PORIN TAIDEMUSEO

Eteläranta, FI-28100 PORI, FINLAND
Avoinna ti-su 11-18, ke 11-20. Pääsymaksut 4 / 2 EUR. Vapaa sisäänpääsy keskiviikkoisin klo 18-20.
Kahden päivän yhteislippu Porin taidemuseoon ja Satakunnan Museon toimipisteisiin 17 / 5 / 8,50 EUR.
Porin taidemuseossa käyvät Edenred, Epassi, Eazybreak, Smartum, Tyky+ ja Museokortti.

Taidemuseon isot näyttelytilat ovat poissa käytöstä tulevan remontin vuoksi. Vajiko Chachkhianin näyttely on esillä aulan yhteydessä olevissa näyttelytiloissa.

Näyttelyarkisto


 

Näyttelyt vuonna 1983

 


LITOGRAFIOITA
18.01.1983 - 13.02.1983
MARC CHAGALL


Tiedote:
Sommittelu 1.kompositio on taiteilijalle keino järjestää taideteoksen eri osat selväpiirteiseksi kokonaisuudeksi keskittyen siihen, mikä on olennaista”.

Chagallin teokset antavat meille usein vaikutelman välittömyydestä. Ihmiset ja eläimet, kylät ja jokapäiväiset esineet täyttävät pinnan yhtä vapaasti ja hullusti kuin unikuvissa.

Kuitenkin meistä saattaa tuntua yllättävältä ajatella, että Chagall itse ei ainakaan kaikin ajoin mielellään kuullut edes puhuttavan hänen käyttäytymistään kuva-aiheista ja niiden välittämistä kertomuksista. ”Lehmä ja vaimo ovat minulle yhtäläisiä sommittelun elementtejä kuvassa!” Näiden elementtien käyttäjänä hän oli mielestään enemmän ”abstrakti” kuin Mondrian tai Kandinsky. Jos Chagall tarvitsi kuvapinnalla tyhjän tilan siinä, missä ”piti” olla ihmisen pää, hän irrotti pään muusta vartalosta ja siirsi sen toiseen sopivampaan paikkaan.

Marc Chagall, venäläis- ranskalainen taidemaalari. Syntynyt 1889 Vitebskissä köyhään juutalaisperheeseen. Chagall opiskeli Vitebskissä, Pietarissa ja Léon Bakstin johdolla. Chagall asui Pariisissa 1910-14, tutustui Apollinaireen ja kubisteihin ja osallistui Riippumattomien näyttelyihin. Berliinissä Chagall oli mukana Sturm- gallerian näyttelyissä 1914. Palattuaan Venäjälle Chagall otti osaa Moskovan avantgarden näyttelyihin, meni 1915 naimisiin Bella Rosenfeldin kanssa ja nimitettiin vallankumouksen puhjettua Vitebskin taideasioiden hoitajaksi. Hän oli perustamassa kaupungin taideakatemiaa, mutta joutui Malevitsin kanssa erimielisyyksiin, erosi 1919 ja lähti Moskovaan, jossa hän teki lavastuksia Juutalaiselle teatterille. 1922 Chagall lähti Berliiniin, seuraavana vuonna Pariisiin. Omaelämänkertansa ”Ma Vie” hän julkaisi 1930. Amerikassa Chagall asui 1941-47. Irtauduttuaan kubismin vaikutuksesta Chagall loi runollisen tyylin, jota surrealistit arvostivat. Chagal on tehnyt useita suuria lasimaalauksia (mm. Hassadahin synagoga Jerusalemissa ja YK:n rakennus New Yorkissa) ja seinamaalauksia (Pariisin ooppera, Metropolitan, Lincoln Art Centre ym).

(Lähteet: Fokus Taide ja Maailman taide)21.01.1983 - 13.02.1983
MATTI KOSKELA


Tiedote:
Matti Koskela on tunnettu lahtelainen taidegraafikko ja kuvanveistäjä. Hänellä on ollut lukuisia yksityisnäyttelyjä pääasiassa kotimaan museoissa ja gallerioissa. Hänen teoksiaan on ollut myös huomattavissa kansainvälisissä näyttelyissä eri puolilla maailmaa, mm. Tokion, Krakovan, Fredrikstadin, Heidelbergin ja Mulhousen taidegrafiikan biennaaleissa. Parhaillaan Koskelan grafiikkaa on Yhdysvaltoja kiertävässä suomalaisen värigrafiikan näyttelyssä. Matti Koskela on saanut lukuisia palkintoja, mm. Valtion taidepalkinnon vuonna 1973. Vuosina 1973-79 hän toimi Hämeen läänin kuvataiteen läänintaiteilijana.

Porin taidemuseossa esillä oleva näyttely on laajin, mitä Matti Koskela on tähän mennessä pitänyt. Se pohjautuu suurelta osin hänen viime keväänä Ruotsissa, Västeråsin taidemuseossa olleeseen kutsunäyttelyyn, joka sai Ruotsissa erittäin hyvän vastaanoton. Porissa näyttelyssä on esillä piirroksia, grafiikkaa, veistoksia sekä harvemmin nähtyjä valoteoksia. Työt ovat pääosin kolmen viimeisen vuoden tuotantoa ja pohjautuvat ”Kasvu” –sarjaan. Kyseisen sarjan lähtökohtana on yleensä moduli, yksinkertainen perusosa, jota muuntelemalla syntyy mitä vaihtelevampia rakennelmia.

