ARKISTO
NäyttelyohjelmatNäyttelyarkisto
-----------------------------------
Näyttely- ja
  tapahtumajulisteet

-----------------------------------
Museo- ja
  yleisötapahtumien listaus

-----------------------------------
Kausiohjelmat -
  Ohjelmahaitarit

-----------------------------------
Luentosarjat
-----------------------------------
Tapahtumien videotaltioinnit
-----------------------------------
Mediajulkisuus
-----------------------------------
Kokoelmapoliittinen
  ohjelma

-----------------------------------
Tutkimus - Artikkelit
-----------------------------------
Vuosikertomukset
-----------------------------------
Performanssiarkisto D-ark
-----------------------------------
1979 1980 1981 1982
1983 1984 1985 1986
1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006
2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021


 

 

NÄYTTELYOHJELMA VUONNA 2005

MG 05. TEEMA
09.02.2005 - 29.05.2005


MG 05. –näyttelyn teemana on yksi maamme sotien jälkeisen modernismin merkittävimmistä taiteilijoista ja teoreetikoista Ahti Lavonen (1928–1970). Näyttelyn lähtökohtana ovat Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelmaan kuuluvat Ahti Lavosen teokset. Kokonaisuutta on täydennetty Porin taidemuseon kokoelmiin sekä Porin taidemuseon tallennekokoelmiin kuuluvilla teoksilla.
Lue lisää >>

MAIRE GULLICHSEN JA MODERNISMI I
09.02.2005 - 29.05.2005


Näyttely esittelee Unto Pusan (1913–1973), joka on yksi suomalaisen modernin taiteen merkittävimmistä mestareista ja teoreetikoista. Unto Pusa on edustettuna Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelmassa viidellä teoksella. Pienoisnäyttelyn maalaukset rakentavat kuvaa Pusan taiteen kehityksestä 1950-luvun alusta seuraavalle vuosikymmenelle.
Lue lisää >>

KAI´RO
18.02.2005 - 29.05.2005
Lara Baladi

Lara Baladi (s. 1969 Beirut, Libanon) sekoittaa teoksissaan islamin kuvastoa barbiekitschiin ja popkulttuuriin. Baladin valokuvakollaasit, installaatiot ja videot muodostavat mosaiikkimaisen kokonaisuuden, jonka viittaukset ulottuvat arkipäivästä elokuvaan, performanssiin sekä mainoskuvastoon. Näyttelyn tuottanut BildMuseet Umeå Universitet.

Näyttelyjulkaisu:
ISBN 951-9355-91-X
Lara Baladi, KAIRO
ISSN 1795-3316
THIS PUBLICATION ACCOMPANIES THE EXHIBITION LARA BALADI - KAIRO
BildMuseet, Umeå, Sweden, 31 Oct 4004 – 23 Jan 2005
Porin taidemuseo / Pori Art Museum, Finland, 18 Feb 2005 – 29 May 2005
Nikolaj, Copenhagen Contemporary Art Center, Denmark, 9 Sept – 6 Nov 2005
LänsMuseet Vesternorrland, Härnosand, Sweden, 10 Dec 2005 – 12. March 2006
Cataloque editor: Johan Sjöström
Essays: Malu Halasa, Simon Njami & Roger Connah, (Pori Art Museum)
Paino: Umeå 2004
Pori Art Museum Publications 73
Laajuus: 90 s

Lue lisää >>

MUSTA PERHONEN
18.02.2005 - 03.04.2005
Kiba Lumberg

Kiba Lumberg (s. 1956 Lappeenranta) tunnetaan Suomessa oman romanitaustaisen etnisen ja kulttuurisen viitekehyksensä tarkkasilmäisenä havainnoitsijana. Hän on naisen rooleja tutkiva ja elämänvoimaa pursuava kuvataiteilija ja kirjailija.

