat mukana seuraavat taiteilijat:
Harry Callahan, USA
Franco Fontana, Italia
Kishin Shinoyama, Japani
Robert Mapplethorpe, USA
Marina Abramovic / Ulay, Hollanti
Georges Rousse, Ranska
Graeme Outerbridge, Bermuda
Marcel Odenbach, Saksan Liittotasavalta
Cindy Sherman, USA

Näyttelyn tavoitteena on valokuvan, videon ja multivision keinoin esitellä tämän hetken kuvataiteellisia suuntauksia valokuvan alueella. Harry Callahan luo näyttelylle historiallista ulottuvuutta jo klassisilla mustavalkokuvillaan, jotka ovat 1940- ja 1950-luvulta. Uutta yhdysvaltalaista kuvausta edustavat Cindy Sherman ja Robert Mapplethorpe. Shermanin yhteiskuntakritiikki kohdistuu massamedioiden glamour- tyyliä vastaan. Mapplethorpe tutkii kuvissaan yhtä lailla kukkien kuin ihmisvartalon estetiikkaa eroottisilla, syväluotaavan pelkistävillä tutkielmillaan. Franco Fontana ja Graeme Outerbridge edustavat värivalokuvauksen lähes abstraktia ulottuvuutta. Fontana pelkistää maiseman, kun taas Outerbridge löytää sommitelmansa bermudalaistalojen kirkkaista väripinnoista. Ranskalainen Georges Rousse työskentelee kuin nykypäivän arkeologi löytäen kauneutta hylätyistä, usein jo raunioituneista tiloista. Näyttelyssä esiteltävät teokset hän on toteuttanut Porin Finlaysonin tyhjissä tehdassaleissa helmikuussa 1985.

Japanilainen Kishin Shinoyama on kehittänyt oman multivisiotekniikkansa, jota hän kutsuu nimeltä ”Shinorama”. Shinoyama käyttää useaa samanaikaisesti laukeavaa, eri kuvakulman antavaa kameraa. Näin kokonaisuuteen syntyy eräänlainen panoraamatunnelma. Näyttelyssä esiteltävän ohjelman aiheena on Tokio. Hollannissa työskentelevät Marina Abramovic ja Uwe Laysiepen osallistuvat näyttelyyn videoinstallaatioilla, jolla he olivat mukana vuoden 1984 Venetsian biennaalissa. Tuoretta kansainvälistä videotaidetta edustaa myös saksalaisen Marcel Opdenbachin installaatio.

Näyttelyjulkaisu:
ISBN 951-9355-10-3 Varrella Virran 3: Kansainvälinen taidevalokuva tänään
Porin taidemuseo 23.5.-14.7.1985
Artikkelien kirjoittajat: Giuliana Scimé – professori, Milano
Alain Sayag – Valokuvaosaston johtaja
Arvo Rafael Minkkinen – kuvaaja/opettaja, Taideteollinen korkeakoulu. Lahden taideteollinen oppilaitos
Kuutti Lavonen – taiteilija
Catherine Strasser – taidehistorioitsija
Käännökset: Kimmo Pasanen, Eeva Puttonen, Ritva Päivömaa
Translations: Harald Arnkil, Martin Eastrbrook, Ritva Päivömaa, Kimmo Pasanen
Luettelon toimitus/taitto: Porin taidemuseo/Hilkka Kuusijärvi
Satakunnan Kirjateollisuus Oy, Pori 1985
Porin taidemuseon julkaisuja 6
KESÄNÄYTTELY - TAIDESÄÄTIÖN KOKOELMISTA
15.07.1985 - 15.09.1985


järjestänyt Porin taidemuseo


UUTTA SATOA - SATAKUNTALAISTA TAIDETTA PORIN TAIDEMUSEOSSA
20.09.1985 - 20.10.1985


Tiedote:
Taideteosten esineellisen tallennuksen ohella taidemuseon tehtäviin kuuluu kuvataiteeksi kutsutun ilmiön tutkimus ja tutkimustyöhön liittyvän aineiston kokoaminen. Aluetaidemuseona eräs Porin taidemuseon tehtävistä on dokumentoida ja tutkia Satakunnan kuvataide-elämää sekä koota tieostoja vastaisen tutkimuksen varalle.