Reijo Kela on tehnyt tanssin ”Kasvu” Matti Koskelan teoksiin. Hän tulee esittämään tanssia näyttelyn yhteydessä lauantaina 22.1.1983 kello 15 ja sunnuntaina 23.1.1983 kello 15 Porin taidemuseossa. Musiikin tanssiin ja näyttelyyn on säveltänyt Otto Romanowski.15.02.1983 - 03.03.1983
JUHANI TARNAN NÄYTTELY


Tiedote:
Joku jäljentää kuvan jostakin rakennuksesta tauluksi. Se on hänelle realiteetti ja tarkoitusperä. Taidetta kuitenkin useimmiten tuossa taulussa on se kohta, jossa jäljentäminen on tavalla tai toisella ylitetty.
Minun realiteettini ja tarkoitusperäni on ihmisen mieli, pyrin vaikuttamaan siihen. Lähden toteuttamaan työtäni abstraktiosta luontoon päin eikä luonnosta abstraktioon. Tämä auttaa ylittämään tyylittelyn vaiheen. Ihmisellä on kyky ajatella abstraktisesti. Se velvoittaa muuhunkin luontoon nähden. Taide on minulle viime kädessä sielullinen prosessi, ei ”mekaaninen”. Ihminen paikantaa ja näkee asioita määrätyllä tavalla. Syntyy määrätynlaisia havaintojen vakioita. Pyrin näiden vakioiden käytössä sielulliseen valintaan ja vaikutukseen.

Kesällä 1971 havainnoin suhteita luonnosta ja jälleen kerran mittailin maalauksen peruspinnan kokoja ja osajakoja. Siitä alkoi hahmottua eräänlainen käsitekokonaisuus, jota voidaan nimittää sanalla ”kenttä”. Se sisälsi aineksia ympäristöstä, mielikuvista, havaittavista ja mitattavista suhteista, ilman mitään korostuksia. Kenttä-ajatuksen myötä tuli esiin myös toinen käsite, ”näkö-avaruus”, joka tavallaan on kentän tausta ja jota vasten syntyi kirja nimeltä ”Näkö avaruudesta kuviksi”. Seuraavassa ote kirjasta: ”Havaitun ja mitatun maailman välillä on eroja, mutta havaitsemisen tarkoituksena on löytää suhteita näiden maailmojen välillä taiteessa tämä merkitsee suurta tarkoitusta löytää kaiken keskeltä oikea psykologinen todellinen muoto”.

Juhani Tarna


NEUVOSTOLIITON NUORTA TAIDETTA
17.02.1983 - 03.03.1983


Tiedote:
NEUVOSTOLIITON NUORTA TAIDETTA- näyttelyn on järjestänyt SNTL:n taiteilijaliitto. Näyttelyssä on mukana 75 taiteilijaa, joista 43 on taidemaalareita, 14 taidegraafikoita ja 18 taidekäsityöläisiä. Näyttely kuuluu osana SNTL:n taiteilijaliiton ja Suomen Taiteilijaseuran väliseen yhteistyösopimukseen, johon liittyen aiemmin on järjestetty taiteilija Andulis Zarinsin yksityisnäyttely Helsingissä ja Kemissä sekä Suomen taiteen näyttely vuonna 1981 Moskovassa.

Neuvostoliiton nuorta taidetta, joka viime aikoina on ollut laajan kansainvälisen mielenkiinnon kohteena, luonnehditaan luettelon esipuheessa seuraavasti:
”Uusi taiteilijasukupolvi laajentaa neuvostotaiteen rajoja ja tulkitsee uudella tavalla nykyihmisen elämää. Nuoren taiteilijapolven aihepiiri on entistä laajempi. Nuoret taiteilijat ovat kiinnostuneita moraalisista, yleisfilosofisista ja inhimillisistä ongelmista, joiden kuvaamisessa he pyrkivät synteesiin. Näiden pyrkimysten oleellisin piirre on kuvien henkinen rikkaus ja ihmisyksilön arvostus. Nuorten taiteilijoiden tuntema kiinnostus menneisyyden perintöön ja kansantaiteeseen rikastuttaa heitä ja auttaa heitä työssään. Samalla he kantavat vastuuta 20. vuosisadan kulttuurin kohtalosta ja tuntevat olevansa vastuussa siitä.”


PORIN KAUPUNGIN 425-VUOTISJUHLANÄYTTELY
05.03.1983 - 20.03.1983


Tiedote:
Porin kaupungin 425-vuotisjuhlallisuuksiin liittyen Porin taidemuseo on koonnut kaupungin kokoelmasta juhlanäyttelyn, jonka avulla halutaan valottaa kokoelman luonnetta. Näyttely ei luonnollisestikaan voi antaa täydellistä käsitystä kokoelmasta, vaan kysymyksessä on eräänlainen otanta, joka sisältää noin viidesosan lähes 800 teoksen kokonaisuudesta.