Näyttelyjulkaisu:
ISBN 951-9355-93-6
Kiba Limberg, Vie minut pois. Musta perhonen / Take me Away. Black Butterfly.
ISSN 1795-3316
Toimittajat: Laura Selin, Esko Nummelin
Graafinen suunnittelu: Patrik Söderlund
Artikkelit: Eija-Elina Bergholm, Sirkku Dölle, Leena Eräsaari, Tarhi hannula, Kaija Heikkinen, Esko Nummelin, Leena-Maija Rossi, Matti Salakka, Laura Selin
Paino: Salpausselän kirjapaino 2005
Porin taidemuseon julkaisuja 75 / Pori Art Museum Publications 75
Laajuus: 140 s
Lue lisää >>

BRIEFE AUS NIRGENDWO - KIRJEITä KADONNEESTA MAASTA RAKENTAA
08.04.2005 - 25.05.2005
Kimmo Sarje ja Pertti

Briefe aus Nirgendwo - Kirjeitä kadonneesta maasta rakentaa monisärmäisen prisman tavoin kuvaa ihmisen ihanteiden ja tavoitteiden, yhteiskunnan ja yksilön välisistä suhteista sekä siitä mikä rooli ajattelulla tässä prosessissa on. Kokonaisuutta lähestytään visuaalisesti arjen, yksittäisen tapahtuman kautta. Mitä ymmärrämme, miten luemme todellisuutta ja mitä dokumentille tapahtuu kun se siirtyy alkuperäisestä kontekstistaan uuteen viitekehykseen. Mitä tapahtuu ihmiselle, mitä tapahtuu muistoille ja miten kertomukset uusiutuvat kerta toisensa jälkeen. Näyttelyn yhteydessä ilmestyvän julkaisun kirjoittajina ovat FT, taitelija ja kriitikko Kimmo Sarje, FT, dosentti Pertti Lindfors, mediatutkija Hannu Eerikäinen, dosentti Pekka Sutela, dosentti Vesa Oittinen, professori Raimo Lovio, tutkija Kati Mustola ja Taide-lehden entinen päätoimittaja Jaakko Lintinen.

Tiedote >>

Näyttelyjulkaisu:
ISBN 951-9355-94-4
Briefe aus Nirgendwo / Kirjeitä kadonneesta maasta / Letters from Nowhere
ISSN 0359-4327
Toimittaja: Kimmo Sarje
Käännökset: Jűri Kokkonen (suomi-englanti, saksa-englanti), Vesa Oittinen (saksa-suomi)
Graafinen suunnittelu: Jarno Lukkarila
Artikkelit: Hannu Eerikäinen, Kari Jylhä, Georg Klaus, Pertti Lindfors, Raimo Lovio, Kati Mustola, Jarmo Mäkilä, Leena Norros, Esko Nummelin, Vesa Oittinen, Alpo Rusi, Kimmo Sarje, Pekka Sutela
Paino: F.G. Lönnberg 2005
Porin taidemuseon julkaisuja 76 / Pori Art Museum Publications 76
Laajuus: 365 s.

CAROLUS ENCKELL KIRJOITTAA BIRGER CARLSTEDTISTA
10.06.2005 - 08.01.2006


Taidemaalari Carolus Enckell johdattaa katsojan Birger Carlstedtin (1907- 1975) nonfiguratiivisten maalausten maailmaan Porin taidemuseon MEDIApisteen pienoisnäyttelyssä. Näyttely on osa Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelman taiteellisia teemoja tarkastelevien näyttelyiden sarjaa.

Julkaisu:
ISBN 951-9355-98-7
Carolus Enckell, TAITEEN KIELET / THE LANGUAGES OF ART
ISSN 1795-3316
Toimittajat: Jorma Hautala, Jaakko Lintinen, Esko Nummelin.
Graafinen suunnittelu: Patrik Söderlund
Käännökset: Jűri Kokkonen (suomi-englanti), Sara Torvalds (suomi-ruotsi)
Paino: Finepress 2006
TUTKA – Porin taidemuseon tutkimuksia 5 / Pori Art Museum Studies 5
Porin taidemuseon julkaisuja 80 / Pori Art Museum Publications 80.
Laajuus: 240 s.
2006

Lue lisää >>

NAISKYSYMYKSIä
10.06.2005 - 11.09.2005
Jef Geys

Belgian nykytaiteen kärkihahmoihin kuuluva vanhan polven käsitetaiteilija ja konkari Jef Geys (s. 1935) kartoittaa naiskysymyksillään eurooppalaisen identiteetin ja yksilön rajoja, mahdollisuuksia ja näiden mahdollisuuksien toteutuneita muotoja kulttuurissamme. Geys hyödyntää ja kommentoi siipeen rakentamassaan installaatioissa Maire Gullichsenin taidesäätiön kokoelman teoksia. Yhteistyössä: Kunsthalle Lopphem, Belgia.