Tämä tehtävä on näkynyt taidemuseon toiminnassa jo kauan. Vuodesta 1981 lähtien taidemuseo on kartoittanut jo usean satakuntalaisen taiteilijan tuotantoa. Suurelle yleisölle nämä taiteilijakohtaiset inventoinnit ovat tuttuja laajoista, yhden taiteilijan tuotantoa esittelevistä takautuvista näyttelyistä, joita museossa on ollut vuosittain.

Museon toiminta-alueen kuvataide-elämän kartoittamiseksi em. näyttelyt eivät yksistään riitä. Tämän vuoksi museon tarkoituksena on ollut ajoittain järjestää useampien taiteilijoiden tuotantoa esitteleviä yhteisnäyttelyitä. Viime vuonna kartoitettiin satakuntalaisten taiteilijoiden tuotantoa avoimessa, jurytetyssä näyttelyssä, joka järjestettiin Poriginal Galleriassa. Tämä gallerian avajaisnäyttely esitteli kaikkiaan 39 kuvataiteilijaa.

Loppukesästä 1985 Porin taidemuseon investoi aluetaidemuseotoimintaan liittyen otoksen satakuntalaisten taiteilijoiden viimeisimmästä tuotannosta. Otokseen valittiin 24 taiteilijaa. Inventoidut teokset – kaikkiaan 135 – koottiin taidemuseolle ja kuvattiin. Inventoinnin pohjalta on nyt järjestetty näyttely museon suuressa näyttelytilassa.

Nykyajan taidemuseon tulisi olla paitsi säilyttävä ja tutkiva tieteellinen laitos, myös luova tekijä, joka pystyy virittämään pysyvää mielenkiintoa kuvataidetta kohtaan.

Uutta satoa esittelevät seuraavat taiteilijat:
Hannu Artinaho, Kerttu Horila, Tuula Juti, Eija Kantola, Anja Karkku-Hohti, Onni Kerola, Ensio Lamberg, Anja Levoranta, Pekka Mattila, Henry Merimaa, Eila Minkkinen, Pertti Mäkinen, Jaakko Niemelä, Mikko Paakkola, Olli-Pekka Riihikoski, Kauko Räike, Sinikka Räike, Elina Salo, Pekka Solin, Tuula Solin, Juhani Tarna, Immo Tuominen.


PORI- PARIS, POLAROID- KUVIA
10.10.1985 - 10.11.1985
ARNO MINKKINEN


Tiedote:
Arno Minkkinen esittelee näyttelyssään Polaroid- tuotantoaan kahden viime vuoden ajalta, mm. Mattomies- sarjan vuodelta 1984 sekä myöhemmin Ranskassa, Italiassa ja Suomessa otettuja kuvia, jotka kaikki ovat tavalla tai toisella omakuvia. Filosofian professori Robert Pujade Aix-en-Provencen opettajakorkeakoulusta kirjoittaa näyttelyluettelon esipuheessa mm. näin: ”Lienee aika korostaa, että Minkkinen on yksi harvoista valokuvaajista, jotka ovat tajunneet valokuvan ainoaksi liikkumattomaksi kuvaksi, joka kykenee tuottamaan ihmeenomaisia vaikutelmia. Hänen töistään huokuva ihmeen tai yliluonnollisuuden vaikutelma johtuu taidosta valita näkökulma, joka ohjaa katsojan poikkeuksetta fiktioon, vaikka silmien edessä on todellisuuden jälki…
Monet ovat väittäneet että omienkuvien erinomaisuus johtuisi tekijänsä poikkeuksellisesta ruumiinrakenteesta, urheilija ja joogin vartalosta; mutta me olemme saaneet tottua valokuviin urheilijoista emmekä suinkaan pidä niitä luonnottomina. Minkkisen taide ei ole voimistelijan vaan ennen kaikkea silmän urotekoja.”


Suomalaissyntyinen Arno Rafael Minkkinen ( s.1945) on asunut Amerikassa vuodesta 1951 lähtien. Hän on opiskellut mm. Fort Hamilton High Schoolissa ja Wagner Collegessa New Yorkissa sekä John Ticen, John Bensonin, Ralph Hattersleyn, Harry Callahanin ja Aaron Siskindin johdolla. Hän on osallistunut lukuisiin yhteisnäyttelyihin Amerikassa ja Euroopassa. Yksityisnäyttelyitä hänellä on ollut New Yorkissa, Seattlessa, Helsingissä, Tukholmassa, Amsterdamissa jne.