Porissa tietoinen kunnallisen taidekokoelman luominen voidaan katsoa alkaneeksi vuonna 1959, jolloin kaupungin kuvataidelautakunta aloitti toimintansa. Vuosina 1959-80 lautakunta hankki yhteensä 522 teosta, jotka muodostavat kaupungin taidekokoelman rungon. Kun Porin taidemuseo aloitti toimintansa kesällä 1979, sai kaupungin taidekokoelma ympärilleen tarvittavan hankinta-, säilytys-, tutkimus- ja esillepano-organisaation. Kokoelman kartuttamisesta on vuodesta 1981 vastannut kulttuurilautakunnan kuvataidejaosto, joka toimii Porin taidemuseon ja Porin taidekoulun johtokuntana.

Porin taidemuseo on Satakunnassa toimiva aluetaidemuseo, jonka tallennusvastuu on kaksitahoinen: satakuntalainen kuvataide ja tietty sektori kansallisesti merkittävästä uudesta kuvataiteesta. Viimeksi mainittuun on syynä museon syntyyn kiinteästi vaikuttanut Maire Gullichsenin taidesäätiön nykytaiteen kokoelma ja sen saaminen taidemuseon toiseksi peruskokoelmaksi. Edellisten lisäksi kaupungin kokoelmaan saadaan osin lahjoituksina ja osin ostoina uutta ulkomaista kuvataidetta. Tämä pieni osa on luonteeltaan esimerkinomainen ja antaa taustaa sekä vertailuaineistoa kokoelman suomalaiselle osalle.

Kaupungin kokoelmaan kuuluvia taideteoksia on sijoitettu sekä julkisiin tiloihin että taidemuseoon täydentämään museokokoelmia. Kokoelmasta on koottu erillisiä teemanäyttelyitä taidemuseoon ja pienimuotoisia kiertonäyttelyitä maakuntaan. Vuoden 1982 aikana kouluissa, kirjastoissa ja päiväkodeissa järjestettiin yhteensä 18 näyttelytapahtumaa Porin kaupungin kokoelmasta. Kokoelma palvelee myös kansainvälistä näyttelyvaihtoa mm. ystävyyskaupunkitoiminnan puitteissa.

Porin kaupungin 425-vuotisjuhlanäyttelyyn on lukuisista eri virastoista ja laitoksista koottu lähes 150 teoksen kokonaisuus, maalauksia, veistoksia ja grafiikkaa. Näyttelyn runko muodostuu taidemuseon omasta kokoelmasta sekä Satakunnan museosta ja kaupungintalolta lainatuista taideteoksista.


10 TAITEILIJAA LONTOOSTA
24.03.1983 - 17.04.1983
WAPPINGIN TAITEILIJARYHMÄ


Tiedote:
Wappingin taiteilijaryhmä ja Suomen Taiteilijaseura ovat tuottaneet Suomen näyttelyn, joka esittelee 10 lontoolaista, Wappingin taiteilijayhteisössä työskentelevää taiteilijaa. Wappingin ateljeet Itä-Lontoossa ovat vanhoja varastorakennuksia. Tällaisia entisistä teollisuustiloista muodostettuja ateljeeyhteisöjä on useampi Lontoossa. Wappingin ateljeissa työskentelee nykyään noin 50, kuvataiteen eri alueita edustavaa taiteilijaa. Vuodesta 1979 alkaen Wappingissa asuvat taiteilijat ovat pitäneet vuosittain nk. avoimia ateljeenäyttelyitä, jolloin yleisöllä on ollut mahdollista vierailla kaikkien Wappingissa työskentelevien taiteilijoiden ateljeissa. Tämä näyttelytoiminta on johtanut laajempaankin Wappingin taiteilijoiden yhteisesiintymisiin sekä Iso-Britanniassa että viime vuonna Ranskassa ja tänä vuonna Suomessa.

Wapping-yhteisössä toimivat taiteilijat eivät muodosta mitään yhtenäistä ohjelmallista näyttelyryhmää, vaan he kaikki työskentelevät oman taiteellisen näkemyksensä pohjalta. Yhtäläiset työskentelyolosuhteet ja keskinäinen vuorovaikutus antavat kuitenkin mielenkiintoisen taustan yhteisesiintymiselle. Wappingin taiteilijoista on sanottu, että he ovat osa ympäristöään, heidän töitään ei olisi voinut tehdä muualla.

Ajatuksen Wappingin taiteilijoiden näyttelyn tuomisesta Suomeen esitti ensimmäisen kerran kuvanveistäjä Keith Reeves, joka vieraili Suomessa Pariisiin nuorten biennaalin yhteydessä vuonna 1981. Näyttelyä ovat taloudellisesti tukeneet British Council, Oy Finnlines Ab ja Oy Finnanglia Ferries. Näyttely on ollut esillä Ateneumissa helmi-maaliskuun vaihteessa 1983, ja Porissa näyttely on avoinna 17.4.1983 asti.

Näyttelyn komissaareina Porissa ovat taiteilijat Virginia Gordon ja Richard Taffs. Muut näyttelyssä mukana olleet taiteilijat ovat Elton Bash, John Copnall, Roger Kite, Janet Nathan, Ken Oliver, Keith Reeves, Anthony Whishaw ja Jon Whitaker.