Tiedote >>

FROM DRAWING TO PAINTING TO DRAWING
16.09.2005 - 08.01.2006
Jonathan Lasker

From Drawing to Painting to Drawing -näyttely tarjoaa yleisölle mahdollisuuden perehtyä yhdysvaltalaisen Jonathan Laskerin teoksiin. Taiteen kentän laajentuminen, valokuvan, videon ja multimedian kehitys on muuttanut perinteisten kuvataiteen tekniikoiden roolia. Tilan ja pinnan suhde sekä viivan ilmaisuvoima on uusien sähköisten työkalujen myötä noussut jälleen erityisen kiinnostuksen kohteeksi. Näyttelyn pääpaino on piirustuksissa. Lähtökohtana on piirtäminen itsenäisenä taiteen muotona sekä sen suhde maalaustaiteeseen.
Lue lisää >>

KUPARIN VALOSSA
16.09.2005 - 20.11.2005
Jyrki Siukonen, Marko Vuokola, Jaakko Thornberg, Mikko Maasalo

Näyttelyn lähtökohtana on kupari (Cu) alkuaineena ja arkeamme ylläpitävänä materiaalina sekä käsitteellisenä ja kulttuurihistoriallisena ilmiönä. Näyttelyn taiteilijat tutkivat ja tulkitsevat teoksissaan kuparin mahdollisuuksia materiaalin, pinnan, muodon ja tilan kautta.

Tiedote >>

Näyttelyjulkaisu:
ISBN 951-9355-96-0
KUPARIN VALOSSA, omat 3
ISSN 1795-3316
Toimittaja: Laura Selin
Taitto: Teija Lammi
Artikkelit:
Porin taidemuseon julkaisuja 78 / Pori Art Museum Publications 78

LISZT-BROUCKE, KIERTäVä SIRKUSELäMäMME, OODI SUURUUDENHULLUUDELLE
16.09.2005 - 20.11.2005
KOEN BROUCKE

Belgialainen kuvataiteilija ja historioitsija Koen Broucke on 2000-luvulla tutkinut tunnettujen taiteilijoiden, niin säveltäjien kuin kirjailijoidenkin elämäkertoja. Liszt-Broucke, kiertävä sirkuselämämme, oodi suuruudenhulluudelle on eri puolilla Keski-Eurooppaa vanhoilla arvokkailla pianoilla esitettyjen performanssien sarja, joiden dokumenttitaltiointien pohjalta Broucke on tehnyt sarjan pieniä maalauksia ja työstänyt niistä maalaus- ja videoinstallaation. Performansseissa Broucke imitoi Franz Lisztiä ja tämän soittamisen maneereita. Näyttely on humoristinen kommentti romanttiseen taiteilijamyyttiin.

Tiedote >>
Lue lisää >>

KUUNTELE KOKOELMIA - KUULOKULMIA PORIN TAIDEMUSEON KOKOELMIIN
25.11.2005 - 22.01.2006
Mark Bain, Anthony Caro, Kari Cavèn, Julien Collieux, Saara Ekström, Sarmite Malina, Jaakko Niemelä, Esko Railo, Kimmo Sarje, Kain Tapper, Tereza Velikova.

Sulje silmäsi ja kuvittele miltä kaunein kuulemasi ääni näyttää. Käytämme aisteja kokonaisvaltaisesti, kuulemme, haistamme, tunnemme ja näemme samanaikaisesti. Kun kuuleminen estetään, käytämme näkökykyämme; kun emme näe, kuuloaistimme herkistyy. Kuuntele kokoelmia – kuulokulmia Porin taidemuseon kokoelmiin tuo näyttelytiloihin ääniä, jotka kehottavat museoyleisön sulkemaan korvansa, kuulemaan mitä emme näe, ja näkemään mitä emme kuule.
Lue lisää >>