Arno Minkkinen on toiminut valokuvauksen opettajana sekä USA:ssa että Suomessa, Taideteollisessa korkeakoulussa ja Lahden taideteollisessa oppilaitoksessa vuosina 1974-76 ja parhaillaan hän on toista kauttaan opettajana näissä oppilaitoksissa.

Näyttely lähtee Porin jälkeen Pariisiin, jossa se on esillä marras- joulukuussa Galerie Viviane Esders’ssä. Näyttelyä varten toteutettu, Kimmo Koskelan suunnittelema juliste ”PORI- PARIS, ARNO MINKKINEN, Polaroid- kuvia” voitti pääpalkinnon Arlesin valokuvafestivaalien julistekilpailussa kesällä 1985.

Näyttelyjulkaisu:
ISBN 951-9355-11-1 Arno Rafael Minkkinen: PORI PARIS
Porin taidemuseo 10.10.-10.11.1985
Copyright © 1985 by Arno Rafael Minkkinen
Reproduktio: Scankuva Oy
Etukansi: Kyyjärvi 1985
Takakansi: Mattomies No 1, 1984
Sivu 1: Mattomies No 14, 1984
Luettelon suunnittelu: Kimmo Koskela
Markprint Oy, 1985
Porin taidemuseon julkaisuja 7


TAITEEN KIELI JA EKSTAASI - SUKUPOLVI ITALIAN TAITEESSA
26.10.1985 - 08.10.1985


Tiedote:
Italian taiteen kokonaiskuva tänä päivänä on monisärmäinen ja vivahteikas. Maan taide-elämälle on ominaista toisistaan voimakkaasti poikkeavat ryhmittymät sekä alueelliset erot. Nuo piirteet johtuvat Italian historiallisesta kehityksestä, jossa paikalliset erityispiirteet ovat aina olleet voimakkaita, sekä taide-elämän rakenteesta.

Italian voimakkaita nykytaiteen keskuksia ovat Torino, Milano ja Rooma. Nuo kaksi Pohjois-Italian teollisuuskaupunkia ovat maantieteellisesti että kulttuuri-ilmapiiriltään lähempänä Keski-Eurooppaa, ja niinpä 60- ja 70- lukujen uudet ilmiöt esiintyvät voimakkaammin pohjoisessa, jossa paremmin seurattiin taiteen kansainvälistä kehitystä. Edellisen vuosikymmenen informalismin tilalle tuli pyrkimys niukkaan muotokieleen ja taiteen käsitteen laajentamiseen. Näin syntyi niukkuuteen perustuva ja mitä arkipäiväisempiä materiaaleja käyttävä Arte povera. Sen yhteydet kansainväliseen minimalismiin ja käsitetaiteeseen näkyvät teoksissa eri tavoin.

Tämän näyttelyn taiteilijat elivät tuossa ilmapiirissä. Osa heistä esiintyi Arte poveran yhteydessä. Kaikille on yhteistä uuden kokeilu sekä taiteen sisällön että materiaalin suhteen. He korostavat yksilöllistä ja taidesuunnista riippumatonta suhdetta taiteen tekemiseen, mikä konkretisoituu erilaisista materiaaleista tehtyihin teoksiin, laser-installaatioihin, neon-valoteoksiin tai klassisen veistostaiteen piirteisiin.

Näyttelyn kaksitoista taiteilijaa ovat Alighiero e Boetti, Antonio Dias, Marco Gastini, Giorgio Griffa, Paolo Icaro, Eliseo Mattiacci, Maurizio Mochetti, Maurizio Nannucci, Claudio Olivieri, Giulio Paolini, Giuseppe Spagnulo ja Gilberto Zorio. 150-sivuinen näyttelykirja esittelee taiteilijoiden lisäksi monitahoisesti myös eri ilmaisukeinojen ja virtausten taustoja Italian taiteessa viime vuosikymmenten aikana.