TAIDE ARKKITEHTUURISSA: KOLME ESPANJALAISTA TAITEILIJAA
21.04.1983 - 15.05.1983
AMADEO GABINO, JOSE LUIS SANCHEZ, JOAQUIN VAQUERO-TURCIOS


Tiedote:
Porin taidemuseossa, Alvar Aalto-museossa Jyväskylässä ja Suomen rakennustaiteen museossa Helsingissä järjestetään vuoden 1983 aikana näyttely, joka kolmen taiteilijan välityksellä antaa esimerkin taiteen yhteydestä arkkitehtuuriin ja ympäristösuunnitteluun tämän päivän Espanjassa. Espanjalla on tässä suhteessa pitkät ja monipuoliset perinteet, joita arkkitehti Francisco F. Longoria valottaa näyttelyesitteen johdantoartikkelissa. Teknistyneessä ja kaupungistuneessa nyky-yhteiskunnassa tämän perinteen jatkuminen on koettu Espanjassa tärkeäksi, ja useat nykytaiteilijat ovat kiinteässä yhteistyössä rakennuttajien, arkkitehtien ja ympäristösuunnittelijoiden kanssa. Suomessa nyt nähtävässä näyttelyssä mukana olevat taiteilijat Amadeo Gabino, Jode-Luis Sanchez ja Joaquin Vaquero-Turcios ovat kolme alansa merkittävää edustajaa.

Amadeo Gabino (s.1922, Valenciassa) on opiskellut taidetta vuosina 1939-58 Roomassa, Pariisissa, Hampurissa ja New Yorkissa kyseisten maiden stipendien turvin ja San Carlosin taidekorkeakoulussa vuosina 1939-44. Gabino on osallistunut mm. Milanon triennaleen (Pääpalkinto 1954) sekä Alexandrian, Venetsian ja Sao Paulon biennaleihin. Hänen teoksiaan on lukuisissa museoissa, mm. Valtion taidehallissa ja Valtion taidekokoelmissa sekä Hampurin taidehallissa Saksan Liittotasavallassa, Geneven taidemuseossa ja Brooklynin taidemuseossa.

Jose-Luis Sanchez ( s. 1926, Albacetessa) on opiskellut kuvanveistoa Angel Ferrantin johdolla Madridin taideteollisessa korkeakoulussa sekä suorittanut jatko-opintoja taideteollisuuden, lasin, keramiikan jne. aloilla. Vuodesta 1975 hän on toiminut professorina Madridin taidekorkeakoulussa. Sanchez on keskittynyt erityisesti arkkitehtuuriin liittyvään kuvanveistoon ja hän on eräs kysytyimmistä tämän päivän kuvanveistäjistä Espanjassa.

Joaquin Vaquero-Turcios ( s.1933, Madridissa) on opiskellut taidetta ensin Espanjassa ja myöhemmin Italiassa, missä hän asui 15 vuotta. Hän on opiskellut myös arkkitehtuuria Rooman yliopistossa. Öljymaalausten ohella hän on tehnyt lukuisia suuria freskoja ja arkkitehtuuriin liittyviä veistoksia useissa maissa. Hän on osallistunut mm. Venetsian, Sao Paulon ja Pariisin biennaleihin. Vuonna 1963 hän voitti ensimmäisen palkinnon maalauksessa III Pariisin beinnalessa ja 1967 hänet valittiin Firenzen Taide- ja Muotoiluakatemian jäseneksi.

TAIDE ARKKITEHTUURISSA- näyttely liittyy Suomen ja Espanjan väliseen kulttuurivaihtosopimukseen. Espanjassa on hiljattain järjestetty kulttuurivaihdon puitteissa suomalaiset näyttelyt ”MUOTO JA RAKENNE” sekä ”ALVAR AALTO”.


PORIN TAIDEKOULUN KEVÄTNÄYTTELY
19.05.1983 - 26.06.1983


Näyttelyssä oli mukana töitä seuraavilta opiskelijoilta:
Outi Ehtamo, Leena Harhaluoma, Tiina Heikkonen, Marja-Leena Hietanen, Anne Honkasalo, Terhi Högbacka, Merja Kalliomäki, Sirpa Kettula, Urpo Koivunen, Jorma Lahti, Tiina Lattu, Pirkko Lepistö, Lea Mäkilä, Tanja Niemi, Niko Nirvi, Sirkku Nordling, Liisukka Oksa, Soili Pitkälä, Tuula Raunela, Sinikka Santikko, Arja Simola, Jari Sundgren, Sini Tyni ja Ulla Vestu.VARRELLA VIRRAN – BY THE RIVER
24.05.1983 - 26.06.1983


Tiedote:
Porin taidemuseo on kutsunut joukon suomalaisia taiteilijoita esittelemään viimeaikaista tuotantoaan. Mukana ovat Tor Arne, Juhana Blomstedt, Carolus Enckell, Radoslaw Gryta, Kauko Hämäläinen, Matti Kujasalo, Seppo Kärkkäinen, Jukka Mäkelä, Marika Mäkelä, Paul Osipow, Pekka Pitkänen, Markku Pääkkönen, Mari Rantanen, Timo Valjakka ja Reijo Viljanen.

Vaikka kutsutut taiteilijat eivät muodosta mitään ryhmää, heille kaikille on yhteistä abstrakti ilmaisu – valon, värin ja muodon tutkiminen. Tarkoituksena onkin esitellä suomalaisen nykytaiteen erään vahvan suuntauksen tilannetta tänä päivänä. Kutsuttujen joukko on suppea ja otosmainen, koska näyttelytilaan on haluttu rakentaa mahdollisimman tiivis kokonaisuus, tilateos.

Porin taidemuseon toiminta painottuu nykytaiteeseen, ja VARRELLA VIRRAN -näyttely on eräs työmuodoista. Kesäisestä kutsunäyttelystä on tarkoitus kehittää perinne: jatkossa virran varrella voidaan nähdä jotain muuta ajankohtaista taiteessa tapahtuvaa, toivottavasti kotimaisen taiteen rinnalla myös kansainvälistä.


TAIDETTA MAIRE GULLICHSENIN KOKOELMISTA
01.07.1983 - 21.08.1983


Näyttelyssä on esillä töitä seuraavilta taiteilijoilta:
Tor Arne, Göran Augustson, Juhana Blomstedt, Birger Carlstedt, Carolus Enckell, Mauno Hartman, Jorma Hautala, Kari Huhtamo, Heikki Häiväoja, Outi Ikkala, Harry Kivijärvi, Matti Kujasalo, Seppo Kärkkäinen, Ahti Lavonen, Ukri Merikanto, Ernst Mether-Borgström, Lars-Gunnar Nordström, Paul Osipow, Laila Pullinen, Unto Pusa, Eino Ruutsalo, Pekka Ryynänen, Kain Tapper ja Sam Vanni.NELJÄ MAALARIA
27.08.1983 - 18.09.1983
ERIK GRANFELT, ANITRA LUCANDER, PER STENIUS, RAFAEL WARDI


Tiedote:
Porin taidemuseo järjestää neljän taiteilijan, Erik Granfeltin, Anitra Lucanderin, Per Steniuksen ja Rafael Wardin yhteisnäyttelyn tavoitteenaan valottaa näiden toisiaan lähellä olevien maalarien tuotantoa yksityiskohtaisemmin. Samalla mahdollisuus tarkastella suomalaista värimaalausta eräästä näkökulmasta – esiteltävät taiteilijathan on usein mielletty ”ryhmäksi”, jolle on ominaista herkkä, useimmiten luonnonvaikutelmiin pohjautuva maalauksellisuus ja jolle juuri sointuva kolorismi on erityinen yhteinen nimittäjä.

Näyttelyssä on haluttu esitellä taiteilijoiden tuotantoa takautuvasti 1950-luvun alusta näihin päiviin. Esillä on 141 maalausta sekä useita piirustuksia ja kollaaseja, jotka on lainattu eri museoiden ja yhteisöjen kokoelmista sekä lukuisilta yksityishenkilöiltä.

Näyttelykokonaisuus on valittu yhteistyössä taiteilijoiden kanssa, ja työryhmän asiantuntijana on toiminut maisteri C.-J. af Forselles. Hän on laatinut myös näyttelyesitteen artikkelin sekä taiteilijakohtaiset biografiat.

Porin taidemuseo kiittää lämpimästi näyttelyn taiteilijoita ja maisteri C.-J. af Forsellesia miellyttävästä yhteistyöstä sekä kaikkia teosten lainaajia siitä, että näyttely on voitu toteuttaa suunnitellussa muodossa.


VEISTOKSIA, 60-VUOTISJUHLANÄYTTELY
23.09.1983 - 16.10.1983
KAUKO RÄIKE

Tiedote:
Kuvanveistäjä Kauko Räikkeen 60-vuotisjuhlanäyttely esittelee taiteilijan tuotantoa takautuvasti 1950-luvulta näihin päiviin.

Kauko Räike ( s.1923 Porissa) päästyään ylioppilaaksi 1945 opiskeli taideteollisuusopistossa vuosina 1947-50. Vapaana taiteilijana hän on toiminut Kankaanpäässä vuosina 1950-65 ja Raumalla vuodesta 1972 lähtien. Hänen aloitteestaan perustettiin vuonna 1965 Kankaanpäähän maamme kolmas päivätaidekoulu, minkä rehtorina hän toimi vuosina 1965-72. Kauko Räike on osallistunut näyttelyihin ja järjestänyt yksityisnäyttelyjä 1950-luvulta lähtien. Tasavallan presidentti on myöntänyt Kauko Räikkeelle professorin arvonimen 1983.

Tyylillisesti Kauko Räike on siirtynyt alkukauden figuratiivisesta tuotannosta välivaiheiden kautta abstraktiin muotokieleen. Hän on tullut tunnetuksi myös useista julkisista veistoksistaan, joita näyttelyssä esitellään luonnosten ja valokuvien avulla.

Näyttelyjulkaisu:
ISBN 951-9355-00-6 Kauko Räike, veistoksia
Porin taidemuseo 23.9.-16.10.1983
Teosten valokuvat:
Arja Haasiosalo, mitalit
Matti Petäjä, 120
Sven Raita, 6, 24,84, 95, 177
Lauri Räike, 91, 145, 188, 182, 190, 257, 258, 344, 318, 310, 300, 327, 312, 313, 309, 70
Esa Tamminen, 122, 145, 146, 161, 214, 235, 236, 259
Pentti Virtanen, 94, 86, 106, 122, 123, 133, 113, 144, 135, 142, 162, 163, 173, 79, 127
1 vär. ja 111 mustavalkoista kuvaa.
Satakunnan Kirjateollisuus Oy, Pori 1983.