TÄÄLLÄ POHJANTÄHDEN ALLA - SINIKKA RÄIKKEEN 60-VUOTISJUHLANÄYTTELY
14.12.1985 - 12.01.1985
SINIKKA RÄIKE


Tiedote:
Sinikka Räikkeen 60-vuotisjuhlanäyttely liittyy Porin taidemuseon aluetaidemuseotoiminnan puitteissa järjestämään yhden taiteilijan tuotantoa tarkastelevien näyttelyiden sarjaan. Näillä takautuvasti elämäntyötä esittelevillä näyttelyillä museo pyrkii luomaan kuvan satakuntalaisen taiteen luonteesta ja kehityksestä pitkällä aikaperspektiivillä. Näyttelyiden muodostaman kokonaisuuden avulla voidaan hahmotella alueemme kuvataiteellisten ilmiöiden suuntaa sekä ilmiöissä ja niiden painopistealueissa tapahtuneita muutoksia.

Sinikka Räikkeen näyttelyn yhteydessä dokumentoitiin mahdollisimman suuri osa taiteilijan laajasta tuotannosta, joka käsittää – tämän hetkisten inventointitietojen mukaan – 71 veistosta ja 180 maalausta. Varsinaisten töiden lisäksi aluetaidemuseo on dokumentoinut otoksen taiteilijan luonnos- ja piirrostuotannosta. Näyttelyyn liittyvän perustutkimuksen yhteydessä taiteilijan ja hänen puolisonsa, kuvanveistäjä Kauko Räikkeen henkilökohtaiset lehtileike- ja asiakirja-aineistot mikrofilmattiin.

Taiteilijan ja hänen taiteilijapuolisonsa haastattelut sekä koottu muu asiakirja-aineisto on talletettu Porin taidemuseoon osana Satakunnan kuvataiteen keskusarkistoa. (Aineisto käsittää mm. Kankaanpään taidekoulun syntyyn vuonna 1965 sekä toimintaan – vuoteen 1972, Kauko Räikkeen johtajakauden loppuun – liittyneiden lehtileikkeiden mikrofilmit.)

Useat näyttelyssä esillä olevista maalauksista ja veistoksista sekä vieläkin useammat inventointia ja valokuvausta varten museolle kootuista töistä kuuluvat yksityisille henkilöille tai yhteisöille. Lainaamalla ystävällisesti teoksensa he ovat mahdollistaneet näyttelyn ja siihen liittyvän perustutkimuksen toteutumisen.

Näyttelyjulkaisu:
ISBN 951-9355-12-X Sinikka Räike: Täällä pohjantähden alla… - Sinikka Räikkeen
60-vuotisjuhlanäyttely Täällä pohjantähden alla...

Porin taidemuseo 14.12.1985-12.1.1986
Toimitus, taitto: Esko Nummelin
Kuvat: Terhi Högbacka, Esko Nummelin
Satakunnan Kirjateollisuus Oy, Pori 1985


 

 

 

Kokoelmat & Arkisto

Taidekokoelmat

Arkistot

Mitä meistä jää. Satakunnan museoiden kokoelmaohjelma julkistettu 20.5.2021

Tutkimus - Artikkelit - TUTKA-sarja

Performanssiarkisto D-arkVuosikertomukset

VerkkojulkaisutNäyttelyarkisto

Kausiohjelmat (Haitarit)

Luentosarjat

YouTube-videokanava

 

 

 

 
   Google Maps    Saavutettavuus-sivulle    Facebook    Instagram    Youtube

 

 

 

 

 

Yhteystiedot


PORIN TAIDEMUSEO
Eteläranta, 28100 PORI, FINLAND
p. +358 44 701 1080 (taidemuseon aukioloaikojen mukaisesti tai ti–su klo 11–18, ke klo 11–20)
taidemuseo@pori.fi

Porin taidemuseo toimii Sivistystoimialan Kulttuuriyksikön alaisuudessa osana Porin kaupunkia. Porin kaupungin rekisteriselosteet-sivustolla on lomake, jolla voi tehdä tietopyynnön rekisteriin tallennetuista tiedoista.

Turvallisuussuunnitelma (AVI)

Saavutettavuusseloste
Tietoa evästeistä

 

 

©  Pori Art Museum | Porin taidemuseo