BREMERHAVENILAISTA TAIDETTA
29.09.1983 - 10.10.1983
HELGA KÖRNER, HAGEN WESTPHAL, FRITZ MARUTZKY, WERNER OLTMANNS


Tiedote:
HAGEN WESTPHAL, syntynyt 25.5.1939 Bremerhavenissa. Opintoja Staalichen Kunstschule Bremenissä: 1957-61 grafiikkaa sekä 1961-63 maalausta ja lasimaalausta professori Schreiterin johdolla. Vuodesta 1963 lähtien Bremerhavenissa itsenäinen graafinen suunnittelija ja maalari.
Julkisia töitä: Seinämuotoiluja ja lasi-ikkunoita kirkkoihin ja julkisiin rakennuksiin.
Näyttelyjä: Etupäässä lasi-ikkunoita, akvarelleja, piirustuksia ja esineitä seuraavissa paikoissa: Bremerhaven, Bremen, Gelsenkirchen ja Berliini.

HELGA KÖRNER, syntynyt 1932 Kölnissä. Vv. 1938-42 peruskoulu, 1942-47 tyttölyseo Kielissä, 1948 tanssikoulutusta Kielissä ja Hampurissa sekä samanaikaisesti opintoja vaatturiammatissa. Vv.1950-56 tanssijana Kielin näyttämöllä. V. 1956 avioliitto. Ammatista luopuminen. Muutto Bremerhaveniin. Kotirouva ja kahden tyttären äiti. ” Ensimmäisiä yrityksiä ilmaista maalaten, kotirouvan näkökulmasta, psykologisia tapahtumia ja emootioita. Teema teatteri askarruttaa minua edelleen: hohteen maailma, itsensä näyttämölle asettaminen, itsensä toteuttaminen, draama ja runous. Itseoppineena yritän tehdä kuvassa nähtäväksi ympäristön realiteetteja. Sisällöllisten seikkojen lisäksi tunnen erityistä iloa yksityiskohtien käsityönomaiseen viimeistelyyn.” Vv. 1974-80 sivutoiminen käsityönopettaja Bremerhavenilaisessa peruskoulussa. V. 1968 useita näyttelyjä Saksan pohjois- ja länsiosissa.

WERNER OLTMANNS, syntynyt 29.11.1927 Bremerhavenissa. Koulun päätyttyä kaupallisia opintoja, sitten työ- ja sotapalvelus. V.1947 lähtien liittovaltion tullihallinnon palveluksessa. V. 1960 lähtien harrastanut maalausta ja grafiikkaa. Mm. kansanopiston iltakurssi, opettaja E. G. Cordes. Maalarina itseoppinut.
Näyttelyt: Kunsthaus Mäkler (Bremerhaven), Bremerhavenin taideyhdistys, Galerie Mensch ( Hampuri), Bremerhavenin kaupunginteatteri, Europa-Palais (Strassburg).

FRITZ-HANS MARUTZKY, syntynyt 17.3.1923 Bremenissä. Vv. 1940-42 opintoja grafiikan luokalla Meisterschule des Deutschen Handwerks, Burg Giebichenstein, Halle Vv.1942-45 sotapalvelu, 1948-51 opintoja maalauksen luokalla Institut für angewandte Kunst Burg Giebichenstein. Vv. 1954-62 graafikkona, 1962-65 opintoja Pädagogische Hochschule Bremenissä. Vv. 1965-83 taiteen, saksan ja historian opettajana Bremerhavenissa. V, 1982 lähtien Bundes Bilderner Künstlerin jäsen, v. 1948 lähtien osallistunut näyttelyihin. Vv. 1967 ja 1982 neljä yksityisnäyttelyä.


PORIN KAUPUNGIN TAIDEKOKOELMAN UUSHANKINTOJA
11.10.1983 - 20.10.1983


Tiedote:
Porin taidemuseon kokoelmaan on vuoden 1983 aikana hankittu mm. neljä Otto Mäkilän maalausta vuosilta 1938-45. Taidemaalari ja –graafikko Otto Mäkilä ( s.1904, k.1955) on surrealismin huomattavin uranuurtaja Suomessa. Samoin hän liittyy merkittävällä tavalla abstraktin kuvailmaisun kehittelijöihin maassamme.

Apulaisintendentti Leena Peltola on luonnehtinut Otto Mäkilää mm. seuraavasti:
” Otto Mäkilä tunnetaan Turun modernistisen koulukunnan keskeisenä hahmona ja suomalaisen surrealismin merkittävimpänä edustajana. Samoin kuin opettajansa Edvin Lýden Mäkilä oli avarakatseinen ulkomaailmaan suuntautunut taiteilija, jolle varsinkin Pariisiin ja Hollantiin 1930-31 tehty opintomatka merkitsi ratkaisevia herätteitä kansainvälisen kubismin ja surrealismin taholta, herätteitä jotka sulautuivat taiteilijan omaan lyyris-mystiseen näkemykseen. Tästä on ”Seireenit” tyypillinen esimerkki. 1940-luvun lopulla Mäkilä siirtyi nk. konesommitelmien kauteen, mistä olikin enää lyhyt askel viimeisten vuosien puhtaaseen abstraktioon. Kaikkina näinä vuosina hänen taiteessaan säilyi hiljaisen mietiskelevä, lyyrinen pohjavire. Kaikkina näinä vuosina hän liikkui varsinkin keväisin Ruissalon maisemissa maalaten akvarelleja, joista puhuu toisinaan miltei maaginen yhteys luontoon. Otto Mäkilä oli hiljainen mystikko, joka pohdiskeli alati taiteen ja olemassaolon perimmäistä tarkoitusta. Hän jätti jälkeensä lukuisia taideteoreettisia ja filosofisia kirjoitelmia ja taidearvosteluja. Lisäksi hän työskenteli pitkään opettajana ja rehtorina Turun Taideyhdistyksen piirustuskoulussa samoin kuin Ryhmä 9:n esimiehenä ottaen monin tavoin osaa kotikaupunkinsa taide-elämään.”

Porin taidemuseolle hankitut öljymaalaukset ”Ystävykset” 1938, ”Uimarit” 1945, ”Kasvot” 1945 sekä guassimaalaus vuodelta 1939 täydentävät museon modernin suomalasien kuvataiteen kokoelmia merkittävästi tuoden niihin uutta ulottuvuutta surrealistisen kuvailmaisun suuntaan.

Otto Mäkilän teokset ovat esillä Porin taidemuseossa 11.-20.10.1983


SKJL:N 45. VUOSINÄYTTELY
21.10.1983 - 13.11.1983


Tiedote:
Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton näyttely järjestetään nyt 45. kerran, ja näyttelypaikkana tänä vuonna on Porin taidemuseo. SKjL perustettiin v. 1938 paikallisten kuvataidejärjestöjen yhteenliittymäksi. Aloitteentekijänä toimi Viipurin Taiteilijaseura ja sen silloinen puheenjohtaja Viljo Kojo. Liiton ensimmäinen puheenjohtaja oli taidemaalari William Lönnberg. Tällä hetkellä liittoon kuuluu 47 jäsenjärjestöä. Näissä on jäseniä yhteensä n. 2600.

Liitto pyrkii valvomaan koko maan taiteilijakunnan etuja ja poistamaan niitä alueellisia eroja, jotka ovat olemassa maamme eri osissa asuvien taiteilijoiden toimeentulossa ja työskentelymahdollisuuksissa sekä eri alueiden taiteen esille tulemisessa ja kuvataidepalveluissa.

Liiton asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 16 jäsentä. Juoksevia asioita hoitaa työvaliokunta. Puheenjohtajana on tällä hetkellä taidemaalari Antti Lampisuo.

Vuonna 1977 liitto sai kauan suunnitelmissa olleen kiinteän toimipaikan. Voipaalan taidekeskus Valkeakoskella on aikaansaatu Valkeakosken kaupungin ja liiton yhteistyösopimuksen tuloksena.

Keskeinen asema liiton toiminnassa on aina ollut näyttelytoiminnalla. Jo perustamisvuonna järjestettiin taidenäyttelyt Viipurin ja Turun taidemuseoissa. Sotien aiheuttamien keskeytysten jälkeen näyttelytoiminta jatkui vuosina 1948 ja 1949, jolloin järjestettiin suuri yhteisnäyttely Helsingissä. Vuodesta 1951 lähtien liiton vuosinäyttelyjä on järjestetty vuosittain siten, että ne on pyritty sijoittamaan eri puolille valtakuntaa alueelliset näkökohdat ja taidepalvelujen jakaantuminen huomioiden. Tänä aikana ovat näyttelytilat parantuneet ratkaisevasti. Uusia taidemuseoita on rakennettu eri puolille Suomea. Porissa liiton vuosinäyttely oli edellisen kerran v. 1975 ja sitä ennen v. 1954. Vuonna 1984 vuosinäyttely tullaan järjestämään Helsingissä.

Tähän näyttelyyn tarjottiin yhteensä 1135 työtä 311 tekijältä. Jury valitsi näyttelyyn 143 taiteilijalta yhteensä 251 teosta, joista maalauksia ja kollaaseja 135, grafiikkaa ja piirustuksia 87 ja veistoksia 29. Teokset edustavat hyvin monenlaista ilmaisua ja tyylisuuntaa. Joukosta voi löytää niin ekspressionismia, konstruktivismia kuin naivismiakin, jne.

Näyttelyn juryyn kuuluivat Matti Mikkola Oulusta puheenjohtajana, Läänintaiteilija Raimo Aarras Uudestakaupungista, Sakari Alanen Helsingistä Taidemaalariliiton edustajana, Elina Hakaniemi Vaasasta Taidegraafikkojen edustajana sekä Veikko Nuutinen Helsingistä Kuvanveistäjäliiton edustajana.

Näyttely on avoinna marraskuun 13. päivään asti.


RANSKAN NYKYTAITEEN PERINNE
03.12.1983 - 26.12.1983


Tiedote:
Porin taidemuseossa avataan laaja ranskalaisen nykytaiteen näyttely, joka valaisee ranskalaisen konstruktivismin kehitystä yli 30 vuoden ajalta. Näyttelyn pohjana on vuonna 1952 Pohjoismaita kiertänyt näyttely ”Pariisin nykytaidetta” (”Klar Form”), johon osallistuivat useat konstruktivistisen taidesuunnan mestarit. Näitä vanhemman sukupolven taiteilijoita edustavat nyt järjestettävässä näyttelyssä Jean ARP, Olle BAERTLING, Alexander CALDER, Robert DELAUNAY, Sonia DELAUNAY, Cesar DOMELA, Jean GORIN, Auguste HERBIN, Robert JACOBSEN, Fernand LÉGER, Alberto MAGNELLI, Richard MORTENSEN, Serge POLIAKOFF ja Victor VASARELY.

Myöhempien vuosien kehitystä ovat havainnollistaneet seuraavat taiteilijat: Martin BARRÉ, Christian BONNEFOI, Daniel BUREN, Louis CANE, Geneviéve CLAISSE, Daniel DEZEUZE, Pierre DUNOYER, Simon HANTAI, Micha LAURY, Francois MORELLET, Jean-Pierre PINCEMIN, Jean-Pierre RAYNAUD, Francois ROUAN, Jesus Raphael SOTO, TAKIS, Jean TINGUELY, Claude VIALLAT ja Jean-Luc VILMOUTH.

Näyttelyn virallisina järjestäjinä toimivat Association d’Action Artistique Francaise ja Nykytaide ry. Komissaareina toimivat museonjohtaja Dominique Vieville ja professori Maire Gullichsen. Suomen tasavallan presidentti Mauno Koivisto on lupautunut näyttelyn suojelijaksi.

Vuoden 1984 puolella näyttely on esillä Helsingin taidehallissa tammi-helmikuussa, Malmön taidehallissa maaliskuussa ja Calais’n taidemuseossa Ranskassa toukokuussa.

Näyttelyjulkaisut:
ISBN 951-9355-01-4 Forme Vivante – Ranskan nykytaiteen perinne 1951-1983
Porin taidemuseo 4.12.-26.12.1983
Toimitus: Ben af Schultén, Ritva Väänänen
Tekstit: Xavier Girard, Maire Gullichsen, Delphine Renard, Denise René, Dominique Viéville, Eliane Wauquiez
Käännökset: Matti Brotherus, Heljä Delcos, Eeva Puttonen
Översättning: Peggy Gullichsen, Helga Lodenius, Ingegerd Luther, Thomas Thesleff
Valokuvat: Vesa Antikainen, Balthusar Burkhard, Jacqueline Hyde, Magneta, Gabrielle Mahn. André Morain, Oscar Savio, Douglas Sivén, F. Walch, Etienne Bertrand Weill
Lay-out Ben af Schultén
Satakunnan Kirjateollisuus Oy, Pori 1983.


KANKAANPÄÄN TAIDEKOULUN DEBYTANTTI ANNA-LIISA VERTANEN
29.12.1983 - 08.01.1984
ANNA-LIISA VERTANEN


Tiedote:
Anna-Liisa Vertanen on juuri Kankaanpään taidekoulusta valmistunut debytantti. Porin taidemuseon pienessä näyttelysalissa on esillä hänen kaksikymmentä työtä vuodelta 1983. Näyttely sisältää metalligrafiikkaa, akvarelleja sekä maalauksia.

Anna-Liisa Vertanen on syntynyt Imatralla vuonna 1960. Ylioppilaaksi päästyään hän on opiskellut Imatran kuvataidekoulussa vuosina 1978-1980 ja Kankaanpää taidekoulussa vuosina 1980-1983. Tänä vuonna hän on osallistunut Nuorten näyttelyyn Helsingissä sekä lisäksi Imatran Taideyhdistyksen näyttelyihin ja Kymenläänin aluenäyttelyyn. Syksyllä1983 hän teki kahden kuukauden opintomatkan Firenzeen.


 

 

 

Kokoelmat & Arkisto

Taidekokoelmat

Arkistot

Mitä meistä jää. Satakunnan museoiden kokoelmaohjelma julkistettu 20.5.2021

Tutkimus - Artikkelit - TUTKA-sarja

Performanssiarkisto D-arkVuosikertomukset

VerkkojulkaisutNäyttelyarkisto

Kausiohjelmat (Haitarit)

Luentosarjat

YouTube-videokanava

 

 

 

 
   Google Maps    Saavutettavuus-sivulle    Facebook    Instagram    Youtube

 

 

 

 

 

Yhteystiedot


PORIN TAIDEMUSEO
Eteläranta, 28100 PORI, FINLAND
p. +358 44 701 1080 (taidemuseon aukioloaikojen mukaisesti tai ti–su klo 11–18, ke klo 11–20)
taidemuseo@pori.fi

Porin taidemuseo toimii Sivistystoimialan Kulttuuriyksikön alaisuudessa osana Porin kaupunkia. Porin kaupungin rekisteriselosteet-sivustolla on lomake, jolla voi tehdä tietopyynnön rekisteriin tallennetuista tiedoista.

Turvallisuussuunnitelma (AVI)

Saavutettavuusseloste
Tietoa evästeistä

 

 

©  Pori Art Museum | Porin taidemuseo